Spelberoende folksjukdom

Av , , 2 kommentarer 4

Det går inte öppna tidningssidor eller sociala medier utan att anfallas av aggressiv spelreklam. ”Satsa 500 kr spela för 1500 kr” kan det låta. Kan man satsa 500 kr och om en stund ångra sig och få 1500 kr tillbaka från spelbolaget? Hur kan folk gå på detta lurendrejeri?  Spelbranschen har gått överstyr och många drabbas av spelberoende och sabbar för sig själva, sin partner, sina barn och alla nära och kära. Den spelsjuke säljer alla omsättningsbara tillgångar och tigger pengar och omsättningsbara tillgångar från sina närmaste. Allt av värde hamnar i det svarta hålet.

När ska regeringen sätta stopp för denna farsot? Ministern Shekarabi var på väg att göra något men nu är det tyst. Någon annan har visst tagit över hans jobb.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Veto vindkraft

Av , , 6 kommentarer 3

Jag undrar vart det tog vägen att det kommunala s k vetot mot vindkraftparker skulle avskaffas? Glesbygden i norra Sverige har utsetts till riksintresse för vindkraftsutbyggnad men våra glesbygdskommuner har avfolkats så att andelen äldre är mycket stor. Ungdomar med studieförutsättningar försvinner till universitetsorter och städer vid kusten eller söderut och ett fåtal av dem återvänder. En del skulle kunna återvända  till trygga jobb som vindkraftstekniker men om kommunerna säger nej till vindkraftsutbyggnad saboteras den möjligheten. De utbildningar till vindkraftstekniker som ordnas lokalt är vad jag sett alltid fulltecknade och teknikerna har jobb redan innan examen. Enligt tumregeln lär det behövas en tekniker per 6 verk och en park på 60 verk ger då heltidssysselsättning för 10 st vindkraftstekniker.  Dessutom tillkommer jobb i vägunderhåll och snöröjning.

Fantastiskt tycker jag, alla borde jubla, men så är inte fallet. Allt ska vara knäpp tyst och inget ska synas och då väger sysselsättningstillfällen lätt. Jag tror att det kan ha att göra med att de största ”arbetsgivarna” i vår glesbygd är Pensionsverket och Försäkringskassan. Då har man råd att njuta av tomheten och att inget rör på sig så långt ögat kan nå. Är det livets mening?

Jag förstår dem som flyttat och arbetar i landets städer vid kusten och söderut om de blir irriterade över den mentalitet som utbreder sig i glesbygden att säga nej till jobb och till de markarrenden som tillfaller markägarna. För ljud som i sammanhanget är en viskning. Kyl- och frysskåp låter högre och då måste väl samhället bekosta extra ljudisolering för glesbygdsboendes kylskåp och frysskåp? Och att se något som rör sig i ögonvrån. Hemska tanke. Hur kan man överhuvudtaget bo i närheten av en väg??

När vattenkraften byggdes ut skövlades naturen på ett rent groteskt sätt och jordbruksbyar lades under vatten men det accepterades för att välbetalda jobb i stor mängd ersatte den minskande sysselsättningen i skogen. Vattenrallarna behövde inte slita ut sig i hårt skogsarbete som gjorde många till krymplingar redan i 50-årsåldern. Jobb och ren el gick före bevarandet av en utsikt. Vilhelmina sade nej till den s k överledningen av Ångermanälven för något årtionde sedan, ett ganska litet ingrepp i naturen. Hur många jobb har skapats efter detta nej?

Vad gör våra riksdagspolitiker åt det kommunala vetot mot vindkraft? Sluta käbbla och sluta sätta krokben för varandra i rikspolitiken och verka i stället för ren el och jobb i glesbygd!

 

Lenins syfilis

Av , , Bli först att kommentera 5

Håller just nu på att läsa boken LENINS RESA av Catherine Merridale och det är en mycket intressant bok. Den säger en del om författarinnan också. Hon studerade vid ett Sovjetiskt universitet på 1980-talet och var dessförinnan mycket intresserad av Sovjetunionen av samma skäl som många extremröda i Sverige, d v s av politiska skäl. Men det stör inte läsvärdet nämnvärt. Lenin framställs som ett finansiellt geni och det var ju också hans underhuggare Stalin i rikt mått. Lenin var av adelssläkt och av det skälet en mycket förmögen person men han hade god hjälp med finansiering från kommunistiskt håll. Stalin och hans liga fixade jättelika summor genom ett antal väpnade bankrån och en hel del av dessa pengar slussades till Lenin som bodde bra och åt gott under hela sin ”golgatavandring” i Europa.

