Lärare direkt från gatan

Av , , 5 kommentarer 4

 Grattis Kommunförbundet! Ni har lyckats störtdyka läraryrkets status så att 123 st lyckats komma in på lärarutbildning med betyget 0,1 från högskoleprovet. Man kan faktiskt oftast  få högre poäng än 0,1 genom att kasta tärning.

Varför denna störtdykning i läraryrkets status när rekryteringsläget är optimalt genom att eleverna befinner sig  i skolmiljö ända tills de väljer yrke? Inget annat yrke har denna rekryteringsfördel. Svaret är mycket enkelt. Lön, lön, lön…. och arbetstidsförhållanden. Om detaljstyrningen av lärares arbetstid har Maciej Zaremba skrivit en artikelserie i DN för några år sedan. Hemarbete utöver full arbetstid är fortfarande omfattande särskilt på högre stadier. Kommunförbundet och kommunerna har lyckats fördärva den svenska skolan i sådan grad att det bör tillsättas en HAVERIKOMMISSION bestående av så framstående ledamöter att de klarar över 0,1 på högskoleprovet!!!

Kommunerna övertog ansvaret för löner och arbetsförhållanden för drygt 20 år sedan och ska vi vara sanningsenliga hade staten sedan ett par årtionden sysslat med att köra lärarna ned i löneträsket. Adjunktstiteln för lärare i teoretiska ämnen avskaffades i socialismens namn och helt enligt Jantelagen. Lärare som lärare och alla skulle ha samma lön. Varför inte titeln undervisningsarbetare? Där missade Mao-blusarna något!

Uppförsbacken är enorm att rätta till det svenska skolhaveriet. Regeringen lanserar nu riktade statsbidrag till karriärtjänster. Duktiga lärare och lektorer ska få 10 000 extra i månaden och dessa "stjärnor" kommer då upp i en lön som ändå är lägre än vad de flesta gymnasielärare har i Tyskland! Problemet med regeringens satsning är att pengarna bara räcker till ett fåtal lärare. 880 milj räcker till var 25:e lärare om vi antar lärarantalet 120 000. Sannolikheten 0,04 att få en rimlig lön lär inte få duktiga studenter att strömma till lärarhögskolorna.

Det självklara och uppenbara är att staten återtar arbetsgivaransvaret för lärarna i stället för att lappa och laga med riktade statsbidrag som ju är ett underkännande av kommunernas förmåga att vara lärarnas arbetsgivare. Folkpartiet har fattat detta!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/langa-dagar-och-dalig-lon-lararyrket-har-sjunkit-i-status

Sverige på topplats i ångestligan för bröstcancerdiagnos.

Av , , Bli först att kommentera 3

 Jag har tidigare skrivit om sjukvården i Sverige som exempel på planekonomi. Vi kan ta ett exempel. I 5-årsplanen i Sovjet fick fabrikerna betalt per spik vilket medförde att alla fabriker gjorde pyttesmå spikar som inte gick att använda. I nästa 5-årsplan bestämde man då att det var tyngden på spikproduktionen som skulle mätas varvid varje spikfabrik gjorde en enda jättestor spik som var så tung att den inte gick att frakta bort från industriområdet. 

I den svenska sjukvården finns samma problem med att formulera mål och mätmetoder. Läkaretiken blir satt på undantag när läkarna tvingas prioritera sådant som ger klirr i kassan för sjukhuset.

Den artikel av Maciej Zaremba som beskriver detta på ett underbart sätt kan ni kopiera in på er webbläsare, se nedan. Han har skrivit 4 st artiklar i DN om den svenska sjukvården som är både skakande och intressant läsning, varav den som hänvisas till är den 4:e. Läs dessa, ni kommer inte att ångra tidsåtgången!!

http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska

PS. Jag är själv mycket nöjd med det bemötande jag och anhöriga fått på Storumans Vårdcentral så den kanske är ett lyckligt undantag från eländesbeskrivningen. Detta gäller även kontakterna med Lycksele Lasarett.  Men för några år sedan besökte en kvinna Lycksele lasarett med en misstänkt knöl i ett av brösten. Om jag minns rätt dröjde det 2-3 månader innan behandling av cancern började. Fullkomligt horribelt och oacceptabelt när det går att organisera diagnos och behandling så att behandling är igång inom några dagar. Läs Zarembas artikel! DS.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Liberala centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 2

 Centern kallar sig numera officiellt för ett liberalt parti men har hyllat liberala värderingar under lång tid. Vad nu liberala värderingar är för något. Marknadsekonomin som varit överlägsen i att ge oss hög levnadsstandard är bara en del. Yttersta vänstern och yttersta högern har sedan tidernas begynnelse haft liberalismen som hatobjekt. Framförallt är det individens rättigheter framför statens rättigheter som hatats. Tankefrihet, yttrandefrihet, äganderätt,  fri press, jämlikhet mellan könen, föreningsfrihet etc har ju inte tolererats i t ex Nazityskland, Sovjet och i dessa tider Cuba, Nordkorea, Kina, Iran och till vissa delar inte heller i länder som Egypten och Burma.

