Förvirring i regionfrågan och sjukvårdskris

Av , , Bli först att kommentera 0

Moderaten Riedel i Umeå vill inte ha större regioner än de nuvarande länen, en skapelse som är flera hundra år gammal, har jag förstått. Motiveringen att hans ståndpunkt grundar sig på fortlevnaden för Lycksele lasarett och Regionsjukhuset i Umeå har jag svårare att förstå. Enligt tidigare tongångar från den moderata partiledningen har anledningen till motståndet mot förändringar i länsstrukturen berott på att man inte vill ha några län alls. I ett Sverige med två nivåer, kommuner och stat, skulle kommunerna ta hand om primärvården och specialistvården skulle vara statens ansvar via en allmän sjukvårdsförsäkring. Hur specialistvården då skulle organiseras står för mig höljt i dunkel.
Med dagens organisation för sjukvård är det svårt att tänka bort tre nivåer för organisering av landet. Det är då också svårt att tänka bort behovet av betydligt större regioner. Jämtland och Sundsvall borde då också ingå i region norr.

Jag känner sympati för tanken på att kommunerna tar över primärvården. Den är redan så insyltad i kommunernas omsorgsansvar att det behövs 30-sidiga dokument för att klargöra skillnaderna mellan landstingets och kommunens ansvar. Och vem ska bestämma över de gränsdragningar som måste göras? Den reformen skulle kunna genomföras inom några fåtal år och innebära stora synergivinster och kan ske frikopplat från regionfrågan. Jag förstår inte varför de ansvariga inte ser fördelarna. Hemmablindhet?

Jag känner även sympati för tankarna på en allmän sjukvårdsförsäkring med rätt att fritt välja utförare av vården, privat eller offentlig, primärvård eller specialistvård. Det är bara att konstatera att den planekonomiska modellen för produktion och konsumtion av varor och tjänster inte heller fungerar för sjukvården liksom den inte fungerat för bilreparationer, korv, bananer, hårvård, försäljning av motorcyklar, reparationer av TV-apparater etc etc. Vi kan få komplicerade bilreparationer utförda inom högst 2 veckor och vi behöver inte stå i kö för att köpa falukorv men när det gäller behandling av bröstcancer har jag sett exempel på flera månader från diagnos till adekvat behandling. Höftledsoperationer uppåt 1½ år med exempelvis den förre statsministern Göran Persson som grimasernde och haltande försökte sköta Sveriges viktigaste jobb i demokratisk väntan på sin operation. Enligt min mening den totala galenskapen uppförd som ståuppteater. Planekonomisk produktion och konsumtion av sjukvårdstjänster medför köer på vissa områden och överkapacitet på andra. D v s slöseri. Det är effekten av systemet, inte p g a att politiker och personal gör ett dåligt jobb. De har helt enkelt ett omöjligt jobb, att göra en BMW X5 av en Trabant.

Jag har inga lösningar i detalj på hur ett reformerat sjukvårdssystem skulle vara utformat men följande huvudpunkter kunde man jobba med.
1. I huvudsak offentligt finansierat via en allmän sjukvårdsförsäkring men med möjlighet att teckna privata tilläggsförsäkringar eller tillskjuta egna medel.
2. Fritt vårdval att använda försäkringspengarna genom köp av behandling hos privata eller offentliga utförare. Med andra ord, produktionen av sjukvårdstjänster styrs av kundernas (patienternas) val, precis som vi fritt väljer verkstad för bilreparationer.

De som hävdar att ovanstående skulle vara orättvisare än dagens sjukvårdssystem har en svår bevisbörda. Vi har idag stora orättvisor. Den vård du får skiljer sig från kommun till kommun, från landsting till landsting, och från individ till individ. Högljudda och resursstarka individer kan nå stora framgångar genom att vara krävande och besvärliga. Demensproblem kan viftas bort av primärvården men genom eget sökande på t ex internet kan effektivare behandlingar ordnas hos specialister i t ex Stockholm. Rättvist för den som ej orkar bråka? Vårt sjukvårdssystem har överlevt sig självt med årtionden och måste reformeras i grunden. Är det detta som gamla moderaterna tänkt sig och som nya moderaterna nu ej vågar säga öppet? Är det fortsatta årtionden med planekonomisk kösjukvård som Riedel tänker sig och som väntar oss stackars sjukvårdskunder?

