Försvarsviljan i Tornedalen

Av , , 3 kommentarer 12

Den här historien som jag fräckt lånar från Facebook skulle kunna vara sann enligt mina egna erfarenheter från 1960-talet och framåt. Även i byar med många VPK:are fanns en stark försvarsvilja och hjälpsamhet mot Försvarsmakten.

Historien handlar om ett älgjaktlag i Tornedalen som brukade ta emot ett par gästjägare. Sålunda anlände ett par gästjägare från huvudstaden klädda i franska jaktkläder av senaste snitt och med jaktvapen som kostar minst 50 000 kr. En nestor i jaktlaget kom klädd i vadmal och hade en gammal studsare med öppna riktmedel. Stockholmarna blev nyfikna på bössan och frågade om de inristade strecken i kolven avsåg antalet fällda älgar. Nä antal ryssar, svarade den gamle mannen!

Carl Bildt Den nya oredans tid

Av , , 6 kommentarer 9

Carl Bildt har varit statsminister och utrikesminister samt har och har haft många tunga internationella uppdrag t ex som FN:s sändebud under Balkankrigen. År 2019 utgavs hans bok Den Nya Oredans Tid och den skrevs alltså innan Donald Trump förlorade återvalet som USA:s president genom en solklar seger för Biden. Boken är mycket informativ om alla internationella avtal och organisationer som reglerar förhållandena mellan stater och som är själva grunden för ordning och reda vad gäller handel, säkerhet och fred, kärnvapen etc. Gäller både bilaterala avtal och världsomspännande avtal. Ett viktigt och aktuellt område Bildt tar upp är cybersäkerhet och 5G.

Det är nog ingen tillfällighet att Bildt skrev boken under Donald Trumps tid i Vita Huset som kännetecknades av motorsågsmassaker på internationella avtal som reglerar handel, klimat, miljö, fred och säkerhet mm. Presidenten som omfamnade Putin och hatade Europa. Den intresserade och läskunnige har kunnat följa den stora oredan i Vita Huset i realtid. Världsfreden hotas nu främst av ett aggressivt, odemokratiskt, korrupt och imperialistiskt Ryssland under den på livstid valde tsaren, Vladimir Putin. Putins enda chans att dö av naturliga orsaker är nog att se till att vara president livet ut. Den ryska historien visar hur det kan gå. Andra hot är t ex ett expansivt och odemokratiskt Kina, landet som är en kommunisthybrid mellan kapitalism och ”marknadsekonomi” eller ett svältande Nordkorea som hotar sig till livsmedelshjälp med hjälp av kärnvapenmissiler. Det framgångsrika Sydkorea ligger inklämt mellan Nordkorea och Kina och freden säkras genom avtal sedan Koreakriget i början på 1950-talet.

Nog om detta. Boken är mycket informativ och visar på vikten av internationella avtal som främjar framåtskridande, fred och säkerhet, internetsäkerhet, 5G, demokratisk utveckling etc. Köp den! Läs den! En bra investering!

Messaure o vindkraft

Av , , 3 kommentarer 11

Ett TV-program om vattenkraftsutbyggnaden i Messaure som sändes 2010 går i repris i dagarna i SVT. Det får mig att fundera över alarmismen i sociala medier om vindkraftsutbyggnaden i vår ständigt glesnande glesbygd. Det låter som om landskapet förstörs för evärderliga tider, oväsendet från vindkraftsverken beskrivs som outhärdligt och fula sägs dessa smäckra skapelser också vara. Det finns också en eländeskatalog på sociala medier som successivt byggs på så att den i dessa dagar nått ofantlig storlek. Det mesta är grova överdrifter och ibland rena osanningar. Hysterin har nu också nått DN:s ledarredaktion.