Vill man riktigt spotta ur sig sitt hat mot liberalismen används sammansatta uttryck som "nyliberal".  Jag har många gånger mött uppfattningar som att liberalism står för frihet att köra så fort man vill på vägarna eller frihet att sälja alkohol och t o m narkotika överallt, röka cigarretter överallt eller köra snöskoter och vattenskoter helt utan begränsningar. I de fallen har det varit en brant uppförsbacke att försöka förklara vad liberalismen är för något, historiskt och i nutid.

Det var en lång inledning. Välkommen Centerpartiet till skaran av liberala partier. Tillsammans med Folkpartiet skulle vi kunna få ett riktigt liberalt alternativ i svensk politik när Moderaterna tenderar att bli ett högskatteparti som försvarar världens högsta marginalskatter. Det bästa vore om Centerpartiet och Folkpartiet slogs samman till ett nytt parti Centerfolkpartiet. Den borgerliga sidan är alltför fragmenterad i Sverige med små partier som satelliter till det stora Moderata partiet. Kristdemokraterna håller på att nå vägs ände som självständigt parti och klarar sig enbart på stödröster från "kamrat 4 %" vid riksdagsvalen. Jag tycker att KD bör lägga ned sig,

Främlingsrädslan

Av , , 3 kommentarer 0

 Det har väl inte undgått någon att SD vill krympa ihop oss till forna tiders stamsamhällen där alla ser likadana ut.  Ut ur EU är bara början på en lång trist utläggning om hur en värld med 7 miljarder människor bör vara organiserad. Under stenåldern hade enl uppgift byarna max 100 invånare. Invånarna hade då bra överblick över sin tillhörighet och andra byar var ofta detsamma som fienden som det gällde att undvika. Så småningom tvingade omständigheterna och  evolutionen människan  att slå sig samman i större enheter som blev till städer och stadsstater. Naturligtvis då med murar runt omkring som skydd mot de hemska främlingarna som kunde dyka upp i avlånga skepp med ett drakhuvud i fören. Sverige blev ett sammanhållet rike någonstans kring 1200-talet e kr. I övriga världen hade dessförinnan ett antal imperier uppstått genom krig och gått under genom krig. 

Nu har två världskrig, evolutionen och en enorm befolkningsökning medfört  allt större integration och allt mer organiserat samarbete mellan stater. T ex USA, EU, ASIAN mm. Evolutionen har inte hunnit med riktigt så inom många av oss finns fortfarande anlag för att agera som på den tiden då den överblickbara omgivningen var en by eller stam på max 100 invånare som tågade omkring med stamflaggan eller stammärket i täten eller bara kurade ihop i sin lilla by i rädsla för en obegriplig och fientlig omvärld.

Motståndet mot storregioner, internationalisering, EU etc är kanske inte konstigare än att en minoritet människor inte hänger med i den nödvändiga utvecklingen. Enligt min teori i ovanstående text.

Storuman måste ändå spara

Av , , Bli först att kommentera 11

 Trots det överraskande goda bokslutet 2012 för Storumans kommun står hårda tider för dörren. Mycket av plussiffrorna är tillfälliga och inte något att räkna med för framtiden. Kommande år innehåller stora utmaningar. Skolstrukturen är absolut inte optimal och samarbete med Vilhelmina om mellanbygden saknas trots allt fagert tal om samarbete med andra kommuner.  Omsorgsnämnden har varit ständigt underbudgeterad med flera miljoner i över ett årtionde. Enda undantaget var den korta tid som Gunnar Åström och Bengt-Göran Burman var kommunalråd! Varför det kunnat fortgå beror på kommunstyrelsens ovilja att ta konsekvenserna av sina prioriteringar och t ex lägga ned boendeplatser eller hela boenden. Underskotten i bokslutet har därmed varit mer eller mindre planerade. En tillfällig lindring i underskotten har varit rationaliseringar inom hemtjänsten men den möjligheten finns inte kommande år. För år 2013 finns inte ens pengar till löneökningar och den i dag utlovade 1½ miljonen räcker inte.

