Jan Myrdal avliden

Av , , 2 kommentarer 7

Jan Myrdal har avlidit och ett människoliv är alltid ett människoliv men jag känner inte någon saknad precis. Han har gjort sig känd som beundrare av jordens värsta mördare genom tiderna om man räknar antal döda, t ex Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot m fl. Jan Myrdals påstådda brister hos sina föräldrar kan inte vara hela orsaken till hans försvar av folkmördare. Kanske Pol Pot också hade en taskig barndom men det förlåter honom inte för den galenskap som förekom. Någon, Sommardal tror jag, sade idag att Jan Myrdals drömrike på jorden nog var ett världsomfattande gigantiskt fängelse.

Myrdal har instiftat ett pris, kallat Leninpriset, som han själv beslutade över. Lenin som nog inte var fullt frisk i skallen bodde i början av föregående sekel i Paris med sin hustru och älskarinna. Hustrun var inte hans älskarinna! Trots detta miniharem var han ute på gatorna och köpte sex av luder vilket gav Lenin gratifikationen Syfilis som senare bidrog till att ända hans liv. Hustrun klarade sig av skäl som ni kan läsa er till i ovanstående text. Hur det gick för ”den andra kvinnan” vet jag inte. Kommunistpartiet var nog inte något feministparti på den tiden.

Nu flödar det av intressanta betraktelser på medias kultur- och politiska redaktioner. Betraktelserna är ganska förväntade med en massa relativiserande av kommunismens brott mot mänskligheten. T ex massakern med bl a stridsvagnar på obeväpnade demonstranter på Himmelska Fridens torg beskrivs som ”några stycken”. Seriösa bedömare talar om tusentalet mördade demonstranter.  Och så fortsätter det i samma stil. Detta som jag nu skriver hade säkert plockats bort på några sekunder från DN:s kommentarsfält som nu är nedstängda i denna fråga.

Frågan jag ställer mig är följande: Kan några alster med litterära kvaliteter försvara Myrdals syn på och stöd för  fullständigt groteska folkmord runt om i världen? Med sådant relativiserande kan man ju rehabilitera Hitler med konstaterande att folkmördaren Hitler var snäll mot sin hund och sin älskarinna och älskade ”sitt folk”. Det senare är ett omhuldat språk om en annan potentat i dessa yttersta tider.

Handviftaren Trump

Av , , 1 kommentar 6

Presidenten Donald Trump gör som babies, pratar med händerna. Samma parallella handviftningar när Trump blir ivrig, och det blir han nästan jämt. Särskilt när han missfirmar och nedvärderar alla dem som inte ställer upp i fancluben. I John Boltons  bok om sin korta tid som nationell säkerhetsrådgivare får man många av sina värsta farhågor besannade. Alla rådgivare som inte fattat att deras främsta uppgift är bekräfta och applådera vad den störste experten av alla, Donald Trump själv, säger avskedas. När rådgivarna samlas hos Trump är det Trump som pratar nästan hela tiden. Han är expert på klimat, pandemier, virus, internationella förhållanden, vetenskap mm. Det är en ständigt pågående massaker och pandemi i Vita Huset på experter och rådgivare. Små öron och stor trut kännetecknar denna pajas till president. Narcissismen är påtaglig.

Trumps talanger som mobbare ådagalades redan när Donald var liten enligt biografin som brorsdottern Mary Trump skrivit. Han mobbade sin storebror Freddy i hemmet med fadern Fred Trumps goda minne och han mobbade i skolan så han skickades till ”uppfostringsanstalt”. Denna arbetarklassens hjälte i USA köpte redan i slutet av tonåren ett antal lyxbilar för pappas pengar och anställde privatchaufför. Han använde pappans miljarder till att köpa 3 st Casinon i New York som konkurrerade med varandra så att de började gå med förlust och konkurs hotade. Handviftaren, superbabyn, hade emellertid kul, Casinon är ju jättekul! Donald som ärvde en jätteförmögenhet höll på att förskingra allt så han hotades med konkurs av banken och fick varje fredag infinna sig hos banken för ”husförhör” om hur han skött sig senaste veckan.

Kvinnor är ett särskilt kapitel som jag förbigår. Kort sagt är kvinnor för den här ”mannen” troféer. Unga ska de vara, hans senaste hustru skulle han kunna vara farfar till med god marginal.

Narcissisten Trump framhäver sig själv som allvetare och hånar ständigt vetenskapen. Det gillas tydligen av hans kärnväljare som gillar en führer.

USA räddade Europa från nazismen genom sitt ingripande i andra världskriget och halva Europa räddades från kommunismen. Det kan vi i Sverige vara väldigt tacksamma för. Genom att kliva ur klimatavtalet och andra internationella samarbeten riskeras vår framtid. Vinner Trump presidentvalet ligger vår värld illa till. Enligt brorsdottern Mary är Donald Trump som president världens farligaste man.

 

.

