FRA-drevet i media

Av , , Bli först att kommentera 0

Massmedia arbetar oförtrutet på att skrämma upp vårt svenska folk med FRA-spöket. Enorma överdrifter presenteras som sanning. När man påstår att den och den riksdagsmannen vill lyssna på dina telefonsamtal och läsa dina mail har man inte bara gått för långt, man har sprungit ifrån vettet. Om man vill ha lite perspektiv på vad det faktiskt handlar om kan man läsa vad en FRA-chef skriver på DN debatt 28/6. DN ha den enkla adressen www.dn.se. Om nu massmedias uppgift är kampanjer, vilket kan ifrågasättas, önskar jag personligen en kampanj mot monarkin. Veckotidningarna har ju fört en kampanj FÖR monarkin i hundratalet år och dagstidningarna hakade på för kanske 20 år sedan. Eller som Povel Ramel sjöng – ’allting går att sälja med mördande reklam, till och med konserverad gröt’. Nu har vi monarki, konserverad gröt i butikerna och en befolkning som är fullständigt skräckslagen över att regeringens statsråd sitter och lyssnar på dina telefonsamtal dagarna i ända och läser dina mail resten av dygnet. Som man ropar får man svar.

Nelson Mandela, den store humanisten

Av , , Bli först att kommentera 0

Tittade på musikgalan från London i går kväll som arrangerades med anledning av Nelson Mandelas 90-årsdag. Nelson Mandela, den store humanisten och läromästaren, som lär oss att stå emot frestelsen att välja den väg som förefaller orsaka minst besvär och konflikter men som ofta blir en skammens och ryggradslöshetens väg. Han har fått betala ett högt pris för sitt civilkurage med årtionden i sydafrikanskt fängelse. För de flesta av oss krävs betydligt mindre offer för att undvika det våta fingret i luften som kompass och rättesnöre på vägen genom livet. Nelson Mandela har behållit sin mänskliga värdighet och är en förebild för miljarder människor på vårt klot.

Måtte tusenden och åter tusenden lära av honom att välja ’fel sida’ när denna sida står för omoral och förföljelse av oliktänkande eller förföljelse av människor med annan etnisk bakgrund. Hur känns det att bli gammal och blicka tillbaka på ett liv som dominerats av det våta fingret i luften? Nelson Mandela kan med stolthet säga – ’vet int’! Må han leva uti hundrade år! Minst!

Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 0

Deltog i fullmäktige i går. När man läser om fullmäktige i Vilhelmina måste Storumans fullmäktige vara paradiset på jorden. Visst finns det politiska stridigheter men tonen mellan ledamöterna är en helt annan än i grannkommunen. Roger Vestman föreslog att Storumans flygplats, Gunnarnfältet, skulle erbjudas Lycksele och Vilhelmina till försäljning för att få dessa kommuner att begripa att en enda flygplats är det enda vettiga och då naturligtvis besluta sig för den egna nyinköpta flygplatsen i Gunnarn. Hur klokt som helst. De hundratals miljoner som investerats i politikermonumenten i Lycksele och Vilhelmina är egentligen rena vanvettet. Vilka vägar vi skulle fått för dessa hundratals miljoner! Vilhelmina borde i stället för att bygga egen flygplats ha begärt pengar till en autostrada till Gunnarn. För Lyckseles del hade det bara behövts en flygskylt för 2 800 kronor vid västra utfarten, ’Lapplanda 42 minuter’. Våra kommuner fortsätter stirra in i sin egen navel och jag anser därför att inga kommunala skattepengar skall satsas för att upprätthålla trafik som staten drar bort stödet från. Vi behöver inte en flygplats utanför varje farstubro.

En annan variant på samarbete kunde vara att fullmäktige i Storuman beslutar för Vilhelmina, Vilhelmina beslutar för Lycksele och Lyckseles fullmäktige för Storuman med ett rullande schema. Vi skulle då komma bort från byapolitiken och rabaldren vid omstrukturering av skolväsendet, åldringsvården etc och brukaren-medborgaren skulle komma i centrum igen. Bäst skola, vård, omsorg etc för skappepengarna m a o.