Alldeles oavsett sjukvårdens organisation torde behövas större regioner än dagens län. Det kan vara fråga om statens organisation, kommunikationer etc.

Biskop Williamson, förintelsen och en viss påve

Av , , 1 kommentar 0

Jag hör till dem som fick kaffet i vrångstrupen framför TV:n när programmet ’Uppdrag granskning’ avslöjade den katolska utbrytargruppen brödraskapet och dess högerextremistiska ideologi och deras biskop Williamsons vridna uppfattning om förintelsen. Denna vridna prelat förnekar att förintelsen ägt rum och att det överhuvud funnits gaskamrar. Jag har själv sett en intakt gaskammare i Auschwitz och ruiner efter flera. Vad den här skojaren, som kallar sig katolsk biskop, har för förklaring till förbrukningen av de enorma mängderna av gasen Cyklon B i dödslägren skulle vara intressant att ta del av. Vad han har för förklaring till att 6 milj judar försvann spårlöst från planetens yta under åren 1941 – 1945 skulle också vara intressant att höra. For de likt Jesus rakt upp i himlen?

Kaffet åkte ned på samma sidospår ett par dagar efteråt när påven upphäver bannlysningen av brödraskapet och tar in Williamson i den påvliga värmen och gemenskapen igen. Uppdrag gransknings avslöjande hade innan påvens hjärnsläpp slagits upp stort i italienska media varför det måste antas att påvens beslut var en reaktion på mediadrevet mot Williamson och de andra kuferna i brödraskapet.

Nu backar påven ett steg och betygar att förintelsen av drygt 6 miljoner judar ägt rum och beordrar Williamson att hålla käften. Men det är ju nu på det sättet att Williamson inte ändrar uppfattning bara för att han tvingas hålla käften och påven ändrar inte uppfattning därför att han rent taktiskt nu måste säga det han säger för att inte själv råka riktigt illa ut. Det är som Lars Ohly som inte längre vill säga att han är kommunist trots att han fortfarande i själ och hjärta bekänner sig till en av historiens värsta politiska farsoter.

Jag vet inte vad katolska kyrkan har för regler för avveckling av påvens anställning men personalavdelningen i Vatikanen borde uppdatera sig på regelverket för avskedande av påve och snarast uppta förhandlingar med ’påvefacket’. I andra frågor har påven säkert fullt förtroende. Exempelvis motståndet mot preventivmedel, aborter, homoäktenskap mm mm. Den här kyrkan är inte bara ur tiden, den slirar även på sanningen. Katolska kyrkan är toppstyrd och städningen måste då börja uppifrån precis som då man städar trappor.
Tack uppdrag granskning. Den här gången var ni riktigt bra och fick dessutom genomslag världen över!

Förintelsen och antisemitismen

Av , , 3 kommentarer 0

Idag 27 januari är förintelsens minnesdag, den dag 1945 när röda armén befriade dödslägret Auschwitz kvarvarande överlevande. Jag sällar mig till alla andra som tycker att denna dag är viktig att hålla i minne. Den präst i svenska kyrkan i Luleå som hade tänkt ställa in den årliga ceremonin om förintelsen pga kriget i Gazaremsan har idag ’krupit till korset’ och tagit tillbaka beslutet. För hans egen skull hoppas jag att han inte visste vad han gjorde. Vad förintelsen och kriget i Gaza har för samband med varandra måste väl höra till långsöktheternas världsmästerskap. Förintelsen var massmord mot en etnisk och religiös grupp, inte för att den gruppen angrep ett land med raketer och hotade landet med utplåning utan blott och bart för att man var jude. Om jag minns Hitlers regler rätt räckte det att man var kvarts jude för att åka in i gaskamrarna. Hitler själv, med sitt bisarra avelsräknande, var visst åttondels jude så han klarade sig.

Det är bra att TV-kanalerna sänder program som belyser den mänskliga sidan av det som hände. Det är viktigt att ondskans följder får ett ansikte. Med tanke på de udda figurer som ibland sticker upp sina trynen och förnekar att förinelsen har ägt rum känns det klockrent att citera de allierades överbefälhavare, sedermera USA-presidenten, Dwight Eisenhower som uppmanade sina soldater att fotografera så mycket som möjligt i koncentrationslägren med motiveringen att, ’det kommer säkert i framtiden att finnas idioter som påstår att detta ej har ägt rum’. Eisenhower var så klok och förutseende att han nog insåg att han skulle bli sannspådd. Han liksom många andra visste att vissa hinkar ingen botten har. Jag har besökt Auschwitz-Birkenau och den som efter ett besök där förnekar förintelsen måste ha katastrofala brister i sin perceptuella förmåga. Om den ens är mätbar.

