Plugg, jämlikhet och frigörelse

Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie i Dagens Nyheter om tillståndet i den svenska skolan, där den senaste delen handlar om Minervaskolan i Umeå, är utgångspunkten för den här krönikan.

Min syn på bildningsideal och lärande formulerade jag några rader om häromveckan i den här krönikan: Bildning, hantverk, frihet

——————————————————-

Plugg, jämlikhet och frigörelse

Maciej Zaremba har i flera artiklar på DN-kultur skrivit om tillståndet i den svenska skolan efter kommunaliseringen. Den senaste handlar om Minervaskolan i Umeå som positivt motexempel: ”En skolas kamp mot överheten”.

Vad är Minerva, skriver Zaremba, ”om inte just den skola som arbetarrörelsen alltid svärmat för? Kunskap är makt, ordning och kultur, endast det bästa är gott nog åt folket … Men för att kunna vara detta måste den trotsa myndigheterna och slå sig fri från sin kommun, där samma men nutida arbetarrörelse dominerat politiken. Minerva är skolan mitt i byn. (Symboliskt nog inhyst i ett K-märkt skolpalats från 20-talet, en gång ett folkskollärarseminarium). Men på kartan över Skol-Sverige är den en isolerad ö. Långtifrån ensam, tack och lov. De blir allt fler, utbrytarna, en hel arkipelag: somliga är friskolor, andra kommunala som de i Haninge.”

Lyfter man fram exempel på det bästa och det värsta som går att hitta är det lätt att överdramatisera en vardag där de flesta skolor inte är dramatiska åt något håll.
Men det har stor betydelse när en av landets mest ansedda journalister anlägger perspektiv som länge var tabubelagda.
Och när man läser en genomarbetad artikelserie med ovanlig integritet och skärpa, som man önskar att många ska läsa, är den påfallande ofta skriven av just Maciej Zaremba. Hans granskning av skolan är inget undantag; lättuggad för ingen, matnyttig för alla.

Den formar sig till en vidräkning med kommunaliseringen av skolan, godtyckligheten i dess spår, lärarutbildningarnas kvalitetsproblem, ointresset för elevernas arbetsmiljöer och den systematiska nedvärdering av bildningsideal, ämneskunskaper och lärarstatus som välsignats av pedagogiska makthavare med svagt stöd utanför sina institutioner.

För inget av detta är nytt för elever, lärare eller föräldrar. Kritiken mot tillståndet i den svenska skolan har funnits länge. De två senaste svenska riksdagsvalen har avgjorts med skolans problem som en utslagsgivande fråga.

De reformer som regeringen och utbildningsminister Jan Björklund genomfört på skolområdet – under motstånd från dem som inte velat få sina illusioner störda, men med brett, blocköverskridande stöd hos väljarna – tar sig an flera av de här missförhållandena. Inget tyder på annat än att även socialdemokraterna är på väg att acceptera kursändringen som riktig och brådskande. Bildningsskolan som en viktig faktor för jämlikhet och social frigörelse var en av arbetarrörelsens starka övertygelser. Rötterna finns där.

Men det tar lång tid innan reformer inom utbildningsväsendet får effekt och missförhållanden rättats till. Även regeringen famlar ibland. Att införa en lärarlegitimation efter skråväsendemodell är ogenomtänkt. Och flörten med avgiftssystem inom högre utbildning bör omedelbart avbrytas. Det finns stora problem inbyggda i friskolesystemet kring kvalitetsgranskning och betygssättning som regeringen inte tagit sig an på samma sätt, där oppositionen framför viktiga synpunkter. Därför vore det värdefullt med blocköverskridande uppgörelser som kan ge skolan långsiktig arbetsro.

Debatten om kommunala skolor vs friskolor är tröttsam. Den relevanta frågan är hur fler skolor där resultaten uteblir ska kunna lyftas på samma sätt som framgångsskolorna – kommunala som fristående; hur positiva erfarenheter ska kunna tas tillvara bättre.

Kan en samsyn växa fram kring moderna kunskapsideal och en uppvärdering av läraryrket, men även kring värdet av pedagogisk mångfald och livslångt lärande, vore mycket vunnet.

Etiketter:

8 kommentarer

 1. Villy Hansen

  Jag vill kasta sten i glashus! Framgångsrik skolpolitik och strategi för skolan kan säkerligen fördelaktigt bedrivas av dem som inte är själva lärare.
  Villy Hansen

 2. Ola

  Du har så rätt i det du skriver om Maciej Zaremba, en av sveriges mest aktade journalister. Det är därför extra roligt att han åkte till Umeå och hittade ett av sina goda exempel från svenska skolan.

 3. Fredrik Westman

  Hej Ola!
  Apropå Plugg, jämlikhet och frigörelse.
  Härmed inbjuder jag dig till min föreläsning, i Umeå kommuns regi, för föräldrar, ”WebMath – den oförtröttlige matteläraren”. 27 april
  Anmälningsformulär finns på Umeå kommun hemsida under ”Utbildning och barnomsorg”.

