Pandemin – är vi i trygga händer?

Av , , 8 kommentarer 0

När svininfluensan bröt ut förra året ifrågasatte jag vår beredskap eftersom vi är beroende av företag i utlandet för tillverkning av vaccin. Nu har inte pandemin utvecklats i särskilt farlig riktning ännu i Sverige men ingen kan säga hur utvecklingen blir det närmaste året. Spanska sjukan blev ju avsevärt farligare när den kom in i sin andra fas. Vi ska nog vara mycket tacksamma för att pandemin ännu så länge inte blivit farlig. Jag har tidigare hävdat att om det börjar dö folk som flugor kommer handelsavtal med företag i utlandet inte att vara värt papperet det är skrivet på. I ett sådant läge kommer folket i tillverkarlandet att prioriteras.

Vi kan nu konstatera att vaccineringen som skulle börjat för mer än ett halvt år sedan nyss kommit igång. Vi kan också konstatera att det enligt information från landstingen kommer att dröja till en bra bit in på 2010 innan oprioriterade grupper blir vaccinerade och då kan mycket ha hänt under tiden. Vill jag vara egoistisk skulle jag kunna ta några plutonsförpackningar av arméns frystorkade mat från år 1996 och åka till min fjällstuga och invänta tiden för vaccinering. Jag är ju pensionär. Men hur många oprioriterade har den möjligheten? Jobb ska skötas, mat till barnen ska inhandlas mm mm. Slutsats: Det finns ingen större anledning att lita på staten som en garant för vår trygghet vid katastrofer och pandemier. När denna pandemi blåst över bör en utvärdering göras så att de senfärdigheter och taffligheter vi nu bevittnar kan undvikas nästa gång.

Ät lunch i Kramfors

Av , , 1 kommentar 9

Enligt uppgifter från Hemavan åker många resenärer till Gunnarn i st f den egna flygplatsen i Hemavan eftersom man kan tjäna tusentals kronor genom att de kommunalskattefinansierade flygbiljetterna i Gunnarn är mycket billigare. Eftersom den stora vitsen med 11+8+8 kommunalskattemiljioner till eget flyg i Gunnarn är en halv lunchrast till närmaste flyg  och att denna lilla tidsvinst äts upp dubbelt av en hel lunchrasts fördröjning i Kramfors kan det ju vara läge att köpa en lunch i Kramfors. Dels har resenären pengar p g a den kommunalskattefinansierade biljetten och dels behövs näring (till näringslivet) p g a den längre restiden till Stockholm.

Framtiden för de gamla i Storuman

Av , , 3 kommentarer 19

De gamla anses ju ha framtiden bakom sig vilket nog framgår av de budgetramar kommunstyrelsens majoritet i Storuman tänker sig för omsorgsnämndens verksamhet. Den kända bakgrunden är att antalet äldre 80+ ökar och därmed vårdtyngden eftersom krämpor och demens ökar markant i högre åldrar. Stödet till anhörigvårdare ökar också kraftigt efter den tvingande lag som riksdagen antagit. Andelen dementa ökar i alla kommunala boenden och även för hemmaboende gamla. Fullmäktige beslöt i våras att snarast bygga ut vården med 8 nya platser i demensboende i östra kommundelen där behovet är störst för närvarande och eftersom situationen tidvis är akut. Mycket sannolikt kommer behovet av demensvårdplatser i Tärnaområdet att öka de närmaste åren så att en utbyggnad måste ske även där. Om vi antar att löneökningarna blir 2 % per år de närmaste åren och att övriga kostnader i omsorgsverksamheten ökar med 1 % per år får vi följande kostnadsökningar:

År 2010 =2 milj. År 2011 2+2 milj = 4 milj. År 2012 2+2+2 = 6 milj.

Om vi antar att ett nytt demensboende blir klar 1 okt 2010 får vi förlande sannolika kostnadsökningar:

År 2010  =1 milj. År 2011 =3 milj. År 2012 =3 milj.