Tvångsvård för sexbrottslingar

Av , , 1 kommentar 0

Det tycker 92 % i en icke vetenskaplig gallupundersökning. Förmodligen har 92 % tyckt att det borde vara så i årtionden utan att politikerna i riksdagen fått tummen ur …… Det är moderaterna som kommer med detta förslag och kammar säkert hem en massa röster i nästa riksdagsval. Frågan är varför övriga partier ger moderaterna detta frislag. Obegripligt med den folkopinion som råder. Hade sexbrottslingar sedan lång tid tillbaka varit utsatta för tvångsvård hade vi kanske sluppit ett större antal traumatiska mordfall med sexbakgrund. Plus att vi sluppit ett oräkneligt antal sexbrott mot kvinnor och barn utan dödlig utgång. Björklund (folkpartiet) vann med sitt utspel om försvarspolitiken (snarare brist på sådan) en stor del av svenska folkets gunst för någon vecka sedan. Moderaterna kvitterar och utjämnar med sitt förslag om tvångsvård av sexbrottslingar.

Jag väntar nu på att något parti tar upp mängdrabatterna i straffskalan vilka innebär att marginalstraffet för ytterligare ett rån, en misshandel etc är noll (O)! En annan fråga är fallen där flera gärningsmän skyller på varandra. Flera gånger per år frias män för svåra våldsbrott trots att de bevisligen varit på plats och i vart fall kunnat förhindra brottet men inte gjort det. I många av fallen kan inblandade gärningsmän ha offrets blod på sina kläder men frias ändå. Vi borde införa de amerikanska lagarna på detta område. Den svenska kvinna som sitter i amerikanskt fängelse på livstid för att ha varit tillsammans med en mansperson som mördade två personer är ett exempel på denna lag. En sådan ny lag skulle kunna kallas ’lex Lindome’ efter ett av de vedervärdigaste rättsfallen i Sverige. Men även i denna fråga går nog befolkning och riksdag i extrem otakt. Det finns m a o mycket röster att tjäna i nästa val.

Mardrömsscener i Belgien

Av , , Bli först att kommentera 0

Återigen händer det. Att våldsbenägna psykpatienter skrivs ut eller nekas vård och sedan drar ut i samhället och begår vansinnesdåd. Detta hände i Belgien men kan lika gärna ha hänt i Sverige. Psykiatrin i Sverige har varit under lupp några år, Milton-pengar mm, men nog undrar jag om särskilt mycket händer för att bättra situationen. Larmsignaler om bristande resurser hörs fortfarande. Det känns som om psykiatriläkare som skriver ut patienter ibland sysslar med rysk roulette med en intet ont anande allmänhet som offer om det går snett. De psykopater som är kapabla till sådana fruktansvärda dåd som att mörda barn är väl som andra våldsinriktade psykopater oerhört skickliga på att dupera dem som har makten att skriva ut eller spärra in. Till skaran av tickande bomber bör även räknas de sexualförbrytare som utan åtgärdade snedvridna drifter släpps ut vind för våg efter korta fängelsestraff. Om det nu ens blir fängelse. Har en känsla, ej vetenskapligt grundad, att det för 50 år sedan hände mycket mindre av massakrer på skolbarn och dagisbarn och vansinnesdåd på öppen gata. Det kanske behövs mer än kraftfulla slag i luften för att göra samhället säkrare för oss alla, inte minst och kanske framförallt våra barn.