En annan fråga som engagerade mig var budgetramarna för 2009. En majoritet beslutade att omsorgen skall få en ram som innebär reala besparingar på kanske 2 milj kronor i ett läge när verksamheten är så slimmad att vi ligger i svensk toppklass när det gäller förväntade kostnader enligt Webors nyckeltal. Många tycks tänka, ’har det gått förr går det nu också’. Förr fanns det strukturrationaliseringar att göra men dessa finns inte längre med undantag för kommunens många tillagningskök. Går det så går det-politiken inom äldreomsorgen behöver ett trendbrott sedan länge. Jag yrkade på att Stig-Harry Johanssons förslag från kommunstyrelsen på en ramökning för omsorgsnämnden på ca 2 milj skulle återställas för att slippa neddragningar. Nya alliansen, s+kd plus hälften av moderaterna röstade för att fler åldringar skall klara sig på mindre pengar. Precis detta innebär beslutet. (Minns ej hur Erold Vestman röstade!). Dessa pengar kanske behövs för att driva flygplatsen i egen regi? Vem vet? Fullmäktige avslutades med allsång, Idas visa till gitarrackompanjemang av Erold. Tänkte på Vilhelminas fullmäktige igen.

Rättelse om bygglov mm

Av , , 2 kommentarer 0

Det uteblivna bygglovet i förra inlägget är beviljat. Byggherren hade fått felaktig information om att ansökan inte behandlats före semestern. Kritik kvarstår dock mot att en dryg månads försening av byggstarten är följden av en orimligt lång handläggningstid. Kommuner som behöver okt-juni på sig för ett enkelt okomplicerat bygglov på en stuga har anledning att se över sin bemanning på tekniska enheten.

Jag såg att FRA skulle öka bemanningen från ca 700 anställda till uppåt 900 anställda. Det låter lite. Jag försökte räkna ut hur många anställda de skulle behöva för att lyssna på alla mina telefonsamtal och läsa mina mail och dito för alla övriga svenskar. Jag kom fram till siffran uppåt en halv miljon anställda. Jag känner mig alltså ganska trygg. FRA har inte en chans att lusläsa allt och lyssna på allt. Det är väl som med övervakningakamerorna. Bryr man sig inte om dem har man inga problem med dem. Om man inte är kriminell förstås.

Kan medborgare vitesförelägga en kommun?

Av , , Bli först att kommentera 0

En skattebetalande medborgare söker i okt 2007 byggnadslov på fritidshus med angiven byggstart maj 2008. Ett ganska enkelt rutinbetonat ärende. Som de flesta skattebetalande medborgare har byggherren semestermånaden juli till sitt förfogande för spikande på sitt tilltänkta hus. Under senvåren 2008, när inget hänt i ärendet, lovades byggherren byggnadslov i månadsskiftet maj-juni. Vad byggherren kunnat finna var ärendet inte ens uppe vid nämndens sista sammanträde före semestern. Frågan inställer sig om kommunen är till för sig själv eller för dess medborgare. Kommunrevisorerna borde ställa frågan till ansvariga. Frågor man också måste ställa sig är om kommunen tar ansvar för liggande byggnadsmaterial till i maj 2009 eller senare. Vilket vite kan medborgaren pungslå kommunen på för liden skada? Vad är det för grundinställning man har? Att allt är omöjligt tills motsatsen bevisats? Vill man att skattebetalande medborgare ska bygga sina hus i andra kommuner? Sista ordet lär inte vara sagt i detta ärende.

Högt bränslepris?

Av , , Bli först att kommentera 0

Har återkommit efter en dryg vecka i huvudstaden. Ett kan konstateras och det är att bränslepriset ännu ej nått sådana nivåer att hastighetsgränser respekteras. Många eldar på som bara den efter vägarna och då har jag väldigt svårt att förstå hur man samtidigt kan ösa galla över bränslepriser och bränsleskatter. Många skulle direkt kunna spara in 10-20 % på bränslekostnaderna. Saknar hjärnhalvorna kontakt med varandra?

Samverkan mellan inlandskommunerna, en trist historia

Av , , 1 kommentar 0

Men det finns undantag! Den samverkan mellan gymnasiekommunerna som tycks omöjlig har samma kommuners kommunala vuxenutbildningar klarat av trots ett klent intresse från politikerna (eller kanske tack vare?). Kommunerna i södra Lappland + Norsjö har ett samarbete om komvuxkurser med distansteknik, titta gärna på hemsidan www.lapplandsvux.se.

Riktigt roligt att konstatera sådana framsteg för brukarnas bästa när min egen kommun i stort sett förbjuder en utredning om samarbete med Vilhelmina kommun inom grundskolan i ett fall där ett samarbete skulle kunna halvera sträckan för resa till och från skolan. Den trista historien om 4 st flygplatser på en befolkning på 38 000 själar tar jag inte upp här.

Vad jag nu väntar på är samverkan mellan gymnasierna i inlandet. Många kurser kan redan nu läsas med distansteknik och vad jag förstår öppnar regeringen möjligheter att läsa även kärnämnen på distans. Distansstudierna kan utformas på ett oändligt antal sätt och det borde gå att hitta former som passar för gymnasieeleverna. De små gymnasierna kommer annars att få svårigheter att erbjuda ett bra urval kurser till eleverna. Denna samverkan skulle underlättas om man skapade en gemensam organisation för gymnasierna i södra Lappland. Mitt förslag på hemsida är www.lapplandsgymnasiet.se. En bra vision tycker jag.