I övrigt kan väntas kostnadsökningar för missbruksvård, institutionsplaceringar unga, försörjningsstöd, anhörigstöd, vårdtyngdsökning mm med ett okänt belopp. Jag räknar försiktigt med 1 milj per år under åren 2010 – 2012.

Nedanstående ramar är vad omsorgsnämnden tilldelats respektive vad som skulle behövas enligt ovan:

RAM                                                            Behov             Underskott.

År 2009    119,6 milj

År 2010    119 milj                                  123 milj            –  4 milj

År 2011    119 milj                                  127 milj            –  8 milj

År 2012    119 milj                                   129 milj           – 10 milj

Ges inga tillskott måste underskotten sparas in genom främst personalminskningar. I jämförelse kan nämnas att för att spara in underskottet för 2012 på – 10 milj motsvarar det nedläggning av både äldreboendena Vikbacka och Sibyllagården. En utökning av demensvården i Tärnaområdet är inte medräknad i ovanstående sammanställning till och med år 2012. Behövs en sådan försämras kalkylen ännu mer. Ett annat sätt att se på siffrorna är att varje miljon i besparing innebär uppsägning av 3 personer inom omsorgen. Fram till och med år 2012 blir det 30 st uppsagda (personalminskning).

Behovet av 8 – 11 miljoner per år till ett obehövligt flyg i Gunnarn kan kraftigt ifrågasättas mot bakgrund av ovanstående siffror. Inte ens en krona från de 4,7 miljoner kr som regeringen anslagit till välfärdens kärna har man tänkt avsätta till omsorgens ökade behov. De pengarna är tänkt att gå till kommunens likvida medel som, har man tänkt, obemärkt????  ska bekosta eget flyg i trots mot staten. Ett flyg som är så subventionerat på kommunens skattebetalares bekostnad att folk i Tärnaområdet åker 16 – 20 mil till Gunnarn i st f att flyga från kommunens flygfält i Hemavan.

Ett argument som används är att det skulle vara ramhöjande att ge någon allmosa av välfärdspengarna 4,7 milj till omsorgens  växande behov. Men att sprätta iväg 11 + 8 + 8 milj till en onödig flygsatsning anses inte vara ramhöjande. Självmål!  Konstigt att så många andra kommuner delar med sig av välfärdspengarna till skola och omsorg för att motverka personalminskningar utan att konstra.

Det blir intressant att se om morgondagens budgetberedning är beredd att fortsätta förstörelsen av kommunens ekonomi med miljonrullning till obehövligt flyg och att stoppa huvet i sanden inför den utveckling vi har på omsorgsnämndens område. Det verkar ibland som kommunens oförytterliga kärnverksamheter är något som stör friden i kommunstyrelsen.

Norden ny stormakt med kungahus?

Av , , Bli först att kommentera 2

Den oftast mycket kloke samhällsvetaren mm Gunnar Wetterberg föreslår ett återupprättande av Kalmarunionen. Sverige, Finland, Norge och Danmark borde bilda en förbundsstat med Danmarks drottning som statsöverhuvud anser han. Den nya förbundsstaten skulle bli världens tionde största ekonomi och därmed en viktig aktör på världsscenen. Det ena kan jag köpa men det andra, monarki, låter ju hedenhös. Men det är ju klart, monarkin tillhör forntiden och ska vi gå tillbaka till Kalmarunionen så är det väl också läge att återupprätta odemokratin. Jag trodde inte att Wetterberg hyllar den odemokratiska fossila kvarlevan monarkin som statsskick. Usch!

En annan fundering i sammanhanget är den förmåga till samarbete som de nordiska länderna demonstrerat i det gamla gemensamma forumet Nordiska Rådet. Den förmågan är nästan i samma klass som förmågan hos de små kommunerna i södra Lappland att samarbeta. D v s nästan ingenting, var och en ser sig som världens medelpunkt. Sanningen att säga har EG och sedermera EU åstadkommit tusenfalt mer samverkan mellan de nordiska länderna än vad Nordiska Rådet någonsin gjort. Det måste alltså vara "någon annan" som uträttar saker och ting. Kanske denna "någon annan" i lappmarkskommunerna är staten eller EU. Samverkansprojektet mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele är ju ett EU-projekt för annars hade nog ingenting hänt.

