Att utse statschef

Av , , 8 kommentarer 2

I den reella ärftliga monarkin Nordkorea utses ny statschef via aktiviteter i en viss sängkammare. För att vidmakthålla dessa hedniska riter måste folket bibringas uppfattningen att  statschefen är i besittning av övernaturliga krafter och utomjordisk visdom. Sålunda är marknadsföringen mäktig och omfattande. Undersåtarna får varje dag se bilder i tidningar och TV där statschefen sitter i stridsvagn, kikar i kikare, tittar på norrsken, känner på kvaliteten på kalsonger i kalsongfabriken, mottar ofantliga blombuketter från en hoper överansträngda barn, sitter i en rallybil,  provsitter ett stridsflygplan, skjuter ihjäl en älg iförd golfbyxor och lågskor, är otrogen mot sin hustru (obs detta avbildas inte!), har varit till frissan, besöker en annan av jordens fåtaliga monarker, simmar över en strid flod iförd jättelika badbyxor, ja listan kan göras hur lång som helst. Listan överträffas endast av verkligheten.

Alla likheter med vår egen svenska monarki är helt slumpmässiga och oavsiktliga.

Statsministern fullt upp!

Av , , 3 kommentarer 1

Viktiga statsangelägenheter. Med regeringsplanet från andra sidan jordklotet i full fart till Stockholm för att övervara dopet av sin nya överordnade, en liten förtjusande baby, som lär sig prata om ett par år. För att vara överordnad vår statsminister behöver man överhuvud inte kunna någonting. Det är monarkin i ett nötskal. Filosofen mm Thomas Paine förutspådde i en bok efter den franska revolutionen 1789 att det skulle ta högst 6 år innan övriga Europa övergått till demokrati, d v s republik. Han tog fel med minst 230 år. USA:s konstitution från 1776 förbjöd kungar, drottningar, prinsar, prinsessor och liknande.

Med ändan bar.

Av , , 6 kommentarer 10

Kvällens uppdrag granskning var som vanligt av-slöjande….  Nu gällde det imamers kvinnosyn vilken avslöjades vara allt annat än jämställd.  Flera imamer tyckte att månggifte var tillåtet, slå sin hustru kunde vara tillåtet. Alltså rena olagligheter enligt svensk lag. Uppdrag granskning berörde ändå inte s k hederskultur och manligt förtryck av kvinnor på andra sätt, t ex utegångsförbud, äktenskap för underåriga etc. Enligt liturgin Janne Josefsson avslöjades imamerna först i slutet av intervjuerna när Josefsson plockade fram bevisen i form av inspelningar. Många fiolliknande ansikten kunde beskådas.

Det är kanske dags att inte vara allt för överslätande i sådana här frågor. Kvinnoförtryck förekommer och har förekommit även inom kristenheten, klädselpåbud, kvinnans underordning och bihang till mannen etc. Detta får inte glömmas bort när vi nu bevittnar Josefssons striptease på vissa imamer inom islam.

Vårt planekonomiska landsting.

Av , , 4 kommentarer 2

Planekonomi på socialistiskt sätt brukar kännetecknas av att allt marknadstänkande är undanskuffat och att beslutsfattarna är nöjda när alla har det lika dåligt. Hellre det än att några har det bättre än genomsnittet. Resultatet blir att alla har det jämlikt dåligt och att folk dör i onödan. Planekonomi innebär stagnation eftersom ojämlikt bra initiativ kvävs och förhindras sprida sig inom verksamheten.

Beslutet att ta bort geriatrikläkarna från äldreboendena i Umeå och ersätta dem med allmänläkare från vårdcentralerna är så korkat att det är inte sant. Men socialisterna är nöjda. Ingen åldring i Västerbotten ska ha det bättre än någon annan och då är det bara att se till att alla har det jämlikt lika dåligt. Orden lika och lik skiljer sig bara genom en ynka bokstav, vilket ser ut som en tanke…

En liknelse. Om vi hade samma syn på reparation av bilar kunde följande inträffa. Om reparatörerna i inlandets bilverkstäder bestod av cykelreparatörer skulle den omedelbara socialistiska ryggmärgsreaktionen vara att bestämma att även personalen i Umeås bilverkstäder skulle bestå av cykelreparatörer. Bort med de kompetenta bilreparatörerna från verkstäderna i Umeå, gärna dåligt bara det är jämlikt dåligt.

Sveriges Pensionärsförbund SPF, som har geriatrikprofessor Gösta Bucht som sakkunnig,  kräver att ansvariga läkare vid äldreboendena skall vara geriatriker samtidigt som västerbottens socialistiska landsting (S+V)  går i motsatt riktning och plockar bort det enda väl fungerande exemplet på just detta.