Kommunen bör snarast rensa i floran av onödiga och verksamhetsfrämmande utgifter. Flygplatsbolaget i Gunnarn som blåste iväg 25 milj rakt upp i luften till obehövligt flygande för 3 år sedan (inte ens vinddraget finns kvar) lär få tillskott på 2 milj årligen. Avveckla detta drömmarnas projekt en gång för alla. Kommunen subventionerar hyror i industrihus helt utan politisk diskussion och det handlar fortfarande om miljonbelopp. Den nybyggda omlastningscentralen går med stora underskott. Den byggdes utan att ett enda bindande kontrakt med stor kund fanns undertecknat. Kan man spara pengar genom att lägga den i malpåse bör detta göras tills man har de stora bindande kontrakten som erfordras.

Kommunen har tidigare använt budgeteringsmetoden att ranka budgetposterna i 3 kategorier. Lagstadgade utgifter, nödvändiga utgifter för att klara kommunens huvudåtaganden t ex skola och omsorg och utgifter som inte är helt nödvändiga och som kan strykas. Här skulle kunna tilläggas en fjärde kategori, utgifter som saklöst kan och bör strykas eftersom de ligger helt utanför det kommunala uppdraget. Praktexempel på det kan vara aktieägartillskott och förlusttäckning till Storuman Energi som säljer el till hela Sverige. Ett annat exempel är utgifter för att upprätthålla drömmen om Gunnarn som flygmetropol. Släpp taget om politikersnuttefiltarna!

Kommunens engagemang i Storuman Energi genom hälftenägande är en gökunge som sedan många år är ett stort hot mot kommunens ekonomi. Kommunen har enlig uppgift i senaste fullmäktige hittills satsat 17,5 milj i aktiekapital och förlusttäckning till företaget som inte kunde gå med förlust. Dessutom har kommunen borgensåtaganden på enligt uppgift 15 milj. Av tidigare uppgifter att döma växlar borgensåtagandet i storlek och det kan då röra sig om betydligt mycket mer än 15 milj vissa perioder. Enkla ekonomiska samband pekar på att kommunen inte kommer att få ett öre i aktieutdelning de närmaste årtiondena. Varför i fridens namn då hålla på med dessa enorma risker på flera 10-tals miljoner för skattebetalarna? Fartblindheten har varit total. Jag började ifrågasätta dessa affärer redan 1996 i kraft av folkpartiets syn på företagande med skattebetalarnas pengar som riskvilligt kapital och blev då synnerligen impopulär hos vissa i mitt eget parti. Jag hade tydligen svurit i kyrkan! Med bl a undertecknad som pådrivare lyckades fullmäktige i juni 2012 samla sig till ett beslut om att kommunens ägarengagemang i Storumans Energi skall successivt avvecklas de närmaste åren. Helgelandskraft har förklarat sig villig att ta över i kraft av hembudsklausul så det är ju bara att sätta igång men ännu har inte en enda aktie bytt ägare vad jag förstår. Men det kommer väl likt en vårflod så småningom.

Mitt råd är alltså att göra som förr i tiden. Gå igenom och granska kritiskt varenda post i kommunbudgeten och stryk helt det som är utanför det kommunala uppdraget. Kanske det redan är på gång inför 2014? 

Friskolor – nu tvekar jag.

Av , , 7 kommentarer 1

 Det är helt rätt, tycker jag, att föräldrar och barn ska ha rätt att välja skola. En helt annan sak är om vi ska ha privata skolor som drivs i vinstintresse eller av religiösa samfund. Vinstintresset hotar alltid att prioriteras framför kvalitet och rättssäkerhet. Skolan är delvis en form av myndighetsutövning med bl a betygsättning. Lärarna i friskolor hetsas att sätta för höga betyg för att främja rekryteringen. Religiösa friskolor har ofta fått kritik för att inte vara konfessionellt neutrala. Morgonböner och liknande förekommer. Vid en inspektion fanns inget bibliotek men en massa biblar. "Fler biblar än elever"! Barn behöver (har rätt till) skolan som en fristad där de får lära sig tänka självständigt. Det finns en uppsjö av koranskolor och bibelskolor som verkar i en annan riktning.