Jan Björklund och försvarsdebatten

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart Holmlund kritiserar folkpartiet och Jan Björklund för Björklunds utspel i Storlien om det framtida försvaret. Det höga tonläget hos oppositionen har nog en taktisk bakgrund, det gäller att försöka utnyttja mer och mindre inbillade blottor hos motståndaren. För vänsterns och miljöpartiets del vill man ju inte ha något militärt försvar alls så där är ställningstagandena förutsägbara till sista ak 5:an. Folkpartiet har i regeringsställning i samverkan med allianspartierna ställt sig bakom försvarsbudgeten. Vad Björklund gör i Storlien är att ta upp frågeställningarna om vårt försvars inriktning på sikt med hänsyn till utvecklingen i Ryssland. Vad ska man ha konferenser i Storlien till om talarna ska vara belagda med munkavle beträffande försvarets framtida inriktning? Den hittillsvarande avvecklingen av försvaret har skett efter diskussioner i slutna rum och hux flux får försvar och kommuner reda på att ett antal förband ska avvecklas. Gång efter gång sker detta som utslag av någon slags försvarsbudgetens anorexia. Det är väl ändå för väl att Jan Björklund och även Björn von Sydow (s) bryter denna hysch hysch-regel för försvarsdebatten. Den förr rådande stora skräcken för att peka mot Sovjetunionen som det stora hotet mot vår frihet och vår demokrati har gudskelov försvunnit så vi måste väl våga tala om vad vårt försvar är tänkt att användas till. Vem minns inte militärövningarna där fienden alltid kom från öster men att det faktumet inte fick spridas ut bland allmänheten så att den imperialistiska kommunistmakten i öster kunde börja morra. Ett vedervärdigt krypande inför en blodbesudlad diktatur, Sovjet.

Det svenska folket mår bara väl av att få information om hur olika partier och politiker ser på försvarsfrågan. Jag håller helt med Jan Björklund om att vi måste ha en försvarsförmåga på brigadnivå och att det ska vara snabba och eldkraftiga förband. Vi kan ta lärdom av Rysslands blixtkrig mot Georgien. Nedmonteringen av luftvärnet och attackflyget måste stoppas. Nordkalotten måste försvaras gemensamt av Norge, Sverige, Finland och det klokaste och billigaste är då att dessa länder är med i Nato. Vi har inget akut hot mot oss idag men den dag kanske inte är avlägsen när Tsar Putin frågar Sverige, ’Vad säger hund i skogen?’ och ett Sverige utan territoriellt försvar naturligtvis svarar, ’vov,vov herr tsar’!

Finland som fått lära sig sitta vackert i Sovjets närhet har idag ett mycket starkt territoriellt försvar i jämförelse med Sverige. Hade inte Finland krigat så uppoffrande 1939-40 där man tvålade till Sovjet ordentligt hade vi med stor sannolikhet i dag haft Sovjet, sedermera Ryssland, som vår närmaste granne i öster. Man ryser vid blotta tanken.

Obegripligheter i regionfrågan

Av , , 3 kommentarer 0

Moderaterna bromsar regionfrågans lösning i regeringen och lokalt. Först och främst kan man ju fråga sig om ett 25%-parti ska kunna stoppa ett beslut som det finns stor politisk majoritet bakom. De norra länen är överens om att bilda en storregion och den lokala politiska majoriteten är väl här betydligt större än 75%. De farhågor om regionsjukhusets och Lycksele lasaretts framtid som förs fram är just inget annat än spekulationer. Inget talar för att Umeå regionsjukhus skulle förlora sitt underlag. Storregioner torde väl vara lika förnuftiga som de nuvarande små regionerna-länen.

Många frågor, t ex flygplatsfrågan, kunde äntligen få en vettig lösning om vi bryter upp Axel Oxenstiernas skapelse, länen. Mig veterligt fanns det inga flygplan och flygplatser på rikskanslerns tid. Ska vi vara ärliga har länen för länge sedan passerat bäst-före-datum som optimal geografisk indelning av Sverige. Ska vi bilda regioner som väger tungt och som utstrålar makt och dragningskraft borde regionerna snarare vara större än de som föreslås.

Sedan långt borta, på andra sidan Atlanten, har vi fått uppleva installationen av USA:s nye president som dessutom är svart. USA gör, som alla andra, inte allting rätt och felfritt men den amerikanska demokratin verkar gå mot nya höjder. Den amerikanska drömmen är fortfarande en dröm för oräkneliga människor på vår planet. När kommunismen hotade att förgöra mänskligheten 1920 – 1990 stod USA som alla demokratiska människors hopp, ej att förglömma USA:s insatser mot axeln nazityskland-Italien-Japan 1940 -1945. USA stod pall och kommunismen bröt slutligen samman som ett korthus. Nya och svåra utmaningar väntar den nya regimen under Obama.

Kan vi tänka oss en Obama som president i Sverige? Inte här tyvärr. Vi föredrar att utse statsöverhuvud genom genetisk tombola. Hade jag skrivit denna mening i Sverige för bara några årtionden sedan hade jag åkt in 3 år på vatten och bröd för högmålsbrott. I Thailand finns fortfarande hårda fängelsestraff för ’skymfande’ av kungahuset. Utvecklingen av demokratin i Sverige mot ett mer demokratiskt statsskick är som lite seg.

