Vilka älskar Stalin?

Av , , Bli först att kommentera 6

I Sverige har Stalin älskats av ett antal knäppgökar trots de tiotals miljoner hans regim mördat i sitt eget land. Än idag finns det vänsterskribenter i Sverige som uppenbarligen älskar Stalin eller åtminstone hyser stor förståelse. Större delen av det ledande garnityret i kommunistpartiet i Sovjetunionen mördades med nackskott på order av Stalin efter skådeprocesser. Några mördades genom ”olyckor”. I Polen mördade Sovjetarmén över 20 000 polska intellektuella år 1940 på direkt order av Stalin. Bara det brottet mot mänskligheten skulle egentligen medfört att Stalin ställts inför en internationell domstol och hängts.Överfallet på Finland  1939 var ett folkrättsbrott men kommunistpartiet i Sverige och dess tidning Norrskensflamman stod på Stalins sida helt och hållet. Norrbottniska troende kommunister emigrerade till paradiset Sovjetunionen bara för att avlivas med nackskott under utrensningarna. Utrensningarna tyckte de svenska kommunisterna var bra eftersom Stalin var deras Gud och vad Gud gjorde var automatiskt rätt. I Sverige blev svenska kommunister internerade under andra världskriget i Storsien. Där hade de det ganska bra jämfört med lägerinterner i Sovjetunionen men många tyckte nog att de var orättvist behandlade. De tyckte väl att Finland förtjänade att drabbas av krigets förstörelse med över 20 000 döda och minst lika många stympade invalider.

I Ryssland älskas Stalin av Putin och Stalin är Putins idol. 45 % av dagens ryssar tycker att alla miljontals offer för Stalins terror är förlåtliga på grund av industrialiseringen och vinsten i andra världskriget. Stalins popularitet har stigit väsentligt under Putins tsardiktatur. Och Putin älskas av alltfler ryssar som njuter av alla aggressiva uttalanden mot grannländerna. Danmark hotas till råga på allt med kärnvapen och hotelser haglar över Baltikum, Finland och Sverige. Kränkningar till sjöss och i luften har blivit del av vardagen hos Rysslands grannländer. Sverige försöker vaccinera sig mot farsoten Putin genom att söka medlemskap i FN:s säkerhetsråd med det numera antika argumentet att Sverige är alliansfritt och enligt storsvenskt språkbruk en moralisk stormakt. Vi är varken det ena eller det andra. Vi är dessutom försvarslösa. Vi åtnjuter inte NATO:s beskydd vid angreppshot och vi saknar avskräckande försvarsförmåga. Försvarets andel av BNP har på 20 år sjunkit från 2 till 1 procent av BNP. Ökar Sveriges BNP enligt konjunkturinstitutets prognoser med 3-4 % per år de kommande åren kommer försvarets andel av BNP att ha sjunkit ytterligare år 2020 trots den ”upprustning” som proklamerats av sittande regering. Pacifister i regeringen och FN kommer inte att rädda oss. Det enda som kan rädda oss från att bli Putins lydrike är NATO-medlemskap och en upprustning som snabbt når minst 2 % av BNP, vilket råkar vara NATO:s krav på medlemsländerna.

Lenin, Stalin, Putin låter som ämne för diverse grötrim. Och det ryska folket som grundlurades under Lenin och Stalin och deras efterföljare håller nu på att grundluras av Putin och hans korrupta regim med finansiering från oligarker och skumraskaffärer.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stalin-allt-mer-popular-i-ryssland/

http://www.dn.se/ledare/signerat/ett-nytt-farligt-europa/

Marinen har ammunition!

Av , , Bli först att kommentera 6

Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga utanför Stockholm har vid kontroll befunnits förvara ammunition. Uppåt väggarna, det ska de naturligtvis inte ha! Regelbrott! Men lösplugg och smällare måste de väl ändå få ha om den ryska flottan uppenbarar sig i vår skärgård i sedvanlig ordning. Å andra sidan sysslar det svenska försvaret numera med ”underrättelseoperationer” så ryssarna ska väl inte skrämmas. I fotbollsmatcher kastar europeiska länder (Moldavien) dock bengaliska eldar på ryska målvakter så att det nästan kommer upp i nivå med ”Friends” Arena i Stockholm, men det skränande packet ska väl inte sköta vårt försvar!  Nu ska vi väl inte raljera med försvarsanställda (kontrollanterna) som tar sitt jobb på allvar när inte våra ansvariga politiker tar SITT jobb på allvar, nämligen att se till att Sverige har ett försvar värt namnet. Situationen i öster försämras dag för dag medan det käbblas om småsaker i Riksdagen.

