Bevara byaskolor?

Av , , 10 kommentarer 6

 Ska byaskolor vara kvar? Om vi bortser från det mesta är naturligtvis svaret ja. Lever man i ett lufttomt rum kan man skrika jaaaa!  Inga politiker vill lägga ned byaskolor för att jäklas med folk. Tvingas man ta ett sådant steg beror det på utvecklingen ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det är mycket dyrt att hålla igång små skolor med 1 – 10 elever i varje klass. Med B-form kan det vara acceptabelt med  8 – 10 elever i varje klass. Elevernas rätt till lärare med specialkompetens är lika giltig oavsett om det är fråga om en liten byaskola eller större skola i centralort. Elevernas sociala utveckling hämmas om det är för få elever i varje klass, kanske i vissa fall en enda klasskamrat!

Politikens uppgift är att prioritera och välja. Klarar man inte det bör man syssla med något annat än politik. Är det rimligt att ha en särskild skolenhet med för litet elevunderlag i en by 3 km från centralorten? Orterna nästan sammanbygda. Fullständigt orimligt säger jag.

Är det rimligt att inte kunna samordna  skolan med näraliggande by i angränsande kommun när underlaget på vardera stället är för litet men sammantaget fullt tillräckligt? Fullständigt orimligt säger jag! Politikerna måste kunna se längre än till sin egen navel.

Den kommunala penningpåsen är en viss summa pengar. Har man för dyr skolstruktur måste pengarna tas någon annanstans. Äldreomsorgen, gatuunderhåll, kulturaktiviteter etc.  Inom skolan blir det mindre pengar över till stöd för elever med särskilda behov. Dessa elevers föräldrar är i minoritet och kanske inte heller särskilt högljudda av sig. Men de har ändå rättigheter!

Så till de personer som tycker det är självklart att till varje pris behålla en dyr skolstruktur (t ex små byaskolor) vill jag ställa en enkel och rak fråga. Tycker ni att det är OK att de extra resurser som byaskolor kostar tas från elever med särskilda behov inom hela kommunen? Eller ska resurserna tas från vård av svårt sjuka gamla? Inga av de kategorier jag nu nämnt har makt och förmåga att organisera stora protestmöten och protestmarscher.

Önska sig guld och gröna skogar eller skolor i varje buske kräver ingen intellektuell ansträngning.

 

Bränner upp hemtjänstens bilar

Av , , Bli först att kommentera 10

 Trodde botten var nådd vad gäller mänsklig förnedring när räddningstjänstens personal och bilar angrips med stenar och brandbomber. Men icke. Nu har även hemtjänstens bilar brännts upp, transporter med bl a livsviktiga mediciner till gamla sjuka människor på särskilda boenden. Vad härnäst? Ge sig på nyfödda barn?

Enligt polisen har autonoma vänstern beblandat sig med brännargängen och stenkastarna. Började väl klia för mycket i fingrarna sedan Göteborgs förstörelse för flera rättegångar och år sedan.

En slutsats kan man dock dra efter 100 uppbrända bilar. Kravallerna minskar i samma takt som polisen burar in förövarna och medborgaruppror reses mot vandalerna.

Vattenskotrar på Tavelsjön

Av , , 2 kommentarer 3

 Lennart Holmlund har skrivit en utmärkt blogg om problemet och svarat utmärkt på alla inlägg/påhopp som bloggen resulterat i. Det är vissa inskränkningar i de mänskliga friheterna som alltid resulterar i jättehöga primalskrik och det är inskränkningar i vattenskotertrafik, hastighetsgränser för bilar på vägarna och i bostadsområden, snöskotertrafik, hastighetskameror, promilleregler för fritidsbåtar, fysiska hastighetshinder på gatorna i form av bulor och förträngningar, polisiär övervakning etc. Om allt vore frid och fröjd skulle vi inte behöva lägga stora ekonomiska resurser på åtgärder för att höja säkerhet och trivsel i trafikmiljön. En mindre del trafikanter är grundorsaken till alla dyra åtgärder som vidtas worldwide. Äras den som äras bör! Samma typ av problem med den lilla andelen aggressiva trafikanter finns överallt.

Aggressiviteten i kommentarsfälten i tidningarna kanske motsvaras av den aggressiva körning vi kan se på vägar och sjöar och som av trafiksäkerhetsexperter anses som en av de viktiga orsakerna till den dystra olycksstatistiken. 

