Att utrota intelligentian

Av , , 17 kommentarer 6

Den sinnessjuke massmördaren på Utöya är inte den förste som ger sig till att döda medmänniskor utifrån ett klassperspektiv. Beivik ville decimera framtida tänkbara ledare för Arbeiderpartiet men disponerade som tur är inga medhjälpare eller militära förband. Nazisterna med Adolf Hitler i spetsen försökte utrota ett helt folk, judarna. Dessutom begicks massmord mot intelligentian i de erövrade områdena i öster, Ukraina, Vitryssland, Ryssland, Polen etc eftersom de områdena enbart skulle vara råvaruleverantörer till övermänniskorna i Tyskland. De mördade ledande personerna ersattes med nazister.

Sovjetkommunisterna med Lenin och Stalin i spetsen massmördade av liknande orsaker. Den ryska bondebefolkningen, män, kvinnor och barn mördades  miljontals för att ge plats åt den kliniskt rena kommunisten. Det klasslösa samhället, denna vanvettiga utopi torde kräva att minst hälften av befolkningen avlivas, nämligen de som inte passar in.  Samma likriktningsideal  återfinns hos de främlingsfientliga rörelserna i dag och hos islamistiska terrorgrupper. Dessa ideal torde kräva att jordens 7 miljarder mäniskor omsorteras i en gigantisk etnisk rensning tillbaka till forntidens stamsamhällen med en hövding eller klanledare för varje stam. I Katynmassakern 1939 mördade Sovjetunionen över 20 000 polacker ur den intellektuella eliten för att topphugga det polska ledarskiktet. Sovjetunionen lobotomerade också  intelligentian i baltstaterna Estland, Lettland och Litauen främst genom avlivning i Gulaglägren. Att vara högt utbildad var lika med en dödsdom.

En annan kommunist med kultstatus, Mao tse Tung, mördade miljontals ur den kinesiska intelligentian under kulturrevolutionen. Läkare, lärare, bibliotekarier, tjänstemän av olika grader och sorter slogs ihjäl som folknöje. Brott: De hade studerat. I en annan Mao-galenskap, det stora språnget, svalt miljontals kineser ihjäl men det kanske inte var avsiktligt utan ett normalt resultat av en kommunistisk diktatur.

Kommunisten Pol Pot hade den vanvettiga utopin att alla skulle ut på landsbygden och odla mat. Städerna tömdes på folk.  För att genomföra denna utopi mördades nästan hela den befolkning som var läskunniga. Det var livsfarligt att ens inneha böcker. Jag tror det var en fjärdedel av landets befolkning som mördades. De svenska intellektuella som åkte till Pol Pot på studieresa såg inget, hörde inget och kom frälsta hem till Sverige. Jan Myrdal är fortfarande frälst trots vad han nu borde veta. Vilka blåögda töntar!

I Nordkorea med nuvarande "monarken" Kim Jung Il svälter befolkningen ihjäl i stor skala för att få ihop pengar till atombomber och missiler. Hans "kronprins" är tredje generationen kungar-despoter och vad som helst kan hända när kontakt med verkligheten saknas. Det "klasslösa samhället" har här urartat till ärftlig monarki.

I Iran och andra mellanösterndiktaturer slaktar regimerna den egna befolkningen. De som vågar ifrågasätta bristen på frihet och demokrati likvideras och torteras.

Vettvillingen Breivik är en småhandlare i detta sammanhang men utmärker sig genom att personligen utföra mord, ansikte mot ansikte, mot barn från 14 år och uppåt.  Alla de massmördare-folkmördare jag nämnt ovan t ex Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Breivik får anses vara sinnesrubbade psykopater och är av någon anledning alla män! Skalan på de hemskheter psykopatiska ledare kan åstadkomma beror helt och hållet på den makt de kan tillskansa sig. Och i en diktatur har diktatorn all makt.