Landstinget fungerar i detta fall som en skenande bulldozer som förstör allt i sin väg med en okänslighet som inte är mänsklig.

Prinsessan Madeleine är FRI!

Av , , 2 kommentarer 1

Prinsessan Madeleine (det finns fortfarande sådana titlar i fablernas värld – och i Sverige) har i princip flyttat till New York enligt media som bevakar vårt obsoleta statsskick d v s Hänt i Veckan och Svensk Damtidning. Jag hyser den största förståelse för hennes beteende att fly från det svenska folkets  integritetskränkande och närgångna bligandet och snuskandet i hennes privatliv. Vad skönt att hon i USA kan leva som fri människa i en fri nation som VÄLJER sin statschef vart 4:e år.

För att vi inte i framtidens historieböcker ska betraktas som en efterbliven generation i ett efterblivet land  bör vi snarast befria också det övriga kungahuset från det svenska folkets gastkramande omfamning. Kungen Carl Gustav kan då donera sin föga välburna generalsuniform till Livrustkammaren och leva efter sina personliga förutsättningar. Rätten att välja sin levnadsbana efter sina förutsättningar är en oförytterlig mänsklig rättighet i ett civiliserat samhälle.

Värdet på en flygplats.

Av , , 4 kommentarer 4

Det enklaste sättet att få svar på den frågan är att utbjuda den till försäljning. Vill ingen köpa den för 0 kr är den förmodligen värd mindre än 0 kr och utgör enbart en belastning. Så är det med det mesta, värdet är lika med den högsta summa man kan få vid en försäljning. Fjällparken i Hemavan kostade 50 milj att bygga och kommunen fick 5 milj kr vid försäljningen. Det är alltså totalt ointressant vad en tillgång kostade att tillverka/bygga när det gäller värdering. Jag tycker att en del tyckare verkar ha svårt att frigöra sig från historiska byggnadskostnader och svårt att inse vad en marknad är. Har man en tillgång som ingen vill köpa som bara kostar pengar och som inte har framtiden för sig är det bara att lägga ned och gå vidare.

När det gäller flygplatser är det staten som bestämmer strukturen eftersom det är staten som står för bidragen. Ett exklusivt undantag utgör Storuman som under 1½ år bedrev flygtrafik i Gunnarn på kommunens skattebetalares bekostnad. En nätt liten summa på närmare 25 milj kr = 4166 kr per invånare, inklusive nyfödda, döende och Tärnabor. Södra Lappland har minskat från 4 till 3 st trafikerade flygplatser vilket är statens beslut.  Gränsen för god tillgång till flyg är 2 tim till närmaste flygplats och då bör åtminstone en flygplats till i Södra Lappland läggas ned. Att Gunnarnfältet är centralt beläget och nås med råge inom 2 timmar från Södra Lapplands kommuncentra verkar inte ha någon betydelse. Man får dock utgå från verkligheten i st för önskedrömmar och verkligheten är vad staten tycker.

Vad kommunerna ska akta sig för väldigt noga är att subventionera enskilda företag. Förutom att det är olagligt snedvrider det konkurrensen och skadar sundheten i näringslivet. Däremot ska kommunen naturligtvis jobba med att skapa bra näringslivsförutsättningar. Ha en bra kommunal service, ordna utbildning, rappa på planarbetet och bedriva lobbingverksamhet på högre nivåer, lägga ut lämpliga verksamheter på entreprenad osv. Kommunerna ska naturligtvis  inte heller driva företag med marknad utanför kommunens gränser med skattebetalarnas pengar som riskvilligt kapital. Sådant borde inte behöva sägas, men tyvärr….

Beträffande BIOSTOR är det Skellefteå Kraft som byggt och som har ansvaret, inte kommunen. Förhoppningsvis sker ett produktutvecklingsarbete under "malpåsen" så att pelletstillverkningen kan återupptas. Ingen torde ha kunnat förutse nedläggningen av pelletstillverkningen när beslutet om omlastningsterminalen fattades. Terminalen ligger bra till i korsningen mellan järnvägar och europavägar. Förmodligen har omlastningsterminalen en betydligt bättre framtid än tankarna på trafikflyg i Gunnarn, tankar som borde vara mer än stendöda vid det här laget.

Kommunerna i glesbygd behöver expertis på omvärldsanalys för att inte gå på mina efter mina. Om politikerna i små glesbygdskommuner  tycker att de inte behöver sådan expertis kanske de överskattar sin egen kompetens.

