Maktskifte i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 0

Äntligen hemma efter ett utmattande långt fullmäktige. Efter sluten omröstning kunde jag konstatera att jag förlorat mot den nya alliansens kandidat med minsta möjliga marginal 19-20 och 2 nedlagda röster. Känns hedrande att inkassera så pass förtroende för min insats som ordförande. Tack för det, hoppas att jag förtjänat det. Får önska nya ordföranden lycka till och jag är kvar som ledamot i nämnden så helt bortkopplad från äldreomsorg och annat viktigt är jag inte. Får se hur länge den nya alliansen kan hålla ihop. Det saknas inte problem som måste lösas framöver, t ex omstrukturering av budgeten som följd av dramatiska förändringar i demografin. Att vara för allt som är bra och emot allt som är dåligt lär inte hålla som politisk filosofi. Inte heller att behålla alla gamla strukturer av den anledningen att starka lobbygrupper tycker så. Motstånd mot förändringar är en vanlig åkomma i alla tider och i alla sammanhang. Eller som någon klok person sa, ’den som inte vågar ta ett nytt steg blir stående med ett ben i luften’. Samhälleligt framåtskridande sker tack vare folk som vågar ta nya steg och jag hoppas alltså att den nya regimen vågar ta nya steg in i framtiden.

Äldreomsorg i inlandet, rekrytering, politiskt uttåg

Av , , Bli först att kommentera 0

Inlandskommunernas social-omsorgsnämnders politiska ledning träffades i Storuman 22 april för den årliga konferensen. Deltagare är södra Lapplands sju kommuner.

Alla kunde rapportera ett årligt ökande antal äldre som behöver boende och omsorg och att t ex demensproblemen ökar. Många kommuner har också svårt att hinna omstrukturera kommunbudgeten med hänsyn till de demografiska förändringarna.

Lycksele har en bra modell med en långsiktig analysgrupp som förutspår nödvändiga framtida omfördelningar i budgheten. De har också ett strategiskt utskott i kommunstyrelsen som spanar in i framtiden. Mycket bra. Utan spaning ingen aning, som vi sa på Västerbottens regemente.

I södra Lapplands kommuner, som har en befolkning på 38 000 invånare, är rekryteringsbehovet inom soc-omsorgsnämndernas verksamhetsområde minst 500 personer fram till 2015, förutsatt att alla anställda pensionerar sig precis vid 65 år och att inte ett ökat antal anställda behövs för de allt fler äldre. Det kan alltså snarare röra sig om 600 nyanställningar. De flesta finns inom kategorin undersköterskor.

Alla, staten, länstyrelsen, arbetsförmedlingen, forskare m fl förståsigpåare, förutspår att tillkommande arbetskraft från det geografiska området inte kommer att räcka till och att vi om ett par årtionden har minst 20 procent utlandsfödda bland anställda inom omsorgerna. Det tar 1 – 4 år för invandrare att lära sig svenska och de yrkeskunskaper som behövs varför en framförhållning är nödvändig.

Gör vi inget förrän vi står i det akuta problemet är det för sent och vi står inför stora problem. Redan idag ökar svårigheterna att hitta vikarier vid semester och annan frånvaro. Börja handla redan nu!!!

Eftersom kommunstyrelserna är ansvariga för personalförsörjningen beslöt vi att skriva till respektive kommunstyrelse och till 10-kommungruppen som består av respektive kommuns kommunstyrelseordförande och meddela det rekryteringsbehov vi ser fram till 2015. Tittar vi bortom 2015 ser det likadant ut. Massor av pensionsavgångar som skall ersättas med nytt folk. Förslaget är att kommunerna upprättar rekryteringsplaner i samverkan med varandra. I övrigt diskuterades samverkan mellan kommunerna om personal med hög kompetens inom specialområden, flyktingmottagning, sjukvårdsinsatser för landstingets räkning mm mm.

Den 23 april hade jag mitt sista sammanträde som ordförande i omsorgsnämnden och sammanträdet var förlagt till vårt största äldreboende Tranan. Vi kunde konstatera att boendet håller mycket hög klass med fina 1- och 2-rumslägenheter och engagerad personal.

