Har man tappat kontrollen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Om det stämmer att rikspolischefen gett privata företag hemlig information, så måste han avgå. Det är också andra gången på kort tid vi ser brister inom svenska myndigheter, när det gäller säkerhetsbestämmelser.

Med tanke på det som också har hänt med transportstyrelsen, så börjar man undra om regeringen har tappat kontrollen. Som ytterst ansvarig måste regeringen nu också förklara dessa säkerhetsbrister.

När det gäller rikspolischefen så har inte heller rosat marknaden tidigare. Men nu tro jag han får det svårt att sitta kvar. Men jag blir inte överraskad om han blir kvar.

 

Bli först att kommentera

Mycket tvivelaktigt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Enligt Dagens nyheter så säljer Socialdemokraterna lotter på kredit till redan skuldsatta, via partiets spelbolag Kombispel. Att ett politiskt parti säljer lotter till redan skuldsatta är mycket skrämmande och omoraliskt. Det är också mycket tvivelaktigt att man säljer på kredit.

Socialdemokraterna brukar själva kritisera spelbolag och så här skriver också Ardalan Shekarabi som är civilminister i en debattartikel!

”Varje år upplever cirka 100 000 svenskar så pass negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Det är ett allvarligt folkhälsoproblem, som slår sönder människors liv, relationer och privatekonomi. En vanlig följd är skuldsättning, problem i arbetslivet och att anhöriga drabbas. Det gäller inte minst de tiotusentals barn som beräknas växa upp tillsammans med någon som är problemspelare. Att ha ett riskfyllt spelbeteende är samtidigt något som är förknippat med stark skam. Det förvärrar ofta ohälsoproblemen och kan i värsta fall bidra till att människor med spelproblem upplever sin situation som så desperat att de väljer att avsluta sina liv.Den svenska spellagstiftningen har tagit sin utgångspunkt i att skapa en sund och säker spelmarknad, där sociala skyddsintressen prioriteras.”

Bli först att kommentera

Vänsterpartiets beteende är en allvarlig arbetsmiljöfråga!

Av , , 3 kommentarer 7

Det är mycket allvarligt att Vänsterpartiets företrädare angriper kommunens tjänstemän. Nu är det kommunikationsavdelningen och specifika kommunikatörer som har blivit utsatta. Det är inte heller första gången som vänsterpartiet kritiserar kommunens tjänstemän. Det här är också en allvarlig arbetsmiljöfråga för kommunens personal. Nu måste det här få ett stopp och från Liberalerna lyfter vi därför frågan i kommunfullmäktige. Därför har vi ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning

Återigen har ett av kommunfullmäktiges partier visat sin okunnighet kring kommunens organisation och genom dess ageranden på ett allvarligt sätt orsakat en kraftigt försämrad arbetsmiljö för flera av våra anställda. Det handlar alltså om ytterligare snedsteg från Vänsterpartiets håll när de på sin egen webbplats har kritiserat kommunikationsavdelningen och specifika kommunikatörer.

Det är allvarligt att ledande förtroendevalda saknar grundläggande kunskaper kring ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunikationsavdelningen är, liksom övrig förvaltning, organiserad under stadsdirektören som i sin tur är ansvarig inför kommunstyrelsen. En förtroendevald som är missnöjd med någon verksamhet ska i första hand använda sig av de verktyg som vi ges i kommunallagen, alternativt lyfta frågan vid ett sammanträde i någon av de nämnder eller styrelser där de finns representerade.

Denna händelse har på ett oacceptabelt sätt påverkat arbetsmiljön för ett stort antal medarbetare i kommunen och vissa specifika individer. Dessutom tycks detta vara ett mönster, kanske ett medvetet sådant, i Vänsterpartiets arbetsmetoder.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Anser du att enskilda partiers ageranden gentemot tjänstepersoner är acceptabelt, eller har du förslag till hur vi gemensamt kan komma till bukt med problemet?

Umeå den 4 september 2017

Peder Westerberg

gruppledare Liberalerna

 

3 kommentarer

Vänsterpartiet fortsätter att skämma ut sig!

Av , , Bli först att kommentera 10

Vänsterpartiet skämmer ut sig igen! Än en gång, angriper en politiker från Vänsterpartiet kommunens tjänstemän. Nu har man hoppat på socialtjänstens kommunikatör och det kan man också läsa på vänsterpartiets fb-sida. Man förstår inte att kommunen styrs av politiker och det är inte tjänstemännen man ska angripa. Det här är mycket allvarligt att partiets företrädare inte förstår det. Det här också en arbetsmiljöfråga för kommunens personal.

Det här är heller inte den första gången, som en politiker från Vänsterpartiet angriper en kommunal tjänsteman. Att Vänstern går ut och säger att Kommunen ska vara stadens bästa arbetsgivare, är riktigt pinsamt med tanke på deras beteende mot kommunens tjänstemän.

 

 

Bli först att kommentera

Äldreomsorgen måste prioriteras!

Av , , 1 kommentar 3

För oss i Liberalerna är det en självklarhet att säga nej till nedskärningar inom äldreomsorgen! Jag är glad att man nu gör ett omtag i äldrenämnden.

Precis som jag skrev i min blogg tidigare så kommer att påverka de äldre kommuninnevånarna mycket negativt med fler och längre insatser. I längden blir det också dyrare för kommunen och det är som att bita sig själv i svansen.

Från Liberalernas sida så kan vi inte låta äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

1 kommentar

Stora brister i rutinerna!

