Public service fördummar

Av , , 6 kommentarer 4

Efter ett års PR-program för kungligheter och kungliga bröllop med gårdagens Grand Finale i London trodde jag att väsentligheter skulle återinträda i Sveriges Television. Men ack nej. I stället för nyttiga och informativa program tycks Svensk Damtidning ha övertagit STV 1 även denna lördag förmiddag. Tur att det finns kommersiella kanaler som lever i tiden och inte i 1700-talet. Det borde finnas ett fördumningsavdrag på TV-licensen.

Putin träffar kungen

Av , , 4 kommentarer 1

Putin kommer på sverigebesök denna vecka. Han lär ska träffa kungen och statsministern,i vilken ordning låter jag vara osagt. Frågan är vilken behållning Putin får av att träffa kungen, en enligt grundlagen fullständigt maktlös person.  Skulle tro att Putin betecknar spektaklet som "waste of time" eller vad det nu heter på ryska.

Betydligt intressantare personer för Putin vore t ex oppositionens ledare Juholt eller riksdagens talman. Pinsamt att vi måste pina Putin och andra utländska demokratiskt valda ledare med nonsenssamtal med vår uppklädda låtsasstatschef.

Knarkhandel på rättspsyk.

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialstyrelsen har bestämt att det hör till de oförytterliga rättigheterna för fångar på våra anstalter att inneha dator och internetuppkoppling. Det är att kränka deras integritet att kontrollera vad de har för sig på Internet. Sålunda är det nu fritt fram för våra värsta våldtäktsmän att porrsurfa på fängelset. Det senaste är att en intern på Säters rättspsyk bedriver näthandel med droger inne på avdelningen. Den brottslighet internerna dömts för fortsätter i full skala inne på fängelserna. De rättsvårdande myndigheterna kan inget göra p g a den där allestädes närvarande integriteten.

Det vore som om en dömd tjuvjägare skulle få förvara sitt jaktgevär i fängelset av integritetsskäl och beviljas möjlighet att uppsöka närmaste älgskog lite då och då för sin "rehabilitering". Även tjuvjägare måste väl få upprätthålla sina yrkeskunskaper när knarklangare och våldtäktsmän får.

Jag vet inte om jag lyckats med min lilla satir. Det är väl egentligen vårt rättssstem som är satiren.

Strålande kärnkraft

Av , , 5 kommentarer 4

Efter Tjernobyl drabbades stora områden i norra Sverige av radioaktivt nedfall. Radioaktiviteten finns fortfarande i mark, sjöar och vattendrag och följaktligen i växtlighet, djur och fisk. Detta får vi dras med i hundratusentals år. Tja "vi" är kanske inte rätt uttryck. Vi överlämnar förgiftade marker och ett farligt avfall till ett svindlande antal kommande generationer. Faraonernas Egypten är i det sammanhanget nästan att betrakta som nutid. I V-K säger Strålskyddsmyndighetens forskningschef Leif Moberg trosvisst att nedfallet över Sverige inte kommer att orsaka ett enda cancerfall eftersom ingen kunnat leda i bevis att någon på individnivå hittills drabbats av cancer pga nedfallet. En logisk kullerbytta som heter duga. Eftersom det är näst intill omöjligt att bevisa detta i enskilda fall även framdeles måste naturligtvis forskningen inriktas på vad som händer i hela befolkningar. Och studier är gjorda som visar på förhöjd cancerrisk hos befolkningen i det mest drabbade området i Sverige.  Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef  tycker att studierna är behäftade med metodfel vore väl det naturliga steget att själv göra en studie UTAN metodfel.

Kan vi lita på strålskyddsmyndigheten? En undersökning efter rapporteringen av katastrofen i Japan har visat att den expertis på kärnkraftsområdet vi har i Sverige är en ganska liten grupp människor som studerat kärnkraft tillsammans och är mycket positiva till kärnkraft. Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef frankt påstår att vi inte har och inte kommer att få någon förhöjd cancerrisk pga Tjernobyl bör det naturliga steget vara att häva alla gränser för becquerel i kött, fisk, vatten, husgrunder, svamp mm och dessutom sluta att avråda svenskar att vistas i Japanska områden med förhöjd radioaktivitet. Annars är Strålskyddsmyndigheten inte trovärdig.

Varje kärnkraftsolycka i de högre klasserna innebär att områden blir obeboeliga (om vi nu antar att radioaktivitet är farligt) i tusentals och kanske hundratusentals år. Får vi ett allvarligt haveri vart 30:e år blir det en hel del  på några hundra år. Avfallet är ett hot mot mänskligt och annat liv i kanske miljoner år. Säkerheten kan kanske garanteras i några årtionden men vad som sedan händer i framtiden kan ingen jordisk varelse garantera. En bieffekt av kärnkraft är att material produceras som är verksam del i atombomber. Bland jordens paranoida skurkstater finns Nordkorea som redan nu har kärnvapenkapacitet att mörda hundratusentals människor i grannländerna. Och dessutom hotar med det! Det finns inga garantier alls för hur den demokratiska utvecklingen blir i framtiden. Nationalismen är ett ständigt och stundom växande spöke även i de fortfarande stabila demokratierna som idag innehar kärnvapen. Ingen kan garantera utvecklingen i våra demokratier om några tiotal år.  Och Iran, Burma, Pakistan m fl högriskländer.