Tråkigt att lämna ett mycket stimulerande och intressant uppdrag som ordförande för en trevlig och effektiv nämnd och en verksamhet med över 300 anställda som dagligen utför ett fantastiskt arbete för alla som behöver omsorg i någon form. Jag har blivit alltmer imponerad över engagemanget och professionaliteten. Tisdag 29 april är det fullmäktige och den nya alliansen s-kd-vänsterutbrytarna tar vid. Förhoppningsvis får jag efter denna stora händelse i Storumans historia mer tid till att bygga hus, vårda skogen och läsa och skriva. Oppositionsrollen kan dock bli riktigt stimulerande. Vem vet?

Monarki

Av , , 1 kommentar 0

Vår fossila instititution monarkin förser oss dagligen med diverste tantsnusk och inget är för obetydligt för att tas på största allvar och skrivas om i medierna. Monarkin och medierna har ganska uppenbart ingått ett symbiotiskt förhållande. Nu har en prins, eller som vi säger i detta land ’vår prins’, krönts till motorprins. I detta sammanhang blir man inte lärare, ishockeyspelare eller racerförare, utan man ’kröns’. Vet inte om någon synlig eller osynlig gloria spökar i sammanhanget men säker kan man aldrig vara. Monarki är väl något mellanting mellan jordiskt och himmelskt. Eller? Det mest betänkliga med monarkin är att vi utsätter nyfödda barn för en offentlig äganderätt med fråntagande av det fria valet och de mänskliga rättigheterna. Äganderätt till levande varelser på detta sätt påminner mer om hundkennel än om demokrati och mänskliga rättigheter, vilka tillkommer alla andra barn i vårt samhälle. Det här kungahuset har också försökt sig på en miljövänlig profil som nu torde hamna på sniskan när ätteläggen gasar runt på banorna. Vårt obsoleta statsskick borde bli föremål för en allvarlig diskussion.

DNA-register och Engla

Av , , Bli först att kommentera 0

Har under dagen tagit del av tidningsartiklar som ganska tydligt visar att all den här integritetsfobin som gått fram som en ångvält över alla debatter bygger på okunskap (och kanske fobi). Det DNA som behövs uppges kallas ’skräp-DNA’ som inte kan användas av obehöriga och försäkringsbolag etc. Och om så vore varför skulle försäkringsbolag mm ges tillgång till ett DNA-register? Med andra ord är det obegripligt att vi inte har effektivare DNA-register. Det skulle kosta ca 7 kr per svensk med ett heltäckande DNA-register över hela befolkningen. Jag är beredd att betala ’70 x 7′ för att slippa det trauma vi genomlevt och genomlever. Den lag som trädde i kraft 2006 hindrar att DNA tas på t ex blottare för att det brottet enbart ger dagsböter. Denna lag hindrar alltså att våldtäktsmän och sexmördare åker fast eftersom början på denna vålds- och härskarkarriär oftast är blottning. Det pågår nu en allt högljuddare folkvrede mot bl a DNA-lagarna. På andra sidan, hos integritetsapostlarna, är det knäpp tyst. Och jag förstår dem. Att i dag kleta i ansiktet på Englas familj att det är offer man får ta på integritetens altare vore väl magstarkt. I sammanhanget ska vi också komma ihåg att Hagamannen i skydd av våra DNA-lagar i över 10 år kunde hålla halva befolkningen i Umeå fångna i en begränsad tillvaro och i rädsla och skräck. Med tanke på väktarstatens handlingsförlamning vid Estoniakatastrofen och Tsunamin i Thailand är nog inga krafttag att vänta. Däremot kan vi med säkerhet vänta på nästa onödiga våldsoffer.

