Största möjliga tyssstnad i Storuman

Av , , Bli först att kommentera 22

Efter att ha raderat ett hundratal kommentarer från bl a [email protected] skrivna med något som liknar kinesiska tecken (är Putins nättroll i farten?) kan jag konstatera  att det svarta hålet Storuman Energi inte fick kommunfullmäktige att visa något intresse. Den enda som ställde frågor var Erold  Westman KL på senaste fullmäktige. Jag väntar på att protokollet från fullmäktiga ska vinna laga kraft och därefter ta del av kommunens bokslut. Enligt vad jag hört ska ägarna till Storuman Energi, som är Storumans kommun och Helgelandskraft hälften vardera ha tillskjutit villkorat ägarkapital till Storuman med mycket stora belopp med ett års mellanrum under 2015. Som jag tidigare redovisat var Storuman Energi på obestånd 2014 och ägarna har då bara två alternativ, ägartillskott eller konkurs.

Alla betydande satsningar ska enligt kommunallagen beslutas i kommunfullmäktige oavsett om det gäller nämnder eller kommunala bolag och mig veterligen har inte några stora kapitaltillskott  till Storuman Energi  beslutats i fullmäktige. Kommunens ägande i Storuman Energi sker via   Storuman Kommunföretag AB som äger 100 % av Storuman Development AB som äger 50 % av Storuman Energi AB. I kommunens årsredovisning kan fullmäktigeledamöterna inte bilda sig en uppfattning om tillståndet i det företag de är satta att styra över eftersom årsredovisningen i kommunen endast innehåller Storuman Kommunföretag AB och Storuman Development AB och inga noter i årsredovisningen förklarar vad de olika posterna står för. Är det medveten mörkläggning?

Jag är pensionär med full sysselsättning men måste nog  tyvärr gå till botten med det här och återkommer när årsredovisningarna för 2015 redovisas. Om nu inte kommunens revisorer helt plötsligt försöker bringa klarhet i de här affärerna inför allt folket och inför kommunfullmäktige.

Erold Westman har i fullmäktige begärt en genomlysning av kommunens satsningar och förluster i Storuman Energi men röstats ned av majoriteten som inget vill veta och inget vill höra. Häpnadsväckande!

 

Dessa folkomröstningar

Av , , 1 kommentar 4

Mats Olofsson skrev i gårdagens krönika ett intressant inlägg om nyttan med folkomröstningar. Se nedanstående länk!

Folkomröstningar har ju ansetts vara den yttersta formen för demokrati med rötter i antiken där hela stadens befolkning samlades på ett jättestort torg för att fatta beslut i allehanda frågor. Detta demokratiska drömtillstånd har kanske smittat av sig när folkomröstningar infördes som en möjlighet i vår demokrati. Annars är det ju så att det stadiga fundament vår demokrati vilar på är den representativa demokratin som tjänat oss väldigt väl. Vi kan i val vart fjärde år avsätta och tillsätta våra makthavare, undantagandes då statschefen som tillsätts genom aktiviteter i en viss sängkammare. Egentligen precis som i Saudiarabien undantagandes att det där är fråga om ett oräkneligt antal sängkammare.

En av grundbultarna i kritiken mot folkomröstningar är att beslutsfattarna inte kan utkrävas ansvar för det fattade beslutet. Andra invändningar är att det sällan går att utforma klara alternativ och att folkomröstningar i grunden kan handla om att visa sitt missnöje mot regimen i helt andra frågor än de omröstningen är tänkt att handla om.  Exemplet JAS-omröstningen i Schweiz är tydligt. Det kan också vara så komplicerade frågor att folk helt enkelt inte begriper konsekvenserna av sitt röstande.

Folkomröstningarna om högertrafik på 1960-talet var exempel på en fråga där folket inte begrep sitt eget bästa. Det var över 3/4-delar av folket som röstade mot högertrafik men riksdagen införde trots det högertrafiken eftersom folkomröstningen endast var rådgivande. Det ska vi vara väldigt glada för. Årsdagen av detta borde firas på lämpligt sätt.  En ny uppseglande fråga är regionindelningen. Nyttan med större regioner handlar i hög grad om nationalekonomiska sammanhang som vanligt folk inte har någon hum om. Klart man då måste vara emot. Motstånd mot förändringar ligger djupt i våra gener. Säkrast att säga nej för då har man inte sagt ja! Beslut om regionindelning bör naturligtvis fattas av politiker som har tid och förmåga att sätta sig in i de komplicerade konsekvenserna. Skulle inte förvåna om bevararna av det oföränderliga tillståndet börjar springa omkring med listor med krav på folkomröstning