EU-fienderna formerar sig

Av , , 2 kommentarer 2

Till den föga lustiga skaran  EU-fiender i europeiska länders parlament sällar sig nu det nazifärgade partiet Gyllene Gryning i Grekland. Jag känner inte till alla EU-fientliga partier med utträde ur EU (d v s EU:s upplösning) på agendan men några kan jag. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i Sverige, Sannfinländarna, Nationella Fronten (Le Pen) i Frankrike. I Italien Lega Nord. I Österrike har vi ett ökänt extremhögerparti grundat av den salig avlidne Jörg Haider och i många länder till. Kanske dags att fullständiga listan över Europas ivriga dödgrävare. Förhoppningsvis behöver vi inte uppleva 1930-40-talen igen då kommunister och nazister förde lågskaligt krig på gatorna med fullskaligt världskrig som slutprodukt. Men osvuret är bäst.

Massmördare i fångdräkt.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är stötande att bevittna massmördare inför rätta som sitter hånflinande iklädda kostym med vit skjorta och slips. Breivik och Mangs borde vara klädda i randig fångdräkt när de står inför rätta för fasansfulla våldsbrott.

Deras sjuka självbild av att vara "den utvalde" som "tvättar världen"  skulle få sig en knäck.  Fångdräkt skulle göra det pinsamt för dem att demonstrera kaxighet inför samhälle, domstol och våldsoffer.

Breivik, Usama bin Ladin, Mangs, Adolf Hitler, Mao tse Tung, Anders Eklund, Åmselemördaren Fouganthine m fl tycks vara samma andas barn. Det är bara antalet offer som skiljer. De anser sig ha rätt att döda sina medmänniskor för att tillfredsställa sina lustar och vanföreställningar,  sin egen oerhörda storhet, politiska skäl, sexuella skäl m fl.

När människor som dessa anses vara psykiskt friska i straffrättslig mening upplever jag att det fattas en psykisk sjukdom i lagböcker och psykiatriböcker. En psykisk sjukdom som passar in på massmördare som mördar oskyldiga individer medvetet och planmässigt. Vanligt folk, sunt tänkande människor,  uppfattar ju ändå dessa massmördare som fullständigt vridna i huvet som aldrig borde släppas ut..

Liberalt missbruk.

Av , , 2 kommentarer 1

Begreppet "liberalism" tycker jag solkas alltmer av soffsittare i TV som kallar sig liberala och förespråkar fritt användande av knark, tobak, alkohol och väl också tycker att fri fart ska råda på våra gator och vägar. Naturligtvis ska vi inte heller bestraffa dem som kör bil och båt berusade eller tror de kan flyga och hoppar från broar..

För mig betyder begreppet "liberal" demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet, oberoende domstolar, marknadsekonomi, religionsfrihet. Folket väljer landets och kommunens styrelse genom fria val inklusive statschef. Monarki är en odemokratisk kvarleva som är en styggelse för ett modernt land. Den sekulära staten ska garantera trygghet, rätt att sträva efter lycka, rättvisa spelregler för människor och näringsliv, utbildning efter var och ens vilja och förutsättningar mm.

Det har visat sig att den typ av demokrati och marknadsekonomi som är vanlig i "västvärlden" har varit helt outstanding i att öka välstånd och avskaffa fattigdom och svält. Massvält har endast ägt rum och äger rum  i diktaturer, främst kommunistiska sådana.

I TV-sofforna uppträder ofta knarkliberaler, tobaksliberaler mm och lägger beslag på det liberala begreppet. Jag vill kalla dem för tokliberaler eller vulgärliberaler. Överhuvud taget vore det bra om de kunde ges ett lämpligt epitet utan att "liberal" förekommer alls. Alla former av personlig frihet som innebär andra människors ofrihet ska bekämpas. Hit hör användning av knark, tobak, alkohol, leva rövare i hyreshus, köra för fort och på fel ställen etc.

Bruk av knark, alkohol, tobak, köra för fort mm är varje människas ensak i ett liberalt samhälle heter det. Problemet med den attityden är att andra oskyldiga människor drabbas och att samhället (vi alla)  får stora kostnader för vård, försäkringspremier mm. Men så långt räcker inte vulgärliberalernas tankeförmåga för den imploderar innan  slutavräkningen skall göras för de egna påhitten. Någon "annan" betalar och denne någon annan är du och jag.

Breivik och Åmselemördaren på jätteaffisch.

Av , , Bli först att kommentera 3

Ishockey-VM började med jätteskandal. På en reklambild på den finska truppen hade Breivik och Åmselemördaren klippts in. Ett "misstag" säger de ansvariga. För mig förefaller det vara en mycket medveten handling.  En  ideologisk handling? Är det Sannfinländarna som varit framme igen?