Vindkraft Stöttingfjället

Av , , Bli först att kommentera 6

Mark- och Miljööverdomstolen har med undanröjande av underrätters domslut gett tillstånd till 3 st vindkraftparker vid Norrbäck, Pauträsk och Risträsk. Totalt betydligt över 100 verk. Beslutet går inte att överklaga.

Härmed skapas massor av arbetstillfällen under uppbyggnaden och något tjogtal arbetstillfällen långsiktigt. Vi kan ju inte överleva i glesbygd på att sitta och titta på tystnaden och på flyttlassen som går till större städer! Man kan kanske också konstatera att rennäringen inte anses störas i hög grad av vindkraftparker i vad som kan anses vara genomreseområden för renar. Jag vet ännu inte om någon ekonomisk kompensation tillfaller berörda samebyar.

Bra! Kanske pengarna från vindkraftsutbyggnaden även räcker till 15 öre extra skatt på bensinen för oss som bor i dessa områden. Jag hoppas också att kommunerna fråntas vetorätten mot vindkraftsutbyggnad. Den frågan har idisslats i politisk långbänk tillräckligt länge nu. Spektaklet i Sorsele avskräcker!

Grön el för klimatet!

 

Skattepopulismen 15 öre katastrof

Av , , Bli först att kommentera 6

En del politiker försöker nu slå mynt av en obetydlig höjning av bensinskatten med 15 öre. Armodet tycks vara nära enligt tonläget. För de flesta är 15 öre per liter en synnerligen marginell historia i familjeekonomin, 100 – 300 kr per år beroende på körsträcka och kanske mer beroende på hur man kör. 40 % lär köra olagligt fort enligt undersökningar och här finns mycket större pengar att tjäna än 15 öre per liter. Många offrar gladeligen 1000-talet kr per år på att överskrida hastighetsgränserna d v s att vara lagbrytare. De flesta kan spara in 15 öre genom att lätta på gasen en anings aning. Jag ska inte här ta upp det frivilliga bensinflödandet på sjön och på snön som för många kan överträffa bilkörningen flera gånger om

Vi beskattas för att bekosta skola, sjukvård, åldringsvård, infrastruktur, rättsväsende, räddningstjänst, försvar mm. En del skatter går till utjämning av inkomstskillnader och en del skatter avses minska användningen av för individen skadliga ämnen exempelvis tobak, alkohol och en del skatter avses minska skadlig miljöpåverkan t ex  t ex förbrukning av fossila bränslen.

Det verkliga skattetrycket står dock kommunalskatten för i glesbygdskommuner. Om det är det beklämmande tyst men det klagas på 15-öringar för bensin! Ta för bövelen fram kulramen och räkna! Kommunalskatten är den huvudsakliga skatten för normala inkomster och skillnaden mellan små och stora kommuner är enorm. I t ex kommunerna i södra Lappland är skatten uppåt 5 % högre än i rika kommuner. För heltidsarbetande låginkomsttagare är det fråga om 12 000 kr per år. För en familj där båda arbetar blir det 24 000 kr extra per år.

Snacka, gnälla, klaga och orera om 15 öre litern på bensin som ett dråpslag får mig att vilja vombulera! Politiker som gnäller, gör något åt kommunalskatten i stället!! Men förstås, då beträder ni minerad mark, karriären i partiet är i fara!

Förre statsministern Göran Persson tar upp just detta i ett angrepp på skattepolitiken. Staten bör se till att kommunalskatten är likvärdig över hela landet och då säger vi adjöss till det kommunala självstyret i kommunalskattefrågan. Det kommunala självstyret över kommunalskatten är en illusion. Jag offrar gärna denna illusion för säg 10 000 -15 000 kr i lägre skatt per år.

Trump och Grönland

Av , , Bli först att kommentera 2

DN har idag en bra artikel om turerna runt Grönland. Grönland är en del av Danmark men grönländarna har inte alltid varit förtjusta över Danmarks styre. Säkrast att försöka vinna grönländarnas hjärtan i fortsättningen eftersom en majoritet på Grönland vill ha självständighet.

Danmark är med i NATO i motsats till oss självbelåtna neutralitetstroende. Det borde avhålla Kreml från att hitta på saker. USA har dessutom en egen militärbas på norra Grönland som verkar avskräckande för imperialisterna i Moskva. Trump vill ju försvaga samarbetet i Europa och ifrågasätter också USA:s engagemang i det framtida försvaret av NATO-länderna här.

Grönland kanske härigenom kan bli en viktig bricka i spelet om Europa. Ett Grönland som delstat i USA skulle underlätta för  för isolationisterna i USA att vända Europa ryggen och prisge oss till Kreml och Peking. Ett självständigt Grönland kunde kanske föredra att vara självständiga som delstat i USA framför att tillhöra Danmark!

Motiven för USA är inte enbart geopolitiska utan den allt snabbare smältningen av den gigantiska inlandsisen, som inte minst USA bidrar till, kommer att frigöra värdefulla mineraler och kanske kol och olja, vilka är Trumps favorittillgångar för att förgöra människans livsbetingelser på planeten jorden.

Att Grönland fortsätter vara en del av den demokratiska västvärlden är av enorm betydelse för oss. Till den världen hör Europa men också USA och Canada. När kommunismen nu förpassats till historiens skräphög är det fortsatt viktigt att fortsätta samarbetet vilket spelet om Grönland nu visar.