Folkomröstningar är i Sverige endast rådgivande om inte riksdag, fullmäktige etc i förväg annonserar att folkomröstningen ska vara utslagsgivande. Så skedde i t ex Vilhelmina där politikerna smet från sitt ansvar i frågan om Vojmåns överledning. Det blev ett knappt nej till alla miljonerna och sysselsättningstillfällena och folk tittar än i denna dag snett på varandra i den kommunen. På samma sätt blev det i Storuman när det folkomröstades om atomsopor. Osämja och elände i årtionden! Beslutet skulle ha fattats av kommunfullmäktige. Punkt! I Sorsele är man på väg in i samma elände med osämja mellan ja- och nejsägare. Springa med listor och kräva påskrift för än det ena än det andra är garanterat splittrande aktiviteter och grogrund för otrivsel. I Sorsele är dock inte den representativa demokratin upphävd i folkomröstningen så fullmäktige kan ta hänsyn till sysselsättningseffekter och kommunens utveckling när endast 33 % av alla röstberättigade gick åstad och röstade nej.

http://www.vk.se/1698371/mats-olofsson-folkomrostning-en-dalig-politisk-beslutsmetod

 

Kommuner som företagare

Av , , 1 kommentar 6

Lika med bocken som trädgårdsmästare! Spåren förskräcker! På den privata marknaden fungerar det förenklat på följande sätt. Kapitalägare satsar pengar i aktiebolag och tillsätter styrelse som i sin tur tillsätter VD. Ägarna fastställer avkastningskrav på sitt satsade kapital som styrelsen skall leverera. Styrelsen fastställer i sin tur avkastningskrav som VD:n skall leverera.  Styrelsen har ägarna i hälarna och VD:n har styrelsen i hälarna.

En VD som  inte levererar det styrelsen kräver åker ut med omedelbar verkan och ny VD tillsätts. LAS (Lagen om Anställningsskydd)  är inget för VD:ar.  En styrelse som inte levererar enligt avkastningskraven åker ut med omedelbar verkan och ny styrelse tillsätts.

Är hela affärsidén fel avvecklas bolaget så snart som möjligt för att rädda åtminstone en del av pengarna. En privatkapitalist som satsat sina 20 miljoner i ett företag  kan ju inte bara sitta på ändan och se hur årliga förluster på 5 miljoner på bara 4 år förbrukat allt kapital.

Men se det kan kommuner som aktieägare. Det är bara att taxera ut miljon efter miljon från oss skattebetalare i all oändlighet. Kommuner drabbas ofta av en sjuka som kallas för syltburksgrävande och kameraderi vilket ytterligare försämrar ett vettigt hanterande av de av medborgarna levererade skattepengarna.

Vi skattebetalare är alltså aktieägare i kommunala bolag men företräds av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige borde då åtminstone fungera som bolagsstämma men i praktiken utses ett par stycken ur kamratgänget att utgöra bolagsstämma. Denna miniminibolagsstämma utser bl a styrelse för de kommunala bolagen enligt partiuppgörelser  och ska väl i teorin bevaka att inte satsat kapital går upp i rök genom förluster.  Men tyvärr bara i teorin!

Denna politikerstyrelse utser och avsätter VD samt sätter upp mål för verksamheten, t ex avkastning på satsat kapital mm. Med utgångspunkt i det komunala bolaget Storuman Energi kan konstateras att ingenting fungerat.  VD:n och styrelsen har levererat stora förluster.  T ex åren 2011 – 2014.

2011 – 16,5 milj

2012 – 6,5 milj

2013 – 4 milj

2014 – 3,5 milj

VD:n sitter kvar och ännu har ingen i styrelsen tvingats avgå!!!!

  1. Ägarna via fullmäktige har inte uppfyllt sitt ansvar!
  2. Styrelsen har inte uppfyllt sitt ansvar. Mest anmärkningsvärt är att uppgiften att avsätta och tillsätta VD har misskötts.
  3. VD:n har inte levererat de överskott som krävts utan i stället stora förluster.

