Cancerångest

Av , , Bli först att kommentera 13

Lägg ned landstingen och låt staten ta hand om specialiserad sjukvård. Kommunerna kan ta hand om primärvården. Det har jag, och andra, länge hävdat. Pengarna som sparas in på landstingsbyråkrati kan användas till vård i stället. Hanne Kjöller i DN har skrivit en artikel som visar på det orimliga i att anförtro t ex behandling av cancerpatienter till landstingen. Det leder obönhörligen till oacceptabla skillnader i väntetider och behandling. Gå och vänta i 3 månader på behandling av livshotande cancer som hela tiden växer i kroppen. Smaka på det gott folk. Hur kul är det? Men sådan är verkligheten. Skillnaderna är stora mellan cancerformer i olika landsting. Vilket landsting man bor i kan vara skillnaden mellan liv eller död. Så ska det inte vara! http://www.dn.se/ledare/signerat/cancervarden-viktigare-varden-an-vardval/

Stalin var en dålig arbetsgivare och chef

Av , , 2 kommentarer 4

Stalin behövde ingen utbildning i rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän eftersom han redan visste allt, precis allt. De flesta underlydande dog i förtid, vanligen av den typiska kommunistiska åkomman nackskott nere i något fuktigt källarvalv. Stalin såg sig som allas chef oavsett deras plats i hierarkin. Från Stalin drog man ett streck till varje sovjetisk medborgare. Det blev drygt 200 miljoner streck och det utgjorde ”organisationsdiagrammet” i den kommunistiska staten. Att deklarera en annan åsikt än Stalins innebar alltid att nedräkningen börjat och testamente måste skrivas  skyndsamt. Det typiska med ledare-chefer av Stalins sort är ofelbarheten, han hade alltid 100 % rätt  och andra hade alltid 100 % fel. Och det stämde ju! Han överlevde och alla feltänkande försvann. Rättvist tyckte Stalin! Han var den ende som fanns kvar på det 40-hövdade gruppfotot i slutändan. Alla andra suddades bort, en efter en. Radergummin fanns det i denna stat men inte mat. Varför skulle en enda av dessa sopor och nollor få stoltsera på ett foto tillsammans med den STORE LEDAREN? Utbildning i rollfördelning och ledarskap? Nä vet ni vad, Fjöl av!!

Hemmahosreportage hos gangstrar

Av , , Bli först att kommentera 1

Expressen fortsätter med sina ”hemmahosreportage” hos kriminella ligor. Det finns en unken historia av reporters samröre med kriminellt mc-gäng hos Expressen sedan tidigare. Ger dessa hovreportage hos den organiserade brottsligheten fördelar?? Som förra gången tillgång till lägenhet vid Medelhavet??  Usch för dy-lik journalistik! http://www.expressen.se/gt/25-arig-gang-medlem-utesluts-efter-flykten/

84 % vill förstatliga skoan

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt en färsk opinionsundersökning beställd av tidningen Expressen vill 84 % av svenskarna förstatliga skolan. Är riksdagen och regeringen görarädd? I vilken tjärtunna har dunet fastnat? Förstatliga även specialistsjukvården om plötsligt tummen lossnar från den plats den nu sitter.

Låt staten ta över specialistsjukvården.

Av , , Bli först att kommentera 1

Flera tunga fp-politiker tycker som jag och framför sina åsikter i en debattartikel. Min egen åsikt har länge varit: Låt staten ta över specialistsjukvården och kommunerna primärsjukvården. Skrota landstingen och spara stora resurser som kan användas till vård i stället för snack och sammanträden. Bakgrunden är de stora regionala skillnader som finns i kvaliteten på specialistvård. Staten mäktar inte med att puffa landstingspolitiker framför sig in i de rätta fållorna. SKL är fullständigt tandlöst när det gäller att garantera likvärdig kvalitet över landet. Varför hålla på med detta slöseri och dessa orättvisor år efter år efter….?

När man ändå är i gång med att reformera svenska kolosser på lerfötter kan man  återförstatliga skolan. Börja med gymnasieskolan. Här är också de regionala kvalitetsskillnaderna stora.   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-staten-ta-over-specialistvarden_8724092.svda.

Ska barnen rädda byns butik?