Kärnkraftens påstådda säkerhet är alltså en omhuldad myt och ett tecken på människans förmåga att tänka så långt näsan räcker. Inget energislag har sådana risker för århundraden och årtusenden framöver som kärnkraften. Inte ens i närheten. Kärnkraftskramarna har sett till att Sverige ligger långt efter många andra industriländer när det gäller vindkraftens utbyggnad. Vindkraften är vår ännu så länge renaste produktionsform för elenergi. I framtiden finns utnyttjande av vågenergi och tidvattenströmmar mm mm. Detta är framtiden och kärnkraft borde förpassas till forntiden. 

Fotboja på pedofiler

Av , , 2 kommentarer 2

Enligt Uppdrag Granskning sätts fotboja på dömda pedofiler i Kalifornien. Dessutom är det vanligt i USA att information om var dömda pedofiler bor är offentlig. I programmet visade poliser hur den GPS-baserade fotbojan fungerar. På en elektronisk karta larmas polisen så fort en dömd pedofil närmar sig en skola, daghem eller lekpark och polisen åker direkt ut och kollar. Detsamma gäller om pedofilen besöker bostadshus. Polisen kontrollerar att inget fuffens är på gång.

I Sverige däremot händer inte ett skvatt sedan pedofilen avtjänat sitt straff. Det händer att föräldrar till brottsoffer upptäcker att pedofilen bosatt sig i brottsoffrets eget kvarter utan att man fått minsta information. Hur kul är det? Görs inget åt själva grundorsaken till den brottsliga aktiviteten är återfallsrisken mycket stor för dessa brott. Jag har tidigare skrivit att den dömde pedofilen bör få välja mellan att låta sig åtgärdas eller att sitta inlåst resten av livet. Den fotboja som används i Kalifornien torde upplevas som ett bättre alternativ av pedofilen själv men frågan är om fotbojan är hundraprocentigt säker i svåra fall och frågan är också vad som händer när fotbojan tas bort. Ska fotbojan sitta på tills brottslingen är rullstolsbunden på något äldreboende?

Jag har tidigare också skrivit att dömda överfallsvåldtäktsmän och liknande bör få välja mellan att låta sig åtgärdas eller sitta inlåst resten av livet. Även här borde fotboja kunna komma i fråga som en preventiv åtgärd sedan fängelsestraffet är avtjänat som ett alternativ.

Fotbojan är väl egentligen inte ett straff som den används i Kalifornien utan en lämplig och human behandling mot ett livslångt oacceptabelt beteende (=sjukdom). Men varför händer inget i Sverige? Obegripligt efter Engla och en mängd andra fall. Varför ge SD frispel på detta område där en stor majoritet av befolkningen torde tycka precis som jag? Och som Kaliforniens lagstiftare tycker.

Mordåtalade barnläkaren.

Av , , 3 kommentarer 4

Ökad kritik riktas nu mot åklagaren i målet. Huvudinnehållet i kritiken är att åklagare och polis inte vet och förstår hur vård i livets slutskede går till. Jag antar att många läkare per dag skulle kunna åtalas för mord om tillräckligt många klåfingrade åklagare fick reda på allt som pågår inom den palliativa vården. Nåja, nu finns också en anmälan i detta fall från barnets föräldrar vilket väl satt press på åklagaren.

Jag har hela tiden funderat på vad som blir bättre av ett mordåtal mot personal som vårdar en räddningslöst förlorad människa i livets absoluta slutskede. En läkare som vigt sitt liv åt att vårda för tidigt födda barn där gränsen för det möjliga flyttats fram så långt att barn räddas till ett liv med multihandikapp. Ohyggligt svåra etiska frågor uppstår. I det aktuella fallet fanns dock inte en chans att rädda livet på barnet, det var fråga om på sin höjd enstaka dagar. Mot en enig läkarkår och mot socialstyrelsens utlåtanden krigar dock åklagaren vidare. Mot vad? Vad innebär en "seger" för åklagaren? Kan överhuvud något gott komma ur detta åtal?

Min slutsats är att i sådana här komplicerade fall är det läkarkollegier och socialstyrelse som ska hantera frågan. Inte de organ som borde syssla med att jaga bovar!

UFO-folket i farten igen.