Kanske reglerna måste ändras i marinen så att flottiljerna är beväpnade till tänderna, tillåts förvara ammunition och vara ständigt stridsberedda!

Kommunal sponsring av ishockey

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå och Skellefteå kommuner lär sponsra ishockeylagen Björklöven och SAIK med mångmiljonbelopp. I sanning fullständigt horribelt! Ishockey på elitnivå handlar numera helt och hållet om affärer.Business!  Efter varje säsong säljs och köps spelare som vilken handelsvara som helst och klubben (aktiebolaget) med mest pengar skaffar sig de bästa spelarna från världens alla hörn. Högklassiga spelare kostar väl ett antal miljoner per år per styck. Björklövens spelarbudget räcker inte alls för spel i högsta serien men folket bibringas ändå drömmar om att sådana underverk ska ske. Har man provat med helbrägdagörelse? Hade Björklöven haft Frölundas eller SAIK:s spelarbudget skulle laget snabbt nå högsta serien SHL. Den aktuella budgeten handlar om att harva där man är, allt annat är önskedrömmar.

Det måste vara väldigt långt från det kommunala uppdraget att ge sig in i denna hjärnskakningsproducerande kapitalistiska verksamhet i vilken spelarna är rena handelsvaran. Spelarna köps och säljs precis som på forna tiders slavmarknader. Är det överhuvudtaget förnuftigt för kommuner (och företag) att bli förknippade med en verksamhet som handlar om slagsmål och överfall. och i alarmerande ökningstakt producerar hjärnskakningsoffer. Hjärnskakningsproblemet är utom all kontroll för Ishockeyförbundet.

Vad tycker egentligen folk om denna kommunala mångmiljonrullning när äldreomsorg och skola är kroniskt underfinansierad och personalen underbetald? Det kan vara en god idé att kommuner satsar på friskvård i form av sunda motionsaktiviteter i stället för att sponsra allt högre spelarlöner på spelarmarknaden som lockar unga killar att riskera sin hälsa hjärnskakningsindustrin.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/article20533381.ab

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/27-aringen-lade-av-var-inte-forsvarbart/

http://bloggar.expressen.se/sannylindstrom/2015/03/26/ta-ert-forbannade-ansvar/

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/article20515765.ab

Slå ihop landsting och kommuner!

Av , , 1 kommentar 10

Sammanslagningen av landstingen till större regioner har gått i stå i Sverige. Det heter att sammanslagning av landstingen ska ske genom folkligt engagemang underifrån, ett slags gräsrotsromantik som väl knappast någon tar på allvar. Och det har inte fungerat. En broms är nog inte osannolikt att en hoper tjänstemän och politiker får skaffa sig andra jobb om landsting slås ihop. Bevakning av det egna generösa politikerarvodet kan kanske kännas viktigare än att den egna regionen kan hävda sig i konkurrens med andra regioner. En annan stötesten är var regionens administration ska placeras. Slår vi ihop Norrland till en region finns det ett antal städer som känner sig kallade att vara regioncentrum. Skyttegravarna är djupa som Marianergraven!

För att hävda sig anser experter att en region måste ha minst en milj invånare och då duger det inte med en region bestående av AC och BD län plus eventuellt Örnsköldsviks kommun. En sådan region får svårt hävda sig när vi betänker att hela Norrland endast inhyser en tiondel av Sveriges befolkning. AC- plus BD- län har en tjugondel av Sveriges befolkning. I vågskålen ligger också de kommande regionernas i särklass största verksamhet sjukvården. Fullvärdiga regionsjukhus måste ha ett befolkningsunderlag som möjliggör kvalitetsmässigt fullgoda specialiteter inom sjukvården.

Axel Oxenstierna som skapade nuvarande länsindelning på 1600-talet kunde nog inte ana att det skulle dröja nästan 400 år innan en reformering av den administrativa indelningen av Sverige sker. Detta säger en hel del om Axel Oxenstierna men också en hel del om trögheten hos senare beslutsfattare.