Staten bör också återta ansvaret för skolan. Kommuner och friskolor bryr sig inte ett vitten om Sveriges internationella konkurrenskraft på kunskapsområdet. Det blir då svårt för staten att genomföra reformer för att motverka Sveriges fortgående försämring vid internationella jämförelser. Ska staten kunna förbättra läget måste staten också förfoga över verktygen. Den helt nödvändiga stora uppgradering av lärarnas löneläge som måste ske är det bara staten som mäktar med. Det håller inte med riktade bidrag än hit än dit när lärarna i allmänhet tycker att kommunerna är usla arbetsgivare.

Vård av gamla bör kunna ges av privata vårdgivare men våra barn och ungdomar har rätt till en skola som inte är till för att aktieägare skall tjäna pengar eller för indoktrinering i religiösa läror och sekter  som motverkar frihet och kvinnors rättigheter.

http://www.expressen.se/ledare/lararnas-vittnesmal-ar-chockerande/

 

Moderater och socialdemokrater på väg ingå äktenskap?

Av , , 1 kommentar 4

 De båda arbetarpartierna närmar sig alltmer varandra. S vill behålla jobbskatteavdraget. M vill fortsätta straffbeskatta utbildning via höga marginalskatter för löntagare som på ålderns höst kommer upp i 35 000 kr i månaden och däröver. Och försvaret ska bantas och bantas som om anorexia drabbat försvarspolitiken. Det håller på att finnas väldigt lite som skiljer, åtminstone i retoriken.

FP, C och KD borde gå ihop i ett nytt parti för att inte bli helt marginaliserade i det framtida politiska landskapet. Tillvaron som vårtor på den moderata kroppen har passerat "bäst-före-datum.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Carl Bildt talade med USA 1976.

Av , , 2 kommentarer 2

 Det var klokt av Carl Bildt att tala med USA 1976 som var Sveriges enda möjliga stöd om vi hotats eller anfallits av Sovjetunionen. Men detta faktum att Carl Bildt talade med USA och inte med Sovjetunionen retar förstås den svenska extremvänstern och Bildts politiska motståndare. Bildt behöver inte skämmas. Däremot finns det kommunistiska medlöpare i stora mängder inom vänstern, media och kultursfären som borde göra upp med sitt föga ärofulla förflutna. 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Skadestånd till våldtäktsoffer

Av , , Bli först att kommentera 3

 Brottsoffermyndigheten har höjt maxbeloppet för skadestånd till våldtäktsoffer från 75 000 till 100 000 kr. Efter att ha läst om hur livet förstörts för många våldtäktsoffer är 100 000 rena skammen. Det är 2 månadslöner för en höginkomsttagare. Den s k södermannen i Stockholm har överfallit och förstört livet för ett 25-tal kvinnor, varav flera överfall skett efter att han släppts ut från första straffet. Vind för våg! Han hade ju "sonat" sitt brott men sitt sjuka huvud hade han kvar.

Sådana män borde inte släppas ut överhuvudtaget utan att vara effektivt "åtgärdade". Och straffvärdet för överfallsvåldtäkt borde jämställas med mord. Och skadeståndet bör ligga någonstans vid heltidslönen under säg 20 år, Det skulle röra sig om 5-6 miljoner. 100 000! Ryck sig i tafsen!

Synen på straffvärdet för våldtäktsbrott måste vara en relikt från det patriarkala husbondesamhället

Ishockey = hjärnskakning = demens

Av , , 4 kommentarer 5

Så fortsätter de alltså, dessa anabolstinna överfall mot huvudena på motståndarlagets spelare. Hockeyn har urartat och de ansvariga slår pliktskyldigast ett slag i luften efter varje allvarlig händelse. Numera håller sig varje hockeylag i elitserien med en hjärnskakningsexpert för att få skadade spelare fit for fight så snart som möjligt. Lagen borde också anställa demensexperter eftersom flera hjärnskakningar innebär stor risk för demenssjukdomar.

Läkeprocessen för hjärnskakning tar ofta lång tid, ibland uppåt ett år, medan den ishockeyns vedhuggare som orsakat skadan får högst 3 matchers avstängning. Det är alltså ekonomiskt en bra deal att det egna lagets  vedhuggare långtidsskadar motståndarlagens toppspelare. Brynäs och andra tänkbara motståndare till Skellefteå AIK tjänar alltså oerhört på att sätta Bellemare ur spel genom överfallet.  Betalas sådant extra av arbetsgivaren?

Världens bästa spelare Sidney Crosby var borta över ett år efter överfallet mot hans huvud i NHL. Nu producerar Crosby poäng i särklass igen, men hur länge dröjer det innan han åsamkas en svår hjärnskada igen av någon träskalle som inte duger till att producera poäng?

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,