Av , , Bli först att kommentera 3

Skolan är till för barnen. Inte för byns butik. Inte för föräldrarna. Inte för byns bensinmack. Inte för klåfingriga politiker.  Inte för ”allt ska vara som förr” människor, vilka det finns gott om. Nordmaling är det senaste exemplet på en skoldiskussion som förs i falsett. Jag har skrivit det förr och skriver det igen. Har man en dyr skolstruktur slår det mot resurserna i övrigt, t ex stödresurser för barn med särskilda behov eftersom skolan inte har några sedelpressar. Flertalet föräldrar har barn som inte har särskilda behov. Föräldrar som har barn med särskilda behov får väldigt svårt att hävda sina barns rätt mot en hysterisk majoritet föräldrar som hävdar att de för allas talan. Ja vem vågar ha en annan åsikt i berörda byar?  Dyr skolstruktur med små byskolor slår mot de svaga eleverna men även mot elevernas valmöjligheter.

Specialresurser som behövs för elevernas val och för elever med särskilda behov får ofta tillbringa en betydande del av sin arbetstid med att köra bil till byskolorna. Skolan är till för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Samarbetsförmåga är viktigt vilket kräver att man har åtminstone några klasskamrater att samarbeta med. Barnen bör ges möjligheter att pröva sina vingar och inte låsas fast i en glesbygd som lagbundet blir allt glesare oavsett vad man kan ha för uppfattning om det. Elevernas gymnasieval är inte någon munter läsning för glesbygdens bevarare.

Var barnen bor avgörs av barnens föräldrar. Väljer föräldrarna att bosätta sig i en glesbygdsby får det konsekvenser för både vuxna och barn. Det kan vara en god idé att försöka göra en prognos för hur byn ser ut om 15-20 år. Vad finns kvar då av skola, mack, butilk, ishockeyrink och annat.

Eleverna är inte något medel för att förverkliga vuxnas visioner om ”levande glesbygd”. Kommunens skola är medel för att förverkliga elevernas drömmar, visioner och möjligheter i framtidens samhälle.

I detta inlägg har jag inte berört avståndsproblematiken eller det förhållande att det är stor skillnad på byar som är ”förstäder” till större städer och byar som ligger 5 mil från ett kommuncentrum med 1500 invånare.

Björnen sover-men inte den ryska!

Av , , 1 kommentar 3

Ryssland har ånyo övat flyganfall mot svenskt territorium. Den här gången skickade Sverige upp 2 st JAS för att visa att vi är vakna. Ingen vet väl egentligen vad tsar Putin har för agenda men tolkar man signalerna på ett visst sätt kan man befara att Putin drömmer om att vara den som går till historien som den ledare som återupprättade stora delar av den Sovjetiska staten med sina lydriken. Och ett Sverige som ängsligt undviker att trampa den ryska björnen på fötterna. Ryssland är en maktpolitisk dvärg jämfört med USA och EU eftersom makt idag är nästan detsamma som ekonomisk styrka. USA t ex torde ha 7 ggr större BNP än Ryssland om jag minns rätt. Men Putin har kärnvapen och polonium i stora mängder vilket kan vara väl så viktiga påtryckningsmedel.

Vill vi återupprätta ett anständigt svenskt försvar tar det minst 15 år från start. Är det inte dags att starta?

Stark krona hotar indsutrin

Av , , Bli först att kommentera 2

En stark krona är inget att skryta med i alla sammanhang. Främst hotas exporten för basindustrin och därmed jobben i denna sektor. Sänka räntan kan vara ett sätt att kyla ned efterfrågan på kronor. Men då har vi den hotande bostadsbubblan som hotar om räntan är låg och kraven på amortering mm är låga. Alltså: Höj kraven på låntagarna och sänk räntan. Tack.

Borg kuperar svansen

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens stora nyhet i de ytliga skvallertidningarna är att finansminister Anders Borg kapat hästsvansen. Intressantare brukar vara att lyssna på vad han har att säga tycker jag. Ska jag välja mellan pest och kolera föredrar jag nyheter om statsråds frisyrer än bling-bling-reportagen om prinsars och prinsessors olika frisyrer. Vad ”statstjänstemän” med ärvda titlar sysslar med intresserar mig inte ett skvatt. Waste of time, som de gamla grekerna sa.

Sveriges sak är vår, kan finnarna säga.

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi bör nog hålla oss lika klarvakna som finnar och balter när det gäller vår framtida säkerhet. Naturligtvis bör vi snarast gå med i NATO. Finland har idag ett försvar som mångfaldigt överträffar vårt. Vi får hoppas att finnarna hjälper oss om behov skulle uppstå!

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/historien-tog-inte-slut-med-kgb-arkiven_8685938.svd