Tsar Putins land

Av , , Bli först att kommentera 0

En människorättsadvokat och en ung kvinnlig journalist mördades nyss på öppen gata i Ryssland. Detta är bara ett i raden av mord på personer som inte ställer in sig i tsarens snörräta led. Kännetecknande för dessa mord är även de minimala ansträngningar som görs för att avslöja förövarna och deras uppdragsgivare. Jag blir inte det minsta förvånad om detta upprepar sig även i detta fall. Folkpartistatsrådet Jan Björklunds analys av Sveriges säkerhetsläge är klockrent. Ryssland har under ett antal år gått i riktning mot likriktning. Pressfrihet och yttrandefrihet är bara fernissa, verkligheten är en helt annan. Jag använder titeln tsar Putin för om man läser den ryska historien går allt igen från Peter Den Stores dagar. Min bestämda övertygelse är att det enda språk som Rysslands tsarer förstår är militär styrka. Vi bör för vår egen säkerhet gå med i Nato och i EU:s försvarsstyrkor och dessutom rusta upp försvaret i stället för att rusta ned. Ett Natosamarbete mellan Norge, Sverige och Finland säkrar Nordkalotten. De länder som inte i framtiden skyddas av EU:s och NATO:s väpnade styrkor kommer att få finna sig i att dansa efter tsarernas pipa. Vi bör tacka vår himmelske fader för att EU finns. Enade vi stå, söndrade vi falla.

Börsklippare och Volvo

Av , , Bli först att kommentera 0

Storägare i Volvo som t ex Christer Gardell har de senaste åren tvingat fram utdelning av hela vinsten och lite till. När nu reserverna skulle behövas i bolaget finns de inte. Scania har ett helt annat läge för hos Scania har man samlat i ladorna för sämre tider och här är varslen om uppsägning mycket små. Scania kan rusta sig för den uppgång som måste komma. Transporterna tar ju inte slut. Gardell har utnyttjat frikostiga banker och stigande aktiekurser för att skapa en enorm förmögenhet. Vinsterna från Volvo har förhoppningsvis använts till något vettigt men det hjälper inte Volvo. Börsklippare av den här typen kan liknas vid fästingar. De utnyttjar vackert väder för att hitta en värd att suga ut. När de är fullproppade med blod ramlar de bara av och värden får i värsta fall uppsöka sjukhus som en konsekvens av besöket.

Fundamentalismen

Av , , Bli först att kommentera 0

Fundamentalismen tycks växa på vårt arma jordklot. När fundamentalistiska marxister inte längre tycks utgöra något hot mot mänskligheten dyker fundamentalistiska religiösa upp för att fylla tomrummet. Eller för något annat. Enligt en del ’vetare’ flyr många människor in i en fundamentalistisk åskådning som reaktion på en brokig omvärld, t ex krig, globalisering, migration. Den bördiga myllan är rädslan och skräcken för det annorlunda och orena. När då sekter dyker upp som säger sig inneha den eviga sanningen och den kliniska renheten lockas många av detta budskap. Ofta används gamla oförätter, inbillade eller verkliga, tusenåriga eller nutida som bränsle på brasan.

Såg ett TV-program ’fundamentalisterna’. I programmet fick fundamentalister av olika slag komma till tals. Det var fundamentalistiska kristna, muslimer, hinduer, buddhister och judar. I många fall ansåg man att det var legitimt med våld för att rädda ’sin’ religion från att konkurreras ut av andra religioner. Fredlig samexistens kunde inte ens komma på tal. En ortodox judinna i Israel använde text från profeten Josua för att hävda rätten att utöka Israels gränser till floden Eufrat med våld. Naturligtvis bodde denna kvinna i en olaglig bosättning på Palestinsk mark. Det är skrämmande att i vår överbefolkade och globaliserade värld höra sådana tongångar.

Själv har jag inga ambitioner att söka mig till organisationer och partier som genomsyras av främlingsrädsla och letar efter fornhistoriska argument för att hävda rätten att ge sig på andra. Vi får finna oss i att leva i ett samhälle som blir alltmer mångkulturellt om inte allt ska sluta i ett allas krig mot alla. Religiös fundamentalism måste börja tas på allvar.