Allt fler dementa ger kommuner problem

Äldreutredningen i Storuman publiceras snart. Redan idag kan sägas att demensvården måste byggas ut kraftigt fram till 2030. En del av denna utbyggnad är nödvändig redan inom ett fåtal år. Vi talar här om kostnader i mångmiljonklassen för varje utbyggd enhet. Den verklighet vi har framför oss kräver stora omstruktureringar av kommunbudgeten och heliga kor måste slaktas. Har kommunen t ex råd med att sponsra flygresenärer från Gunnarn? Har kommunen råd med att sponsra företag som hyr lokaler i det nya industrihuset med 2 milj per år? Har kommunen råd med ett eget utvecklingsbolag (SUAB)? Har kommunen råd med att undvika samarbete med andra kommuner när dessa är möjliga och kan ge besparingar? Har kommunen råd med att vara bland Sveriges sämsta kommuner när det gäller att konkurrensutsätta verksamheter på marknaden?

Storumans kommun borde snarast tillsätta en tvärpolitiskt sammansatt framtidsutredning som får till uppgift att bl a se över kommande nödvändiga förändringar i kommunens kärnverksamheter. Risken är annars stor att kommunen drar på sig utgifter idag som på ett farligt sätt dränerar budgeten inför kommande vargatider.

En annan viktig uppgift för en framtidsutredning är personalförsörjning. Vi kan redan idag se begynnande svårigheter att rekrytera semestervikarier. Det bästa vore om man i 10-kommungruppen kunde gå samman och göra en rekryteringsplan. Eftersom den tillkommande arbetskraften på arbetsmarknaden snart inte räcker till i glesbygdskommunerna lär vi få rekrytera utomlands och arbetet med det blir knappast effektivt om varje liten kommun arbetar för sig själv.

Dålig framtidskunskap ger felbeslut idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.