Region Norrland o populismen

Av , , 1 kommentar 1

Det finns ett förslag Region Norrland bestående av de fyra nordligaste länen. Det blir en befolkningsmässigt väldigt liten region men dock ljusår bättre en det nuvarande plottret med miniatyrregioner som är de gamla länen. Det är fråga om att samordna resurserna över ett större område än tidigare och att representera en befolkning som är så stor att det blir tyngd bakom krav och synpunkter. Inte förvånande att det dyker upp motstånd i form av insändare och inlägg på sociala medier. Motstånd mot förändringar ligger i våra gener så det är bara naturligt.

Nu har populisterna bland politikerna i vissa partier dykt upp för att fiska i motståndsfiskevattnen. S k röstfiske. Man tycker att folket ska få säga sitt, vilka som nu är folket? Frågan om region Norrland är en fråga om antingen/eller. Det finns inget alternativ ”nästan region” eller dylikt. Frågan är dessutom så komplicerad och har effekter långt in i framtiden att den är synnerligen olämplig för folkomröstning. Exemplet Cameron kanske lockar en och annan bland högerpartierna i Norrland. Kanske en region Norrland där Lappland bryter sig ur och går ihop med Storstockholm?

Motståndet mot förändringar är starkt. Om vi ska folkomrösta om allting kommer det svenska folket att bli stående med ett ben i luften!

Snälla! Sök upp andra vatten att röstfiska i! Ta ert ansvar som förtroendevalda i en representativ demokrati i stället för att hitta ryggar att gömma er bakom!

BREXIT

Av , , 1 kommentar 1

Folket i Storbritannien röstade för Brexit. Detta kommer att påverka den brittiska ekonomins tillväxt negativt och därmed ge medborgarna en lägre framtida levnadsstandard. Bland lågutbildade, lågavlönade och arbetslösa var andelen som röstade för Brexit mycket stor. D v s de grupper som kommer att känna av den lägre tillväxten in på bara skinnet. De välbeställda som röstade för Brexit har väl råd att betala för förmånen att få känna sig suveräna och skita i andra. Många äldre som minns eller känner till konflikterna med Tyskland, Frankrike, Italien m fl under världskrigen har inte heller känt sig bekväma med vänskapen med dessa länder i EU. Den f d koloniala stormakten Storbritannien har har inte riktigt kunnat förlika sig med tanken att vara ett vanligt land i Europa och tillhörande Europa. Ett ödets ironi att kolonin Nordamerika i två världskrig har räddat kolonialmakten Storbritannien. Och Europa, undantagandes de länder som påtvingades kommunismen.

Nu har frågan genast uppstått hur länge Storbritannien kommer att vara Storbritannien. Skottland kommer med största sannolikhet att begära utträde ur Storbritannien och inträde i EU. Samma sak gäller Nordirland. Kanske London skulle bilda en egen stat och begära utträde ur Storbritannien??

Brexit är ingen bra sak för EU och processen för utträdet bör forceras för att minska skadeverkningarna. Camerons galna idé att utträdesprocessen ska utgå ifrån och anpassa sig till Torypartiets agenda med partimöte i oktober är just rena galenskapen. Torypartiet i Storbritannien ska inte tillåtas hålla Europa som gisslan i flera månader. Ut med dem snarast möjligt så att de får börja ”skörda frukterna” av utträdet. ”Frukterna” har för resten redan börjat med sjunkande pundkurser och aktiekurser. Köpkraft och pensioner påverkas etc etc.

Att folket alltid vet sitt eget bästa motsägs av att t ex despoten Adolf Hitler stöddes av mer än 90 % av tyskarna under andra världskriget. I Sverige röstade tre fjärdedelar mot införande av högertrafik. Folkomröstningen var rådgivande och klokt nog sket riksdagen i att följa folkomröstningsresultatet.

Nya hyreshus i glesbygdskommuner

Av , , 1 kommentar 6

Nya hyreshus planeras i glesbygdskommuner p g a bostadsbrist. Bostadsbristen tycks mest orsakas av flyktingströmmen och inte av att befolkningsminskningen plötsligt avstannat. Enligt mediauppgifter är arbetslösheten bland invandrare i t ex Stockholmsområdet 5,5 % och i många glesbygdskommuner långt över 50 %. Flyktingarna placeras ut helt utan beaktande av arbetsmarknaden i aktuella kommuner.

Vad jag menar är att glesbygdskommunerna bör ta det sakta i backarna. De flyktingar som får uppehållstillstånd torde ganska snart flytta från arbetslöshet till orter där det finns möjligheter att få jobb. Jag är rädd för att glesbygdskommunerna återigen bygger hyreshus som efter ett antal år visar sig vara helt obehövliga och en ny rivningsvåg inträffar.

Är problemen akuta bör kommunerna enligt min mening söka andra lösningar, vilket också sker på sina håll. Kanske flyttbara baracker kan vara en del i detta?