Storumans äldreomsorg i valet

Av , , Bli först att kommentera 2

Storumans Kommun gör rekordresultat för 2021 med + 27,8 miljoner. I föregående blogg har jag förklarat varför resultat (vinst) i kommuner inte ska jämföras med resultat i företag. Det är naturligtvis bättre med överskott än underskott i kommunens bokslut vilket stärker kommunens ekonomi och säkerställer förmågan att betala löner och fakturor men att kontinuerligt försämra villkoren för personalen och ståta med långa köer till äldreomsorgsplatser då är jätteöverskott som + 27,8 milj stötande. Politikerna har till uppgift att skapa bra verksamhet för de pengar som levereras av skattebetalarna, inte att t ex slösa 10-tals miljoner på flyg som den ledande konstellationen med C i spetsen höll på med för bara 12 år sedan och som ödelade kommunens ekonomi. De pengar som skattebetalarna levererar ska användas till avsedda ändamål.

Årets val är förstås intressant och jag har läst vad de olika partierna vill de kommande 4 åren med sorgebarnet äldreomsorgen som kontinuerligt ålagts stora besparingar varje år den tid jag kan överblicka d v s 24 år trots att antal äldre-äldre ökat kraftigt och vårdtyngden därmed också ökat. Vi lever allt längre men får därmed också fler krämpor och sjukdomar.

C Trygg och aktiv ålderdom. En till intet förpliktande floskel! Min kommentar: Fixa det själva om ni kan!

L Göra om Vikbacka till trygghetsboend. Min kommentar: Omvandla äldreboende till trygghetsboende innebär färre platser med omsorg som omvandlas till platser med t ex indragen nattbemanning. Trygghetsboende var avsedd för lite yngre äldre som är krya men som vill bo närmare sjukvård mm i centralorten och sådana som tycker att egen villa är för betungande.
I övrigt ingenting alls om arbetsförhållanden för personal, vårdköer mm.

M Bättre villkor och förutsättningar för vårdens medarbetare. Min kommentar: Faktiskt ett mätbart mål. Händer något med delade turer, procentanställningar mm otyg som gör rekrytering till omsorgsyrken svår. Min eloge!

S Alla (inklusive åldringar förstås) ska känna sig trygga. Fadderverksamhet i skola och omsorg återinföras. Min kommentar: Till intet förpliktande förutom fadderverksamhet som förstås innefattar äldreomsorgen.

KD Seniorernas kunskaper och erfarenheter är en resurs för oss alla, men de ska också få+ stöd utifrån sina behov. Min kommentar: Till intet förpliktande allmänna fraser. Kanske en och annan senior skulle kunna ge aktiva kommunpolitiker lite idéer om vad de borde ta tag i för frågor.

V Mer personal i välfärden. Min kommentar: Faktiskt ett mätbart mål. Vad jag sett av uttalanden från V:s representanter i kommunen vill V ha bort delade turer och ofrivilliga procentanställningar.

Kommunlistan Hittar ingen information i mina papper.

SD Hittar ingen information om omsorgspolitiken i mina papper. Jag har fått valsedlar i alla fall. Om informationen förkommit tar jag gärna emot info, t ex som kommentar till detta inlägg.