Rika föräldrar och bankrån, jag har under mitt eget liv missat bådadera!

Lenin åkte tåg genom Sverige och hamnade vid gränsövergången i Torneå, som var Sveriges gräns mot Ryssland på den tiden. Där blev han som alla andra resenärer utsatt för mycket noggrann kroppsvisitering, helnäck m a o. En tanke slog mig. Fanns det inga tecken på Lenins syfilis? Han hade kanske en variant som gick mer på hjärnan än på själva kroppen. I alla fall blev han tydligen inte misstänkt för syfilis vid den besiktningen.

Man får också läsa om paret Lenin och deras äkta säng där de sov sött tillsammans, påstås det. Den äkta sängen är en viktig del av Leninmuseet. Inte ett ord om att Lenin höll sig med ett miniharem på två, den äkta hustrun skötte det praktiska i hemmet och den andra skötte samlivet i sängen och en del andra ansvarsområden. Sin syfilis ådrog sig Lenin genom flitigt besökande i Paris glädjekvarter trots att han hade både fru och älskarinna på plats.

Myten om Lenin som pionjär när det gäller jämställdhet odlas fortfarande, trots att fakta finns som kullkastar denna myt totalt. Dock inte i denna bok. Det blir lätt så när gudalik dyrkan av en person går överstyr i devot beundran. En annan fundering gäller begreppet ”revolution”. Det fanns i Ryssland efter tsardömets fall en ”regering” som dominerades av vad man kan kalla socialdemokrater. Dessa  överraskades en natt av en bolsjevikisk statskupp där en liten klick grep makten genom våld. Revolution låter väl bättre i röda öron än statskupp och segraren skriver som bekant historien.

Om jag får välja mellan att ha Lenin eller Stor-Erik Marklund som idolbild på min vägg väljer jag den senare alla dagar på året!

Girjasdomen

Av , , 2 kommentarer 4

HD:s utslag kommer naturligtvis att få konsekvenser i hela sverigedelen av Sapmi. Jag känner inte i skrivande stund till vilka avgränsningar som gäller. Förmodligen inskränker sig rättigheterna till statens mark och kanske också till området väster om Odlingsgränsen. Den som lever får se.

Blir detta bättre eller sämre för jagande och fiskande ortsbor och utbor? Det beror på hur samebyarna kommer att hantera de nyvunna rättigheterna. Förhoppningsvis blir det samordning så att det inte blir extrema bestämmelser inom vissa samebyar.

Jag vill hänvisa till hur fiskemöjligheterna hanterats i Norrbotten där jag bott i nästan 20 år. I södra Norrbotten köpte man inte fiskekort hos Länsstyrelsen utan hos respektive sameby. Till fiskekortet bifogades karta på vilka fiskevatten som inte var tillåtna på statens mark ovanför odlingsgränsen och principen var underbar. De vatten som samebyarna ville hålla för sig själva var begränsade till vissa markerade vatten i närheten av samevisten o dyl. Allt övrigt inom området var tillåtet! Små och stora sjöar, tjärnar, bäckar mm. En av samebyarna heter Semisjaur-Njarg enligt mitt minne.

I Västerbotten har tillämpats en annan princip. Länsstyrelsen har sålt fiskekort ovanför odlingsgränsen och här har allt varit förbjudet som inte är markerat som tillåtet. Massor av vatten har varit förbjudna utan att man kan förstå varför.

Om samebyarna i Västerbotten gör som man sedan länge gjort i södra Norrbotten blir det en stor förbättring för sportfiskarna.

Andra frågor att lösa blir ortsbornas och ursamernas nätfiskerätt och jakträtt. Om klokhet får råda kan det faktiskt upplevas som bättre för de flesta. Möjligheterna finns. Inte minst i Västerbotten!

2 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Sprängningarna

Av , , 2 kommentarer 4

Återigen har två sprängningar skett i Stockholmsområdet i Husby och nu tycker jag att polletterna börjar falla på plats i mitt huvud. Om det är fråga om ett led i kriget mellan gangstrar är sprängningarna ett väldigt trubbigt vapen som kan/kommer att drabba oskyldiga. I det senaste attentatet skedde två sprängningar bara några hundra meter från varandra vilket talar för att motivet är ett annat. Jag håller med Leif GW att det sannolikt handlar om ett politiskt motiv och att det är fråga om högerextremister. I opinionen är det ett parti som ökar för varje sprängning, men jag tror inte ett ögonblick på att det partiet ligger bakom. En annan förklaring skulle kunna vara att det är en eller flera gravt psykiskt störda som är i farten. Eller en kombination av högerextremism och psykisk sjukdom.