Då det gäller kommunindelningen har vi liknande problematik med politiker som vaktar sina köttgrytor. Slås kommuner ihop blir det färre chefstjänstemän och färre avlönade politiker. Däremot kommer samarbetet över nuvarande kommungränser att öka. Gymnasieskolor samordnas i stället för nuvarande lurpassande som visar sig i att gymnasieprogram startas i lönndom utan samverkan med angränsande gymnasieskolor. Visst, det finns goda exempel på samarbete, men det sker till priset av knöliga samverkansformer mellan kommunerna t ex kommunalförbund och liknande administrationsformer. Kommunernas verksamhet är idag mycket komplicerad och kräver tjänstemän med hög utbildning. I våra små kommuner är det svårt att rekrytera kompetent personal inom olika områden. Löneläget blir för lågt och den lokala arbetsmarknaden är för liten för att medföljande make/maka ska hitta ett adekvat jobb. Större orter är idag ofta intressantare genom det kultur- och nöjesliv som där erbjuds.

Södra Lappland har idag ca 37 000 invånare och invånarantalet minskar lagbundet.Södra Lappland har idag inte underlag för mer än en kommun. Slå alltså ihop södra Lapplands sju kommuner till en med Lycksele som centralort. Ett kommunfullmäktige med säg 41 ledamöter i st f dagens drygt 200. Flera kommunalrådslöner sparas in. En kommunchef i st f sju stycken. En socialchef i st f sju stycken. En skolchef i st f sju stycken. Kvalificerade chefsbefattningar som kommer att locka sökande med höga kvalifikationer. Och bäst av allt. Bra kvalitet till betydligt lägre kostnad för skattebetalarna. Eller bättre kvalitet till samma kostnad.

Vi har idag inte den kommunalnationalism som fanns för 50 år sedan. Avståndet från Storuman till Vilhelmina var i klass med avståndet till månen. Dialekterna var helt olika genom att dialekterna följde älvdalarna och stora höjdsträckningar skilde kommunerna åt. Sedan 1960-talet har vi utåtriktade ungdomar som tågluffat och på andra sätt besökt fjärran länder och som inte känner igen sig i sockencentralismens inkrökta värld. Har verkligen våra kommunpolitiker hängt med i utvecklingen? Eller har de snöat in genom lång och trogen tjänst i närheten av mammas köttbullar?

Putin hotar Danmark

Av , , 4 kommentarer 6

Putins ambassadör i Danmark hotar Natomedlemmen Danmark med kärnvapen! Ryssland är nu i samma klass som Kim Jung Un:s skräckvälde i Nordkorea, d v s de enda länder efter världskrigets slut som hotar andra stater med kärnvapenkrig. Anden är därmed släppt ur flaskan!  Hotelser som tidigare betraktats som outtalbara flödar ur Putinregimens munnar. Putin gör sig till stor hjälte i Ryssland genom att bekänna att han var fullt beredd att använda kärnvapen mot Ukraina vid erövringen av Krim. Sådant visar vilken paranoid och rent ut sagt galen person som Ryssland ser som sin nye tsar.

Det måste först konstateras att NATO som bl a Danmark och Norge är medlemmar i är en försvarsorganisation för fria och demokratiska stater. NATO:s antimissilförsvar som Putin nu angriper verbalt är helt defensivt. De demokratiska staterna i NATO har absolut inga planer på att erövra landområden från Ryssland med hjälp av kärnvapen eller vilka vapen som helst. Ryssland behöver inga försvarsstyrkor för att försvara gränserna mot Norge, Finland, Baltstaterna, Polen etc men för att uppvigla det egna folket målas befängda hotbilder upp och stora styrkor förläggs nära nämnda länders gränser. Klassiska diktatorsfasoner.

Putins hotelser mot Danmark är naturligtvis riktade mot alla andra NATO-medlemmar och även presumtiva NATO-medlemmar som Finland och Sverige. Ryssland införlivar gradvis Finland och Sverige i sin intressesfär och FSB:s subversiva verksamhet i vårt land har ökat markant de senaste 15 åren. De som inbillar sig att debatten i Sverige om medlemskap i NATO är fri och obunden är förda bakom ljuset av Putins psykologiska krigföring. Putin lurar sitt eget folk uppåt väggarna genom sin närmast totala kontroll över nyhetsförmedlingen i Ryssland med lydstater och dessvärre påverkar Putin redan debattklimatet i Sverige i avsevärd omfattning. Det sker genom egna agenter men även genom Putins nyttiga idioter i Sverige. Vissa skriver t o m debattartiklar i Dagens Nyheter.

