Storregion och populism

Av , , 8 kommentarer 6

Vi väljer vart fjärde år politiker som förväntas fatta beslut i vårt ställe i både lätta och svåra frågor. Folkomröstningar tillgrips ibland när det blivit en politisk låsning som politikerna inte tar sig ur eller vill ta sig ur. Nu tycks en ny variant ha uppstått ”våta fingret i luften-politik”. Sålunda har partierna SD, M och nu L krävt folkomröstning i regionfrågan i Norrland. SD var först, en intressant detalj i soppan. Folkmajoriteten i glesbygd  är emot alla förändringar så det borde politikerna ha kunnat räkna ut i förväg. Regionfrågan är också en komplicerad historia som långt ifrån bara handlar om ”avstånd till de beslutande sammanträdesrummen” eller frågan om de olika lasarettens framtid. Det handlar också om att ha tyngd när frågor som berör landsändan avhandlas i regering, centrala myndigheter och i EU. Här är ”ensam är stark” ingen hit!

Nu har alltså M och L  nyligen svängt och kräver folkomröstning. Varför ser vi inga krav på folkomröstningar när nedrustningen i äldreomsorgen börjar kännas pinsam för ett rikt land? Varför inga folkomröstningar om vårt massakrerade försvar? Politiker som vi valde för snart 2 år sedan får stora skälvan när de ska fatta beslut i motvind. Är det omsorgen om den egna födkroken i politiken som spelar roll? ”Fingret i luften” beteende säkrar väl födkroken för ännu en  period i valet 2018 tänker man kanske. En och annan  vårdar väl dessutom sin position i den problematiska sammanslutningen Frimurarna.

Landstingen som ansvarar för sjukvården både när det gäller primärvård och specialistvård har ju ställt till det ordentligt avseende köer till operationer. Vissa landsting har köer upp till 1½ år för vissa operationer som andra klarar inom 1 månad. Tänk er att ni besöker er bilverkstad med ett allvarligt fel på bilen och ni sätts upp på en väntelista med reparation om 1½ år. OK enligt SD, M och L? Betyg: Underkänt! Jag tror inte medborgarna vill ha det på det viset men SD, M och L tycker tydligen att vår nuvarande länsindelning fungerar bra. SD kanske för att länsindelningen hör till ”den svenska kulturen”  och inte ändrats sedan 1600-talet. Tur att vi inte bevarat häxbränningarna sedan samma tid!  Men vad svarar M och L.? Ska bocken-till-trädgårdsmästarepolitiken och länsindelningen fortsätta i all evärderlig tid? Likaså de långa vårdköerna och skriande orättvisorna? Vad har ni egentligen uträttat i Västerbotten landsting? Inte ens Frimurarna kan tydligen åstadkomma något trots sin rikliga representation!