Putin herrefolksrubbad

Av , , 2 kommentarer 13

Putins storhetsvansinne.
Ryssland är i jämförelse med ”väst” ett mycket fattigt land. BNP motsvarar knappt Frankrikes eller GB:s och är betydligt lägre än Tysklands. USA:s BNP är minst 7 ggr större. Västvärldens demokratier är helt överlägsna när det gäller boendestandard och levnadsstandard i övrigt. Till ett lands levnadsstandard räknar jag inte antalet kärnvapen vilket antagligen Putin gör. Inte heller Putins eget jättelika sagoslott som ser ut som taget ur ”Tusen och en natt”. Det har utedassfolket inga problem med! Den snart av Putler ”färdigmördade” oppositionspolitikern Navalnyj avslöjade detta slottskomplex för ett par år sedan när han fängslats av gangstern i Kreml. Finns på internet.
Västs demokratier kännetecknas av flerpartisystem, demokratiska val, självständiga domstolar, yttrandefrihet, fri press-media, parlamentariskt system vid regeringsbildning mm. För att vinna val måste man tillgodose stora väljargruppers behov.
Ryssarnas levnadsstandard har inte prioriterats av någon regering eller tsar. Tsar Putin går i samma fotspår som tidigare tyranner. Ryssland är dessutom ett av världens mest korrupta länder.
15 milj ryssar har utedass som toastandard.
35 milj ryssar bor i hus utan toalettrum inomhus.
47 milj ryssar bor i hus utan varmvatten.
29 milj ryssar har inte ens rinnande kallvatten inomhus.
22 milj ryssar saknar centralvärme i sina bostäder.
Utrikesminister Lavrov måste ändå klaga på att det finns toaletter i Sverige som används av båda könen. Herre du milde patriark Kirill!
Ryssland har de senaste hundratals åren expanderat genom erövringskrig, t ex 2.a världskriget, där Sovjetryssland lade under sig ofantliga områden i Baltikum, Östeuropa o s v. USA lämnade dock övriga Europa och hjälpte länderna via bl a Marshalhjälpen. Utvecklingsmässigt fick Sovjetunionen (Ryssland) med lydstater under sin existens uppleva ett årligt tapp mot väst i levnadsstandard. I finska Karelen såg det ut år 1991 som om tiden stått stilla sedan 1930-talet. Orsaken är en tyrann i toppen och enpartisystem. Numera helt cementerat med hjälp av det halvmiljonhövdade KGB – FSB.
När Putindiktaturen inte förmår leverera standardhöjning till ”västs” nivå blir det återstående alternativet för tyrannen, krig, förslavande av grannländer och hot om förintelse av demokratiska länder. Helt och hållet sinnesrubbat av en dito härskare.
Väst agerade inte i tid mot Putins idol Adolf Hitler och lät sig luras att tro på Hitlers sagor under åren 1936 – 1939 och sedan blev det för sent och katastrofen drabbade världen. Vad vi nu ser är att ”väst” lärt sig läxan från 1930-talet och gått samman för att försöka stoppa denna nya imperiedrömmare Putin innan det är för sent. Vi har dock samma herrefolksfantasier att bekämpa som på 1930-talet och många ryssar känner sig uppenbarligen som en form av härskarfolk ”som Gud skapat” vilket anställda i hotell- och turistbranschen vittnar om.
Putin kan avlägsnas genom en palatsrevolution men det är mycket osäkert att han efterträds av en demokratisk regim som ägnar sig åt det ryska folkets väl och ve. Jag är pessimist och tror att den demokratiska världen får dras med galningar i Kreml i ytterligare tiotals år.

Rekordstor varg skjuten

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag skriver ju mest om politik men en varg kan vara intressant också. En varg som sköts i Åre kommun lär vara den största som skjutits i Sverige sedan år 1977. Enligt SVA vägde den 57,5 kg. Jag har läst den intressanta boken ”Den Enögde Vargjägaren” som bodde i Vilhelminafjällen under 1930-40-talen och han sköt i januari 1937 en varg som vägde över 70 kg. Den vägdes i Norge eftersom den sköts nära gränsen till Norge och det finns ett fotografi av vargen tillsammans med en man så man kan få en hum om storleken. Jag tror att norrmän kan väga vargar så för mig är viktangivelsen trovärdig. SVA har förstås koll på vikterna på döda vargar i Sverige under senare tid. Den enögde Vargjägaren livnärde sig på skottpengar på varg. Skottpengar på varg infördes 1634 och avskaffades 1965. Storumans kommun betalade ut skottpengar på räv så sent som på 1960-talet och för rävar skjutna i fjällen betalar nu Länsstyrelsen 300 kr för varje skjuten rödräv för att rädda fjällrävstammen från utdöende.

Lynchjustis polischef

Av , , 8 kommentarer 12

Tillägg 27 febr. Mina farhågor angående den offentliga avrättningen i media har styrkts. Leif GW och en arbetsrättsjurist menar att det handlar om ett personalärende som inte ska förekomma i massmedia. Utredaren Runar Isedal nöjde sig inte med att överlämna utredningen till beställaren utan kallar självsvåldigt till presskonferens vilket tyder på ett extremt behov av att ställa sig själv i centrum för TV-kamerorna. Det är ju beställaren som förfogar över den beställda utredningen! Leif GW tycker att beställaren Rikspolischefen borde avgå idag!!