Det finns forskare som säger att Sverige redan passerat den tidpunkt när vi i demokratiska val och obundet skulle kunna folkomrösta om NATO-medlemskap. Vi glider alltmer in i rollen som lydrike till Ryssland. Det får åtminstone mig att resa ragg. Gör tillräckligt många andra sammalunda skulle vi kunna bli NATO-medlemmar och visa Putin att han kalkylerade fel.

Men räkna med att den paranoide Putin kommer att öka sina hotelser varje gång NATO-frågan blir aktuell i Sverige. Vilka kommer då att vika sig? Vi ser redan embryon till svar på den frågan!

http://www.expressen.se/kvallsposten/danmark-hotas-av-rysk-ambassador/

Han är tillbaka

Av , , 1 kommentar 9

Så heter en roman som är populär i Tyskland.  Bokens handling rör sig om en återuppstånden Hitler som storögt tittar på allt som förändrats sedan 1945. Många dråpliga situationer uppstår förstås. I Kreml är en annan despot ”återuppstånden”. I det fallet har inte världen förändrats särskilt mycket  under den 11 dagar långa frånvaron. Frågan är om vi någonsin får veta vad Putler sysslat med under sin exil från plikterna att alltid synas i de egna TV-kanalerna.

Putin lever förstås farligt. Han har tillsammans med oligarkerna svindlat det ryska folket på enorma belopp och måste hålla sig kvar vid makten för att undvika rättegång och livstid i Gulag. Putins oligarker är på sina håll helt beroende av Putins maktinnehav för att undgå samma öde.Oligarkerna hjälper Putin och Putin hjälper oligarkerna. De är beredda att slicka varandra precis överallt! Ömsesidigt beroende är cementet som håller ihop det nya tsardöme som håller på att uppstå. Cementet är starkt eftersom det består av tusentals miljarder. I dollar.

Var är Putin?

Av , , 3 kommentarer 5

Ingen vet utanför Kremls murar. Kanske han sitter och skriver kondoleanser till alla 6000 han indirekt mördat. Torde ta minst 10 dagar. Kanske han blivit avsatt, han har ju bevisligen inte alla getter hemma. Kanske KGB-kompisarna blandat polonium i maten? Då är han nog ganska sol-bränd vid det här laget. Kanske han fått ett nervsammanbrott på grund av det elände han orsakar det ryska folket!

Kanske på ansiktslyftning? Fjällan är ju 34 år yngre!

Försvarets nedrustning

Av , , 2 kommentarer 2

Kring millennieskiftet var vår försvarsbudget 2 % av BNP. Idag är Vi under en procent. Den ynkliga ökning som regeringen aviserar lär inte förändra läget eftersom BNP sannolikt ökar mer än försvarsanslaget fram till år 2020. Vi vinner alltså våra slag i luften numera. Rena korsdraget.

Ryssland ökar samtidigt försvars-krigs-budgeten till 4 % av BNP. NATO har som mål minst 2 % av BNP och t ex Storbritannien och Polen klarar målet. Sverige har bland Europas lägsta försvarsanslag sett som andel av BNP. Och där lär vi kravla ytterligare 5 år. Som en av Putins närmaste grannar. I sanning att skapa lite spänning i tillvaron! Regeringen är inte situationen vuxen!

Lämna tillbaka Karelen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Ryssland med sin uppblåsta kejsare Putin bör lämna tillbaka det stulna landområdet Karelen till Finland och ta tillbaka alla ryssar som bosatte sig i finska hem. Rövare och banditer! Många finnar längtar ännu efter att äntligen få komma hem trots det förfall den ryska eran orsakat.

Ryssarna är som vanligt komplett okunniga om vad som hände 1939-40. Och överhuvudtaget!! Historien om hur ryssar slaktades i 100000-tals för att erövra landområden av en granne har kuslig aktualitet idag. Ukraina!

Finland har till skillnad från Sverige ett försvar vilket nog innebär att Putin aktar sig jäkligt noga. Putin har säkert läst läxan från 1939-40! Sverige som måste förlita sig på andra bör ta det följdriktiga steget att gå med i NATO!