Den miljövänliga vattenkraften sätts inte ifråga därför att en utdöende minoritet av folket var med på tiden det hände. De flesta ser idag ett landskap beväxt med skog vid kraftstationer, dammar etc. ”Men så har det väl alltid sett ut!” Vid lågvatten tidig vår ser man vilka vattennivåskillnader som skapats men när turistsäsongen börjar är vattenmagasinen fyllda. ”Så har det väl alltid sett ut”. Vindkraftverken behöver en mindre slätgjord yta och ett betongfundament som inte påverkar landskapet mer än ett ordinärt villabygge. Till detta kommer vägar som skogsägarna ser som en tillgång vid framtida skogsavverkningar och skogsvård. Tas verken bort i en framtid kommer snart ingen se att de överhuvudtaget funnits!

Messauremagasinet dränkte byar och befolkningen tvingades bort. Liknande scener utspelade sig överallt där vattenkraften byggdes ut. Vid utbyggnaden av Umeälvens övre lopp dränktes t ex byn Rönnbäck med butik, bönhus och skola och befolkningen tvingades bort. Jag har själv lagt ut nät i sjön därstädes och några meter under båten kunde jag se husgrunder av bostadshus och ladugårdar där jag några år tidigare vandrat, träffat folk, arbetat och handlat i butiken. Fram till 1989 bestämdes värdet på jord- och skogsbruksfastigheter av Lantbruksnämnden i varje län och dessutom vem som godkändes som köpare. Marknaden var satt ur spel och de fastigheter som löstes in av Vattenfall betalades inte ens i närheten av dagens priser men den engångssumma som erhölls räckte till köp av likvärdig jord- och skogsbruksfastighet. En del köpte istället ett ofantligt dollargrin som hette Ford Edsel. Efter 10 år ägde man en gammal rostig bil som knappt någon ville köpa. Det var då dags att dra söderut till industrijobb.

Vi som växte upp under denna epok såg följderna av en total omskapelse av naturen. För senare generationer är väl denna omskapelse detsamma som ”naturen”.

TV-programmet Messaure är ett viktigt historiskt dokument om vårt behov av el och vilka uppoffringar som måste göras. Allting har ett pris! Programmet borde vara ett utmärkt inslag i alla diskussioner om olika sätt att producera el.

PostNord Lycksele nr 4

Av , , Bli först att kommentera 12

I en kommentar till mina inlägg om PostNord Lycksele skriver en kvinna i dag om en liknande händelse 1 juli. Ett paket försvann på PostNord Lycksele samtidigt som mitt paket försvann. Det har nu kommit fram 6 dagar försenat. Öppnat! Det var inte ens igentejpat! Samma obegripliga försvinnande och paketet dyker dessutom upp nästan en vecka försenat till utlämningsstället. Det måste alltså finnas en slamkrypare i PostNords personal som verkar vara nyfiken på paket som i mitt fall hade apotek som avsändare. Det borde ringa i en klocka någonstans….

Jag har hittills inte fått några indikationer på att PostNord Lycksele utreder detta. De har inte hört av sig och har jättehemliga telefonnummer så jag har nu polisanmält Post Nord Lycksele så då får väl rättvisan agera på lämpligt sätt.

PostNord Lycksele igen. Nummer 3.

Av , , 2 kommentarer 10

Paketet dök upp på utlämningsstället i Storuman vid 11-tiden idag. Det hade Kundservice PostNord i Västerås förstås upptäckt samtidigt men någon förklaring har jag inte fått men en ursäkt från Kundservice i Västerås. Alltid något. Jag vet alltså ännu inte vilken förklaring PostNord har till paketets tillfälliga försvinnande i fem dagar.

Jag misstänker mycket starkt att paketet varit öppnat och har tagit bilder på tejpningen. Jag har nämligen tejpningen av liknande paket från Apotek Kronan att jämföra med. Apoteket Kronan har begärt att få titta på bilderna. Kartongen bevarar jag om rättvisan skulle intressera sig för det som försiggår inom PostNord Lycksele. Det nu aktuella paketet öppnade jag i botten så att den misstänkta tejpningen är original!

Fortsättning följer är jag rädd.

