Svenska för invandrare SFI

SFI fungerar inte bra och därför tillsätter Regeringen en utredning. Var fjärde elev hoppar av studierna på SFI och det är mycket oroande.

Jag tycker att det är bra att man tar tag i problemet, för Sverige ska ta vara på de människor som flyttar eller flyr till vårt land. Tyvärr har integrationen fungerat dåligt för många och då är det bra att man tittar på nya lösningar
Svenska språket är viktigt för att kunna anpassa sig till samhället och samtidigt behövs de som kommer till Sverige på våra arbetsplatser. Jag tycker även det är bra att man sätter fokus på att Svenskundervisning måste kunna ske parallellt med jobb och praktik.
Tidsplanen för utredningen är att den ska redovisas i sin helhet den 1 oktober 2013 och att ett ikraftträdande kommer att kunna ske tidigast 2015

http://www.dn.se/debatt/svenska-for-invandrare-maste-forandras-i-grunden

17 kommentarer

 1. Jan-Erik Vahlström

  ”behövs de som kommer till Sverige på våra arbetsplatser”

  skriver du. Vilka arbetsplatser menar du konkret då?

 2. Conny Forsström

  Jag jobbar på vår kommunala SFI-skola och den tillhör, jag är långt ifrån ensam om att tycka det, de bästa i Sverige. Vad är det som är dåligt med SFI-undervisningen? Specificera gärna, eller är det bara så att högerpolitiker bestämt sig för att SFI inte fungerar?

 3. Conny Forsström

  Välkommen att hälsa på oss på vår skola för att se en skola som sedan många år har praktik/arbete i kombination med SFI. Förutom praktikanskaffning och möjlighet till parallellt arbete har vi dessutom en FLEX-kurs för de som arbetar och behöver kunna vara här på flexibla tider. Vi har också kvällskurs (används också av de som arbetar).

 4. Peder Westerberg

  Jag har haft kamrater som gått på SFI i Umeå som inte har varit nöjda. Det kanske fungerar bra i Umeå nu, men det är inte bra att många hoppar av SFI sett över hela landet.

 5. Conny Forsström

  Visste du att arbete också räknas som avhopp i statistiken? Och arbete är väl alla politiker överens om att det är positivt? Som sagt, du är välkommen hit för ett besök. Ta chansen!

 6. marika

  Jag arbetar på Sfi-skolan här i Umeå och är otroligt stolt och nöjd med vår verksamhet! På skolan har vi ”arbetslinjen” i fokus, vi har två SYv:are anställda på heltid, som arbetar med att göra individuella utvecklingsplaner för studenterna, där vi försöker hitta den optimala utbildningsvägen till arbete för just den eleven. Praktik ingår också på skolan, och många elever har fått arbete på sin praktikplats! Därav ligger en viss andel ”avhopp” i statistiken. Erik Ullenhag har varit här och hälsat på och han var väldigt nöjd med vår verksamhet. Vi har också friskvårdare som arbetar på skolan med en mängdolika aktiviteter, vilket också ökar integrationsmöjligheter. Kort sagt, tänk dig för innan du kastar ut ett påstående om att Sfi-skolan inte fungerar. Välkommen hit på studiebesök!

  mvh

  Marika Bergman
  Sfi-lärare

 7. Josefin Denman

  Hej Peder,
  Även jag jobbar på Sfi i Umeå, och har börjat tröttna på kritiken som riktas mot Sfi titt som tätt. Du säger att var 4:e hoppar av enligt statistiken. Som mina kollegor påpekar nedan hoppar ju flera av för att de fått jobb eller praktik! En mycket missvisande statistik med andra ord.

  På Sfi i Umeå pågår en språk- och integrationssatsning med stora mått mätt. Förutom de mycket erfarna och kompetenta lärarna som dagligen undervisar hundratals elever på olika nåvåer, från analfabeter till akademiker – pågår ett intensivt arbete omkring praktik, jobb och fortsatta studier. Lika viktigt är de friskvårdssatsningar som görs med både fysiska och sociala aktiviteter för att få våra nyanlända att må bättre, träna mer svenska och snabbare integreras i samhället. Själv jobbar jag med ett projekt för nyanlända föräldrar både på Sfi-skolan och på Ersboda. Projektets syfte är att hjälpa integrera nyanlända föräldrar genom att stärka deras roller i det nya samhället de kommit till, och att bryta isoleringen hos mammalediga som ännu inte helt hunnit komma in i språket eller samhället.

  Som du ser jobbar vi intensivt på bred front med både språk och integration.

