Stålbad väntar kommunen

Av , , Bli först att kommentera 5

Inför pågående mandatperiod kom någon på den lysande idén att räkna upp varje års budget med 0 kronor. Sedermera har det blivit någon procent utöver 0. T ex innevarande år + 1,5 %, lika för alla verksamheter oavsett demografisk utveckling och andra förändringar. När lönerna dessutom stiger 3 % per år och behoven utvecklas olika för nämnderna är det lätt att räkna ut vad som händer. Omsorgsnämnden har varit kroniskt underfinansierad så länge jag minns med undantag för det år Gunnar Åström och Bengt-Göran Burman var kommunalråd. I år är det prognostiserade underskottet för Omsorgsnämnden 5,8 miljoner. Innan året är slut kan underskottet ligga betydligt högre.

Jag har i ett årtionde predikat att Kommunstyrelsen borde ha ett strategiskt utskott som bevakar de långsiktiga förändringarna i behoven och i god tid föreslår åtgärder som måste vidtas. Jag har talat för döva öron! När det nu är helt uppenbart för alla att Kommunstyrelsen måste rycka ut öronpropparna och vidta åtgärder är man alldeles för sent ute. Nästa budgetår börjar 1 januari 2014 och eventuella beslutade omstruktureringar får inte full effekt förrän sommaren år 2015. Större omstruktureringar inom skolan kan inte genomföras förrän höstterminen 2014 och många anställda har 1 års uppsägningstid för att ta ett exempel.

Med andra ord blir också år 2014 ett förlorat år.

Vad kan då göras? Först och främst måste pengar sparas in genom omstruktureringar av verksamheter och skolan är här ett typexempel på verksamhet som kört vidare rakt fram trots att vägen svängt. Byskolorna i Gunnarn och Slussfors måste ses över. För Slussfors del bör många i upptagningsområdet tycka att det är bättre att åka 2,5 mil till Dikanäs än att åka 7 mil till Storuman eller Tärnaby. Dags för det mellankommunala samarbete alltså som många politiker inte törs ta i fast de geografiska förhållandena är uppenbara för alla som kan läsa en karta. Eleverna i Stensele skola bör kunna flyttas till Storumans tätort och en väsentlig besparing bör vara möjlig. Egentligen ska man ju inte prata om två orter i dessa sammanhang. Stensele och Storuman är näst intill sammanbyggda! På 1990-talet beslutade fullmäktige att en skola som långsiktigt har ett elevunderlag på högst 20 elever årskurs 1-6 bör avvecklas. Sedan dess har elevernas valfrihet ökat och större fokus ligger på stöd till elever med särskilda behov. Skolans arbetssätt har förändrats och större vikt läggs vid elevsamverkan. När vi läser i tidningarna om folkstormar runt nedläggningshotade skolor är det ofta fråga om skolor med 40 elever åk 1-6 eller mer.  Med andra ord är den gamla gränsen för en bärkraftig skola, 20 elever, numera alldeles för låg.

Äldreomsorgen måste ges rimliga förutsättningar. Arbetsförhållandena för de anställda har försämrat genom införande av delade turer. Sedan tidigare finns ett otal anställningar under full tid, t ex 76 % tjänst. Var någonstans i mansdominerade yrken skulle männen finna sig i sådant?  Enligt uppgift har Storumans äldreboenden den lägsta personaltätheten bland Västerbottens inlandskommuner. Inte bara kommunens egna  brukare ställer krav. Staten ställer också krav på kvalitetshöjningar i parti och minut, ofta utan att skicka pengar till de ökade kostnaderna. Vårdtyngden på boendena ökar genom att genomsnittsåldern ökar och sjukdomar och krämpor ökar exponentiellt. Inte minst demenssjukdomarna är mycket personalkrävande. De gamla, sjuka och dementa orkar inte gå  i demonstrationståg men ska väl därför inte behandlas sämre i budgettider? Eller?

