SD backar om värdlandsavtalet med NATO

Av , , 1 kommentar 5

Det blir sannolikt ingen avsiktlig fördröjning av värdlandsavtalet med NATO. SD:s partiledning meddelar detta enligt Svenska Dagbladet i kväll. Omröstningen sker i Riksdagen i morgon. Bra det. Vår nationella säkerhet är sällsynt dåligt lämpad för plakatpolitik. Nu står V ensam för förslaget om 1 års fördröjning och får väl leva med det. Partiet följer sin röda tråd från 1930-talet där USA står för ondskan och allt som är emot USA är bra. USA är en av medlemsstaterna i NATO som skyddar sina ,medlemmar mot anfall från illasinnade stater. Norge är med, Danmark är med. Sverige är ännu inte med.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Värdlandsavtalet m NATO stoppas

Av , , 6 kommentarer 2

V och SD avser stoppa värdlandsavtalet med NATO genom att utnyttja en möjlighet i grundlagen att skjuta upp ett beslut i riksdagen i ett år. I sanning ett såta par. Båda partierna gillar inte EU och gillar inte NATO. Både EU och NATO består av demokratiska länder som frivilligt valt att samarbeta om välstånd, miljöfrågor, försvar mm. När det gäller NATO finns den lilla komplikationen att USA är med vilket regelmässigt orsakar adrenalinattacker hos vänstern i största allmänhet.

Utan NATO skulle tsar Putin ha fältet fritt att erövra och förtrycka.

SD tycker nog bra om Putin. HSB, Han som bestämmer. Här finns extrem nationalism, homofobi, korruption, erövrarstrategier, nedmontering av demokrati och mänskliga fri- och rättigheter etc. Varför säkra försvaret mot ett sådant lyckorike?

V och SD leker med vår nationella säkerhet vilket är mycket allvarligt!

6 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Fallande master

Av , , Bli först att kommentera 2

Fortfarande vet vi inte vilka som är gärningsmän men många teorier finns. Säkerhetsforskaren Wilhelm Agrell utesluter inte främmande makt och skulle det vara så är det mycket oroande. Jag minns 1970-80-talen när tavelförsäljare från öststaterna besökte militära befattningshavare och stridspiloter m fl. Det råder nog ingen tvekan om att det var förberedelser  för att slå ut viktiga befattningshavare i inledningen av en militär attack mot Sverige. Ryska lastbilar trafikerade vägar långt utanför de stora trafikstråken, som t ex E 4. Intressant var också broars bredd och lasttålighet. D v s ren krigsplanering.

Mastfällningarna kunde vara övning ingående i krigsplanering mot Sverige, som vi vet pågår. Men insatsen är också väldigt hög eftersom ett avslöjande skulle skada Rysslands anseende oerhört. Är det svenska sabotagehandlingar finns väl stora möjligheter att gripa de skyldiga. Vi har ju haft en rad samhällshatare och psykopater genom åren som anlagt bränder, sprängt och attackerat myndigheter.

Men visst är det märkligt att inte viktiga tele och TV-master är kameraövervakade  och har muttrar i stagen som inte enkelt kan skruvas loss med en vanlig skiftnyckel! Vi lever i tider när inte beröringsskräcken för övervakningskameror får ta överhanden.

Attackerna mot blåljuspersonal

Av , , Bli först att kommentera 7

Centerpartiet har kommit med förslag på hårdare straff för dem som attackerar ambulanser och räddningstjänst vid utryckningar. Bra! Det behövs nya brottsrubriceringar som visar allvaret i att begå så avskyvärda brott mot dem som hjälper människor och räddar liv. Bilisters hänsynslöshet vid räddningsarbete och vägarbeten borde också straffas betydligt hårdare.

Polisen bör se till att bostadsområden som behärskas av gangsters återtas och blir beboeliga igen. Här bör nog straffvärdena också höjas rejält så att det blir möjligt att häkta de skyldiga och på så sätt rensa gatorna och göra dessa trygga igen för invånarna. Vi måste återerövra den trygghet som försvunnit på vissa ställen.

Frimurare invaderar

Av , , 2 kommentarer 8

Bra att VK visar hur frimurare finns i viktiga politiska organ. Det är verkligen naivt att påstå att medlemskap i slutna sekter skulle sakna betydelse. Syltburksgrävare och kliande varandras ryggar har vi nog av sekten Frimurarna förutan. Region Västerbotten verkar ju rent av invaderad! Vilket ämne för uppdrag granskning!

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Finfina kommunala affärer??

Av , , 2 kommentarer 12

Efter kommunens bokslut år 2015 finns anledning fråga fullmäktiges ledamöter hur de sover om nätterna. Jag ska återkomma senare med försök till analys men följande siffror för Storuman Development borde göra en och annan sömnlös.

2015

Bundet eget kapital                        14,040 miljoner (Antar att det mesta är aktiekapital nom värde)

Villkorat aktieägartillskott                11,947 miljoner  (efter brakförlusten på 16 miljoner)

Fritt eget kapital                             -25,679 miljoner  (Minussiffror!!!)

Summa eget kapital                          0,3 milj

 

När hälften av aktiekapitalet förbrukats är ett aktiebolag i princip konkursmässigt. Ingår aktiebolaget i en koncern räknar man på hela koncernen och i detta fall är hela koncernen Storuman Kommunföretag AB inte på obestånd. Tack och lov! När hela egna kapitalet är förbrukat och likviditeten i botten måste ägarna tillskjuta rörelsekapital så att verksamheten kan fortsätta. . Det fullmäktige borde frågat om är om och när ytterligare kapital måste tillföras Storuman Energi för att klara likviditeten.  Kommunens bokslut finns på kommunens hemsida. http://www.storuman.se/contentassets/6baf5f014b62493d849824071bf78f32/arsredovisning-2015.pdf

Kommunen äger hälften av Storuman Development och den andra hälften ägas av Helgelandskraft som i sin tur ägs av Nordland Fylke vilket motsvarar vårt begrepp ”landsting”. Storuman Development äger Storuman Energi. Med andra ord är bolagen ägda av medborgarna i respektive kommun och fylke och varje medborgare i vår kommun bör intressera sig för hur kommunens företrädare sköter den gemensamma egendomen.

Dessutom borde skattebetalarna få information om när kommunens andel i Storuman Energi ska säljas enligt ett tre år gammalt fullmäktigebeslut.  Titta gärna på mina tidigare inlägg om Storuman Energi där mera siffror finns från åren 2012 – 2014. Vad är kommunens bokförda värde på aktierna i Storuman Development? Är aktierna bokförda till nominellt värde så riskeras en förlust i mångmiljonklassen. Undersköterskorna lär nog få finna sig i att ha Sveriges näst lägsta löner ett tag till!

Storuman Energis bokslut för 2015 blir offentligt i juni.

 

Jag är rädd för att jag får anledning återkomma till detta ämne!