Storuman Energi ägs av Storumans kommun 50 % och Helgelandskraft 50 %. Till saken hör att Helgelandskraft också är politikerstyrt eftersom bolaget ägs av Helgelands Fylke. Jag har lång politisk erfarenhet från Arvidsjaurs  och Storumans kommuner men har även bott och verkat i Vilhelmina där jag var kommunrevisor och även var ledare för en utbildning av företagare i styrelsearbete. Vad jag lärt mig är att kommuner inte ska syssla med företagande på marknaden. T ex försäljning av elström, skidstavar, fritidskläder etc etc. Allt sådant har erfarenhetsmässigt gått åt fanders inklusive några kommuners drift av hotell- och restaurangverksamhet. Bocken som trädgårdsmästare som det heter!

Tror någon att fullmäktige ska göra något åt Storuman Energi i morgon tisdag 19 april? Eller bara svälja bokslutet och gå vidare?

 

Fullmäktige 19 april

Av , , 1 kommentar 5

Fullmäktige Storuman 19 april

Frågor som borde ställas angående hälftenägda aktiebolaget Storuman Energi:

  1. Fullmäktige beslutade för 3 år sedan att aktieinnehavet i Storuman Energi ska avyttras. Hur stor andel av aktieinnehavet har avyttrats?
  2. I bokslutet för verksamhetsåret 2014 hade fleråriga mångmiljonförluster gröpt ur egna kapitalet så att bolaget var på obestånd. Hur löstes den krisen? Visade en kontrollbalansräkning att man kunde köra vidare eller har ägarna tillskjutit ännu mera kapital? Om ja på den senare frågan har kapitaltillskottet varit uppe i fullmäktige för beslut enlig kommunallagen?
  3. Vad händer om kommunen måste sälja aktieinnehavet och det i övrigt satsade egna kapitalet till ett pris som understiger det totalt satsade kapitalet med t ex 10 miljoner kronor? Ska underskottet pressas in i driftsbudgeten?

Fullmäktiges ledamöter har all anledning att intressera sig för detta förlustbolag.  Enligt mitt minne är jag den ende som vid varje fullmäktige ställt frågor om förlustbolaget fram t o m 2014 när jag pensionerade mig från vidare kandidatur i politiken. Förhoppningsvis har det varit många fler under 2015-16. Erold Westman KL har i alla fall begärt en utredning om kommunens engagemang i Storuman Energi men blev nedröstad, föga förvånande!

Det blir spännande att se om  kommunens bolag, ledda av enbart män, framkallar något intresse på tisdag!

Den som vill veta detaljer om förlustbolaget kan studera min blogg 2016-04-08 eller söka själv på t ex www.allabolag.se

Storuman näst sist

Av , , Bli först att kommentera 6

Näst sist när det gäller undersköterskors månadslöner enligt tidningen Kommunalarbetaren. Storuman ligger alltså på 289:e plats av 290 kommuner. Allra sämst är Ockelbo kommun med 22 584 kr i månaden. Det hjälper tydligen föga att prinsessan Madeleine, Therese, Amelie, Josephine  Bernadotte är hertig över Ockelbo och Gästrikland. Västerbotten är lämnat åt sitt öde genom att ingen ny hertig tillsatts på 45 år så Storuman får gripa tag i någon annan högre makt för att lämna nästjumboplatsen.

Det finns naturligtvis förklaringar och undanflykter. Omsorgsnämnden i Storuman har varit grovt underfinansierad under den tid jag kan överblicka (20 år)  med ständiga underskott som måste sparas in och då törs ju ingen tala om att förbättra det relativa löneläget. Storuman har dessutom mycket låg bemanning jämfört med omkringliggande kommuner så läget är dubbelprekärt. Rekryteringssvårigheter trampar på farstubron och då är det svårt att förstå hur kommunstyrelsen resonerar. Var finns strategin för att försörja omsorgen med kompetent personal framöver? Finns strategin på pränt så att kommunens väljare och skattebetalare kan ta del av den? Ska personal lockas till Storuman med Sveriges näst lägsta löner, låg bemanning och deltider och delade turer? Lever jag 3 år till lär jag få se hur det går med det.

Här följer några exempel ur Kommunalarbetaren.

:

Ockelbo 22 584 kr per månad.