Norrlands inland borde stå i lågor

Av , , 2 kommentarer 4

 Så drastiskt uttrycker sig Hanne Kjöller i DN i den bästa analys jag läst om förortskravallerna på länge. Som Hanne Kjöller påpekar använder nu olika förståsigpåare sig av kravallerna för att bevisa sina egna teser om varför kravallerna uppstår. Vänstern som vanligt i elden med djup förståelse för att ungdomar bränner upp grannarnas bilar och vandaliserar grannarnas arbetsplatser. Proletariatet mot kapitalismen kanske?

Vilka hindrar de vandaliserande ungdomarna att gå i skolan som andra ungdomar gör?Använder vi socioekonomiska  motiv för uppkomsten av kravaller och bilbränningar är det ju som Kjöller framhåller i Norrlands glesbygder som kravaller främst borde uppstå. Många av de gripna i Husby m fl ställen bor inte i Husby. De är dessutom i många fall kriminella som är föremål för samhällets omsorger på olika sätt.

Vackert väder, sociala mediers snabbhet, behov av spänning, behov av att spänna sig inför kompisar och gängledare kan vara lika goda förklaringar som de snyfthistorier som i minut och kubik presenteras i media.

http://www.dn.se/ledare/signerat/upplopp-husby-som-ett-rorschachtest

Kränkande politiker

Av , , 1 kommentar 5

 Det är inte särskilt ovanligt att politiker pratar skit om tjänstemän eller lägger sig i deras arbete på ett icke acceptabelt sätt. Jag behöver bara nämna kommunen Nordmaling för att åskådliggöra detta. Politikernas roll är att besluta om budget och målsättningar för verksamheterna. En hel del områden är lagstyrda och tjänstemännen fattar beslut eller föreslår beslut. I många fall beslutar tjänstemännen på delegation och då skall inte enskilda politiker springa omkring och ifrågasätta beslut och ställa till oreda. Med andra ord VAD som skall göras och vad verksamheten får kosta beslutas av politikerna. HUR saker skall utföras bestäms av tjänstemän som oftast har hög kompetens inom sina respektive gebit. Det hör till demokratins villkor att politikerna i styrelser och nämnder inte tillnärmelsevis har den kompetens som tjänstemännen har inom sina områden. Inom andra områden, t ex aktiebolagsstyrelser i börsnoterade företag, är kraven på kompetens hos styrelseledamöter mycket höga. De flesta har eller har haft uppdrag som VD.

En och annan politiker låter sin upphöjda ställning stiga sig åt huvudet och drabbas av hybris och lägger sig i allt och tror sig veta allt. Det kan ske på både låg nivå och hög nivå. På den höga nivån återfinns diverse obskyra diktatorer som orsakat stor oreda i världen på 1900-talet.

I både Nordmaling och Umeå kommer samma förklaringar. "Jag har väl inte, sådan är inte jag, jag har väl aldrig kränkt någon, som politiker har jag valts att bestämma så det så",  o s v o s v.

Jag vet inte detaljerna men i det som refereras i media känner jag igen mönstret.

Upploppen i Husby

Av , , 2 kommentarer 5

 Känns som väldigt långt från tillvaron i glesbygd. Pöbelupplopp har funnits i alla tider och av olika orsaker. De moderna upploppen orsakas vanligen av kriminella ungdomar eller i sällsyntare fall av vänster- och högerextremister. Risken tycks öka när skolavslutningarna närmar sig och vädret är behagligt även nattetid. Många är inne på att upploppsmakarna söker en anledning för att få starta favoritsysselsättningen vandalisering och upplopp. Anledningen kom som på beställning genom dödsskjutningen som polisen tvingades till i en hotfull situation. Den händelsen har ju inte ett smack med ungdomarna i Husby att göra men passar bra när polishat är en av drivkrafterna. Som ett brev på posten försöker en del politiker på vänsterkanten slå mynt av upploppen genom att skylla vandaliseringen på regeringen. Eller regeringarna för upplopp har funnits även under socialdemokratiska regeringar.

Det rör sig enligt uppgift om en kärna på 40-50 ungdomar, ofta med kriminell bakgrund i olika stadier av "karriären". Var i fridens boningar finns dessa ungdomars föräldrar? Är det brinnande gatukrig borde väl föräldrarna undra om ätteläggen är ute och springer i stället för att läsa läxor när upploppen äger rum. För ligisterna kan väl inte sakna föräldrar enligt biologins regelverk?