Övervakningskameror på strategiska platser i bostadsområden skulle medverka till att polisen kunde gripa de skyldiga mycket snabbare. Integritetsprofeterna i kamerafrågan blir allt tystare och det är förståeligt. Människorna vill överleva.

Kosovosamtal

Av , , Bli först att kommentera 0

Har de senaste dagarna fått 3 st påringningar från olika telefonnummer i Kosovo. Jag stänger alltid sådana uppringningar så jag vet inte vad de vill men det är sannolikt inte erbjudanden om att köpa karameller billigt. Snarare kanske att jag vunnit en stor summa som de vill ha hjälp med att sätta in på mitt bankkonto. Har googlat och har ännu inte hittat några varningar för de nummer som ringt upp. Det senaste var +383 49 414 696.

Jag gissar att vederbörande skrambolingar riktar in sig på pensionärer. Är det någon annan av mina läsare som blivit uppringd?

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vapenmagasiiin!

Av , , Bli först att kommentera 1

Råkade nyss lyssna på frågor och svar i Riksdagen om reglering av magasininnehav som Sten Bergheden (M) ställde frågor om till ministern Mikael Damberg. Ja ställa frågor handlade det egentligen inte om utan man fick lyssna på en lång bergspredikan från Bergheden med många omtuggningar om vilket elände som skulle drabba Sveriges jägare och sportskyttar. Regeringen påstods jaga sportskyttar och jägare vilket upprepades i alla möjliga och omöjliga varianter och omtuggningar under minst en kvart. Man fick uppfattningen att jorden rämnar under fötterna på Bergheden. Förslaget från regeringen är önskat av polisen för att komma åt gängkriminella genom att olagligt innehav skulle bl a innebära inlåsning i fängelse upp till två år..

Damberg försökte i ett par-tre omgångar förklara för Bergheden att regeringsförslaget på intet sätt inskränkte sportskyttars och jägares rätt att ha hur många magasin som helst precis som nu men utan resultat, samma predikan återupprepades så att jag blev döless på att lyssna på grammofonskivan som hakat upp sig. Stor mun och små öron är ingen egenskap jag gillar hos politiker.

Men det handlar kanske om något annat. Politik riktad mot utvalda målgrupper. Lägre bensinskatt för alla för att gynna glesbygdsbor som är mindre än 10 % av Sveriges befolkning. Våra många miljoner storstadsbor skulle nog bli väldigt glada att få denna present. Någon omfördelning av skatten mellan landsdelar handlar det ju inte om. I dessa klimattider måste man nog vara tondöv eller frimurare för att hitta på något sådant

I vapenmagasinsfrågan tycker jag mig känna igen det hysteriska tonläge som råder i vapenorganisationen NRA i USA så fort någon reglering av rätten att köpa ihop en arsenal för en hel skyttepluton diskuteras. Målgruppen som vill fritt kunna köpa hur mycket vapen som helst är viktig för de två partier det gäller i USA, framförallt Republikanerna.

Jag väntar med spänning på ett förslag att ta bort momsen på mjölk vilket skulle vara fördelaktigt för barnfamiljer. En liter mjölk kostar i Sverige omkring 8 kr inklusive moms och i Norge 20 kr per liter (Norge är ju inte med i EU). Det blir knappast M som kommer med ett sådant förslag, vapen och bensin är livets nödtorft!

Obs jag är själv jägare sedan början på 1960-talet, alltså i 60 år!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Putins missiler i Iran

Av , , Bli först att kommentera 4

Irans mullor erkände till sist det uppenbara, att passagerarplanet skjutits ned. Putin däremot, som levererat missilerna, har lite svårare att erkänna uppenbar skuld i nedskjutningen av passagerarplanet över Ukraina för 5 år sedan. I båda fallen ryska missiler som hamnat i händerna på fel slags folk.

På sätt och vis modigt ändå av mullorna att erkänna. Läromästaren Putin har stora talanger i att ljuga och trixa och skapa osäkerhet så jag befarade att mullorna skulle gå i hans fotspår och leverera alternativa förklaringar i strid ström tills folk tröttnar och bryr sig om annat. Men lille, lille fege Putin blev inte läromästare i total förnekelse av det uppenbara i detta fall. Nu väntar uppgörelse med offrens anhöriga om skadestånd och de anhöriga får en förklaring av vad som hände. Fruktansvärt för de anhöriga bortom det fattbara.

