Misshandlade barns rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 3

De flesta, utom förstås Sverigedemokraterna, har upprörts över beslutet att utvisa 2-åriga Haddile till Frankrike. Eftersom mycket är sekretessbelagt när det gäller hanteringen av vårdnadshavarärenden kan vi bara spekulera. Klart tycks vara att flickan omhändertogs vid 4 månaders ålder och var utmärglad och hade hjärnskada efter svår misshandel. Någon vet eller spekulerar i att den s k hederskulturen visat sitt fula tryne igen och särskilt otroligt är det inte när man beaktar att flickans mamma har skyddad identitet. Från vem skyddas mamman? Från flickans far? Från mammans egna föräldrar eller morbröder-farbröder? Vi ska i det här samanhanget vara klara över att hundratals svenska kvinnor lever med skyddad identitet för att undkomma misshandlande kräk (förlåt karlar).

Det är under alla omständigheter förenat med stora risker för biologiska mamman att media inlett jakten på biologiska mammans uppehållsort och gatuadress. Att "hedersmännen" som misshandlar och dödar sina anhöriga får adresserna till kvinnor och barn serverade på guldfat av media är synnerligen obra.

Migrationsverkets rättschef och den aktuella socialnämnden har förmodligen utifrån sina regler hanterat frågan rätt. Problem uppstår när Migrationsverkets regler står i strid med de regler som socialtjänsten arbetar utifrån. Här borde reglerna ändras så att Migrationsverk och socialtjänst tvingas samarbeta med utgångspunkt i barnets rätt till ett liv utan misshandel och svält. Föräldrars rätt till sina barn får inte leda till rena absurditeter, t ex när en pappa som mördat mamman blir vårdnadshavare för de mammalösa barnen.

Tobaksfri kommun

Av , , Bli först att kommentera 1

Storumans kommunfullmäktige 25 sept behandlade ett förslag från Karin Malmfjord om en rökrfri och tobaksfri kommun vad gäller kommunala arbetsplatser. Rökfria arbetsplatser vilket inkluderar deras omgivningar antogs utan diskussion. Ett självklart beslut eftersom det finns en solid majoritet människor som inte vill dö i förtid pga passiv rökning. 

Däremot antogs inte förslaget om tobaksfri kommun.  Här har inte kommunen mognat ännu för ett beslut trots att nästan hälften av landets kommuner har beslutat om tobaksfria arbetsplatser. De svenska männens putande överläppar och gula tänder kan alltså ses på många arbetsplatser även i fortsättningen. Snuset är är en lika beroendeframkallande drog som cigarretter. Efter ett par veckors snusande är offret fast i ett livslångt beroende. Borde finnas bättre sätt att använda jordklotets jordbruksmark och svenskens pengar tycker man.

Jag röstade nej till förslaget om "snusfria arbetsplatser" eftersom folket inte ännu är moget för ett sådant beslut. Förhoppningsvis kan folk i gemen ändra inställning och då har jag inga betänkligheter att ändra mitt ställningstagande. Det är ingen bra framtidsvision tycker jag att bli slav under en last som är dyrbar både för ekonomi och hälsa.

Ett kort fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 2

I tisdags var det fullmäktige i Storuman. Viktigaste ärendet gällde kommunernas övertagande av hemsjukvården från Landstinget. Klubban föll inom en minut. Det blev ja och amen direkt. Besvarandet av några interpellationer tog däremot en dryg halvtimme. En annan viktig fråga gällde antagandet av en personalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Jag har efterlyst en sådan plan i nästan 10 år och dessutom motionerat om detta för några år sedan.

Mycket bra att kommunen äntligen tar frågan på allvar nu när hum hum redan börjar stampa på bron.  Vi ser  i dag stora svårigheter med att rekrytera vikarier till omsorgen sommartid. Samtidigt som antalet +85 år ökar starkt och därmed också vårdtyngden har kommunen stora pensionsavgångar framöver. Mellan 2015 – 2020 är pensionsavgångarna extremt stora samtidigt som tillkommande arbetskraft från gymnasiets undersköterskeutbildningar i hela södra lappland inte ens täcker Lyckseles behov.

