Kommer innebära försämrade förutsättningar för Umeå!

Av , , 2 kommentarer 23

Jag är glad att Liberalerna säger nej till förslaget kring ett förändrat utjämningssystem. Man kommer också lämna in en motion till riksdagen där man avslår regeringens proposition. Regeringens förslag innebär att man ställer kommuner mot varandra och när det gäller regionala tillväxtmotorer såsom Umeå och Luleå får man försämrade förutsättningar. Med tanke på det ekonomiska läget i Umeå, så kommer det bli ett hårt slag mot Umeå. Tyvärr skjuter också staten över mera ansvar på kommuner och låter dom ta kostnaderna för det. Jag tycker att regeringen istället borde ta tag i det verkliga problemet och inte bara inrikta sig på kostnadsutjämningssystemet.

2 kommentarer

Aktivister ska blockera gator i Umeå

Av , , 3 kommentarer 31

På lördag ska klimataktivister blockera gator i Umeå vid olika tidpunkter. Jag tycker det är bra att man jobbar för klimatfrågan, men det här helt fel väg att gå. Dels är det olagligt och vad händer när utryckningsfordon som tex ambulans och brandkår ska rycka ut till en brand eller en olycka.

3 kommentarer

Miljöpartiet är inte så aktiva i kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 38

Miljöpartiet har starka åsikter på vad andra partier tar upp i kommunfullmäktige. Vill man ha åsikter om vilka frågor miljöpartiet tar upp i kommunfullmäktige blir det svårt. Under året har man bara haft 1 motion, två interpellationer och en enkel fråga. Om man räknar procentuellt så handlar 25 procent om deras frågor om extremism.

Om man ser till vi liberaler, så har vi en lika stor kommunfullmäktigegrupp som miljöpartiet. Vi har under året lämnat in 2 motioner, 14 interpellationer och 6 frågor. Vi har haft en interpellation som handlar om extremism och procentuellt blir det 4,5 procent av alla våra frågor.

Här kommer en lista på vad liberalerna och miljöpartiet drivit för frågor under året i kommunfullmäktige. Det är ganska enkelt att räkna ut vilket parti som är mest aktiva i kommunfullmäktige

Miljöpartiet

Fråga: Varför beställde man inte fler platser för rullstol och permobil på de nya elbussarna? Nils Larsen (MP)
Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)
Interpellation: Ska vi verkligen riva cykelstället på kvarteret Ymer och bygga ett nytt parkeringshus, Nils Larsen (MP)
Motion Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor

Liberalerna
Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)
Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer Äldrenämnden att få kompensation för heltidsarbete? Marianne Normark (L)
Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)
Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)
Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli när det gäller gitarrmuseet? Peder Westerberg (L)
Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)
Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Nordqvist (L)
Interpellation: När får Äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)
Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)
Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)
Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning, delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur genomförs utbildningen om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)
Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)
Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)
Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)
Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

Motion: Regnbågsboenden Björn Kjellsson (L) Marianne Normark (L)
Motion: Namnändring av ceremonirummet Björn Kjellsson (L)

Bli först att kommentera

Vill miljöpartiet styra debatten i fullmäktige?

Av , , Bli först att kommentera 43

Nu tycker även miljöpartiet att det råder inflation i extremistdebatten. Debatten om extremism verkar vara otroligt känslig för miljöpartiet och man kan undra varför? Sen tycker jag det är oerhört konstigt att miljöpartiet har så starka åsikter på vad andra partier tar upp i fullmäktige. Jag själv kommer aldrig att försöka censurera andra partier och ha åsikter på vilken politik dom vill föra i kommunfullmäktige. Det heter demokrati och yttrandefrihet och det är det som miljöpartiet vill styra.

Man kan också undra vad miljöpartiet driver för frågor i kommunfullmäktige? Igår var det 11 interpellationer och 4 enkla frågor. Inte en enda var från miljöpartiet och vill man nu diskutera andra saker i kommunfullmäktige,varför gör man då inget själva?

Bli först att kommentera