Vår frihet och vår demokrati är vaccin mot de hemskheter som ledare för totalitära regimer kan åstadkomma. Efter Breivik kan man kanske hoppas att intresset för demokratiska och icke främlingsfientliga partier ökar och att Europas främlingsfientliga partier går rejält tillbaka inklusive svenska SD. Det vore att hedra offren för massakern i Norge.

Idioter på mc

Av , , 3 kommentarer 6

Tisdag 26 juli ca kl 1530 -1600 var jag på väg från Umeå efter E 12 strax efter infarten till Vännäsby. Vi var en bilkö på ca 5-6 bilar. Jag ser i ögonvrån en prick på långt håll som snabbt närmar sig bakifrån. Svisch så passerar den illvrålande mc:n hela kön i en fart som knappast understeg 200 km i timmen. I nästa sekund är mc:n långt före bilkön. Enligt gängse försäkringsbolagslogik så skulle en bil i kön som börjat en omkörning och blivit påkörd bakifrån av en mc i + 200 km i timmen riskerat att få ta hela ansvaret (100 %) för olyckan även om blinkers använts helt enligt reglerna. Trots att "naturligt urval" kontinuerligt rensar undan den här typen av dårar ur trafiken så fylls lagret hela tiden på av nya självmordskandidater. Inför lag på färdskrivare för bil och mc. Fick polisen dessutom rutinmässigt kolla färdskrivaren vid trafikkontroller skulle troligen detta rensa undan den typ av "trafikanter" som jag berättat om.

Jag är intolerant

Av , , 12 kommentarer 6

Jag är intolerant mot intoleransen. Jag är intolerant mot mobbning och personförföljelse, hat och hot oavsett om det  gäller i byar, på jobbet eller i politiken. Jag är intolerant mot personer som inte tolererar att andra människor har en annan religion eller ingen religion alls. Jag är intolerant mot religiösa i alla religioner som försöker breda ut sin religion genom att bomba och döda människor med annan tro eller ingen tro alls. Jag är intolerant mot vänsterextremister som kastar gatsten i huvudet på vår svenska polis. Jag är intolerant när det gäller hot mot politiker som på nätets hatsidor kallas för landsförrädare som borde dödas. Jag är intolerant när högerextremister av olika sorter publicerar adresser till de hotades barn. Jag är intolerant när dessa synnerligen olagliga och hatfyllda personregister finns kvar på nätet i årtionden utan att polis och datainspektion reagerar. Men nåde den skola eller förening som bryter mot minsta bokstav i lagen om dataregister och personuppgifter.

Hatet mot oliktänkande har exploderat sedan nätet blev var mans egendom. Att man på nätet angriper folks åsikter och värderingar på ett civiliserat sätt är  OK. Vad jag vänder mig mot är att man opåtalat ska kunna kalla andra människor för landsförrädare och hota med döden. Landsförräderi är historiskt sett ett av de allvarligaste brott en människa kan begå. Detta ord hör även till det ordförråd som använts av den här massmördaren i Norge som tycks sakna alla fundamentala mänskliga egenskaper. Kan man t ex opåtalat kalla andra i lagens mening oförvitliga människor för mördare och bankrånare? Är det någon skillnad?

Jag tolererar att de främlingsrädda använder ord som massinvandring och att Sveriges undergång står för dörren. Vissa människor spår ju regelbundet jordens undergång. När var det senast det skulle hända? I juni? Sådana uttryck tillåts i vårt demokratiska samhälle och skall bemötas med argument och inte med hot om våld.

Jag är stolt över min intolerans i de avseenden jag tagit upp ovan. Att inte reagera kan i värsta fall vara tecken på ryggradslöshet, en egenskap som tyvärr genom tiderna hjälpt mobbare, häxjägare, diktatorer och extremister att utföra sina onda gärningar. Jag bekänner mig till den svenska, norska och västerländska formen av demokrati, öppna samhälle och sekulära stater som är enda garanten mot att ondskan tar över.