Det finns ytterligare kvarnstenar att göra sig av med. Avveckla kvarnstenen  flygplatsen i Gunnarn som kostar nästan 2 milj per år. Alldeles för många fortsätter i flygplatsfrågan med darrande stämma, ”I have a dream…” Dags att sluta drömma och se sanningen i vitögat. Vill något företag bedriva testverksamhet på flygfältet får de också ta hand om kostnaderna. Avveckla snarast ägarandelen i Storuman Energi som i budgetsammanhang döljer sig under budgetposten ”Storuman Development”. Helgelandskraft har hembudsklausul på kommunens ägarandel och säger sig nu vilja avvakta att Storuman Energi tar sig upp på egna fötter igen. Enligt vanlig logik i sådana sammanhang borde Helgelandskraft vara ivrig att köpa kommunens aktier INNAN elbolaget börjar göra stora vinster. Tror man på bolagets framtid borde det vara köpläge nu. Under alla omständigheter har kommunen borgat fast sig i Storuman Energi så att tiotals miljoner kan stå på spel. Vanvettigt att dessa svindlande affärer fått pågå och svälla ut till ohanterliga proportioner!

I Storumanområdet skulle troligen stora samordningsvinster kunna göras om äldreboendena Tranan och Sibyllagården avvecklades och ett nytt större äldreboende byggdes i Storuman i anslutning till Glesbygdsmedicinskt Centrum. Tranan är egentligen byggt som ett trygghetsboende och skulle fungera utmärkt som ett sådant utan ombyggnationer. Sibyllagården bör kunna säljas på fastighetsmarknaden.

Sedan finns det alltid små kostnader som kan bantas och tillsammans kan ge en betydande besparing.

Vi bör vara överens om att kommunal budgetering handlar om att välja och prioritera. Väljer man en kostnadskrävande skolstruktur eller äldreboendestruktur får det negativa konsekvenser på andra områden. Sämre resurser till stöd till elever med särskilda behov. Minskade valmöjligheter i skolan. Mindre resurser till omsorg om sjuka, äldre och dementa. Etc etc.

Politik är alltså svårt och inget fält där huvuduppgiften är att åka omkring och lova guld och gröna skogar till allt och alla. Den tjusiga tillvaron tog slut på 1970-talet!

 

Greenpeace örlogsfartyg

Av , , 3 kommentarer 1

Ryssland har bordat Greenpeace ”örlogsfartyg” som cirklat runt ett oljeborrtorn i arktis. Jag tycker att Ryssland i detta fall agerar rätt. Fartyget måste ha utgjort en klar risk för anställda på oljeplattformen. Tidigare har vi kunnat se hur detta örlogsfartyg trakasserat Japanska valfångare som helt enligt Japansk lag fångat valar i uppgett forskningssyfte. Nog kan man väl bilda opinion på ett smartare sätt än att reta upp folk jorden runt med sina attacker till sjöss. Men det inköpta fartyget måste väl matas med uppdrag hela tiden.

Den skadliga straffskatten

Av , , 3 kommentarer 3

Den tillfälliga statliga skatt som infördes för 20 år sedan är skadlig för tillväxten. Framförallt är det en straffskatt på utbildning. Den spär samtidigt på politikerföraktet eftersom den tillfälliga skatten fortsätter och fortsätter. I 100 år till? Genom att bryta mot reglerna för budgetbeslut har nu de rödgröna genom intimt samarbete med SD stoppat en höjning av brytpunkten, d v s när löntagaren tvingas betala statlig skatt på 20 %. Det var säkert inte svårt att få med SD Sverigedemokraterna  på tåget för i det partiet finns ytterst få högutbildade. Förhoppningsvis retar de rödgröna + SD även kommande val storstadsväljarna så att de förlorar valet.

Den nye Bagdad-Bob

Av , , 1 kommentar 1

Rysslands utrikesminister är den nye Bagdad-Bob. Han ser syner om vem som ligger bakom gasattacken i Syrien. Han har frågat Syriens diktator om han är skyldig till massmordet med hjälp av gas och Syriens diktator svarade nej. Alltså är den Syriska regimen inte skyldig till gasattacken. Ett liknande förfaringssätt i de svenska domstolarna skulle spara mycket pengar. Det är ju bara att ersätta domstolarna med en kontorist som frågar den haffade boven om han är skyldig. Svarar han nej är han oskyldig.

Vad lär vi oss av den ryska statsledningen som monterar ned demokrati och yttrandefrihet i det egna landet och som agerar fullkomligt morallöst och skrupelfritt internationellt? Vi borde enligt min mening lära oss att kraftigt upprusta vårt försvar. Lever man i närhet av banditer får man se till att ha förmåga att försvara sig. Hur ser Ryssland ut om 20 år? Den tid det tar att få ett kraftigt utökat försvar i funktion.

