Navalnyj förgiftad?

Av , , 3 kommentarer 3

Den ryske oppositionspolitikern som fängslades vid demonstrationerna i Moskva visar symptom på allergichock trots att han aldrig tidigare haft allergisymptom. Han ska nu sitta fängslad i 30 dagar och vi får hoppas att hans dagar inte är räknade. Det tog ju lite längre tid att ta livet av advokaten Magnitsky….. Staten Ryssland kan ju förgifta misshagliga medborgare utomlands så varför inte i det egna landet som variation till skjutvapen och dynamit.

KGB-staten Ryssland förnekar sig inte. Fortsättning följer naturligtvis!

Värmen, sjuka o gamla

Av , , 1 kommentar 4

Jag hamnade i Norrbottens Landstings tekniska nämnd i slutet på 1970-talet. Jag efterträdde en annan folkpartist och det var första sammanträdet som jag satt öga mot öga med ordföranden Erik Hammarsten. Ett ärende var en ansökan från ett lasarett i malmfälten om att få installation av luftkonditionering på en avdelning med bl a lung- och hjärtsjuka. Utskottets förslag var avslag på framställan. Jag yrkade på bifall till ansökan och ett av mina argument var att vi politiker satt i luftkonditionerade lokaler i det nybyggda landstingshuset och det kändes för mig magstarkt att då förvägra svårt lung- och hjärtsjuka samma lindring under värmeböljor. Jag fick mig något som närmast liknade en utskällning av ordförande Erik Hammarsten som uppenbarligen var på sitt återkommande dåliga humör. (Han kanske var nyss hemkommen från ett av sina frekventa akuta besök i ambulans på Bodens lasarett?). En ung uppkäftig folkpartist blev bara för mycket! Intill mig satt en moderat som för övrigt var överläkare. Jag minns ej annat än att omröstningen följde partilinjerna från utskottet och jag förlorade. I pausen kom moderaten fram till mig och sa i viskande och tröstande ton att jag inte skulle ta åt mig för så där var han, ordföranden, när han var på dåligt humör. Moderaten trodde kanske att jag, nybörjaren, var knäckt.

Jag ta åt mig!! Ha ha! Varken Hammarsten eller moderaten kunde veta att jag fullständigt skiter i vad översittare och tuppar i mänsklig gestalt häver ur sig mot mig. Det blev efter detta första sammanträde ytterligare några bataljer med Hammarsten men med blanka vapen. Jag tror faktiskt att Hammarsten började respektera mig. Jag var alltid påläst och kunde inte pratas omkull i första taget.

Jag vet inte hur det är i dessa tider men jag har en hypotes att på stora sjukhus och äldreboenden saknas fortfarande luftkonditionering fyrtio år efter mina bataljer i Norrbottens landstings tekniska nämnd. Någon som vet? Sedan har vi numera klimataspekten, men kommer elen från vattenkraft, vindkraft etc ska den väl inte hindra en hälsosam miljö för sjuka och gamla när vi får fler och värre värmeböljor i framtiden.

Estoniadomslutet

Av , , Bli först att kommentera 4

Som de flesta vet avslog domstolen de anhörigas skadeståndskrav vilket jag tyvärr väntade mig. Rederinäringen tycks sedan gammalt leva under ett eget regelverk som innebär att felaktigheter i konstruktion och handhavande inte betyder något och som skiljer ut rederinäringen från t ex vägtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Boeing kommer helt frivilligt att betala ut stora skadestånd till offren för felaktigheterna i flygplanskonstruktionen eftersom Boeing annars kommer att tvingas till det i kostsamma processer som dessutom svärtar ned deras varumärke ännu mer. Rederinäringen har inga bekymmer med sådana futtigheter som ansvar och anständighet.

Vi som var medmänniskor när Estonia gick under noterade att ledningen för rederiet som ägde Estonia genast gick ut i media med uppgifter som skulle minska befarat fall i aktiekursen. Aktiekursen var alltså viktigare än att över 800 människor omkom och massor av anhöriga, arbetsplatser mm ropade efter besked i olika frågor. Det borde vara dags nu att regeringar och parlament röjer upp i rederiträskets gräddfil i ansvarsfrågor. Klassningssällskapen, vilka är privata, bör också i detta sammanhang synas i sömmarna.