Postnord Lycksele Svart hål fortsättning

Av , , Bli först att kommentera 9

Mitt paket från Apoteket Kronan inregistrerades hos Postnord i Lycksele torsdag 1 juli kl 0731. Sedan har paketet gått upp i rök! Det anlände inte som vanligt till utlämningsstället i Storuman samma dag 1 juli före lunch. Paketet i storlek ca 3x3x4 dm är ju inget som försvinner i någon golvspringa. Jag var vid två tillfällen i fredags i kontakt med Postnords kundtjänst och de lovade att skaffa fram paketet. Sedan är det tyst från Kundtjänst. Knäpp tyst! Case closed kanske man tycker. Jag är inte förvånad kan man säga.

Med tanke på den stora säkerhet som råder genom att paketen registreras vid varje omlastning ska ett paket 3x3x4 dm inte kunna försvinna annat än genom kriminell handling av någon i kedjan Postnords terminal i Lycksele – transport till Storuman och vid lossning till utlämningsstället i Storuman. Det kan inte ha varit mer än ett ytterst litet fåtal personer som handskats med paketen denna dag 1 juli år 2021. Som jag skrev i fredags kanske någon tyckte att innehållet i ett paket från ett Apotek var särskilt intressant att snoka i.

Jag ska nu konferera med säljaren om vem som ska göra polisanmälan. Jag ska när jag vet mer redovisa vad som händer i detta ärende!

Postnord-ett svart hål?

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag undrar om Postnord Lycksele är en form av svart hål. Det leverantörer överlämnar för transport till sina kunder i Storuman har en tendens att försvinna/tappas bort i Postnords lokaler i Lycksele (det svarta hålet). För en dryg månad sedan inregistrerade Lycksele en lastpall varor till mig en torsdag morgon enligt spårningen. Enligt transportavtalet skulle Postnord ringa mig för avtal om tid för leverans till min dörr i Långsjöby. Jag ringde Postnords telefonnummer (i Stockholm eller New Delhi?)och blev placerad i kö som nummer 16. Efter väntan, väntan fick jag tala med kundtjänst och vederbörande gav besked att kl 1000 tisdag nästa vecka skulle någon på Lyckseleterminalen ringa mig och avtala om tid för varans ankomst till min dörr. Ingen ringde! Så plötsligt efter hemkomst från ett arbete tisdag eller onsdag stod pallen med varorna på min parkering. Ingen hade ringt! Något direktnummer till Lyckseleterminalen har jag fortfarande inte fått. De kan kanske bli störda av kunder? 5-6 dagar hade min leverans skräpat i Postnord Lyckseles lokaler.

Nu väntar jag ett nytt paket på ett par kg. I går torsdag kl 0731 registrerades paketet i Lyckseleterminalen. Torsdagen var utlovad leveransdag. Jag åkte 3 mil till Storuman för att hämta ut paketet som normalt inregistreras i Storuman på utlämningsstället före kl 1200. Efter att ha talat med utlämningsstället konstaterades att paketet hade fastnat i Postnords lokaler i Lycksele, det svarta hålet! Nu idag fredag kan jag konstatera att paketet mycket sannolikt fortfarande ligger och skräpar i Postnords lokaler i Lycksele och då får jag paketet i bästa fall på måndag. Paketet innehåller varor från Apoteket Kronan som jag behöver i helgen för vård av anhörig. Postnord Lycksele är ett sju j–a skämt!! Någon måste ha hamnat helt fel i tillvaron som har en anställning där nöjda kunder är A och O för företaget.

Tillägg: Postnord har beordrat eftersökning av paketet och har ännu kl 1800 inte hittat det. Rutinerna för pakettransport och leverans är väldigt säkra så jag börjar undra. Ett paket från Apoteket Kronan kanske någon anställd i Postnord trodde innehöll något narkotiskt preparat och helt enkelt stal det för öppning senare. I så fall blev det nog en överraskning för tjuven. Paketet innehåller engångstrosor med magasineringsförmåga.