Mats Löfving hittades död i sin bostad igår kväll. Sannolikt självmord. En utredare hade då publicerat sin utredning om felaktigheter vid bl a en tjänstetillsättning innehållande rådet att Löfving borde avskedas.

Mina funderingar handlar om det inte borde ha varit UPPDRAGSGIVAREN, rikspolischefen, som skulle ha publicerat utredningen efter att ha hanterat uppsägningsfrågan med den anställde! Den massmediala uppmärksamheten på utredarens publicering gjorde att arbetsgivaren inte hade en chans att sätta in sedvanliga personalvårdande åtgärder INNAN Expressen och andra lynchsugna media gick igång på alla cylindrar med det resultat vi nu ser.

Knäckfrågan, som jag ser det, handlar om utredarens publicering av utredningsresultatet och rådet om uppsägning innan UPPDRAGSGIVAREN hunnit hantera frågan på ett professionellt sätt.

Har jag missuppfattat något i denna trista historia?

KGB-Putin har talat

Av , , 4 kommentarer 11

Putin var KGB-agent från slutet på 1970-talet och blev snart placerad i Östtyskland varifrån han försåg Baader-Meinhofligan i Västtyskland med vapen och sprängmedel. Ligan mördade företagsledare och en tysk ambassadör i Stockholm t ex. KGB hade koll på varenda Sovjet-medborgare och fortsätter i gamla hjulspår. KGB som nu kallas FSB har oförändrat dryga halvmiljonen tjänstemän vilket innebär att på varje FSB-spion går det 280 ryska medborgare. Hade vi samma spionorganisation i Sverige skulle det innebära att t ex Storumans kommuns 5900 medborgare skulle övervakas av ca 25 FSB-agenter. Umeå skulle ha ca 500 FSB-agenter! Det är STASI-klass på de 15 miljonerna utedassen i utedassens rike. Alla pruttar registreras väl i någon databas i Kreml som ett mått på Rysslands levnadsstandard. Hur många skulle våga kritisera en svensk Putin-liknande diktator med denna massiva övervakning av den egna befolkningen?

I övrigt fantiserar Putin om ett Stor-Ryssland som omfattar hela Ukraina och Belarus som en förövning till ytterligare överfall på grannländer där några talar ryska. Även NATO-länder! Bilden av Putin som en internationell gangster blir allt tydligare. All opposition i Ryssland är mördad eller sitter fängslad under fruktansvärda förhållanden. Nemtsov skjuten och Navalnyj förgiftad och fängslad på obestämd tid är de hittills mest kända. Putin är ju välkänd i giftmordsbranschen med ett antal giftmördade, även utomlands.

Det sk ”Väst” skulle ha ingripit betydligt tidigare mot den rasistiske Putins drömmar om den ryska rasens överhöghet över andra människor och Putins imperiedrömmar. För litet och för sent kan man säga precis som demokratiska länder agerade efter Nazi-OS i Berlin 1936 när Hitler fick glänsa tillsammans med de olympiska ringarna. OS-pamparna fick väl bra betalt? Nu tycks dock ingen vilja bli ihågkommen i historien som 2000-talets ”Chamberlain” och den demokratiska världen är i stort sett enig om att Putin måste stoppas, med tragiska undantag som t ex Putler-landet Ungern. Hit men inte längre är nu en tydlig vilja! Lärdomarna från Hitler-Tyskland måste dras. Klackarna i backen skulle ha tillämpats redan 2014 vid överfallet på östra Ukraina och Krim.

Nu måste ”Väst” steppa upp vapenleveranserna till Ukraina med mer långräckviddiga vapen så att de ryska inkräktarna kan stoppas redan vid gränsen. Och varför inte bortom gränsen? Ryssarna skjuter ju missiler på bostadshus, och civil infrastruktur i hela Ukraina! Ukraina har all rätt i världen att köpa eller få vapen utomlands, även stridsflyg och långräckviddiga robotar, precis som alla andra fria och demokratiska nationer.

Jag blir lite brydd över att ”Väst” enligt media tar alla vapen från sina lager utan att genast fylla på genom nybeställningar. Vi har lågkonjunktur och då borde det ju hagla nybeställningar till industrin för att både hjälpa konjunkturen på traven och se till att tillgången på vapen och ammunition återställs och helst ökas. Gör som Polen, rusta upp och fördubbla försvaret:

Vindkraftsmotstånd

Av , , 1 kommentar 7

Det har idag blivit i stort sett omöjligt att bygga landbaserad vindkraft genom den kommunala vetorätten. Diskussioner om att avskaffa denna vetorätt har trots löften på riksnivå runnit ut i sanden. Här står vi nu mitt i behovet av snabbt utbyggbar elenergi och en tillståndsprocess som i stort sett avstannat. Mycket av motståndet bland befolkningen har sin grund i buskpropagandan på sociala medier med en kumulativ eländeskatalog som byggts på under lång tid. Inga överdrifter bortfaller och nya tillkommer.