USA är ju inblandat på ett hörn men helt oskyldig till nedskjutningen. Skulle man kunna hoppas på att denna tragiska händelse får både Iran och USA och andra inblandade att tagga ned och förhandla i stället för att ständigt hota med både det ena och det andra. Men det torde förstås missilvaruhuset Ryssland försöka förhindra.

 

Marknaden styr. Det finns alltid bananer i butikerna.

Av , , Bli först att kommentera 5

När vi ställer krav på att staten vidtar åtgärder för att förbättra miljön eller sänka koldioxidhalten i atmosfären ser vi ofta att effektiva politiska beslut dröjer och dröjer……. I svallvågorna kommer populistiska förslag i motsatt riktning t ex minskad bensinskatt och hävdande av billiga flygresor in absurdum.

Jag tror att två saker kommer att få fart på beslutsfattandet.

1. Väljarna. Inom en tioårsperiod kommer sannolikt de nytillkomna väljarna att ställa strängare krav på de politiska partierna i klimat- och miljöfrågor samtidigt som äldre väljare passerar bäst-före-datum och helt enkelt dör. S k gröna partier har också gått framåt i några länder det senaste året. Det sätter press på förstockade partier.

2. Marknaden. Marknaden styr mer än vi vanligen tror. Företag som vill vara relevanta på marknaden utvecklar produkter och tjänster i rasande fart för att motsvara kundernas framtida krav. Detta är konsumentmakt.

Jag kan nämna ett tydligt exempel. För ett par årtionden sedan pressade miljöorganisationer på politikerna för att få ett mer miljövänligt skogsbruk i Sverige. Det blev ett jäkla liv på skogsägarna när politiken försökte införa skarpare miljöregler t ex certifiering. Men så hände det saker! Slutkunderna på kontinenten, konsumenterna av skogens produkter, började ställa krav på miljövänligt skogsbruk t ex certifiering. Det gällde Europas köpstarkaste land Tyskland t ex. Plötsligt hade Sveriges skogsägare inte Sveriges politiker, sågverk och massafabriker som ”slutkunder” utan konsumenterna på kontinenterna. Det var nästan komiskt att se hur insnöade många var i sin bubbla. Skogsägarnas slutkunder var inte sågverket eller massafabriken utan livs levande konsumenter som ställde krav! Himmel och pannkaka! Vilken våldsam förändring av världsbilden. Kanske någon skogsägare måste gå i terapi p g a omvälvningen?

Det slutade med att vi fick en certifiering enligt konsumenternas krav och en annan ”skogsägarcertifiering” som konsumenterna till nöds kunde godkänna.

Jag hör inga klagomål från dagens skogsägare och konsumenterna köper batteridrivna bilar som aldrig förr. Marknaden styr. Vi har bananer i överflöd i butikerna överallt i Sverige. I planekonomins kommunistiska republiker fick familjer en banan inför varje helg. Den delades på lördag kväll i 5 delar om familjen bestod av 5 personer. Om bananen eventuellt kom i rätt tid eller överhuvudtaget.

Med detta sagt finns det gränser. T ex staten ska ha fullt ansvar för skolan för att kunna garantera likvärdighet i hela landet. Skolan är ingen marknad. Friskolor av alla slag bör snarast avvecklas.

Desperata politiker

Av , , Bli först att kommentera 7

Kristersson och Ebba Busch Thor är akterseglade i opinionen och är nu synbart desperata. Ren förtvivlan kan spåras i deras ansikten. Mössen som röt! Jonas Sjöstedt hackar från den andra ytterkanten till vänster för att påtala sin existens, musen som röt! Misstroendevotum mot ministern Eva Nordmark som innehaft jobbet i ett par månader är ganska unikt eftersom hon endast för fram regeringens politik och har inte personligen dabbat sig. Onekligen en ohelig och unik allians mellan ytterligheter i svensk politik.

Jag tycker att de partiledare som nu desperat ropar efter stöd i opinionen genom att yrka misstroende mot en minister på unikt grumliga grunder drar ned politiken i gyttjan. Misstroendet borde ha riktats mot regeringen som helhet. Kvartalspolitik!  Men nu får vederbörande partiledare stå framför TV-kamerorna och synas! Jag tror inte att det hjälper när dessa partier inte lyckas nå fram med sin egen politik. Moderaterna har i sina led en stabil politiker som inte behöver sprattla framför TV-kamerorna med populistiska utspel i parti och minut. Mikael Odenberg. Den vuxne i rummet!

Märk väl. Jag är varken S- eller MP-väljare.