De kungliga plikterna här och i Swaziland

Av , , 2 kommentarer 2

Vår kung i pompa och ståt har öppnat riksdagens höstmöte. Om så inte skett av någon orsak, t ex kunglig arbetsnedläggelse,  hade det inte blivit någon höstriksdag. På en så skör tråd vilar vår demokrati och våra skattesänkningar. En annan kung, kungen av Swaziland, har tagit sig sin hundrade hustru, en prisbelönt skönhetsmiss. Vårt kungahus måste väl i monarkisk ordning representera sig vid det hundrade bröllopet för Swazilands kung och vår svassande press med slätkammade hovreportrar utan gränser måste väl dit och börja kommentera brudens skor, klänningar och frisyrer och annat statskunskapsmässigt väsentligt. Men det gäller att skynda på. Det är inte ovanligt att utsedda hustrur går i landsflykt för att slippa monarkin i sitt hemland Swaziland och kanske slippa sin brunstiga kung.

Suttit på tronen i 40 år!

Av , , 1 kommentar 1

Måste vara jobbigt även om det är varmt för den folkliga varianten av slaveri, kungen. Stolpsittarna i Vilhelmina som sitter på stolpar i smällkalla vintern står bara ut i 24 timmar. Hur kan man för övrigt jaga älg om man sitter fastnaglad på tronen? Bärs tronen omkring av starka bärare? Jag förstår nog inte den här monarkiska vokabulären från forntiden när varken demokrati eller republiker fanns. Tur i alla fall att vår folkvalda statsminister tronar på vanliga stolar. Vi är då inget u-land i det avseendet, tack och lov.

Krisen i äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 9

Sveriges bästa äldreboende finns inte i Lycksele men enligt utvärderingen är man på god väg. Vi lever allt längre och medelåldern på våra äldreboenden ökar och därmed skörhet och vårdtyngd. Många boende är multisjuka med över 10 mediciner. Återstående livslängd när man äntligen får plats på äldreboende minskar vilket är en illustration till vårdtyngden Det rör sig idag om 2-3 års återstående livslängd. Hur många kommunstyrelser har mer än rudimentär kunskap om tillståndet i kommunens äldreboenden?

I många kommuner råder ekonomisk anorexia inom äldreomsorgen. Större behov möts med mindre resurser. Under denna mandatperiod har t ex Storumans kommun budgeterat oförändrad ram för varje nämnd vilket innebär att verksamheten måste bantas med löneökningarna på ca 3 % varje år. Och minskningen 3 % per år sker huvudsakligen på personalen. Trots fler äldre-äldre och ökad vårdtyngd. Budgetberedningarna har då inte överansträngt sig. Säga att ”ni får samma nominella pengar varje år” kan väl skötas av en tioåring i grundskolan på 5 minuter. I Lycksele som har högre personaltäthet än Storuman ska man nu dra ned på personalen i äldreboendena i den ekonomiska kris som råder.

Stora kunskapsbrister finns hos läkarkåren om medicinering av äldre enligt geriatrikprofessorn Yngve Gustavsson (Årets Västerbottning 2012). Det är särskilt allvarligt i glesbygd med mycket hög medelålder på befolkningen. Jag känner till åldringar som varit på väg att dö men piggnat till och levt många år efter medicingenomgång. För glesbygdsläkare borde krävas extra kurser i medicinering för äldre. Men det är inte bara kunskaper det är fråga om. Ska läkare kunna följa upp given medicinering krävs återkommande utvärdering och då kan väl knappast de fåtal timmar per vecka som anslås för äldreboendena räcka till. Pengar igen!

Utveckling av arbete och arbetsmetoder ska självklart äga rum. Härtill behövs kompetenta chefer och väl utbildad personal. Cheferna ska också ges förutsättningar genom att inte ha för många direkt underställda. Här finns väl ingen solklar sanning men 20-25 direkt underställda brukar anges som max i ledarskapslitteraturen. Inom omsorgen är det inte ovanligt med 50 – 60 direkt underställda och då kan man glömma att chefen ska kunna bidra till att utveckla varje anställd.

Inom omsorgen finns anställningsvillkor som ingen mansdominerad arbetsplats skulle godta. Deltidsanställningar är mycket vanliga, t ex 68 % undersköterska. Det innebär en månadslön på¨kanske 13500 kr. Dessutom har kommunernas lönekostnader minskats genom s k delade turer. T ex följande arbetstider varje dag: 0700 – 1100 och 1500 – 1900. Vilken mansdominerad arbetsplats skulle finna sig i detta? Månadslöner för heltidsanställning på 18000 – 20000 per månad. Inom vilka mansdominerade yrken skulle man finna sig i detta?