Min uppfattning är nog att de nordiska länderna bör utveckla samarbetet för att bli en större maktfaktor inom EU. Vi får då försöka få de nationalistiska och flaggviftande norrmännen med i EU så att klubben blir fullständig. Gunnar Wetterberg skulle göra underverk i Norge om man bortser från det där med monarkin. Att även solen måste ha fläckar.

KGB och Jan Guillou

Av , , 2 kommentarer 1

Riddaren som "avslöjade" den svenska underrättelsetjänsten IB är inte längre så "ridderlig". I mina ögon är det inte särskilt lustigt för en demokrati som Sverige att få sin underrättelseverksamhet avslöjad och saboterad på det sätt som Guillou och Bratt gjorde. De fick också fängelsestraff för sina handlingar mot rikets säkerhet. Om jag minns rätt tillhörde Guillou och Bratt bokstavsvänstergrupperna som härjade runt 1970. Åtminstone sympatiserade med dem. En del medlemmar av sektvänstergrupperna har skrivit böcker och på annat sätt beskrivit den tankevärld de levde i. Hatobjekt var den parlamentariska demokratin, våra frihetsideal samt liberalismen. Och naturligtvis USA och EG som blev EU. Lenin, Stalin och Mao tillhörde topp-tre bland "idolerna" och dessa folkmördares fotografier  förskönade följaktligen väggarna i deras boningar och sektlokaler. Jag fanns själv i högskolevärlden de här åren och jag betraktade  vänsterextremisterna som udda och högljudda figurer och potentiella säkerhetsrisker. De försökte ta över hela institutioner och påverkade i inte så liten omfattning litteraturval i vissa ämnen och kurser.  För normala universitetslärare  var de nog ofta ett arbetsmiljöproblem. De delade ut flygblad utanför fabriksgrindarna och försökte övertyga arbetarna om hur förtryckta de var, vilket naturligtvis var dömt att misslyckas. Några av dem spatserade omkring iförda grå Mao-skjorta med röd stjärna på bröstet. En av dessa Mao-skjortor dök sedermera upp som kollega på ett gymnasium och tyckte att det var omoraliskt att kräva högre lön än skolans lokalvårdare inför en stundande löneförhandling. Jag gissar att det i lika hög grad var ett politiskt ställningstagande som ett moraliskt. Rättesnöret var ju Maos "Lilla Röda".

I Tyskland, Italien och Japan begick vänstergrupper politiska mord och utförde terrordåd på den tiden. Enligt vad som framkommit var det nog inte långt borta att liknande saker kunnat hända i Sverige. Någon särskilt ärorik historia att berätta för sina barnbarn har då inte dessa vänsterextremister av olika bokstavskombinationer. De flesta skäms nog över sin brist på insikter i yngre dagar men några framhärdar fortfarande och tillhör KFML-R, X, Q, Z eller vad sekterna nu heter. Hoppas att Säpo har koll på dem! Och några tillhör i dag våra mest kända EU-motståndare. Ränderma går aldrig ur. Åtminstone ibland.

Efter så lång tid kan Jan Guillou i viss utsträckning skriva sin historia på sitt vis men något luggsliten är han allt. Fritjof Enboms spioneri = journalistisk bragd? Ja kanske. Skulle ge en rejäl peng för vad som finns i KGB:s och Stasis arkiv om kända svenskar.

De bara brösten orsakar undantagstillstånd.

Av , , 3 kommentarer 5

Trodde i min enfald att larvet om de delvis bara brösten i Västerbottensnytt skulle självdö i brist på näring. Nu lägger statliga TV:n sina pannor i djupa veck och analyserar och tänker och tänker så det knakar. Råder här någon hederskultur som inte är känd i det övriga samhället? Bodde jag i Iran och det gällde iransk TV skulle jag kunna förstå uppståndelsen eftersom de befinner sig i slutet av medeltiden, men här i Sverige år 2009?  Prinsessor och statsråd på bal visar ju mer av sina bröst än TV-reportern gjorde. Och här zoomar kameragrabbarna också friskt. Sluta med detta larv. Nu!