 

De finns även här i Sverige

Av , , 21 kommentarer 7

Fruktansvärt! Hemskt! Orden räcker bara inte till för dådet i Norge. Dessa blekt stirriga nazister, bevara Sverige svenskt och vad de nu kallar sig finns också i Sverige. Svenskar, politker och andra, som inser att vi måste bejaka internationalism och mångkultur kallas  landsförrädare. Mona Sahlin och många andra har råkat ut för detta. Och vad gör man med landsförrädare? Ja just det.

Jag har länge befarat attentat i Sverige mot de personer som i kommentarspalter och på hemsidor av främlingsfientliga nationalister kallas för landsförrädare. Jag har en känsla av att denna sjuka retorik har ökat i omfattning.  Den norske nationalisten hade vapenlicens på en pistol och ett automatvapen. Hur många svenska extremister av olika sorter har vapenlicens? Frågan bör ställas. Jag hoppas att SÄPO i Sverige har vetorätt mot vapenlicenser till extremister av olika sorter. Det hindrar förstås inte dessa kriminella typer från att skaffa vapen men det är ett rimligt renlighetskrav.

I min föregående blogg ansåg jag att det inte var någon tillfällighet att det var just Arbeiderpartiets ungdomsläger som attackerades om gärningsmannen var högerextrem nationalist och den spådomen verkar stämma.  Förebilder finns från nazitysklands 1930-tal.

De svenska nassarna har väl nu fått en ny idol vid sidan av Adolf Hitler, Herman Göring, Rudolf Hess och andra folkmördare. Den norske massmördaren Breivik. Kan man hoppas att en av effekterna av dådet i Norge blir ett massuttåg ur de nationalistiska kretsar som triggar en människa att begå ett sådant illdåd som  massmordet på barn och unga i Norge?

Att frälsa sin nästa med bomber

Av , , 2 kommentarer 4

Den mest korkade metoden att frälsa sin nästa måste väl vara att ta livet av vederbörande. Nu är logik inte extremist-terroristernas starka sida så det är väl lönlöst att kräva någon form av logiskt tänkande av en extremist-terrorist. Att mördande av andra människor skulle ge enkel biljett till paradiset hör till det obegripliga för mig och de flesta människor vid sunda vätskor. Vilken gruppering som ligger bakom terrordåden i Norge är inte klarlagt för närvarande men det antyds redan att den gripne mannen rört sig i högerextrema kretsar. Attentatet mot soc dem ungdomsläger på Utöya var i den belysningen säkerligen ingen slump utan en upprepning av 1930-talets händelser. Samhället måste alltid arbeta med att hålla rent mot vänster- och högerextremister och religiösa extremister. Dessa nämnda är samma andas barn. Blind tro, hat och intolerans kopplat till drömmen om den Store Starke Ledaren.

Min uppfattning är sedan länge att nya hot måste bekämpas med nya metoder och signalspaning, internetspaning och avlyssning hör hit. Ett demokratiskt land ska inte behöva be om ursäkt för att freda sin befolkning från terrordåd. Frågorna hopar sig. Hur kunde Norges säkerhetspolis misslyckas att förhindra attentaten? Hur kunde en person skaffa sig ett billass sprängämnen, polisuniform och automatvapen?

 

 

Låt inte som en björn

Av , , 4 kommentarer 6

Låt inte som en björn när du uträttar dina behov i naturen. En kvinna i ett sällskap danska turister i Canada drog sig undan för att uträtta sina behov i buskarna. En man i sällskapet  trodde sig höra en björn och sköt och skadade kvinnan. Ljuddämpare på jaktvapen blir allt vanligare men jag trodde knappast att man skulle behöva skaffa sig ljuddämpare för uträttande av behov. Snart dyker de väl upp på marknaden. Åtminstone i Danmark.

Hemkört från systemet

Av , , 2 kommentarer 3

Det måste ju vara den perfekta lösningen för alla dem som konsumerar så mycket att de skäms över att visa hur mycket de bär hem från systemet varje vecka. Så man kanske slipper åsynen av dem som vinglar iväg från systemet på sin cykel med systempåsarna fulla med livets nödtorft. Till ytterdörren klarar man sig väl med väggarna som stöd när leveransen kommer.