Av , , 5 kommentarer 0

Dokument har släppts som uppges bevisa att 3 st flygande tefat med utomjordingar besökte USA på 1940-talet. Tillåt mig småle bekymrat. Om det nu går. De här skrönorna fyller förmodligen ett behov eftersom de är så seglivade. Är det hoppet månne att ett flygande tefat landar och erbjuder en hädanfärd i vår egen galax Vintergatan eller till andra galaxer som hägrar?

Eftersom en resa i ljusets hastighet verkar minst sagt utesluten torde krävas en livslängd på miljontals år för att komma levande fram till resmålet. Detsamma torde gälla omvänt. För det är väl någon form av biologiskt liv i dessa besökande tefat man tänkt sig. Nä nu problematiserar jag inte längre. Jag utbrister bara "HJÄRNSPÖKEN"! 

Black Hawk = bra köp!

Av , , 4 kommentarer 1

Inköpet av 15 st Black Hawk transporthelikoptrar är bra för vår försvarsförmåga. Det är klokt att köpa in försvarsmateriel som används inom NATO, allt blir enklare när vi nu samverkar intimt med NATO internationellt.

Vi borde även förstärka vår försvarsförmåga med att köpa in attackhelikoptrar av typ Apache. En beprövad attackhelikopter som förvandlar pansarstyrkor till järnskrot på nolltid. De hundratals miljarder det kostar att utveckla en ny JAS-modell ger betydligt bättre försvarseffekt om de används till att köpa grejor från NATO-ländernas lagerhyllor.

Vår granne i öster, Ryssland, genomgår tyvärr en omvandling i fel riktning mot tsarvälde och nationalism. Vi bör inte upprepa de tokbesparingar på försvaret som genomfördes 1928 – 1939. Enbart anskaffning av ett attackhelikoptersystem torde ha en startsträcka på 8-10 år så det är inte dagens säkerhetspolitiska läge som ska ligga till grund för försvarsbeslut. Hur ser Ryssland ut om 15-20 år?

Hur som haver gäller det för oss att ha effektiva grejor även i de internationella insatser som görs inom FN:s och EU:s ram.

När ärat vårt namn flög över jorden

Av , , Bli först att kommentera 0

När Sovjetunionen angrep Finland hösten 1939 hade Sverige redan tidigare meddelat att vi inte skulle ingripa militärt på Finlands sida. Sverige stödde dock Finland genom avsevärda materielleveranser och genom att låta tusentals svenskar åka över som frivilliga. Läget för Sverige var prekärt genom den enorma nedrustning som skett sedan slutet på 1920-talet under ledning av socialdemokratiska regeringar. Per-Albins deklaration att Sveriges beredskap var god när världskriget började var nog en av de största nödlögnerna på den tiden.

Västmakterna Frankrike och Storbritannien var, under starkt tryck från sina befolkningar, beredda att hjälpa Finland militärt och begärde tillåtelse att frakta förband över svenskt territorium från norra Norge till norra Finland. Sverige svarade nej med hänvisning till sin neutralitet. Detta har Finland på goda grunder haft svårt att förlåta oss. Vilka grunder då? Finland och hela världen kunde sedan bevittna hur Sverige lät Hitlertyskland frakta militära förband genom Sverige i åratal till och från Norge. Det vi inte kunde tillåta oss för att hjälpa Finland det tillät vi oss senare i jättelik omfattning vilket hjälpte Tyskland i kriget mot Norge och all världens demokratier. Under galgen kan sägas men likafullt så. Det har Norge haft svårt att förlåta oss  och det fick jag personligen erfara när Krigsskolan Karlberg besökte Trondheim våren 1965. Vi var ett antal kadetter i uniform som promenerade trottoaren fram när en man i 50-årsåldern kom fram och demonstrativt spottade på trottoaren framför oss. Vi trodde det var en enstaka händelse tills detta hände en gång till. Våra norska militära värdar förklarade senare hur det hängde ihop. En praktisk historielektion!

Sverige har alltså varit synnerligen selektivt neutralt. Därför är det med svårighet jag sväljer strofen i vår nationalsång "när ärat ditt namn flög över jorden". När var det för resten? När våra arméer våldgästade och plundrade norra Europa på 1600-1700-talen?

Epilog. Om Sverige hade tillåtit västmakterna att intervenera i Finland mot Sovjetunionen hade nog Hitler och Nazityskland hurrat och tackat för hjälpen att  knäcka Sovjet. Och det kunde ha dröjt mycket längre innan nazisterna besegrats och en civiliserad värld ersatt barbariet. Åtminstone väster om järnridån.  Finland förblev dock fritt tack vare en heroisk kamp med stora förluster och vi i Sverige slapp därigenom kommunistdiktaturen och skräckväldet Sovjetunionen som närmaste granne. När jag säger vi får jag väl undanta de svenska kommunister som från 1918 och fram till våra dagar sett Sovjetunionen som paradiset på jorden och prytt sina hem med Lenins och Stalins porträtt.