Väktarstatens haveri och Engla

Av , , Bli först att kommentera 0

Om en halvtimme tänds många ljus runt Sverige till stöd för Englas familj. Har under dagen träffat många människor som känner vanmäktig vrede som naturligtvis riktas mot mördaren men också mot de poliser som lagt glödheta anmälningar år 2006 och 2007 mot Anders Eklund på hög. Ansvar kommer förhoppningsvis att utkrävas. Återkommer till ett par frågor som borde diskuteras inför framtiden.
1. Varför har inte alla nu levande sexdömda och sexbrottsanmälda DNA-testats? Vi måste få en rejäl diskussion om vilka begränsningar för ett DNA-register för brottsbekämpning vi bör ha för framtiden. Översteprästerna inom integritetstron fick för stort inflytande när nuvarande regler togs. Jag har hela tiden ansett att ett DNA-register över alla män för brottsbekämpning är högeligen önskvärt. Kan USA vakta sina kärnvapenrobotar ska vi väl klara av att vakta ett sådant register. För en del är dock det mesta här i världen omöjligt.
2. Hur i fridens namn kan vi tillåta flerfaldigt sexbrottsdömda våldsverkare, blottare och pedofiler att köra långtradare på våra vägar? Har de vapenlicens också, det vore rent av mindre farligt än långtradare? Den här brottslingstypen har enligt de nu allestädes närvarande psykiatriprofessorerna ett starkt härskarbehov och vad passar då bättre än att ha som yrke att köra 60 tons långtradare i trafiken. Kanske förklaringen till att man ibland haft en långtradare 5 m bakom bakluckan i 110 km/tim. Här måste städas upp i behörigheterna att köra långtradare. Den nu aktuelle Anders Eklund, som absolut inte skulle haft ’långtradarkörkort’ (CE?) har kunnat köra omkring i flera länder och getts möjligheter att mörda hur många som helst och spårlöst försvinna. Helt enkelt groteskt. Var har vi vår väktarstat? Sover den här också? Är även detta omöjligt att åtgärda?

Engla igen

Av , , Bli först att kommentera 0

Så kom då det tragiska besked som var att vänta. Engla är död. Det är extra jobbigt att konstatera att hennes död kunde ha undvikits om samhället fullgjort sin främsta plikt, nämligen att vara en garant för medborgarnas liv och säkerhet. Den 42-åringe mördaren hade polisen tipsats om både 2006 och 2007 för mordet på Pernilla i Falun 2000 enligt medier. Fantombilden från det mordet uppges ha en påfallande likhet med 42-åringen. Varför har 42-åringen med anledning av dessa tips inte DNA-testats tidigare? Fullständigt obegripligt och oacceptabelt. Väktarstaten är inte mycket att ha om väktarna sover på sin post. De som tipsat 2006 och 2007 har anledning fråga sig vad det är för mening att engagera sig och tipsa polisen om allvarliga brott. Skulle orsaken vara våra rigida regler mot DNA-tester har tillskyndarna av dessa regler en del att svara på nu. Ett grundtips är att tystnaden kommer att vara kompakt från det hållet. En befogad fråga är hur många människoliv som ska offras på integritetens altare. Det är ju den som är argumentet för att Sverige DNA-testar en bråkdel av vad som är vanligt i t ex Storbritannien. Det finns uppenbarligen ett stort antal flerfaldigt sexbrottsdömda svenskar som inte är DNA-testade, naturligtvis i frihet och utan verksamma åtgärder för att hindra ytterligare brott. Enligt brottsforskare är större delen av sexbrottslingarna notoriska återfallsförbrytare. Trots det släpps de ut efter ’avtjänat straff’ precis som för vilket brott som helst utan verksamma åtgärder mot deras sexualdrift, bristande empati och impulskontroll, själva roten till det onda. Ingen tvångsmedicinering, ingenting. I svåra fall borde kastrering vara villkor för frisläppande. Vårt samhälle har i fallet Engla havererat och regeringen borde snarast tillsätta en haverikommission. Egentligen borde en haverikommission tillsättas för varje barn- eller kvinnoöverfall med syfte att kraftigt minska den stora brottsofferskörden. Ingen vill uppleva det som nu hänt i Dalarna igen men risken är uppenbar att nya onödiga offer kommer att krävas. Den som är med och fattar beslut om mjäkiga DNA-regler eller permissioner och frisläppanden löper minimal risk att själv drabbas i sin familj. Men för den som drabbas är sannolikheten 100 %, precis som för Tage Danielssons Harrisburg. Det är bara att den sannolikheten inte är känd i förväg. Ett DNA-register för alla män borde med lämpliga säkerhetsregler inte vara farligare än att vi alla har personnummer som offentliga.