Bilar orsakar motorcykelolyckor

Av , , 10 kommentarer 4

Denna slutsats dras av en undersökning utförd av ett försäkringsbolag. Undersökningen är mycket långt ifrån att vara vetenskaplig när man icke beaktar en mycket bidragande orsak till olyckor nämligen hastigheten. Slutsatserna man drar kan alltså vara helt uppåt vägarna och det är obegripligt att man drar långtgående slutsatser när en grundläggande faktor för att göra en vederhäftig analys saknas.

Varför beaktas då inte fordonens hastighet när försäkringsbolag avgör ansvaret för trafikolyckor? Svaret är enkelt. Man vet inte inblandade fordons hastighet eftersom personbilar och motorcyklar är befriade från krav att ha färdskrivare trots att sådana med dagens teknik skulle kosta en spottstyver.  Försäkringsbolagen bortser helt från vittnesmål som har med hastigheten att göra. Säger ett vittne t ex att "han körde minst 150 på en 50-sträcka" så nonchaleras ett sådant vittnesmål helt om företrädesrätt gällde i korsningen. Den som bröt mot företrädesrätten får 100 % av skulden till olyckan. Ett enkelt men korkat sätt att avgöra skuld till en olycka.

Det är alltså säkrast att alltid vara beredd på att en mc eller bil kan komma farande i 200 knyck från vilket håll som helst, även över backkrön.  Blir du påkörd av en sådan "trafikant" lär du bli nagelfaren. Hade du företrädesrätt? Signalerade du med blinkers i tid? Gjorde du minsta miss i något enda avseende får du 100 % av skulden medan fartdåren går fri. Om han sedan var i skick att uppleva glädjen över "segern".

Varför krävs inte färdskrivare på alla bilar och mc? Det skulle ge möjligheter att utreda de verkliga orsakerna till trafikolyckor.

 

Majoritet för statlig skola

Av , , 6 kommentarer 3

Enligt en ny undersökning vill 56 % att staten ska återta ansvaret för skolan. Fick Jan Björklund bestämma skulle det nog redan varit på gång. Det är en konstig tingens ordning att den som har ansvaret för den svenska skolans kvalitet saknar det kanske viktigaste verktyget nämligen löneläget. Löneläget  är avgörande för läraryrkets attraktivitet och staten sitter med bakbundna händer medan Kommunförbundet jobbar febrilt med att detaljreglera lärarnas arbetstider enligt gamla brukspatronprinciper, hålla nere lönerna och på så sätt göra läraryrket mindre attraktivt. Jag ska inte upprepa vad Maciej Zaremba skrivit i sin artikelserie om den svenska skolan i DN. Jag är jättesnäll jämfört med honom.

Lärare och skolledare har åkt lönehissen nedåt sedan 1960-talet och farten nedåt ökade markant efter kommunaliseringen. Tar inte staten tillbaka ansvaret för löneläget inom skolan kommer störtdykningen utför att fortsätta ty kommunerna tar inget ansvar för den svenska skolans konkurrenskraft internationellt. Här råder den enkla lagen att världshorisonten ligger vid kommungränsen och har man bara ett namn i katedern, vilket som helst, så är uppgiften för läsåret löst.

Hårdrock lika enkönat som lärarkåren i Sverige

Av , , 2 kommentarer 3

Inte för att jag är någon expert på hårdrock – ljusår därifrån- men råkade titta några minuter på en utsändning från Göteborg. Musikerna själva var 100 % män. Publiken bestod till minst 90 % av män. De fåtal kvinnor som sågs i publiken kanske var ditsläpade av sina pojkvänner??

Och musiken? Ja, ja om musiksmak ska man inte diskutera, den är alltid lite eljest. En fördel för hårdrockare verkar vara att låta som om man fått ett rakblad tvärs över stämbanden. men det var som sagt könsfördelningen jag reagerade på.