Behövs en cykel och gångbana till Holmsund

Av , , 4 kommentarer 9

Vi liberaler har under flertalet gånger i kommunfullmäktige lyft frågan, om att en cykel och gångbana behövs mellan Umeå och Holmsund. Under sommaren har jag också cyklat efter Holmsundsvägen och fått själv uppleva hur viktigt det är att gångare och cyklister måste skiljas från biltrafiken. Tyvärr är det nog bara en tidsfråga innan något allvarligt händer. Nu är det inte kommunen som är ansvarig väghållare utan det är Trafikverket. Men kommunen har ändå inflytande gentemot trafikverket, men tyvärr verkar de styrande i kommunen sakna viljan att förorda en gång och cykelbana till Holmsund. Vi Liberaler har som jag skrev tidigare lyft fram den här frågan ett flertal gånger och vi kommer hur som helst att fortsätta driva frågan.

4 kommentarer

De styrande i Umeå måste prioritera bättre

Av , , Bli först att kommentera 7

För att Umeå kommun ska klara äldreomsorgen behövs det tillföras mera resurser, men det går inte bara att skylla på att regeringen inte tillför pengar. De styrande i Umeå måste också bli bättre på att prioritera inom den befintliga budgeten och tyvärr väljer man där att inte prioritera vårdpersonalen. För vi Liberaler är det en självklarhet att det är välfärden som måste vara i fokus och när vi tog budgeten förra året i Umeå kommun ville vi Liberaler satsa 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ och familjenämnden ville vi satsa 42,5 miljoner mer än de styrande. Tyvärr fick vi inte bifall till det och de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet valde andra prioriteringar.

Bli först att kommentera