Konferens och fromhet

Av , , Bli först att kommentera 0

Var ned till kommunalkontoret idag. Det är ca 100 m höjdskillnad ned till Storuman. Från vinterväglag till bar asfalt. Undertecknade protokoll och förberedde Storumans del av konferensen ’Aktuell Socialpolitik’ i Hemavan 27-29 maj. Storuman är värd och 70 deltagare är anmälda till konferensen som går av stapeln på Högfjällshotellet. Rekordmånga enligt regionförbundet. Vi var lite rädda för att Hemavan skulle betraktas som en besvärlig avkrok att ta sig till men gensvaret är fantastiskt. Vi klår förra årets värd Kiruna med nästan 10 deltagare. Storuman och Tärna/Hemavan är i allra högsta grad i ropet just nu. Guld och konferensdestination. Den nya regimen i Storuman som tillträder 1 maj har ansvaret för genomförandet av vår del av programmet. Känns lite underligt att kanske inte få vara med, men som pensionär finns det tusen andra sysslor att kasta sig över. Tar väl upp en fryst röding den 27:e till middag och en sparad påskmust. En rejäl influensa fick mig att åka hem tidigt. Hoppas att jag inte blir lika sjuk som Errold och andra. I posten i Långsjöby låg tidskriften Västerbotten med numrets tema ’Fromhetsliv’. Vännen Stig Anderback deltar med en mycket intressant och välskriven artikel om Fromhetsliv i Gratianbygden. Uppväxt i ett missionsförbundarhem är det med igenkännande av tidsandan i södra Lappland jag läser Stigs text. En del personer som beskrivs var kända även i Långsjöby inte minst OF Johansson vars namn ofta nämndes i mitt hem. Lennart Fricks artikel om sin far ’smörgåspredikanten’ i pingströrelsen ger också igenkännande vibrationer. Intoleransen, ja fientligheten, mellan de olika frikyrkosamfunden känner jag väl igen liksom pingströrelsens syndakataloger och strikta klädselpåbud för kvinnorna. Hela tidskriften nr 1/2008 av Västerbotten (köp den, läs den) är ett viktigt historiskt dokument om vår landsändas fromhetshistoria. Borde användas i skolornas undervisning här uppe. Grunden för all historieundervisning borde vara att utgångspunkten tas i de egna rötterna. Gustav Vasa i all ära.

Engla

Av , , Bli först att kommentera 0

Gör som de flesta, följer nyheterna kontinuerligt. En fruktansvärd situation för mamman och familjen och något som berör oss alla in i märgen. Utsikterna är nog så dystra de kan bli. Med lite sannolikhetskalkyl blir sammanträffandet av en cyklande flicka som försvinner på en glesbygdsväg och en mångfaldigt dömd sexförbrytare som ’råkar’ köra bil 55 sekunder efter flickan något som inträffar en gång på biljonen. Leif GW har vädrat sina evidensfakta med familjerelaterat våld men i detta fall pekar sannolikhetsbedömningar på en helt annan gärningsman. ’Bortom varje tvivel’ heter det i domskäl. För mig är allt bortom allt tvivel i detta fall. Tyvärr så har vi nog att emotse tragiska besked framöver. Dubbelmördaren Möller på 40-50-talet framhärdade i sitt förnekande till sin död men gör man sannolikhetsbedömningar även i hans fall måste han med 100 % säkerhet (nåja vi tar inte med biljondelarna här) ha begått minst ett av morden. Sannolikhetskalkyl brukar ingå i universitetens statistikkurser men torde inte vara obligatorisk i juridikstudier.