Även om antalet ungdomar som väljer vård-omsorgsyrket kan ökas genom information och bättre anställningsvillkor räcker det inte på långa vägar för att täcka behovet. Slutsats: Arbetskraften måste rekryteras utanför inlandet och sannolikt i utlandet. Ska utlandsfödda täcka våra behov blir det fråga om utbildning i både svenska och i vårdämnen. Startsträckan är så lång att planeringen måste börja nu! Och det håller inte att mikrokommuner med 2500 – 7000 invånare kör sitt race var för sig utan måste nu göra verkstad av det omtalade samarbetet. Vi har högst 2 – 3 år på oss att säkerställa personalförsörjningen. Börja nu!!

Och detta i en kontext där många branscher har samma problem. Handeln, transportsektorn, skogs- och gruvnäring. hantverkare etc etc behöver ersätta pensionsavgångar. Tillkommande arbetskraft inom inlandskommunerna täcker inte på långa vägar behoven. Kanske det inte bara behövs samverkan mellan kommuner utan också mellan kommuner och näringsliv.  Vi måste mycket sannolikt rekrytera utrikes. Finnar, italienare etc hjälpte oss i högkonjunkturen efter andra världskriget. Nu får vi nog leta på annat håll!

Vi måste göra omsorgsyrket attraktivt och stärka dess status. Involvera de anställda och deras organisationer i det arbetet. Vi måste också förbereda oss på att det kommer att kosta pengar. Sötebrödsdagarna för inlandskommunerna håller på att ta slut.

Ishockey = hjärnskakning

Av , , Bli först att kommentera 2

http://www.expressen.se/sport/hockey/elitserien/niclas-wallin-jag-holl-pa-att-bli-tokig/

Det är det här jag skriver om när jag angriper våldshockeyn. Bra att Expressen skriver om offren, t ex Niclas Wallin,  som tvingas sluta spela hockey och som riskerar förtida demens eller ännu värre saker. Om ishockeyförbundet har siffror på alla förtidspensionerade ishockeyspelare och de svåra följdverkningarna så är förbundet bra på att dölja den bistra verkligheten. Sååådan ääär kapiiitalismen, såådan ääär den armes lööön…..

I stället för att göra indignations-TV om svenska säljare i Telia-Sonera som säljer telelösningar i Uzbekistan enligt de kutymer som råder där kunde man ägna sig åt våldets följder inom hockeyn eller det rikliga cigarettrökandet i snart sagt alla filmer och TV-produktioner. Hur ser betalningsvägarna ut mellan tobakskapitalet och film-TV-producenterna?? Bara en enfaldig kan tro att de gör massiv reklam för rökning gratis och franco! Usch vad unket! Och då inte bara luften.

Indignations-TV och doping

Av , , Bli först att kommentera 4

Det kan inte vara lätt att konkurrera på världsmarknaden när en stor andel länder är diktaturer. Svenska säljare sliter året runt för att sälja svenska varor och hålla sysselsättningen uppe i svenska fabriker och deras utvecklingsavdelningar. De svenska multinationella företagen skulle vardera behöva ett helt FBI för att aldrig göra fel. Kanske skulle våra säljare behöva en svart lista på alla länder som är demokratiskt opålitliga och som vi absolut inte ska göra affärer med. Men vem gör listan? F d kommunistkramare som inte sällan vill bojkotta alla israeliska företag?

Uppdrag granskning gör dock många bra program, särskilt när de avslöjar fuskare inom stat, landsting och kommun. Här finns åtskilligt som ännu inte är avslöjat! Eller gjort satirprogram på.

En turkisk längdhopperska har fastnat i dopingkontroll. Hade hon tävlat för Jamaica, USA, Ryssland eller något annat erfaret land i dopingbranschen hade hon kunnat klara sig. Ska vi vara allvarliga är friidrotten, alla idrotters moder, rena farsen när det gäller doping. Dwain Chambers GB och  Marion Jones USA hade dopat sig årligen i 10 år innan de åkte fast. För Marion Jones del då inte i en dopingkontroll utan på grund av "olyckliga omständigheter". Hon hade ren otur! Det är bara klantskallar som åker dit. "Jamaicaundret" ger friidrotten mångmiljardinkomster i Dollar och Euro. Jamaica är därmed vaccinerade mot alla avslöjanden. Rätta mig om jag har fel!!

Elitserien har börjat. Det tog bara 5 minuter innan första hjärnskakningen. Det finns inte minsta tecken på att snittet på 2 hjärnskakningar per omgång skall minska. Innan säsongen är över har vi alltså över 100 hjärnskakningar. Den framtida rekryteringen till demensboendena är därmed säkrad. Varje lag håller sig numera med en hjärnskakningsexpert vilket är helt följdriktigt. Varför inte en särskild ishockeydomare som skriker "ten and out" när offret ligger där i kramper på isen.

