Flygplatsdrömmar

Av , , 5 kommentarer 6

Ska kommuner lägga ut mångmiljonbelopp för att täcka förluster på en lokal flygplats? Nu senast 6 kommunala miljoner i Storumans kommun till drift av Hemavans flygplats. Jag svarar NEJ av följande skäl. Dessa pengar går helt enkelt inte att räkna hem kommunalekonomiskt. Utan flygplats dööör Hemavan, Vilhelmina m fl flygplatsorter sägs det. Okunnigt svammel säger jag!
Ska man kalkylera på detta råkar man på en gång ut för svårigheter.

1. De flygresenärer som kommer till en ort t ex Hemavan eller Vilhelmina. Skulle dessa avstå från att överhuvudtaget komma till dessa orter om orten saknade trafikerad flygplats? Jag tror inte att folk är så handlingsförlamade utan hittar andra resesätt. T ex flyg till Umeå och hyrbil till resmålet. Många uppskattar den frihet och rörlighet som hyrbil till destinationen medför. I verkligheten kom många affärsmän och tjänstemän med flyg till Umeå och hyrbil till Storuman när kommunen hade egen flygplats i Gunnarn. Ingen var så handlingsförlamad att hen avstod från besök i Storuman när flygplatsen lagts ned. Jag påstår att en ytterst liten bråkdel av resenärerna ser lokalt flyg som enda möjlighet att ta sig till Hemavan eller Vilhelmina. Många, även tjänstemän, som reser söderut från nämnda orter/kommuner föredrar att åka bil/buss till Umeå och flyg söderut till Stockholm/Arlanda. Lokalt flyg söderut är ingen billig historia.

2. Hur mycket hamnar i kommunens skattekista av de pengar som resenärer släpper efter sig på destinationen i form av mat och hotell? De människor som redan bor på orten äter ju inte mer än annars på barer när de kommer hem. Pengarna som tillresande satsar på mat i barer/restauranger och eventuella hotellrum ska i slutändan kommunalekonomiskt omvandlas till den kommunalskatt som de anställda betalar och då väl att märka den ÖKNING av antal anställda som behövs för att t ex servera ett mål mat.

3. Redan nu måste väl de ”flygfrälsta” ge upp. 6 miljoner i Hemavan motsvarar ungefär 18 heltidsanställda i omsorg eller hotell/restaurangverksamhet. Hur många lunchportioner klarar 18 st anställda?

Var så god kommunfullmäktigeledamöter i Storuman att redovisa era beräkningar! För de finns väl? Jag har i gott minne när centerpartiets ledning i Storuman försökte försvara tiotals miljoner i kommunala förluster på eget flyg åren 2009-10-11 vilket orsakade ett hål i kommunens ekonomi som medförde en kassalikviditet på under 1,0 under en tid. D V S kommunen kunde ha råkat i situationen att behöva låna pengar till löneutbetalningarna! KF lyckades med knapp majoritet sätta stopp för de totala galenskaperna som förödde kommunens ekonomi. Ett par desperata ledamöter sprang omkring i lokalerna efter sammanträdet och ropade i förtvivlan, ”nu måste vi begära misstroendevotum mot Gunilla Lundgren”! Få orkade lyssna. En ledamot (c) i KF for under dessa år omkring på äldreboendena och predikade sparsamhet med bl a plasthandskar och blöjor för att rädda flygandet! Jag minns inte om sparandet också inkluderade toalettpapper… Jag hänvisar till mina blogginlägg i VK åren 2009-10 som är häpnadsväckande läsning. Särskilt inlägg under senhösten år 2009! Mitt eget parti försökte med ”kreativ poängräkning” ställa mig utanför valbar plats i valet till KF 2010 men väljarna kryssade in mig som nr 1 för partiet i KF 2011-2014.
Jag har i min civilekonomexamen bl a specialkursen Kostnads och Intäktsanalys som innehöll en god del vetenskapsteori och jag lärde mig då att tänka kritiskt och inte bygga luftslott.

Orban, Ungern och NATO

Av , , 4 kommentarer 8

Orban fortsätter suga på Sveriges NATO-ansökan in i det sista. Ungern har sjunkit så mycket i demokrati- och korruptionsindex att Ungern av idag inte skulle godkännas i en medlemsansökan till EU. Orban hänvisar till ett inslag i Utbildningsradion för 5 (fem!) år sedan som beskriver den gradvisa nedmonteringen av demokratins grundvalar. T ex oberoende domstolar, fria medier etc. Efter detta program i Utbildningsradion för 5 år sedan har den gradvisa nedmonteringen av demokratin i Ungern fortsatt.

Målet är självklart att påverka EU så att EU blir snällare mot Ungern när det gäller frysta och kommande bidragspengar till Ungern. Ungern har fått enorma belopp efter inträdet i EU och en del är som sagt frysta i dagsläget. Huvudorsaken till Orbans trilskande är alltså Ungerns förhållande till EU och INTE Sveriges NATO-ansökan. Precis som Turkiets trilskande har inrikespolitiska skäl och behov av köp av stridsflygplan av USA. Jag känner lukten av bananrepubliker.

Både Ungerns och Turkiets trilskande kommer att fortsätta ända till Sverige blir mer påtagligt hotat av gangstern i Kreml.