  Slutligen vill jag fråga dig vad du lägger för värdering i ”anpassa sig till samhället”. I mina öron låter det mer som en assimileringstanke än en integrationstanke. Om du vänder på steken; att du och jag tvingades fly Sverige och hamnade i Saudiarabien. Nog skulle vi väl prata svenska med varann om vi sågs på bussen? Visst skulle vi vilja behålla våra svenska traditioner? Kanske fira midsommar med sill och nubbe? Julafton? Vi är många som borde ta oss en funderare på hur vi tänker om våra nyanlända och vad vi menar med att de bör ”anpassa sig”.

  Precis som mina kollegor vill jag hälsa dig varmt välkommen på besök till Sfi! Du kommer att se en väl fungerande skola med varm atmosfär, där hela världen möts dagligen.

  Vänliga hälsningar,
  Josefin Denman
  Projektledare Barnen & vi på Sfi

 8. Peder Westerberg

  Nu har Regeringen tillsatt en utredning och då får vi se vad den utvisar. (Tidsplanen för utredningen är att den ska redovisas i sin helhet den 1 oktober 2013 och att ett ikraftträdande kommer att kunna ske tidigast 2015)

  Jag har varit ett flertal gånger och besökt SFI i Umeå, eftersom jag hade kamrater som läste där. Det var en bra atmosfär där, men mina kamrater som gick där var inte nöjda. Man kan lägga många värderingar i ord och det jag menar är att Svenska är oerhört viktigt för kunna få jobb.

 9. Joanna Moldéus

  Hej!

  Jag är en f.d. elev på Sfi i Umeå. Jag har gått där 2009/2010 och var oerhört nöjd med undervisningen. Jag känner att jag har fått jättebra grundutbildning inför mina vidare studier på Komvux och undersköterskeutbildning. Nu bor jag i Stockholm, jobbar som lärare och utbildar mig till tolk.

  Fastän jag flyttade från Umeå, har jag fortfarande varma tankar om skolan, lärare och skolkamrater som har blivit mina riktiga vänner.

  Som andra skriver, det händer mycket på Sfi Umeå nu och där var likadant när jag pluggade där. Det är ganska svårt att tillfredsställa alla, så det ska alltid finnas de missnöjda.

  Mvh,

  Joanna

 10. Margareta Jarlenfors-Häggling

  Det är väldigt tråkigt att läsa artiklar, där politiker kastar ur sig ”sanningar” om hur svenskundervisningen för invandrare ( sfi )fungerar. Du Peder skriver om avhopp i siffrorna” var fjärde sfi-elev hoppar av”. Jag arbetar som lärare i svenska för invandrare på sfi-skolan i Umeå och jag blir alltid lika förvånad över den vilseledande och orättvisa negativa kritik som sfi-skolorna får och som jag ser det är onyanserat och bygger på okunskap. Jag träffade Nuamko Sabuni här i Umeå när hon höll ett tal kring jämställdhet och då överlämnade jag en rapport från sfi-skolan i Umeå där antalet och orsaken till avhopp framkom. Avbrotten har också med jämställdhet att göra då kvinnor föder barn och är hemma med sitt barn det första året. Hon kommenterade rapporten och sa ” ja ni har bra siffror i Umeå men det ser inte så ut i övriga Sverige”. Du kan också få ta del av vår statistik om du vill. Orsakerna till avhopp eller avbrott som vi benämner det, har olika orsaker : barnafödande, resa till hemlandet, arbete ,kurser på universitetet, arbetsmarknadsutbildningar där man inte har krav på högsta nivån på sfi. Dessa elever kommer oftast tillbaka till skolan för att slutföra sina studier. De som inte kommer tillbaka har fått ett arbete eller fortsätter på andra utbildningar. Visst finns det elever som inte är nöjda med sina studier eller studieresultat men där räknar de kanske inte in sina egna insatser som bidragande orsak till sämre resultat. Vi är dock alltid självkritiska till missnöje och har alltid en dialog med den eleven som inte är nöjd för att kunna hitta en väg som är bäst mot det uppsatta målet. Ett lärande sker inte enbart utifrån undervisningen, utan sker alltid i interaktion med andra, med andra elever i lärsituationen, med lärare, med övrig personal, med de egna insatserna och i dialog med svensktalande på fritiden.
  Vi utvecklar vårt sätt att arbeta med elever hela tiden i strävan att alltid bli bättre. Vi utvecklar metoder och vi utökar flexibiliteten. Eleverna har individuella studieplan och utifrån dessa arbetar vi tillsammans med eleven, mot dennes mål. Målen kan variera från analfabetens att lära sig läsa och skriva, till akademikers att nå en språknivå där man kan gå vidare med kompletterande studier eller ett arbete. Vi har t e x europeiska läkare som har fått arbete på NUS direkt efter sina sfi-studier på mindre än 200 timmar . Vi har också elever som är traumatiserade, lider av migrationsstress eller har sådana problem i sin vardagssituation eller hemlandssituation att inlärning mot ett andra språk blir mycket svårt. Man måste alltid sätta sig in i den komplexitet av orsaker som påverkar en inlärning av ett språk som ska vara fungerande i alla situationer. När vi lär oss ett främmande språk i Sverige så fungerar det kanske bara i situationer där språkanvändningen är frivillig och lustfylld. Ett andra språk som svenska måste vara funktionell i andraspråksinlärarens totala livssituation. Vi har en lärarkår som har lång erfarenhet och en gedigen utbildning i att undervisa elever i svenska som andra språk. Bland övrig personal har vi kurator, studievägledare, friskvårdsledare, speciallärare i läs- och skrivsvårigheter, speciallärare i att undervisa traumatiserade elever, it-pedagog, lärare i en s k språkverkstad, där elever får individualiserad handledning, textillärare som leder elever i sömnad och handarbete.
  Britt-Marie Lövgren, som så sorgligt nog inte finns bland oss mer, besökte oss många gånger och imponerades av våra goda resultat. Du är också välkommen till oss Peder, som politiker eller som privatperson men ta dig tid att gå runt i klasserna, ta del av lektionerna, prata med eleverna och personalen. Jag tror att du då får en mer nyanserad bild av verksamheten och verkligheten här. Du kommer kanske att träffa på en och annan som inte är nöjd med hur det går för dem i skolan, men ta dig tid att ta reda på orsaken.
  Du är välkommen på ett besök hos oss Peder.
  Vänligen // Margareta Jarlenfors-Häggling / lärare på VivaKomvux/sfi

