S+V = sant!

Av , , 2 kommentarer 1

Idag på kommunfullmäktige var det en lång debatt, som handlade om att Vänsterpartiet och socialdemokraterna vill avskaffa valfriheten i hemtjänsten. Det var också ett klargörande att socialdemokraterna och vänsterpartiet står varandra nära och att det är en kraftig vänstersväng i kommunen.

Jag har så oerhört svårt att förstå, att socialdemokraterna och vänsterpartiet sätta stopp för valfriheten och vill istället styra valet av utförare. För mig är det obegripligt och det är bara att konstatera att det är en ideologisk fråga och det klargjorde också vänsterpartiet i talarstolen.

Den här gången slår det också tyvärr hårt mot små lokala företag och även många kvinnliga företagare. Det slår också hårt mot den majoritet som är mycket nöjda med sin privata utförare. Idag väljer en majoritet av alla med hemtjänst en privat utförare och det är ett bra betyg på att de privata utförarna gör ett bra jobb.

Välfärden står också inför stora utmaningar och vi behöver istället fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör. Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

2 kommentarer

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det kommunfullmäktige och från Liberalernas sida så har vi en motion som handlar om att göra Ola Ullsten till hedersmedborgare och att man även ska uppkalla en gata på stadsdelen Teg i hans minne. Jag är oerhört glad att vi har fått bifall, att man kommer att uppkalla en gata efter Ola Ullsten när det blir tillfälle. När det gäller hedersmedborgare så är det kommunfullmäktiges presidium som kommer att avgöra om Ola Ullsten blir hedersmedborgare. Nu har vi uppmärksammat det och jag hoppas att det blir av så småningom.

Bli först att kommentera

Socialdemokraternas vänstersväng fortsätter!

Av , , 3 kommentarer 5

I dag väljer en majoritet av alla med hemtjänst en privat utförare och det är ett bra betyg på att de privata utförarna gör ett bra jobb. Nu vill socialdemokraterna och vänsterpartiet sätta stopp för valfriheten och vill istället styra valet av utförare. För mig är det obegripligt och det är bara att konstatera att det är en ideologisk fråga. Den här gången slår det tyvärr hårt mot små lokala företag och även många kvinnliga företagare. Det slår också hårt mot den majoritet som är mycket nöjda med sin privata utförare.

Välfärden står också inför stora utmaningar och vi behöver istället fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör. Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

3 kommentarer

Socialdemokraternas vänstersväng fortsätter!

Av , , Bli först att kommentera 6

Tidigare i min blogg har jag skrivit om att socialdemokraterna söker mera stöd av vänsterpartiet i Umeå. Tidigare har man samarbetat om kommunens strategiska plan och enligt media vill man nu tillsammans avskaffa LOV (Lagen om valfrihet).

Välfärden står inför stora utmaningar och vi behöver fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör. Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

Bli först att kommentera

Mycket som fortfarande är oklart!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nästa vecka kommer det att bli statsministeromröstning och det är mycket som fortfarande är oklart. Något som är klart är att SD kräver garantier för sitt stöd och det är heller ingen överraskning. Att SD ska få inflytande är något som Liberalerna och Centern också säger nej till. Den linjen har man också hållit hela valrörelsen, så det kan inte vara en överraskning för någon. Svaret om SD ska få ett starkt inflytande i svensk politik, kommer vi få veta nästa vecka. Jag är också glad att Liberalerna säger nej till en högerregering, som gör sig beroende av Sverigedemokraterna

Bli först att kommentera

Låneskulden måste minskas!

Av , , 2 kommentarer 8

På senaste kommunfullmäktige tog vi delårsrapporten för januari-augusti 2018. I den kan man läsa att Umeå kommuns låneskuld har passerat 2 miljarder och att den har byggts upp under nio år.När det gäller Umeå kommun så har vi också en alldeles för stor kostym och då går det inte bara att gasa på som ingenting har hänt. Vi har också fortsatta stora behov av investeringar, men det gäller att göra rätt avvägningar och prioriteringar när det gäller nya investeringar. Oavsett ränteläget så har vi redan idag dyra lånekostnader. Om vi också ska nå det finansiella målet att finansiera investeringar med egna medel, måste vi istället minska det årliga investeringsutrymmet.

2 kommentarer

Man måste ta kommunens företagsklimatet på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår på kommunfullmäktige hade Anders Ågren (M) en viktig interpellation om företagsklimatet i Umeå. Med tanke på näringslivets betydelse för kommunen så är det inte bra, att Umeå ligger så dåligt i rankningen bland landets kommuner. Det som är mer oroande är svaret från kommunstyrelsen ordförande Hans L (S) på interpellationen. Enligt han har Umeå ett bra företagsklimat och det visar att han inte tar företagens synpunkter på allvar. Det är ju också dom som är experter och kan berätta vad de har för behov. Gång på gång har man också pekat ut områden som man vill att kommunen ska prioritera och det är det som Hans borde fokusera på, istället för att lyssna på sig själv.

Bli först att kommentera

Mandatperiodens första!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det kommunfullmäktige och det är också mandatperiodens första fullmäktige. Den här mandatperioden kommer Liberalerna att representeras av jag, Marianne Normark, Dorothea Liebel och Björn Kjellsson. Ersättare kommer att vara Anders Norqvist och Ulrica Westerlund. Vi har en oerhört kompetent fullmäktigegrupp, med stor erfarenhet och det känns oerhört bra. Om man ser till hela kommunfullmäktige så är det många nya ledamöter. Det känns också skönt att den politiska vardagen är igång efter valet!

Bli först att kommentera

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade vi Liberaler vår nomineringsstämma och jag är otroligt glad att jag har förtroendet av våra medlemmar, att få fortsätta vara gruppledare för Liberalerna i Umeå kommande mandatperiod. Har också fått förtroendet att vara ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivsutskott! Jag är också otroligt glad att Björn Kjellsson blev vald som vice ordförande i Individ och familjenämnden. Björn blir även ersättare i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott. Han kommer att göra ett fantastiskt jobb!

Bli först att kommentera

LSS-utredningen har havererat!

Av , , 1 kommentar 4

När det gäller LSS-utredningen så ska den presenteras i sin helhet först i december. Men flera förslagen har redan kommit ut och det är tyvärr stora försämringar som är föreslagna. Tyvärr verkar man inte heller lyssnat på funktionshinderrörelsens synpunkter och allt verkar bara handla om att begränsa den personlig assistansen. Funktionshinderrörelsen är också mycket kritisk och varnar också om att det här är slutet på personlig assistans.

Det pratas också om fusket inom LSS och det gör mig irriterad. Under 2017 var det mindre än 10 stycken som blev fällda för fusk i landet och för mig är det inte ett utbrett fusk. Men tyvärr verkar många politiker använda det som ett argument för att göra besparingar inom LSS. När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar man inte ha förstått. Jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform.

1 kommentar