Att dö med spikrak rygg

Av , , Bli först att kommentera 0

Riksdagen kommer att anta en ny avlyssningslag vilket ger Försvarets radioanstalt FRA verktyg att avslöja terrorplaner. Terroristerna utnyttjar all modern teknik och det verkar inte riktigt klokt att staten, som har en viktig uppgift att skydda sina medborgare, då skulle jaga terroristerna med den hedervärde fjärdingsmannens gamla verktyg. Att säga nej till lagförslaget, som en del debattörer förfäktar, kan väl ge en plats i någon himmel för rakryggade idealister men personligen föredrar jag att dö av naturliga orsaker än att bli sprängd i bitar över Atlanten. Att tåga rakt fram med högburet huvud trots att vägen svänger kan vara ett bevis på karaktär men också på något annat mindre beundransvärt. Farhågorna för att vi alla ska bli avlyssnade av illasinnade personer på FRA verkar minst sagt skruvade. Mängden information som varje sekund transporteras via Internet och mobiltelefoner är ofantlig. Sökningarna som FRA skall göra föreställer jag mig ske specifikt mot sökord mm som bildar ett mönster som kännetecknar kommunikation mellan terrorister. Jag känner ingen rädsla för FRA för min egen internettrafik. Säkerligen är min blogg farligare eftersom den bokstavligen kan läsas av alla miljarder internetanvändare runt jordklotet.

Hans mänskliga höghet Westling

Av , , 1 kommentar 0

Hans kungliga höghet kan man väl inte säga även om en hoper veckotidningsläsare naturligtvis önskar detta av hela sitt monarkistiska hjärta. Det är som, Ola Nordebo bloggar, ovärdigt att överhuvud taget ha åsikter i frågan om obekanta personers val av livspartner. Ibland kan man ju inte låta bli t ex när Åmselemördaren eller Fritz i Österrike får äktenskapsinviter på löpande band. Men i grunden skiter jag i vem diverse prinsar, statsministrar och prinsessor väljer till sin äkta maka. Jag har under några årtionden ofta ställt frågan i debattartiklar och insändare hur vi kan kollektivt döma några utvalda nyfödda att bli något som staten bestämt i förväg. Prins, prinsessa, eller tronarvinge spelar ingen roll. Dessa stackare är dömda till en ställning i staten som de med minst 99,99% säkerhet inte passar för. Jag påstår att detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av slaveri. Ingen har någonsin bemött denna argumentering utan man förirrar sig i nonsensargument som att ’kungen är älskad och uppskattad’ eller att ’kungahuset gör ovärderlig reklam för Sverige utomlands’. Visst! Överjordiska figurer i alla former har alltid sin hängivna undersåtliga publik oavsett om det är helbrägdagörare eller prinsessor. Den genetiska tombolan kan ge oss vilka puckon som helst som tronarvingar. I Spanien, för några hundra år sedan, var nästan hela kungahuset inskrivna som brukare hos den kommunala särskilda omsorgen. Men strunt i det, min poäng är att inget barn skall behöva vakna upp till ett liv som slav åt ett lands befolkning och som sysselsättningsgarant för en armé av lismande kändisjournalister. Jag tillhör den fjärdedel av svenska folket som verkligen unnar människorna i kungafamiljen ett liv som de själva valt.

Riskfaktorerna i trafiken.

Av , , Bli först att kommentera 0

I V-K publicerades bilden av en klunga tävlingscyklister som flyger i luften, påkörda av en rattfyllerist i Mexiko. En sund reaktion borde vara funderingar runt drogproblemet i trafiken men som ’amen i kyrkan’ kommer reaktioner av helt annat slag på tidningarnas kommentarsidor. Skribenterna uppehåller sig vid ’problemet’ med cyklister och gångtrafikanter i trafiken, senfärdiga åldringar vid ratten, föräldrar som inte ’håller barnen från gatan’ osv osv. Allt som innebär att bilföraren måste visa hänsyn till sina medmänniskor och sin omgivning beskrivs i termer som för tankarna till en i största allmänhet fascistoid attityd till medtrafikanter (eller snarare mottrafikanter). Av den som sitter omgiven av 1½ ton skyddande plåt borde man kunna kräva en smula vanligt folkvett och lite hänsyn till omgivningen. Många oskyddade trafikanter har redan insett att av vissa bilister är inte mycket i den vägen att vänta. Handsvetts-Tarzan bakom ratten är farlig även utan drogpåverkan.