Sverige behöver EU!

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag tycker att Europasamarbetet är viktigt och är glad att Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. EU är viktigt för Sverige och det är oerhört viktigt med gränsöverskridande samarbeten. Sen är det ganska självklart att ett ökat samarbete mellan länder minskar risken för krig.

EU är inte bara en marknadsplats, utan en union som förenar människor och länder för att säkra fred och frihet på vår kontinent.

Sen behövs EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som exempelvis klimatförändringen, den organiserade brottsligheten och konkurrenskraften för våra företag

Med tanke på den främlingsfientlighet som växer i Europa så är den än mer viktigt med ett samarbete. Sen borde det vara ganska logiskt att det är bättre med mer samarbete än med mindre samarbete.

Bli först att kommentera

Vad är det som gäller angående barngruppernas storlek i Umeå?

Av , , 1 kommentar 8

På kommunens hemsida kan man läsa, att det ökade behovet av förskoleplatser på våren och kommunens planering innebär en obetydlig ökning av befintliga barngruppsstorlek med 17,5 barn i genomsnitt, i jämförelse med oktober 2013 då det var 17 barn i genomsnitt. Margareta Rönngren ordförande i för o grundskolenämnden säger att kommunen hoppas uppnå barngrupper på 16 barn vid utgången av 2014 och 15,4 barn vid utgången av 2015.

Det känns inte som trovärdigt uttalande, för redan 2005 togs det uppsatta målet i för o grundskolenämnden, om att det skulle vara max 15 barn per avdelning till 2009. Kommunfullmäktige tog även samma mål. År 2005 var snittet 17,2 och enligt kommunens hemsida så är snittet år 2014 17,5 barn.

Det är ett nio år gammalt mål som inte har uppfyllts och trots tillskjutande av medel, under åren för att minska barngruppernas storlek, så har vi istället en ökning av storleken på barngrupperna.

Jag förstår att många föräldrar och förskollärare är oroliga över barngruppernas storlek och vi får heller inte glömma det viktigaste, som är barnens behov.

När det gäller Små barn ska de inte behöva knyta an till alltför många andra individer och det handlar om att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg start i livet.

Jag har sagt det förut men från Folkpartiets sida i Umeå, kommer vi aldrig att backa från max 15 barn i förskolegrupperna

1 kommentar

Det är inte bara Lövens framtid som står på spel

Av , , Bli först att kommentera 3

Om Löven skulle åka ur hockeyallsvenskan skulle det vara ett hårt slag mot hockeyn i Umeå. Med tanke på det intresse som finns så förtjänar Umeås hockeypublik minst ett lag i allsvenskan. Om Löven skulle åka ur så skulle det bli sportsligt och ekonomiskt jobbigt för klubben och jag har även svårt att se Löven och Teg i samma serie. För hockeyns bästa så skulle det vara bra om Löven var i allsvenskan och Teg i div 1 och då skulle man kunna göra samordningsvinster mellan klubbarna. Nu är samarbetet mellan klubbarna bra, och det är bara att hoppas att Löven fixar ett nytt kontrakt för Umeåhockeyns bästa!

IMG_2136

(En gammal lagbild från Tegs A-lag i Hockey!)

Bli först att kommentera

Hundlatrinerna tillbaka!

Av , , 2 kommentarer 1

I dagarna kommer de omdiskuterade hundlatrinerna tillbaka, men det blir tyvärr inte alla som kommer tillbaka. Hundlatrinerna är ingen stor politisk fråga, men jag tycker att det är bra, att man kan påverka politiker att ändra sina beslut. Hade det inte blivit så stora protester mot borttagandet, så hade inte hundlatrinerna aldrig kommit tillbaka.

hundlatrin

2 kommentarer

Akuta behov

Av , , Bli först att kommentera 2

De är viktigt att vi kommer i takt med underhållsbehoven inom skolan i Umeå, de är akuta och det behövs verkligen åtgärder.

Nu kommer det att satsas mycket pengar på underhåll de närmaste åren, men det borde även vara ganska logiskt att kommunen får mycket bättre ekonomi om underhållet av skolorna ligger på en hög nivå och inte släpar efter.

Om vi renoverar och håller fastigheterna i bra skick behöver vi dessutom inte göra lika mycket investeringar och det sänker i sin tur hyreskostnaderna

 

Bli först att kommentera

Folkpartiet och Alliansen satsar på förskolan.

Av , , 1 kommentar 3

Satsningar som regeringen gör på förskolan är viktig och en satsning som man gör är ökade statsbidrag för mer personal och mindre grupper. När det gäller barngruppernas storlek så är många föräldrar och förskollärare redan idag oroliga och vi får heller inte glömma det viktigaste, som är barnens behov.

När det gäller Små barn ska de inte behöva knyta an till alltför många andra individer och det handlar om att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg start i livet.

Från Folkpartiets sida i Umeå kommer vi aldrig att backa från max 15 barn i förskolegrupperna

 

Förskoleminister och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm har presenterat följande satsningar från Regeringen på förskolan

 

Sammanfattning av regeringens satsningar på förskolan

Fler förskollärare

Mot bakgrund av behovet av fler förskollärare i framtiden kommer regeringen att avisera en utbyggnad av förskollärarutbildningen i vårpropositionen. Utbyggnaden innebär att medel tillförs motsvarande 800 nybörjarplatser per år från 2015. Det kan jämföras med att det registrerades ca 3 300 nybörjarstudenter på förskollärarutbildningen läsåret 2012/2013. Utbyggnaden innebär alltså en ökning med knappt 25 procent. Medel tilldelas från och med 2015.

