Ryssland stormakt?

Av , , 1 kommentar 5

Putin den Lille har uppenbara komplex för sin litenhet. Kampsportar, rider på björnar och fångar jättegäddor. I världspolitiken försöker han få respekt för Ryssland genom att försöka efterlikna Adolf Hitler och Kim Jong Un. Början till detta asociala beteende i världspolitiken togs genom att storsatsa på militär upprustning. Robotar som kan skjuta ned trafikflygplan på 12 000 m höjd, stridsvagnar, nya stridsflygplan och fartyg. Frågan är om Ryssland kan vinna en ny kapprustning. Svaret är nej. Ten and out!

Förr i tiden, första halvan av 1900-talet, räknades ett lands militära kapacitet i antal ton producerat stål per år. Nazityskland knäcktes när Hitler utmanade USA som i slutet av andra världskriget stod för uppåt 70 % av hela världens rustningskapacitet. I dessa tider är det inte antal ton stål som räknas utan ett lands ekonomiska styrka som oftast mäts som BNP.

Ryssland har idag en BNP som är klart mindre än Tysklands och närmast kan jämföras med Frankrikes eller Storbritanniens. Japan har dubbelt så stor BNP som Ryssland. USA:s BNP är sjufaldigt större än Rysslands. EU:s samlade BNP är 9 ggr större än Rysslands. Hur man än räknar är Ryssland en ekonomisk dvärg i jämförelse med den demokratiska världen. Putin gör i snabb takt ryssen allt fattigare. Rubeln har fallit 30 % gentemot världsvalutorna. Den vanlige ryssen torde redan märka försämringen vilket Putin försöker motverka genom den klassiska metoden för despoter att ordna konflikter med omvärlden. Putin kan inte göra Ryssland mäktigt genom ekonomisk styrka utan tillgriper rövarmetoden, att göra Ryssland geografiskt större genom erövring. Det man trodde var Nordkoreadiktatorns ensamrätt, att hota omvärlden med sin nukleära kapacitet, har nu fått sin efterföljare i Putin. Han skryter med hur mycket av USA han skulle kunna utradera. Han skryter med hur Ryssland på si och så många dagar kan ockupera demokratiska staters huvudstäder.

Erövringen av Krim har lyckats. Erövringen av östra Ukraina är på full gång och frågan är om det stannar vid det. Ryssland har redan pekat ut de baltiska staterna som tänkbara mål för att ”rädda” etniska ryssar. Det som skrämmer mig är att ett Ryssland i fritt fall ekonomiskt gör att Putin måste visa snabba resultat i erövringskrigen för att hålla den egna befolkningen på gott humör. En allt fattigare ryss kommer med uteblivna erövringar att vända sig mot landets ledning. Putin har all anledning att ha bråttom, så bråttom att han lämnade grupp 20-mötet i Australien i förtid, ledsagad av de 4 st krigsfartyg han hade tagit med sig för att imponera på australiensarna.

Vi får se vad Putins brådska kommer att leda till. Sveriges försvar kommer att vara en smula starkare om 10 år. Det torde framkalla många skratt hos männen i Kreml. Här har vi viktigare sandlådegräl att syssla med. T ex att alliansen tågar ut från ett möte om de framtida pensionerna. Är man svag får man välja sina strider med omsorg!

Kärnkraftskramarna

Av , , 4 kommentarer 10

Vi har ett utpräglat kärnkraftskramarparti i riksdagen. Tyvärr för min egen sinnesfrid är det Folkpartiet.Kanske är partiet en aning för ”Stureplansdominerat”. Kärnkraftskramandet är i synnerlig otakt med utvecklingen. Dels är en stor majoritet svenska väljare  emot kärnkraft som framtidens energikälla. Dels är kärnkraften svindyr om den som andra energislag skall bära sina egna kostnader inklusive försäkringskostnaderna. Dels är det omoraliskt att använda ett ändligt energislag som övervältrar avfallsproblematiken till kommande hundratals och kanske tusentals generationer.

Alternativa energislag blir jämförelsevis allt billigare och den utvecklingen fortsätter i full fart. Jag kan här nämna vindkraft och solkraft. Kärnkraftskramarnas huvudargument brukar vara att det inte blir el från vindkraftverk om det inte blåser. Nu är det ju inte så att det blir vindstilla över hela jordklotet på en och samma gång, inte ens vindstilla i hela Sverige. Med ett utbyggt överföringsnät som täcker hela EU kan el säljas från överskottsområden till underskottsområden. Det blåser alltid någonstans och solen skiner alltid någonstans i Europa.