11 milj rakt upp i luften i Storuman

Av , , 4 kommentarer 53

Vid fullmäktige i Hemavan 2008-10-14 fanns ett förslag att Storumans kommun på eget bevåg skulle upphandla linjeflyg på Gunnarns flygplats trots att staten via Rikstrafiken dragit in statsbidraget till trafik från och med januari 2009. Fullmäktige ägde rum i skuggan av den finanskris som redan var på full gång och som oroade åtminstone oss alla som följer med i tidningsmedia och etermedia. Ekonomiska prognoser indikerade en stark nedgång i de kommunala inkomsterna de närmaste åren och framkallade naturlig oro i de kommunala verksamheterna t ex skola och omsorg. Nu förpackades förslaget om det kommunala flyget i en lockande förpackning. Det var endast fråga om en kapitaltäckningsgaranti på max 4 150 000 kr till flygplatsbolaget, en garanti som enligt ordföranden Erik-Abel Ejderud knappast skulle behöva infrias. En optimism om inlandsflygets ekonomi som borde ha gjort Rikstrafikens mångmiljonstöd till de olika flygplatserna obehövlig.

En debatt följde där jag kraftigt varnade för följderna på den kommunala ekonomin och välfärdens kärna av att satsa nya kommunala pengar på ett flyg som inte löste några väsentliga problem (en halv lunchrast till närmaste flyg) och som var synnerligen dåligt timad med den globala ekonomiska kris som var på full gång. Mitt budskap var att det var oansvarigt att gambla med skattebetalarnas pengar på detta sätt när ekonomiska vargatider stundade. Budskapet från ja-sidan var att det var fråga om småpengar och den där garantin på 4,15 milj skulle ju knappast behöva infrias. Vad jag förstod på många ja-sägare låg en smärtgräns vid just 4,15 miljoner.

Nu vet vi resultatet. Förlusten för 2009 lär bli drygt 11 miljoner.  Egentligen en fyrverkerisatsning på 11 milj kronor upp i det blå av kommunen  utan smällare och raketer. Summan motsvarar för en kommun av Umeås storlek 250 miljoner kronor. Tror någon att Umeås kommunstyrelse skulle få sitta kvar med en sådan jättesmäll för skattebetalarna? I Storuman tycks däremot anden ha sluppit ut ur flaskan och svävar nu i sin himmel. Många av dem som hesiterade för max 4,15 miljoner i oktober i fjol sväljer nu utan vidare summan 11 miljoner och är dessutom beredda att slanta upp 8+8 miljoner kronor ytterligare de närmaste 2 åren. Ska det gå åt fanders med kommunens ekonomi så ska det ske riktigt ordentligt. Alla säkringar och spärrar som kan gå verkar ha gått. Det spelar nog ingen roll alls om förlusten de närmaste åren blir 8, 11 eller 15 milj kr per år. Några miljoner hit eller dit är nog oväsentligheter.

Så här röstade fullmäktige i Hemavan om fortsatt flyg på Storumans skattebetalares bekostnad (Max  -4,15 milj som blev -11 milj):

JA.  

Olle Wärnick, Gun-Brith Stenvall, Veronica Håkansson, Christer Bergfors, Patrik Persson,   Tomas Mörtsell, Lilian Mörtsell, Per-Erik Sahlman, Solveig Holmner, Roland Gustafsson, Britt-Inger Ärlebrandt, Allan Forsberg, Martin Linder, Erold Westman, Håkan Fjell, Ronny Nyström, Gunilla Lundgren, Bengt Dalemalm, Peter Åberg, Hjördis Holmlund, Erland Johansson, Åke Gavelin, Sven-Åke Pennling, Jan-Olof Pennling, Isabella Ardlin, Kurt hamre, Sven-Ola Lönnback, Stig Anderback, Tage Lundin, Göran Norman, Sören Israelsson, Kurt Stenvall.

NEJ.