Gumball 3000 stollars lekstuga

Av , , Bli först att kommentera 3

 Gumball 3000 är en "rallytävling" där nyrika (nåja en del förbrukar ärvda pengar) visar upp sina svindyra racerbilar genom att tävla på allmän väg. Enligt uppgift finns ingen press på förarna att köra fortast,men är det lekstuga så är det. Många åker fast men skrattar åt de svenska böterna 4000 kr. Kostnaden bara för att delta är väl 100-tals gånger den summan. En av racerbilarna har kört av E4 och orsakat långa köer. Hur kul som helst att sitta i den kön och svära kan man tänka. Polisbevakningen i de olika länder som hemsöks av detta missfoster till tävling kostar skattebetalarna stora pengar.

De svenska nyrika som deltar får finna sig i att det personliga varumärket solkas och att frågetecken sätts för omdömet. Snacka om miljöbovar. Här har de fått  ansikten!

Skärp straffen!

Av , , Bli först att kommentera 1

 Skärp straffen avsevärt för hot och våld mot politiker. Dessa allt vanligare brott är riktade mot demokratin och därför mycket allvarliga. Samhället måste markera att hot och våld mot politiker får snabba och kännbara konsekvenser.

Samhället måste också ge skydd åt hotade politiker och deras familjer. Polisbevakning och övervakningskameror kan vara delar i detta. Vårt "öppna" samhälle vad avser politikers möjligheter att bo och gå omkring som "vanliga" människor är uppenbarligen historia nu efter Palme och Lind. Vi får gilla läget och agera därefter.

O´Neill titellös

Av , , 1 kommentar 1

 Milda makter. Detta är allvarligt. Ett konstitutionellt dråpslag mot Maddes nya kille. Vid kungliga middagar får nu den stackarn inte äta vid det kungliga bordet utan får käka tillsammans med uppassningen i köket. Vår grundlag måste moderniseras för att "vara i tiden". Gifter man sig med en prinsessa måste man per automatik bli minst prins och hertig av Storuman-Lycksele! Lite generalsuniformer och medaljer från vunna fältslag skadar inte heller. Krimskramset måste hållas på en sedvanligt  hög nivå!

Bunta ihop kommunerna bara!

Av , , 5 kommentarer 8

Ämnet kommunsammanslagningar är aktuellt igen. Det är bara att konstatera att vi nått vägs ände och inte klarar skola och omsorg längre i små glesbygdskommuner. Framförallt äldreomsorgen slukar alltmer pengar pga att andelen äldre blir större och att vårdtyngden ökar.  Detta är ingen hemlighet för den som följer utvecklingen. Vi måste börja med sammanslagningsförberedelserna redan nu innan vi har ett omöjligt läge inom kärnverksamheterna.

Staten måste peka med hela handen för frivilligvägen tycks vara blockerad av kommunpolitiker som som ser kommungränsen som en militär motståndslinje. Mycket fagert tal ändrar inte mycket på det. Kommunalförbund kan vara bra när det gäller samverkan på enstaka områden men blir otympligt och svårkontrollerbart för de olika kommunfullmäktige om nästan all verksamhet skall vara bedriven av olika kommunalförbund. Södra Lapplands 7 kommuner är nu nere på totalt 35 000 invånare vilket väl är ett minimiantal invånare för en bärkraftig kommun. Samverkansandan mellan de sju är inte särskilt väl utvecklad. Vilhelmina och Dorotea vänslas med Strömsund i Jämtland. Sorsele och Malå vänslas norrut med Arjeplog och Arvidsjaur. Storuman har då bara snälla Lycksele att vänslas med.

Södra Lappland borde slås ihop till en kommun vilket skapar en någorlunda styrka i umgänget med Umeå och Skellefteå. Tänker vi turistiskt kunde denna nya kommun kallas Södra Lapplands kommun. Mycket stora belopp skulle sparas på effektivisering av ledningsfunktioner och samordning av gymnasieskolor och komvux mm och det blir lättare att rekrytera kvalificerat folk till chefsposterna. Ska man tro enskilda yttranden in i TV-kameror finns ett stort motstånd hos de politiker som har välbetalda uppdrag, kommunalråd och liknande. Man sågar inte av den gren man sitter på.

Staten får bli den nödvändiga katalysatorn. Enligt Lennart Holmlund är man på full gång i Finland med kommunsammanslagningar och även på andra håll.