Vi står inför stora rekryteringsbehov till omsorgsyrkena men ungdomarna flyr undersköterskeutbildningarna. Sitter ansvariga kommunpolitiker och gäspar tillräckligt länge är en personalförsörjningskatastrof på gång. I stort sett är katastrofen redan här.

Delade turer skulle kunna vara en rättighet men ingen skyldighet. Det är beklämmande att tvinga anställda till detta! Om man tycker, och många män i kommunstyrelser tycker uppenbarligen det, att omsorgsarbetet kan inskränkas till väckning, matning, medicinering, toalettbestyr och nattning då sparas pengar på delade turer. Om man tycker att det är viktigt med aktivering, utevistelser, ångestlindring genom närhet och samtal, bekämpning av svält är det hur enkelt som helst att fylla ut en normalt sammanhållen daglig arbetstid på 8 timmar. Men det försvinner nu i snabb takt. Först var det fotvården, sedan rök terapin, kontinuerlig nedmontering av meningsfull tillvaro för våra äldre med andra ord.

Och var ska pengarna tas? Det kan vara idé att se över behovsutvecklingen inom olika sektorer. Vi måste få en budgetprocess värd namnet, något som kräver mer än en tioårings förstånd. En vanlig upp- och nervänd budgetering kan t ex vara att man först avsätter pengar till grabbarnas favoriter, gubbdagis, flygfält och flygmaskiner, subventionerade hyror, sälja elektricitet till skåningar och stockholmare med förlust etc etc. Sedan avsätts pengar där stora protester och demonstrationer kan väntas vid neddragning, t ex att rationalisera skolstrukturen. Det som blir över får äldreomsorgen.  En kommunbudget innehåller tusentals poster. Allt som vi haft förut behöver inte vara kvar i evärderlig tid.  Sedan kan man fråga sig om skatteutjämningsbidraget är nog stort men först måste kommunerna ta sig i kragen och ta bort extravaganserna. Minns Leksands storsatsning på ishockeyn!!

 

Tondöva landstingspolitiker

Av , , 6 kommentarer 5

Rådgivande folkomröstningar är ett komplicerat kapitel. I den nu avhållna folkomröstningen var beskedet på förhand att ett valdeltagande på under 50 % skulle innebära att det rödgröna styret negligerade valresultatet. Hade valresultatet blivit ganska jämnt t ex 55 – 45 finns det väl en viss klokskap i den satta gränsen men nu blir det ganska farsartat när ja-sidan fick en jordskredsseger med 85 % av rösterna. Trots denna massiva örfil tänker rödgröna styret fortsätta som om inget hänt.

Tänk om västerbottningarna skulle inse skadorna av det långa socialdemokratiska maktinnehavet i Västerbottens Landsting och rösta fram en ny ledning i valet nästa år. Den cementerade vänsterinriktningen måste reformeras och det görs bäst om den borgerliga fyrpartialliansen får förtroendet i landstingsvalet 2014.

Älgjakten o växthuseffekten

Av , , 1 kommentar 7

Ändra snarast jakttiderna för älgjakt. Hösten är ett par veckor senare än bara för 40 år sedan. Värmen är ett otyg för älghundarna som sliter ont med sin tjocka päls. Och många kilowatt går det i kylanläggningarna.

Mitt förslag är att älgjakten börjar vecka 38 i st f v 36. Inget uppehåll för brunsten, precis som i Norge. Det är en myt att det skulle bli mindre kalvar med jakt under brunsten. De flesta jaktlag jagar en vecka och följande veckoslut. För den som vill lysa frid över brunsten finns det alltså många dagar då älgarna inte blir jagade.

Älgjakt i T-shirt känns verkligen inte stimulerande.

Muslimska brödraskapet upplöses

Av , , Bli först att kommentera 6

Bra! Herrklubbar ska inte styra över länder och förslava kvinnor. Världen bör förskonas från politiska partier med viss religion på agendan. I en annan del av världen, i Tyskland, har polisen anfallit en religiös sekt i Bayern och befriat 40 barn som nu befinner sig i säkerhet. Många barn blir tyvärr inte befriade utan förslavade och hjärntvättade.