Ulf Vidman, Erland Dahlberg, Håkan Rombe, Bengt-Göran Burman, Helena Israelsson, Henry Cruz, Dan Frohm.

AVSTOD.

Lena Drangel, Kurt Forsberg.

Jag vet i dag att åtskilliga ja-sägare ångrar beslutet  i oktober 2008 och skulle ha röstat nej till fortsatt flyg åren 2010 och 2011 vid fullmäktige 2009-10-13 om det kommit till omröstning. Nu bordlades ju frågan till fullmäktige i november. De ja-sägare som har lust och råkar läsa denna blogg får gärna ge sin förändrade syn på frågan som kommentar till min blogg.

 

A hard days night.

Av , , Bli först att kommentera 9

I ett drygt dygn har min lilla bitch jagat älg. Först jagade jag också älgen men det sket sig trots kalasläge. Resten av dygnet jagade min bitch älgen och jag jagade bitchen. Det utspelade sig mellan Lycksele och Åsele på representationsjakt på Holmen Skog. Kl 2130 i går kväll hade jag koll på henne med min gammaldags pejl och hörde även hennes skall på ca 1 km avstånd. Jag hade jag att välja mellan att vänta in tiken sittande/sovande i bilen i kolsvart mörker, en mycket osäker operation eftersom jag inte visste var älg och tik passerat vägen,  eller att åka hem till Långsjöby 16 mil för några timmars sömn. Det blev Långsjöby. I säng kl 0030 med sendrag i benen och upp igen 0500. Vid återkomsten till jaktområdet var jag utan ström i pejlmottagaren eftersom den hade legat påslagen i bilen hela natten. Tur och retur Lycksele 6 mil för att köpa batterier. Tillbaka på jaktområdet pep det från alla håll, hela Lycksele kommun verkade vara ute med pejlförsedda hundar. Signalerna har något olika ljud så åt två håll riktade jag mina misstankar. En halvmils snabb promenad på en sändares pip visade sig vara förgäves, fel hund. Alltså måste den andra signalen vara min tik. Efter några mils bilkörning på skogsbilvägar, ytterligare 6 kilometers snabb skogspromenad  och korspejling kunde jag lokalisera min lilla "älskling" och hittade en lämplig bilväg också och kl 1230 hade jag bärgat tjurskallen. Hon såg nog piggare ut än jag. Det var i alla fall ömsesidig glädje vid återseendet. När jag skulle ge henne det hon förväntade sig, en rejäl bit sockerkaka, höll hon på att käka upp min hand i hungerbrådskan. Tillbaka till Långsjöby och kl 1500 satt jag på älgpass under Långsjöby jaktklubbs älgjakt. Det ville sig inte för hundarna på skarföret och kl 1800 var jag hemma. Middagen, en "upphittad" älgfilé från år 2006, smakade utmärkt.

Beträffande den barnboom vi hade förra året i kommunen verkar det  gå åt andra hållet i år. 28 st födda första halvåret och då måste man betänka att betydligt färre brukar födas under andra halvåret. Uppenbarligen har inte storsatsningen på eget flyg på kommunens skattebetalares bekostnad  påverkat nativiteten. Men det var det jag redan visste. Det är svårt att avla barn i en bullrig och trång flygplanskupé.

Ett par personer har föreslagit folkomröstning om att flyga på kommunens skattebetalares bekostnad och egentligen även på barnens och de äldres bekostnad. Kanske ett sätt för dem som orsakat kommunen en ekonomisk katastrof på 11 miljoner att komma ur sitt tvångsmässiga beteende att sätta sprätt på ytterligare 8+8 miljoner de närmaste åren. För en sak är säker. När väljarna och skattebetalarna får hela bilden klar för sig kommer fortsatt flyg i Gunnarn inte att ha en chans i en folkomröstning. Inte ens en suck. Välfärdens kärna sätter de flesta främst av allt.

Välfärdens kärna i Storuman

Av , , 7 kommentarer 40

Välfärdens kärna brukar definieras som skola, vård och omsorg. I Storuman däremot ligger välfärdens kärna ute i skogen i änden av en grusväg en halv mil från Gunnarn. Där ligger en gammal militär flygplats som var hemlig en gång i tiden men inte nu längre. Nu är den många vuxnas snuttefilt.