Omskärelsetjafset nu igen!

Av , , 7 kommentarer 12

Återigen diskuteras detta karvande och skärande i försvarslösa barn. Är vi en sekulär stat eller ska bibeln och koranen och vad det nu handlar om för böcker stå över demokratiskt beslutade lagar och FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna? I TV-nyheterna ikväll angrips Västerbottens landsting för att ej erbjuda skärande och karvande i friska och försvarslösa barn (s k omskärelse) som normal "sjukvård".

SKL har tydligen rekommenderat landstingen att bekosta denna form av grov misshandel som omskärelse faktiskt är. Religionsfrihet används som tillhygge i debatten. Skär gärna i egna trästycken, tapeter, diskbänkar och garderober men ge tusan i att skära i friska barn. Så är det bara!

Jag är stolt över mitt eget landsting Västerbotten som avstår från organiserad grov misshandel av barn.

Att ge sig på flickors underliv med kniven har vi lyckats kriminalisera men när det gäller omskärelse av pojkar börjar vissa partier skaka i byxvecken. Här tycks judendom och islam vara överens om att skärande i pojkars underliv är "religionsutövning". Är religion inte en andlig företeelse? Är det inte fråga om vad som sker i en människas hjärna?  Kanske det snart dyker upp en religion som kräver att bröstinplantat ska opereras in på alla flickor vars föräldrar råkar omfattas av den nya religionen?

Klackarna i golver! Nu får det vara slut med tjafset! Bort med kniven från barnens underliv!

Etiopiensvenskarna och Wikileaks

Av , , 2 kommentarer 2

Fallet med de svenska frisläppta journalisterna visar att tyst diplomati i många fall är oundgänglig. Hade Wikileaks och Julian Assange fått tillgång till hemlig information i fallet hade svenskarna sannolikt fått sitta i etiopiskt fängelse betydligt längre. Wikileaks idé om att genom brottslighet tillskansa sig hemlig information i demokratiska länder och publicera informationen på nätet är farlig för demokratiska länder och kan även innebära stor fara för personer. Internetnördar kan vara ganska så naiva.

USA mörkade Katynmassakern

Av , , 12 kommentarer 6

Det kommunistiska Sovjetunionen mördade 1940 21857 polacker varav 4421 st var officerare och resten högutbildade polacker i största allmänhet. Motivet var att "rena" östra Polen från människor som kunde tänkas tänka självständigt och motsätta sig det kommunistiska paradiset. I den västra delen av Polen kunde Nazityskland härja fritt och visa sin variant av barbariet. (Polen hade i ett avtal mellan Sovjet och Tyskland delats upp i en Sovjetisk del och en Tysk del).

Redan 1943 hade USA full information om den Sovjetiska terrorn har det nu visat sig men höll tyst för att inte äventyra samarbetet med Sovjet i krossandet av Nazityskland. Detta tassande runt sanningen fortsatte sedan USA ända fram till år 1990. USA:s president och regering byggde sina bedömningar av Sovjetunionen med hjälp av bl a professorer på universiteten som hade Sovjetkommunismen som specialitet. Många av dessa vetenskapsmän hyste stor beundran för Sovjetunionen och Stalin och kan nog betecknas som marxister. Det är delvis på denna grund som Roosevelt hade en naiv inställning till Sovjets avsikter för världen efter kriget. Churchill förstod tidigt att Sovjetunionen skulle påtvinga Östeuropa kommunismen. Churchills farhågor besannades senare till hundra procent.

Sovjetunionen och deras nickedockor i det erövrade östeuropa representerade ondskan med stor hängivenhet.

Sverige kämpar mot snusförbud

Av , , 5 kommentarer 2

Sverige kämpar mot EU:s snusförbud vilket försöker hindra att drogen snus får fäste i länder utanför det överläppsputande Sverige. Det finns inte många statsledningar på jorden som kämpar för att sprida beroendeframkallande droger till andra länder. Men den moraliska plösen har ju redan dragits ned över huvudet på vår handelsminister efter månglarresorna till Khadaffi och Saudiarabien.

Jag betraktar Sveriges hållning i den här frågan som stötande och skamlig. Usch!