Gästhamn i centrala Umeå!

Av , , 2 kommentarer 5

Från Liberalernas sida så har vi länge drivit frågan om en gästhamn i centrala Umeå och tyvärr har vi inte fått något stöd av något parti. Därför är det glädjande att läsa Anders Ågrens blogg, att Moderaterna stöttar Liberalerna om en central gästhamn.
Nu är det bara att hoppas att fler partier hakar på, så att Umeå får en central gästhamn. Tyvärr verkar bara vissa partier vilja utreda frågan och jag ifrågasätter hur man kan utreda en gästhamn i över tio år. Sen har det också målats upp en bild av det ska bli en jättedyr investering och det är bara att åka söderut och se hur Övik har gjort. Det går också att föra en dialog med näringslivet i frågan.

Från Liberalernas sida så har vi också drivit frågan länge och redan 2007 så lämnade vi in en motion om det och fick även avslag på motionen. Svaret till avslag var att man jobbade med en fördjupad översiktsplan för älvslandskapet och där skulle en utredning om en gästhamn ingå. 2014 skrev vi ytterligare en motion om en central gästhamn och fick då svaret att man utredde frågan. Eftersom det inte hände något i frågan, så skrev vi ytterligare en motion 2017 och fick då till svar att fritidsnämnden skulle få medel till att vara med om en förstudie om en gästhamn i Umeå. Vi yrkade även nyligen att i samband med renovering och ombyggnation av katamarankajen skulle man skapa förutsättningar för en gästhamn. Men där fick vi avslag och det blev ingen utredning

2 kommentarer

Politiker måste ha visioner!

Av , , Bli först att kommentera 3

När jag skrev min blogg om en bro till Vasa, fick jag kritik från många håll att det var en sanslös tanke. Jag tycker tvärtemot att man som politiker måste ha visioner och en bro till Vasa i framtiden skulle betyda otroligt mycket för vår regions utveckling. Tyvärr handlar politik mera om att vinna val inför nästa mandatperiod och att klara kortsiktiga budgetkrav. Givetvis måste man som politiker ta ansvar över skattemedlen, men man måste också ha visioner.

När det gäller Umeå så skulle vi behöva en evenemangsarena i framtiden, men i dagsläget så finns det inte ekonomi för det. Men vi måste börja utreda och planera för det och söka samarbeten med näringslivet för en framtida arena.

Bli först att kommentera

Brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt!

Av , , 2 kommentarer 4

Det finns många som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminalitet. Givetvis är det viktigt, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet.

Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper.

2 kommentarer

Öka stödet till föreningslivet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Från Liberalernas sida tycker vi att det är viktigt att stödja föreningslivet och vi vill också öka stödet till föreningslivet. Det är mycket viktigt med ett fungerande föreningsliv, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. I Umeå finns idag ca 750 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsföreningar.

Föreningslivet har även stor betydelse för att integrera människor från olika samhällsgrupper. Trots att man har gjort stora satsningar från regeringen, så finns det mycket kvar att göra. Sen är det också viktigt att vi i kommunen tänker långsiktigt och inser att föreningslivet inte är en kostnad utan en investering för framtiden.

Bli först att kommentera

Valfrihet i äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Som jag tidigare har skrivit i min blogg, så tror jag det kommer att vara mycket fokus på äldreomsorgsfrågan i valet. Många känner idag också oro över den vård, man kommer få när man blir gammal. Från Liberalernas sida så kommer vi också att fortsätta jobba hårt med den frågan och den kommer även att synas i vårt valmanifest.

För mig som Liberal är också valfrihet en självklarhet inom äldreomsorgen och tyvärr har inte majoriteten i Umeå samma inställning. Det är också en självklarhet för mig, att makten skall flyttas från politiken till de äldre och deras anhöriga. Välfärden står också inför stora utmaningar och vi behöver fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör. Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård

Bli först att kommentera

Bro till Vasa!

Av , , 1 kommentar 7

Från Liberalernas sida så är vi mycket positiva till den nya färja som ska trafikera mellan Umeå och Vasa. Liberalerna är också det parti på riks som har varit mest positiva till en fast förbindelse över kvarken. Vi har även tagit ett beslut på vårt landsmöte i frågan.
Jag tror också att det på sikt måste börjas diskuteras om en fast förbindelse och då tänker jag på en broförbindelse. Nu kommer det att ta lång tid före en bro kan komma på plats och till dess så behövs en färja. När det gäller en framtida bro så behövs det en långsiktig planering och därför skulle det vara bra om frågan kommer upp på bordet.
Det ska nämnas att Maria Lundqvist Brömster (L) har skrivit en motion tidigare i riksdagen, om att det ska byggas en bro över kvarken.

1 kommentar

Valspurt!

Av , , Bli först att kommentera 2

Snart är det bara en månad till valdagen den 9 september och det är en intensiv period fram till dess. Det finns många frågor som är viktiga i valet, men jag tror att mest fokus kommer att hamna på tillväxt, äldreomsorgen och skolan. Givetvis kommer trygghetsfrågor vara viktiga, men när det gäller Umeå så är det en relativt lugn stad.

Om någon vecka så kommer också valstugorna att vara på plats på torget.I sociala medier kan man också se hur klimatet blir hårdare och hårdare mellan olika företrädare för de politiska partierna. När det gäller sociala medier så kommer det att få en oerhörd betydelse i valet och det är viktigt att man är källkritisk och det med tanke på att det förekommer många ”fake news”

Jag ser fram emot den kommande valspurten och nu är det bara att höja tempot ytterligare.

Bli först att kommentera

Liberalernas dag!

Av , , 1 kommentar 2

Idag är det Liberalernas dag på Almedalsveckan och mycket fokus kommer att handla om EU. Jag tycker det är bra att frågan lyfts och det med tanke på att det finns partier som vill att Sverige ska lämna EU. Det är också glädjande att Liberalerna är bästa partiet när det gäller skolfrågor. I en mätning gjord av Aftonbladet/Inizio så går Liberalerna förbi Socialdemokraterna i frågan.

När det gäller Allianssamarbetet så tycker jag det är viktigast att partierna fokuserar på sin egen politik och därmed så tror jag att Alliansen stärks bäst. Men givetvis måste man hitta frågor som man kan hålla en gemensam linje i. Det känns också bra att Liberalerna stiger i opinionsmätningarna och jag tror också att vi kan få stora förändringar bland partierna fram till valet.

1 kommentar

Bra att Liberalerna stänger dörren för SD!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag är glad att Liberalerna stänger dörren, för att ge SD-politiker möjlighet att bli ordförande i riksdagens utskott. När det gäller SD så står man också oerhört långt från mina värderingar. Alldeles nyligen hävdade man också att Judar och samer som är medborgare i Sverige inte är svenskar
När det gäller politik, så måste man också förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta. Politik är inte heller bara en kortsiktig lösning. Sen har jag också oerhört svårt för partier som bara driver en fråga och tror att det är lösningen på allt. Som politiker så måste man se helheten.

Bli först att kommentera

Kommer att hända mycket fram till valdagen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tiden går oerhört fort och valdagen närmar sig med stormsteg. Det märks också i den politiska debatten och man kan även se det i media. Många partier börjar också känna en oro över sina opinionssiffror och det märks över alla politiska utspel som kommit den närmsta tiden. När det gäller Liberalerna så är det glädjande, att vi äntligen börjar stiga i mätningarna. Jag tror också att det kommer att hända mycket fram till valdagen och vi kommer att få se stora förändringar i opinionsmätningarna. Vi får inte heller glömma att dom flesta väljarna bestämmer sig sista veckan innan valet.

Bli först att kommentera