Väntat länge på Holmlunds utspel!

Jag har väntat länge på ett utspel från Lennart Holmlund när det gäller vänstern. Vänsterpartiets behandling av tjänstemännen i kommunen är verkligen skrämmande. Att Holmlund söker de majoriteter som är möjliga är positivt och det är viktigt att hålla vänstern utanför den praktiska politiken.Nu är det bara hoppas att Socialdemokraterna bryter samarbetet med Vänstern.

Det man kan konstatera är att Socialdemokraternas samarbete med vänstern inte har varit bra för Umeå. Vänsterpartiets har tillåtits påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg har tyvärr även fått stort genomslag.