  Dessutom tycker jag att det är märkligt att det bra pratas om bara katastrofen 1989. Aldrig 1966 och 1971.
  Skolan resa mot botten, som jag upplevt från 1965, har ur politisk synpunkt många hållpunkter, varav jag tycker att nedanstående tre är de mest avgörande.
  * 1966 startade resan nedåt för skolan i samband med första lärarkonflikten. Konflikten var en förpostfäktning inför vad som komma skulle.
  * 1971 kom nästa konflikt. 11 mars 1971 antog riksdagen en tjänstepliktslag, som förhindrade fortsatt konflikt. LO och vänsterns slagordsdebatt hade lyckats. Förhandlingarna fick därefter föras under fredsplikt, vilket också gav betydligt sämre utdelning för SACO:s medlemmar än för övriga grupper i samhället. En utveckling som fortsatt. Flykten från läraryrket tog sin början, ett yrke som dessutom i dessa dagar allt oftare omdefinieras till Pedagog. Fritt översatt från grekiskan: Peda=barn, gog=ledare, alltså Barnledare. Låter kanske bra, men det kanske är på sin plats att påminna om att en Pedagog i antikens Grekland var namnet på den slav, som undervisade herrefamiljens barn. Vad är det för fel på ordet lärare? Och jag undrar också, liksom Bengt Olsson i Zarembas första artikel,, Vad är det för fel på ordet rektor?
  * 1989 kommunaliserades skolan, vilket bl a medfört att kommuner i många fall har bortsett från krav på rätt ämnes- och pedagogisk kompetens hos lärare. Raset accelererade kraftigt. Det vi t ex undervisade i särskild kurs åk 9 i matematik, då jag övergick från grundskolan till gymnasiet 1992, återfinns nu i kurs A och i många fall i B på gymnasiet. Mer än ett års devalvering av kunskapsnivån!!!
  Hälsningar
  Fredrik Westman

 4. R. Berggren

  Skulle ha uppskattat lite mer ”närperspektiv” i kommentaren om DN artikel. Det kompakta motståndet mot Minervaskolan här i Umeå; varför? Eleverna och deras föräldrar är mycket nöjda med skolans stämning och studieresultat.

 5. Mats

  Vad säger du om det Zaremba skriver om VK?
  -Går något snett på andra skolor heter det ”en skola i kommunen”. Misstänks Minerva för felsteg, får den skylta med bild och namn. Så har det varit från första början…..
  Håller du med eller har ni någon gång skrivit ”en friskola i Umeå” när ni skrivit något om Minerva?

 6. Edvard Breitholtz

  Jag har personligen svårt för Zaremba eftersom han antingen har en förkärlek för lögner och vridande av sanningen eller är sällsynt dålig på faktakontroll. Därför upplever jag hans artiklar snarare som halvdana debattinlägg än som journalistiska verk. Den nu aktuella artikelserien tycks inte vara något undantag. Några exempel:

  http://www.lararlistan.se/?p=215
  http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/004A11DA?OpenDocument&menuid=00326A1C

  Sen tycker jag faktiskt att det är lite konstigt att så många okritiskt sväljer dessa kameler. Men på ledarredaktionerna kanske inte faktakollen är en så central del?

 7. Villy Hansen

  Och den enligt dig stackars oskicklige, sanningsvridande, med halvdala inlägg beklämmande journalisten har både fått fina priser och annat erkännande. Försökte du läsa serien om vuxenmobbing en gång? Jag skulle kunna satsa en slant på att du har någon koppling till det pedagogiska någonstans. ”Tillbaks till skolan efter nästan två veckors ledighet…”, kanske.

 8. Bertil Törestad

  Redan för cirka fyrtio år sedan slog Siv Fischbein (en v e r k l i g pedagogikforskare i Stockhom) fast i sin forskning att en lätt och slapp skola ger fördelar främst åt de elever som har välutbildade föräldrar. Ideologerna bakom den nya grundskolan trodde tvärtom; genom att hjälpa lågutbildades barn genom skolan med låga krav skulle dessa hjälpas på traven. Här låg ett av grundfelen bakom den misslyckade svenska skolan. Så gick det som den gick. Den svenska snällismen genomfördes till döds!

  Men det räckte inte med det. En kollega och jag (Anders Dunér och Bertil Törestad, 1980; Psykologiska institutionen, Stockholms universitet) skrev en forskningsartikel om ”toppbegåvade” barn , någonting som inte var så gångbart i dåtidens Sverige. Vi tog ut de elever i 3:an och i 6:an som tillhörde de 10% mest begåvade på IQ-test. Sedan såg vi hur de gick för dem i gymnasiet och jämförde med en grupp icke-toppbegåvade elever. Resultatet var nedslående. De med hög teoretisk begåvning sjönk under sina kamrater i betyg och främst gällde detta flickorna. Vi tolkade detta som att de teoretiskt begåvade inte fick stimulans nog i skolan utan i stället antingen försjönk i tristess, fick räkna massor med nya likadana tal eller började bråka, vilket stämde med internationell forskning.

  Så den nya skolan har alltså misshushållat med alla – även de mest begåvade!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.