I går kväll hade Storumans Demensförening en hearing med oss politiker på Församlingshemmet. Mötet bevistades av ordföranden för Sveriges demensförbund och naturligtvis många från Storuman, anhöriga och  representanter från Vårdcentralen och den kommunala omsorgen. Det var i stort sett fullsatt. Här konstaterades att antalet äldre ökar, medelåldern ökar och därmed förekomsten av demens. Enligt chefsläkaren på vårdcentralen är det teoretiskt förväntade antalet dementa i Storuman nu 120 personer. Antalet diagnostiserade var för en tid sedan 57. Antalet demensplatser i demensboende är 18 st. Förekomsten av dementa ökar betydligt mer än ökningen av medelålder vilket alla inom vård och omsorg ser i den praktiska verkligheten men som politiker i t ex kommunstyrelsen har svårt att ta till sig, d v s den kommunstyrelse som har ansvaret att prioritera mellan olika behov och ge förslag till fullmäktige. Vad prioriterar denna kommunstyrelse? Det framgår av röstsiffrorna i näst sista stycket.

En av frågorna till oss politiker var hur kommunen tänker hantera det extra statsbidraget på 4,7 milj som enligt regeringen ska gå till att minska antalet uppsägningar inom välfärdens kärna, d v s skola, vård och omsorg.

Följande partirepresentanter tyckte att hela summan 4,7 miljoner ska gå direkt in i kommunkassan och 0 kr till välfärdens kärna, Patrik Persson (c), Gun-Brith Stenvall (m), Olle Wärnick (m), Håkan Fjell (partilös), Erik-Abel Ejderud (kd).

Följande partirepresentanter tyckte att de 4,7 miljonerna ska fördelas ut till välfärdens kärna, skola, vård och omsorg, Håkan Rombe (fp), Helena Israelsson (v), Karin Malmfjord (s). 

Nu råkar det slumpa sig att de främsta förespråkarna för att kommunen satsat 11 miljoner kr på flyg i Gunnarn i år och som vill fortsätta att satsa 8 + 8 miljoner åren 2010 och 2011 är just de representanter ovan som vill att pengarna ska gå direkt till kommunakassan. Det är fråga om 27 miljoner på 3 år i en kommun som DESSUTOM får kraftigt minskade inkomster under de här 3 åren tack vare lågkonjunkturen. Den finansiering som Storumans  "flygparti" talade om i fullmäktige var att ta pengarna direkt ur kommunkassan vilket måste innebära att pengarna inte redovisas i budgeten. Bluffkonster för att lura allmänheten? En annan fråga i sammanhanget är om det inte bryter mot regelverket att inte budgetera en i förväg känd kostnad. Revisorerna får mycket att göra framöver och de har redan allvarligt manat kommunstyrelsen att prioritera noga. Klart är att det verkliga skälet till denna iver att stoppa bidraget till välfärdens kärna i kommunkassan är att fortsatt flyg i Gunnarn ska tas just ur denna kommunkassa. "Flygpartiets" uppfattning är alltså att välfärdens kärna ligger ute i skogen i änden av en grusväg en halv mil från Gunnarn.

I kommunstyrelsen 2009-09-29 röstade följande för fortsatt miljonrullning, 8 + 8 milj, till flyg i Gunnarn vilket solklart kommer att slå hårt mot välfärdens kärna de kommande åren: Gunilla Lundgren (s), Erland Johansson (s), Erik-Abel Ejderud (kd), Ronny Nyström (partilös), Per-Erik Sahlman (fp), Olle Wärnick (m), Veronika Håkansson (m), Jan-Olof Pennling (s), Barbro Mörtzell (kd), Tomas Mörtsell (c). Röstade nej gjorde Allan Forsberg (kd), Stig-Harry Johansson (c), Sven-Erik Lyngdell (v).

Jag kommer att fortsätta redovisa hur enskilda ledamöter sköter sig när det gäller kommunens ekonomi och välfärd.