Etikett: Carl Bildt

Bildt slipper inte undan kritiska frågor

Av , , Bli först att kommentera 5

Utrikesminister Carl Bildt är inte den som svarar rakt på frågor i första taget. Han är ofta den som istället recenserar frågeställaren, antyder att den ställda frågan är felformulerad och sedan svarar på den fråga som borde ha ställts – och skulle ha ställts – om bara journalisten framför Bildt hade bytts ut mot en spegel, spegel på vägen där, säg vem som klokast på UD är.

Carl Bildt är en mästare på att besvara egna spegelfrågor. Det har gynnat honom. Förmågan att verbalt sätta journalister och motståndare på plats är en orsak till hans popularitet.
Men när det gäller Bildts tidigare engagemang som rådgivare och styrelseledamot i Lundin Petroleum, och det bolagets ifrågasatta aktiviteter i Sudan, tränger sig obekväma frågor på som inte låter sig omformuleras. Därför är han, på den punkten, så tystlåten och avvisande han förmår. Är det en acceptabel hållning?

Beskyllningarna i den aktuella rapport där ett stort antal frivilligorganisationer anklagar Lundin Petroleum för medhjälp till regimens fruktansvärda övergrepp i Sudan under åren 1997-2003, är mycket allvarliga. Även om bevisläget är grumligt och den juridiska processen svårbedömd, borde Bildt med tanke på sitt tidigare uppdrag för Lundin Petroleum visa större ödmjukhet och konstruktivitet inför kritiken och de berättigade frågorna.

För det här är fortfarande, vad gäller utrikesministerns roll, mer ett politiskt och moraliskt ärende, än ett juridiskt. Kraven på Bildt att han ska yttra sig utförligt är under omständigheterna ganska självklara. Bildt har aldrig tvekat att använda sin utrikespolitiska erfarenhet och sitt internationella kontaktnät som en merit i den utrikespolitiska debatten. Därför kan han inte nu välja vilka av sina internationella uppdrag han vill diskutera, som valfria rätter på ett smörgåsbord.
Han får acceptera att andra ställer frågorna den här gången, och kräver svar.

…för övrigt berör Lundin-rapporten, som journalisten Birger Thureson påpekade i en artikel på VK-debatt 15/6, indirekt viktiga frågeställningar för den moderna biståndspolitiken. När näringslivets aktiva roll för lokal tillväxt, på goda grunder, betonas starkare i biståndsarbetet, krävs glasklara regelverk. Bistånd får inte definieras så brett att det förlorar sin biståndskaraktär och humanitära dimension. Det behöver inte ske, men när vinstintressen krockar med grundläggande humanistiska, solidariska ideal, får inte någon tvekan råda om vad som gäller.

Bli först att kommentera
Etiketter: