Gangstern i Kreml

Av , , Bli först att kommentera 9

Ukraina ropar på hjälp! Gangstern i Kreml har samlat stora militära styrkor intill gränsen mot Ukraina som bl a innefattar artilleri- och stridsvagnsförband för offensiva ändamål. Det som händer har varit förutsägbart länge. Gangstern i Kreml har deformerat den ryska konstitutionen så att han kan sitta kvar som president till han trillar av pinn. En förutsättning är att Putler dessförinnan inte störtas genom en revolution vilket enligt regelboken förebyggs genom att måla upp fiendebilder för folket enligt regelboken för despoter. Ryssland påstås vara ”omringat” av fiender som hotar att invadera Ryssland. Alla länder är ju omringade av främmande länder. Enligt Kremls infantila retorik är Sverige omringat av Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estlands.

Putins rehabilitering av folkmördaren Stalin ingår i hans plan för att gå till historien som ”en av de stora” ryska ledarna, inklusive tsarerna, som ”gjorde Ryssland stort igen”. Ukraina hatar Ryssland av välbekanta historiska skäl. Här kan nämnas svältmorden på 4,5 milj ukrainare 1932-1933 vilket bara är 90 år avlägset. Massor av ukrainare torde ha nära släktingar som dödades av folkmördaren i Kreml.

Nu hotas återigen Ukraina till livet av en gangster i Kreml. Tidpunkten är väl vald när Europa är beroende av rysk gas pga vinter och sträng kyla. Vad kan den fria demokratiska världen göra när Ukraina tyvärr inte är med i NATO?

Coffin dance och frimurarna

Av , , Bli först att kommentera 26

Denna ”gånglåt” för kistbärare dyker ofta upp i mitt flöde och jag förstår inte varför. Det finns ju ett antal frimurare, alltid män (gossar), bland Umeås politiker och då särskilt moderater. Kvinnor göre sig ej besvär i denna klubb för gossar och jag förstår det. Kvinnor är inte tillräckligt barnsliga.

Nu till kistan (coffin)! Det lär vara en rit för att nå högre grad bland frimurarna att ligga i en kista och säga förnumstiga saker, en slags kistpredikan. Är det i ett sådant sammanhang ”Coffin Dance” har kommit till världen?
Kistdans låter kuligare än att ligga inför öppen ridå och spöka i den där kistan.

Har kistliggarna fotografier eller videos vi kan ta del av för de ligger väl inte nakna och osvepta när de predikar i den där frimurarkistan?

Regeringsbildningskaoset

Av , , 6 kommentarer 7

Vi har alla kunnat bevittna cirkusen i Sveriges Riksdag. Talmannen har känt sig manad att kritisera Riksdagen för kaoset under dagen när Sverige fick en ny kvinnlig statsminister som några timmar senare tvingas avgå när Centerpartiet och senare Miljöpartiet sätter igång med sina piruetter. Centerpartiet åstadkommer en budget som Moderaterna tillsammans med SD och KD föreslagit och MP hoppar av regeringen hux flux.

Den M-SD-KD-budget som nu C överlåter till den nya regeringen att regera på innehåller bl a det i dessa klimattider fullständigt tondöva förslaget att stimulera konsumtionen av fossila bränslen genom en sänkning av skatten på diesel och bensin med en krona. En populistisk motivering är att denna skattesänkning gynnar glesbygd. Sanningen är att sänkningen till största delen gynnar boende i tätorter och städer, inte minst storstäder. Det finns fakta på att t ex boende i Storstockholm i genomsnitt har större årlig genomsnittlig körsträcka än boende i glesbygdskommuner. Storstockholms 2,5 miljoner invånare får en total skattesänkning på drivmedel som är 10 gånger större än vad Västerbottens 250 000 invånare får.
Förslaget om sänkning med 0,5 kr per liter innebär en gigantisk total skattesänkning för boende i tätorter och städer och för glesbygderna en total skattesänkning som är löjligt liten. Omfördelning i fel riktning!

Det nu höga priset på diesel och bensin beror mest på drivmedelsbrist efter den snabba återgången till normala aktiviteter i närings- och arbetsliv. Drivmedelsbranschen har inte varit snabb nog att stega upp tillgången på bränsle. Priserna vi ser nu kommer att sjunka rejält när tillgången på bensin och diesel matchar efterfrågan. Det säger branschföreträdare.

Nej denna fossildröm hos Moderaterna är fullt i klass med Donald Trumps fossila drömmar under sin presidenttid. Ren stenålder under klimatkrisen! Populism!

Putins migrantöverfall på Polen

Av , , 1 kommentar 13

Bakom Belarus migrantöverfall på Polen och EU står naturligtvis Putler. Putler har haft telefonkonferens med Belarus diktator Lukasjenko och dessa självhärskare kom då naturligtvis överens om den kris som nu åstadkommits vid den polska gränsen. Knähunden Lukasjenko törs inte hitta på något utan klartecken från Kreml.

Ryssland och Belarus har nyss avslutat militära övningar med hundratusentals soldater som ingalunda rest hem till sina förbandsorter. Polen har tiotusentalet soldater vid sin östra gräns för att hindra migranterna att ta sig in i Polen och EU. Putler kan ju nu använda manualen från gränsen vinterkriget Finland-Sovjetunionen i slutet på november 1939 då Sovjetunionen, förebärande finskt artillerangrepp på Sovjetunionen, angrep Finland på bred front med mål att återerövra Finland som återfått friheten av ingen mindre än Lenin. Ryssland har hatat Polen sedan lång tid tillbaka, inte minst efter nederlaget mot Polen i det krig som Ryssland (Sovjetunionen) startade efter att 1:a världskriget avslutats med freden i Versaille i juni 1919. Sedan följde överfallet på Polen efter den hemliga uppgörelsen Stalin-Hitler 1939. Diktatorerna hade beslutat dela på Polen sinsemellan. Katynmassakern på 22 000 polska ledande personer som Stalin beordrat var en av grymheterna som begicks.

Efter 2:a världskriget prisgavs Polen till Sovjetkommunistisk överhöghet vars skadeverkningar Polen har att kämpa med i årtionden framöver. Med andra ord Polen kommer inte att ge upp en enda tum polsk jord till gangstrarna I Kreml och Minsk. Ett näraliggande land är Ukraina som redan är under militärt angrepp från Ryssland i ett, ännu så länge, lågskaligt krig med hjälp av förklädda ryska soldater. Baltstaterna är utsatta för hybridangrepp.

Jag känner dåliga vibbar! Bäst kanske att göra sig beredd med ökat livsmedelsförråd i mitt hem. Livsmedelshandelns förråd är väl det som finns i butikshyllorna och som är på väg på långtradare. Vår beredskap är god, kunde Per Albin Hansson intyga vid 2:a världskrigets utbrott. Det var den inte! Hur är det nu?