 11. Peder Westerberg

  Som jag skrivit tidigare i mina svar, så har jag besökt SFI tidigare under ett flertal gånger. Jag hade ett flertal kamrater som har läst där och de kändes sig inte nöjda över sina studier. Självklart finns det dom som är nöjda också. Att ni har bra kompetens i Umeå har jag inte ifrågasatt. Än en gång så får vi se vad regeringens utredning kommer fram till om SFI i hela Sverige

 12. Helen Lundell Sjöberg

  Hej Peder!

  Vi vet alla att det är svårt för våra nya svenskar att hitta jobb idag, och svårt är det också att hitta praktikplats att varva sina sfi-studier med. Vi har utbildad personal som arbetar hårt och gör allt vad de kan, för att hjälpa våra elever in i yrkeslivet.

  Man gör det allt för lätt för sig genom att lägga skulden på att det är i språkundervisningen som det brister.
  Det är ett otroligt naivt och grunt synsätt att tro att anledningen till att så många inte får jobb idag och den icke fungerande integrationen som du skriver, beror på vår dåliga språkundervisning och undermåliga verksamhet. Det är ett syndabockstänkande som inte leder någon vart.

  Det är dessutom ledsamt att läsa all oförtjänt kritik när verkligheten är precis den motsatta.
  Vi erbjuder våra elever en högkvalitativ utbildning och goda förutsättningar för vidare studier eller arbete. Jag är stolt över vår kompetenta personal och alla insatser som görs i vårt namn. Vi tar vårt ansvar och jag hoppas innerligen att resten att samhället ockå gör det genom att öppna dörrar istället för att stänga dem.

  Varmt välkommen på ett studiebesök!

  Mvh Helen L. Sjöberg
  Lärare på Sfi-skolan

 13. titti

  bra att det kollas upp. många som gått där är inte alls redo för att fortsätta sina studier eller jobba på annat håll. De kan för lite svenska. Hur kan det komma sig+

 14. Conny Forsström

  Till sign. Titti: Vet inte om någon kollega redan hunnit svara men jag skriver ändå: Kunkapskraven styr och de är fastställda av regeringen(enda skolformen som har det så).

  Det är enkelt att kolla på Skolverkets hemsida vad en elev skall kunna efter sfi-studier som är en basutbildning i svenskan.

 15. Aili

  Hej Peder
  Kom regeringens utredning fram till något? Har du kollat upp eller haft nya kamrater som informerat dig hur sfi-verksamheten fungerar i Umeå? Eller släppte du frågan i och med detta inlägg?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.