Motstånd mot förändringar är ett begrepp inom organisationsteori och det är naturligtvis något som förekommer även när det gäller vindkraftsutbyggnad. Stöds motståndet genom desinformation på sociala medier blir det svårt. ”Allt ska vara som det alltid har varit”! Alltid i detta fall handlar förstås ”alltid” om den egna livstiden på denna planeten. En av strategierna för att minska motståndet mot förändringar handlar om att involvera personalen på ett tidigt stadium. I ständigt krympande glesbygdskommuner borde det ha börjat med ett omfattande studiearbete bland befolkningen. Hur är läget för kommun om inget nytt händer? Hur ser framtiden ut i vår kommun om vi inget gör? Vilka möjligheter finns att bryta den reella och uppenbara negativa utvecklingen?
Studiecirklar som förr i tiden när vi skulle gå med i EU!

Nu har Storumans politiska partier börjat i totalt fel ände och tar tidigt ställning mot vindkraftsprojekt utan att ha redovisat de effekter på kommunens ekonomi, sysselsättningen som förevarande projekt skulle ge. En förlängdamärgsreaktion? Kommunens politiska partier borde redovisa följande inför folket.

1. Hur många tillkommande sysselsättningstillfällen är det fråga om vid driften av vindkraftsverken?
2. Hur många arbetstillfällen är det fråga om vid snöröjning och vägunderhåll?
3. Hur många arbetstillfällen är det fråga om vid vätgastillverkningen?
4. Vad betyder dessa arbetstillfällen för sysselsättningen i övrigt när det gäller butiker och annan service i kommunen, inklusive kommunens skatteintäktsökning?
5. Vad betyder sysselsättningsökningen i vindkraft och vätgas för den kommunala ekonomin, t ex skatteintäkter?
6. Vad betyder den stora inkomstökningen till de privata markägarna för den kommunala ekonomin, t ex skatteintäkter?
6. Vilka utbildningsinsatser behövs för att möta vindkraftsbolagets och vätgasfabrikens behov.
7. Vilka diskussioner med markägarna Svea Skog och Statens Fastighetsverk har kommunen fört angående möjligheterna att dessa statliga företag avstår en rejäl del av vindkraftsarrendet till
kommunen och föreningslivet?

Hur mycket av dessa självklara beräkningar har de politiska partierna, som tidigt deklarerade sitt stora motstånd mot förändringarna-vindkraften, genomfört? Är det bara ryggmärgsreflexer? Var är svaren på frågorna 1-7? Det jag hittills sett av våra politiska partier är inte seriöst! Jag har i gott minne slöseriet på eget flyg för ett årtionde sedan som kostade skattebetalarna tiotals miljoner och som medförde en minskning av kommunens likviditet till farliga nivåer. Nu vill jag se era beräkningar om nej till vindkraft och vätgasproduktion! Tack.

Egendomlig yttrandefrihet

Av , , Bli först att kommentera 11

Finland har yttrandefrihet men där tillåts inte Koran- och Bibelbränningar med kolossala polisuppbåd som skydd för brännarna. Den påstådda yttrandefriheten i Sverige har dock sina begränsningar när man tänker EFTER men då måsta man förstås TÄNKA EFTER!

En insändare i DN har benat ut problematiken på det att vem som helst bör förstå.

”Att urinera på offentlig plats är förbjudet, men Koranen får man bränna. Att utropa ”Heil Hitler” är straffbart men bränna Koranen får man göra.

Att kalla någon ”neger” anses kränkande och straffbart, men bränna Koranen får man göra. Att klottra ger böter men bränna Koranen får man göra.

Att gå mot röd gubbe är inte tillåtet men bränna Koranen får man göra. Att kasta en fimp på gatan är straffbart men bränna Koranen får man göra.

Att röka på T-centralen är inte tillåtet men bränna Koranen får man göra”.

Tilläggas kan: Att kalla en riksdagsman för fet gris offentligt är straffbart men bränna Koranen får man göra.

Sverige är i ett mycket utsatt läge sedan vårt land sökte inträde i NATO precis som Sverige var i ett mycket utsatt läge när Stalin-Hitlerpakten realiserades genom den Sovjetiska annekteringen av Estland- Lettland-Litauen hösten 1939 och anfallet på Finland 30 nov 1939. Därefter följde de nazistiska anfallen på Danmark-Norge i början på April 1940. Den Svenska yttrandefriheten inskränktes då och de Stalin-sympatiserande kommunisterna internerades i läger eftersom de välkomnade Stalins annektering av Baltstaterna och överfallskriget på Finland. Demokratiska länder måste ibland göra tillfälliga avsteg från den absoluta yttrandefriheten när nationens överlevnad som fritt demokratiskt land står på spel. Det gjordes under ww2 i Storbritannien, USA och andra demokratiska länder. Hotelserna från Putler visar att Sverige är i ett utsatt läge tills NATO-medlemskapet är ett reellt faktum och då håller inte det svenska blåögda agerandet måttet. På något sätt borde koranbränningen inte ha godkänts Tillfällig tidsbestämd undantagslag eller liknande.