 

Vindkraft och kommunalt veto

Av , , 1 kommentar 2

Vindkraftsbranschen har i många år efterlyst en översyn av rätten för kommuner att stoppa vindkraftsprojekt s k kommunalt veto. De folkvalda i riksdag och kommuner, representanter för folkviljan, står bakom utbyggnaden av vindkraft som en viktig del av lösningen på vårt stigande elbehov och klimatproblemen på vår jord. Av diverse skäl har glesbygden utsetts som lämpligt område för vindkraft. Större befolkningscentra anses inte lämpliga av olika orsaker, t ex finns inflygningsstråk för flyg och Försvarsmakten vill inte ha vindkraft som försvårar försvaret av befolkningscentra.

Glesbygden är glesbefolkad främst beroende på frånvaron av ett utvecklat näringsliv. Våra ungdomar flyr glesbygden till städer med utbildningsmöjligheter, kvalificerade jobb och ett rikt kulturliv. Denna utveckling är bra för ungdomarna ifråga, Sveriges konkurrenskraft internationellt och vår levnadsstandard men gör också glesbygden allt glesare.

När vattenkraften byggdes ut med skövlande av landskapet i en omfattning som får vindkraftens omvandling av landskapet att bli en obetydlighet. På den tiden fanns inget större motstånd eftersom mängder av glesbygdsbor fick välavlönade jobb som gjorde enorm skillnad. Villor byggdes och nya bilar uppenbarades på gårdstunen. Då accepterades att byar överdämdes och försvann under vattnet och folket tvingades flytta. Jag har själv lagt ut nät och sett gårdsgrunder på 5-6 meters djup.

En kvinna i Rönnbäck (tror jag) hade en lanthandel och hon var kvar ända till slutet. När butiken var omfluten av vatten och folket hade flyttat lämnade hon butiken olåst med varorna kvar i hyllorna, packade kläderna i en resväska och tog sig till E12 där hon embarkerade bussen till Storuman. Väl framkommen tågade hon upp till kommunalhusets reception, ställde ned väskan på golvet och yttrade de berömda orden, ”här är jag nu, var ska jag bo”? Av någon anledning råkade visst VK:s lokalredaktör påpassligt vara där och Västerbottensradion (Carl-Axel Nordenberg??) var också där enligt mitt minne. Måste ha varit i början på 1960-talet. Drygt 40 år efteråt gjorde jag återbesök i hennes butik och vad jag kunde se fanns varorna i hyllorna kvar orörda. Hade det varit i Tensta eller Sundsvall hade butiken nog på nolltid varit rensad och fönstren sönderslagna. Konstiga människor i den riktiga glesbygden som respekterar egendom.

I dag domineras näringslivet i den riktiga glesbygden av Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Pensionerade stadsbor flyttar till glesbygden för att uppleva tystnaden och att ingenting rör på sig, syns och hörs förutom ”Fingal Olsson” i Martin Ljungs sketsch. Inte sällan organiseras motståndet mot vindkraft av hemvändande pensionärer som inte vill störas av någon inkomstbringande verksamhet. Glesbygden är på väg att bli tystbygden!

Motståndet mot vindkraftens utbyggnad organiseras numera på ett annat sätt än för ett par årtionden sedan via sociala medier. Var och en kan snabbt googla fram eländeskataloger på vindkraftens förödande verkningar som i mångt och mycket är kolossala överdrifter. Det är t ex svårt att förstå hur vindkraft väsnas så att bostäder blir obeboeliga när man ser alla bostäder som ligger nära stora vägar som trafikeras av långtradare, timmerbilar och fortkörande personbilar. Nutidens bildäck alstrar mycket oljud när det går fort. Vad är oljud förresten? Om man ogillar ett ljud växer det till oljud om man inte gillar det som alstrar ljudet. Det bli som en efterhängsen polyp på hjärnan. Själv blir jag galen på inande myggor i sovrummet trots att ljudnivån är knappt mätbar. Jag jagar myggan ifråga tills den är dödare än död!

Vilken elproduktion Sverige ska ha och var den ska äga rum är en fråga för regering och riksdag, inte en fråga för lokala opinioner i kommuner. Den frågan behöver inte ens diskuteras. För glesbygdens överlevare är sysselsättning av central betydelse och vindkraft erbjuder sysselsättning och inkomster. Dessutom avsevärda pengar till glesbygdens föreningsliv. Pengar till markägare där verken placeras och fasta inkomster för vindkraftstekniker, man talar om en tekniker per 5-7 verk. Till detta kommer inkomster för väghållning, plogning mm. De vägar som byggs är en ekonomisk fördel för skogsavverkningar.

Och slutligen eländeskatalogen om antalet dödade fåglar. Sverige har enorma vidder där det inte kommer att finnas några vindkraftverk. I sammanhanget kan vi väl jämföra med antalet fåglar och djur som dödas av biltrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Här är förmodligen vindkraften i jämförelse en obetydlighet.