Storuman 22 661 (nära ögat! Skillnad 77 kr)

Lycksele 23 105

Dorotea 23 275

Vilhelmina 23 352

Sorsele 23 451

Jokkmokk 24 258

Arvidsjaur 24 274

Åre  24 504

Pajala 24 764

Kiruna 24 928

Den som vill veta mer kan gå in på www.ka.se

Som alla kan se är det långt till byggnadsarbetarna som strejkar för större löneökning än alla andra inom LO. Enligt uppgifter ska byggnadsarbetarna ligga på ett genomsnitt  på 33 000 kr per månad och då är sannolikt  ackordstillägg medräknat. Har någon hela lönebilden för byggnadsarbetare med lön, ackordstillägg och eventuella traktamenten som inte motsvaras av betalade kostnader vore det intressant att få veta! Man har rätt till 220 kr i dagtraktamente skattefritt om det är minst 50 km till arbetsplatsen och 110 kr per natt skattefritt om man bor hos kompis eller i husvagn. Det kan bli 6 600kr per månad skattefritt.

 

Rätt Sorsele!

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunstyrelsen i Sorsele väljer att ge tillstånd till Vattenfall att fortsätta arbetet med vindkraftsparken. Valutslaget i folkomröstningen var så jämnt att politikerna bör avgöra frågan. Av antalet valberättigade var det drygt 30% som sa nej till vindkraft och arbetstillfällen och det är för liten folkopinion för att låta den vara utslagsgivande. Nu kan Sorseles ungdomar sikta på utbildning till vindkraftstekniker och ha jättestora chanser att få jobb på hemmaplan. Alternativet till vindkraftsjobb är nog tyvärr inga jobb alls. Har passerat Sorsele på E 45 i 45 år och sett tillbakagången. Äntligen lite ljus i tunneln!

Lägg ned Bromma

Av , , Bli först att kommentera 2

Det föreslår regeringens enmansutredare Anders Sundström. Jag hörde Sundströms presentation av utredningen i gårdagens SVT2 och argumenteringen var övertygande. Alliansen och SD ville inte ha någon utredning alls om möjligheterna att lägga ned flyget på Bromma, mitt i en storstad. Bäst att ingenting veta? Tidsaspekten har varit det viktigaste argumentet från motståndarna till nedläggning och det argumentet pulvriserade Sundström. Räknar man med trafiksituationen åtgår samma tid för att ta sig till Arlanda och Bromma. Till Bromma behövs alltid en säkerhetsmarginal när det gäller resor från Stockholms centrala delar. Andra hävdar att Arlandas kapacitet inte räcker till. Sundström visar att fram till 2038  kommer flygtrafiken på Arlanda att fördubblas och en ny bana plus terminalbyggnad till den måste börja byggas snarast. Den utbyggnaden sväljer även trafiken på Bromma.

Stockholm-Arlanda konkurrerar med bl a Kastrup om den internationella trafiken som står för största delen av fördubblingen fram till 2038. Det är av vikt för hela Sverige att  Stockholm-Arlanda är konkurrenskraftigt. Hela landet mår bra av att vår huvudstad kan utvecklas. Stockholm stad får endast 5 milj kr per år för marken som arrenderas ut till Brommaflyget och på den marken kan byggas bostäder för en väldans massa människor. Bostäder som Stockholm så väl behöver för sin utveckling. Vill Alliansen vinna val framöver är det kanske säkrast att inte reta upp stockholmarna som utgör över 20 % av antalet röstberättigade till Riksdagen. Det är Stockholms stad som har avgörandet i sin hand när Brommaarrendet går ut år 2038.

Vad är det egentligen fråga om för dem som larmar mot nedläggning av Brommaflyget 2038? Nostalgi? Behov av att vara emot regeringen?

Kommunens riskkapitalbolag

Av , , 1 kommentar 13

För tre år sedan beslöt kommunfullmäktige att kommunen skulle avyttra sitt aktieinnehav i Storuman Energi. Ännu har inte en enda aktie avyttrats! Erold Westman (KL) fick vid senaste fullmäktige avslag på sitt förslag att en utredning skulle tillsättas för att kommunmedborgarna skulle information om tillståndet i bolaget och de risker som finns med att skattebetalarna är engagerade i ett företag som slukar alltmer pengar.

Kommunen har köpt aktier i Storuman Energi för 7,4 milj kr nominellt värde. Efter brakförlusten år 2011 på  16,5 milj kr tillsköt aktieägarna 12,5 milj kr (kommunen och Helgelandskraft hälften vardera).