Hänvisa till att vi står rådlösa om det inte blåser är den obotfärdiges förhinder.Ett tankehaveri.Bevara kärnkraften och till och med bygga ut den är nog ingen valvinnare för framtiden. Vi kommer dessutom att få uppleva nöjet av att ha ett Putinbyggt kärnkraftverk nästgårds över Bottenviken. Går säkert att använda i utpressningssyfte av gangsterregimen i Kreml.

En del brukar hävda att svensk kärnkraft är helt säker och naturligtvis säkrare än andra länders kärnkraft. Sanningen är ju den att ingenting är säkert annat än vår egen framtida död. Det finns inga säkra kärnkraftverk, bilar, höghastighetståg etc etc. Bara mer och mindre osäkra. Det har kärnkraftshistorien redan visat med stor tydlighet. Själv tillhör jag en befolkning med kraftigt förhöjd radioaktivitet  i kroppen efter Tjernobyl. Men vid Stureplan är folket helt odrabbade av Tjernobyl.

Murens fall 25 år

Av , , Bli först att kommentera 7

För 25 år sedan rämnade det kommunistiska skräckväldet i grunden i östra delen av Europa. Symbolen för sammanbrottet har kommit att bli murens fall i Östberlin och Östtyskland. Jag minns det som igår kan många säga och helt säkert nästan alla östtyskar. Kommunistsystemet visade sig vara ett konkursbo och det tar säkert ytterligare årtionden innan östra Tyskland kommit upp i samma levnadsstandard och produktion som västra delen av Tyskland. Vi vet nu ganska bra hur angiveri och förföljelser plågade folket. Upp emot var tionde östtysk var regimens agent eller informell medarbetare d v s angivare. Så alla måste akta sin tunga noga. I varje hyreshus, på varje arbetsplats och i varje skola fanns angivare. De stackars människor som på detta sätt kom i kontakt med STASI fick uppleva hur deras karriärer stäcktes, de portades från skolor och universitet mm. Detta drabbade dessutom den egna familjen. Barn stoppades från högre studier och fick endast de sämst betalda jobben, om de nu fick något jobb vill säga. Men ingen fick offentligt kalla sig för arbetslös  för då agerade STASI:

Eländeskatalogen är lång och det finns nu åtskillig litteratur för den intresserade. I Sverige var Östtyskland synnerligen populärt hos vänstern i media och i statsförvaltningen. Skolöverstyrelsen t ex hade ett tätt samarbete med den skamlösa diktaturen. Informella medarbetare till STASI fanns högt uppe i det svenska samhällslivet och kanske det bidrog till att Sverige var det första demokratiska land som erkände Östtyskland. För den intresserade rekommenderas t ex de två böcker som professor Birgitta Almgren skrivit om STASI i Sverige. I forna Östtyskland finns åtskilliga som fortfarande är troende kommunister och som ser med nostalgi på sin tillvaro före 1989. När dessa idag säger att de egentligen trivdes ganska bra i Östtyskland liknar de mobbarhopen i en skolklass som bedyrar att ”i vår klass har vi alltid så trevligt”. Totala antalet angivare i Östtyskland torde ha uppgått till någon miljon och denna miljon mådde säkert förträffligt när de sände arbetskamrater, grannar, skolkamrater mm till STASIS förhörsrum för nattliga förhör. Den egna karriären för angivaren fick oftast en skjuts uppåt av sådana tilltag.

Nä usch och fy för sådana människoäckel. Euforin över kommunismens kollaps i  Europa och Ryssland har varat i minst 20 år, men i dessa tider stiger oron över den ryska presidentens gangsteraktiga beteende. Militära överfall och subversiv verksamhet hör numera till dagordningen. Förtäckta hot som ”vi kan ta Litauen på en vecka” rabblar Vladimir Putin upp så där i förbigående. Ryssar i gemen är säkert trevliga och gästfria människor men de har en gangsterregim i Kreml! En vidrig och aggressiv nationalist leder landet.

Kraftfulla Margot Wallström

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens interpellationsdebatt säger utrikesminister Margot Wallström apropå de övergrepp och folkmord som ISIS står för i Syrien och Irak att ”Sverige deltar kraftfullt i kampen mot ISIS”. Hoppsan, nu sjunker hakan på Håkan ned mot bröstet. Danmark och Norge skickar militär och stridsflygplan och vi ”skickar matpaket”. Tsar Putin den Lille noterar säkert vår kraftfullhet i sin varglya.

Inget ont om att bidra humanitärt men ”kraftfullt”? Slakten på oliktänkande stoppas enbart genom fysisk eliminering av mördarna i ISIS. Norge och Danmark deltar kraftfullt men inte vi!