Förstärkt tillsyn

Skolinspektionen gör i huvudsak sin tillsyn på huvudmannanivå när det gäller förskolan. Det innebär att det är kommunen som granskas, och inte de enskilda förskolorna. Regeringen vill förstärka tillsynen genom att utöka den och göra det möjligt för Skolinspektionen att utföra regelmässiga stickprov med besök på ett antal förskolor i varje kommun.

En särskild kvalitetsgranskning ska genomföras under tre år där förskolans kvalitet och måluppfyllelse belyses och granskas samt viktiga utvecklingsområden lyfts fram.Granskningen ska inriktas mot olika kvalitetsfaktorer, bland annat personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning. Barngruppernas storlek för barn under tre år ska särskilt analyseras.

Kostnaderna beräknas till 25 miljoner kronor årligen under 2015-2017 och därefter följer en permanent förstärkning på 10 miljoner kronor per år.

Ökade statsbidrag för mer personal och mindre grupper

För att stärka kommunernas möjligheter att säkerställa en lämplig personaltäthet och avdelningsstorlek, särskilt för de yngsta barnen, tillför regeringen mellan 2015 och 2017 375 miljoner kronor till det statliga stimulansbidraget för kvalitetssäkrade åtgärder i förskolan.

Förlängt förskolelyft

Regeringen förlänger förskolelyftet fram till år 2018.

Kostnaderna beräknas till 35 mnkr årligen 2015-2017, samt 25 mnkr 2018 och förändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

Förskolechefslyft

För att utveckla förskolechefernas pedagogiska ledarskap föreslås ett förskolechefslyft Den närmare inriktningen och utformningen av utbildningen kommer att preciseras.

Kostnaderna beräknas till 15 mnkr årligen 2015-2018 och förändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

 

1 kommentar

Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag lördags var det den Internationella kvinnodagen och den inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Tillsammans med min kollega Maria Lundqvist Brömster Riksdagsledamot för Folkpartiet har jag skickat ut ett pressmeddelande om att det är dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relation och de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser. Därför föreslår Folkpartiet idag ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor.

– Vi vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Folkpartiet vill att förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden, säger Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot från Västerbotten.

– Det är inte enbart lagstiftningen som måste stärkas. Det är också viktigt med fler skyddade boenden i kommunerna och fortsatt stöd till kvinnojourerna. Kvinnojourerna spelar en nyckelroll i att ta hand om och ge stöd till våldsutsatta kvinnor och de skyddade boendena är en mycket viktig fristad för utsatta kvinnor och barn, avslutar Peder Westerberg, gruppledare Folkpartiet Umeå.

– Vi vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Folkpartiet vill att förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden, säger Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot från Västerbotten.

– Det är inte enbart lagstiftningen som måste stärkas. Det är också viktigt med fler skyddade boenden i kommunerna och fortsatt stöd till kvinnojourerna. Kvinnojourerna spelar en nyckelroll i att ta hand om och ge stöd till våldsutsatta kvinnor och de skyddade boendena är en mycket viktig fristad för utsatta kvinnor och barn, avslutar Peder Westerberg, gruppledare Folkpartiet Umeå.

 

Bli först att kommentera

Taktiskt utspel av Holmlund

Av , , 2 kommentarer 7

Det är bara konstatera att samarbetet mellan socialdemokraterna och vänstern kommer att fortsätta, trots Lennart Holmlunds utspel att det är omöjligt att samarbeta med Vänsterpartiet i Umeå.

Allting är bara ett taktiskt utspel inför valet, för att man vet att många Umeåbor inte gillar samarbetet med Vänstern. Lennart Holmlund skriver i sin blogg att socialdemokraterna går till val med sin egen politik och det är ingen nyhet. Men som Anders Ågren (M) skriver i sin blogg så är en röst på socialdemokraterna i Umeå även fortsättningsvis en röst för att ge Vänsterpartiet inflytande i kommunpolitiken.

Som jag skrev i min blogg tidigare kan man konstatera att Socialdemokraternas samarbete med vänstern inte har varit bra för Umeå. Vänsterpartiets har tillåtits påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg har tyvärr även fått stort genomslag.

2 kommentarer

Väntat länge på Holmlunds utspel!

Av , , 3 kommentarer 12

Jag har väntat länge på ett utspel från Lennart Holmlund när det gäller vänstern. Vänsterpartiets behandling av tjänstemännen i kommunen är verkligen skrämmande. Att Holmlund söker de majoriteter som är möjliga är positivt och det är viktigt att hålla vänstern utanför den praktiska politiken.Nu är det bara hoppas att Socialdemokraterna bryter samarbetet med Vänstern.

Det man kan konstatera är att Socialdemokraternas samarbete med vänstern inte har varit bra för Umeå. Vänsterpartiets har tillåtits påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg har tyvärr även fått stort genomslag.

3 kommentarer

Avfärd

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag blir det avfärd mot Örebro och Folkpartiets riksmöte, där träffas massor av folkpartister för att delta i seminarier och lyssna på partiets viktigaste företrädare. Det känns otroligt inspirerande att åka till Örebro och träffa en massa kollegor. Det känns ännu mer kul och inspirerande eftersom vi är inne supervalåret. När det gäller valåret så tror jag att det kommer att bli ett tufft klimat i debatten och man kan konstatera att det är jobben, ekonomin och skolan som kommer att vara i fokus under valåret.

Trots ett överläge för de rödgröna i opinionsmätningar så tror jag att det vänder och det kommer att avgöras sista veckan. Jag vet att det finns några som redan har tagit ut segern i förskott, men då glömmer man att det är en lång valrörelse fram till valet i september.

 

Bli först att kommentera