Av , , Bli först att kommentera 15

Än en gång kan man läsa om brister i kommunens skolskjutsar och därför har jag lämnat in en enkel fråga om det.  Nu är det här tyvärr inte första gången som det har hänt och jag har tidigare också lyft den här frågan i kommunfullmäktige.

Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Skolskjutsar

Än en gång kan man läsa i Västerbottens-Kuriren om brister i kommunens skolskjutsar. Nu är det delade meningar om vad som har hänt den här gången, men det man kan konstatera är att det är allvarliga brister i kommunens skolskjutsar.

Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.

Fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)

Har för- och grundskolenämnden vidtagit några åtgärder för att minska denna typ av avvikelser?

Umeå den 31 augusti 2017

Peder Westerberg

Gruppledare (L)

Umeå kommunfullmäktige

Bli först att kommentera

Varför vill man inte utveckla båtturismen i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 6

Jag tror att turistnäringen är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste skapa förutsättningar för en ökad turism. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turistnäringen för det är väl investerade pengar. Från Liberalerna har vi också under en längre tid drivit frågan om en central gästhamn

När det gäller en gästhamn i centrala Umeå skulle det skapa goda förutsättningar, för en betydande ökning av antalet gästnätter och även vara positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. Det skulle även innebära ett lyft för handeln och givetvis för båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla i Umeå och självklart måste det göras i samråd med båtfolket.

Vi tror inte heller på att placera en gästhamn vid Strömpilen och från Liberalernas sida så förespråkar vi ett centralt läge.

För någon vecka sedan så var vi också ute på företagsbesök med kommunens näringslivs och planeringsutskott och besökte bland annat kvarkenfisk.  Där togs frågan upp om att vi måste utveckla båtturismen och behovet av gästhamnar längs kusten

Idag har vi därför lämnat in en ny motion från Liberalerna gällande gästhamn och det som är en förändring från vår tidigare motion är att vi vill förutom en central gästhamn, att kommunen också ser över hela kustremsan, när det gäller gästhamnar. Den här gången hoppas vi att fler partier förstår vikten av gästhamnar och båtturismen, för förra gången fick vi inget stöd av något parti.

Här kommer motionen i sin helhet                 

MOTION

Gästhamnar i hela Umeåregionen

Sverige är ett av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en stor svensk industri. Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag och Umeå är ett populärt besöksmål. Tyvärr har Västerbotten en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men det är knappast den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till den dåliga placeringen.

Undertecknad har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande detta område är ytterst beklaglig. Detta gäller hela Umeåregionens kustremsa, där vi också vet att intresset är stort bland näringsidkare att ta emot besökare i en hamn. Därför skulle en gästhamnar med god standard, på strategiska platser, skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet som möjligheter att utvecklas som turistregion. Det skulle också innebära ett lyft för handeln och båtfolket.

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

att Umeå kommun i samarbete med grannkommunerna längs kusten, ska anlägga minst tre regionala gästhamnar, varav en i centrala Umeå.

Umeå den 30 augusti 2017

Peder Westerberg

Liberalerna

5 kommentarer

Nej till nedskärningar inom äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Från Liberalernas sida så säger vi nej till nedskärningar i äldreomsorgen i Umeå.

Att ta bort fysioterapeuter och rehabassistenter kommer att påverka de äldre kommuninnevånarna mycket negativt med fler och längre insatser. I längden blir det också dyrare för kommunen och det är som att bita sig själv i svansen. En anledning till äldrenämndens ökade utgifter beror också på ”heltidssatsningen” som inte finansierats av kommunfullmäktige.

Från Liberalernas sida så kan vi inte låta äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Bli först att kommentera

Turbulensen fortsätter!

Av , , Bli först att kommentera 8

Turbulensen fortsätter kring IT-skandalen och det är nog fler än jag som tycker det är konstigt att Stefan Löfven inte har blivit informerad.

Sen blir det ännu mera konstigt, när hans närmsta medarbetare har haft den informationen utan att informera han. Nu har det också kommit fram att hon har vetat det redan 2016 och lämnar sin post därför.

Med tanke på allt som har hänt, så låter det helt orimligt att statsministern inte har fått veta något. Fortsättning följer och det är nog ingen som blir överraskad, om Stefan Löfven har vetat om IT-skandalen under en längre tid.

 

Bli först att kommentera

Oansvarigt av Vänstern!

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det kommunfullmäktige och som vanligt är det en lång dagordning. Bland annat så har Vänsterpartiet en motion som handlar om att återkommunalisera lokaltrafiken. Nu kommer den som tur inte att bifallas och skulle den gå igenom så skulle det bli oerhört kostsamt för kommunen.

Med tanke på vårt ekonomiska läge i kommunen, så är det också ett oansvarigt förlag av vänstern. I dagsläget behöver vi prioritera våra kärnverksamheter som tex skola , vård och omsorg

När det gäller lokaltrafiken så har man haft en fantastisk resandetillväxt och det har även varit mycket kostnadseffektivt. Man har också haft en hög kundnöjdhet och det hade inte kommunen när man bedrev lokaltrafik. Sen så skulle det också bli oerhört dyrt för kommunen att ta tillbaka de i egen regi, men vänsterpartiet har ju i för sig alltid haft en stor börs.

När det gäller vänsterpartiet så finns det ett också ett starkt motstånd mot privat företagsamhet.  Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

1 kommentar