Kommunens satsning är alltså totalt ca 14 miljoner. Därtill kommer borgen hos elhandelsföretaget Norpool på upp till 20 milj kr. Här gamblar ett litet gäng politiker med upp till 34 milj av skattebetalarnas pengar. Dags kanske att ALLA i kommunfullmäktige sätter sig in i vad de håller på med!

Efter aktieägartillskottet 2013 på totalt 12,5 milj skulle allt bli frid och fröjd igen.

Följande sammanställning visar något annat! Siffrorna gäller bolaget totalt.

    År                                          2012                    2013                    2014

Omsättning                                  174 milj              146 milj              122 milj

Vinstmarginal                              -2,71 %              -2,01 %              -2,18 %

Kassalikviditet                               81,13 %              70,87 %              65,06 %

Soliditet                                         19,09 %              19,08 %              10,36 %

Årets resultat                              -6,5 milj             -4 milj                 -3,5 milj

Eget kapital                                   12,5 milj            8,5 milj               5 milj

Som synes pekar alla siffror åt fanders!

Enligt för mig tillgängliga siffror borde Storuman Energi ha haft ett nominellt aktiekapital på 15 milj. Aktieägarna har tillskjutit extra 12,5 milj, alltså totalt ägarkapital 27,5 milj. Nu återstår 5 milj.

Storuman Energi ägs av Storuman Development 50 % och Helgelandskraft 50 %.

Av Storuman Developments årsredovisningar kan följande noteras.

År                                               2012                    2013                    2014

Vinstmarginal                              – 0,97 %             + 0,04 %            – 5,91 %

Soliditet                                        + 13,05 %          + 13,3 %            – 1,91 %

Årets resultat                                – 3,43 milj          – 1,15 milj          – 7,97 milj

Eget kapital                                   8,2 milj               7,1 milj               – 0,9 milj

Alla siffror från allabolag.se.  År 2014 ser Storuman Delelopment  att vara på ruinens brant. Löstes det med ytterligare kommunala miljoner för att slussas vidare till Storuman Energi? Det är svårt att jämföra moderbolaget Storuman Developments siffror med hälftenägda Storuman Energis siffror med tillgänglig information. Förklaringar till alla poster borde framgå av åtminstone Storuman Kommuns årsredovisning. Noter till alla poster i årsredovisningarna borde finnas tillgängliga för alla inklusive kommunfullmäktige.

 

Kommunen har haft 3 år på sig att avyttra aktierna. Nu väntar i stället ytterligare tillskott i ägarkapital från Storumans skattebetalare. Värre oduglingar på att leka företagare på marknaden än kommunpolitiker får man leta efter. Det är mina erfarenheter från 45 år i  politiken. Jag har under ca 17 år i Storuman  varnat för riskerna med att vara ägare i Storuman Energi, men för döva öron. Partier som hyllar marknadsekonomi har varit bland de mest  ivriga att sälja el till hela Sverige i konkurrens med ett stort antal elhandlare som har egen elproduktion i ryggen. Samma borgerliga partier var ivrigt inblandade i att driva flygbolag med 25 milj i förlust på 1½ år. Här kan nämnas Tomas Mörtsell C, Patrik Persson C  och i varierande grad politiker från övriga partier.  Dessa politiker ville till och med fortsätta skyffla ytterligare mångmiljonbelopp till flygande när beslut om nedläggning togs med knapp majoritet.

På senaste kommunfullmäktige ville Erold Westman KL ha en oberoende utredning av kommunens engagemang i Storuman Energi men röstades ned. Efter att ha tittat på siffrorna i årsredovisningarna förstår jag mycket väl att majoriteten i fullmäktige inte vill veta något om det företag i vilket kommunen riskerar 10-tals miljoner! Bäst stoppa huvet i sanden och fingrarna i öronen!

Min fråga är. När tänker kommunstyrelsen ta sitt ansvar och genomdriva fullmäktiges beslut? Helgelandskraft har hembudsrätt till aktierna och vad vill man betala för dem?  Jag har en värdering av detta bolag  som innebär att kommunen inte får många korvören av de satsade 14 miljonerna. Men att fortsätta riskerar att bli etter värre.  Ska kommunen fortsätta slänga goda pengar efter de dåliga? Ytterligare aktieägartillskott väntar när som helst.