Delade turer i fullmäktige

Av , , 9 kommentarer 7

I V-K kan man läsa att flera tusen undersköterskor måste rekryteras  i Västerbotten inom några få år pga pensionsavgångar. Samtidigt lockar vårdutbildningar väldigt få sökande. Samtidigt kommer inlandet att lida stor brist på personal till övriga sektorer. Men det är inom vård och omsorg problemen väntas bli störst.

Viktiga orsaker till att vård och omsorg inte lockar unga människor i dag är enkla att upptäcka om man inte vill låtsas vara blind. De politiker som inte upptäckt hur det är ställt kan tyvärr ha andra problem än blindhet. För att beslutsfattarna själva ska förstå problemen föreslår jag att fullmäktige har följande arbetstider (delade turer) under en fullmäktigedag: Kl 0700 – 1100 och 1600 – 2000. Vi kan även införa delade turer för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I fortbildningssyfte.

Problembild:

1. Lönen är usel. Storuman ligger här dåligt till.

2. Arbetet är stundtals tungt och stressande.

3. Arbetstiderna är obekväma, nätter och helger. Naturligtvis svårt att helt undvika.

4. Dagsverkena delas upp i block med mellanliggande ledighet på flera timmar. S k delade turer.

5. De anställda får i stort sett betala arbetskläderna själva.

6.  Heltidsanställningarna är få.  Alla varianter förekommer, 75 % är vanligt. Den anställde förväntas alltså leva tillsammans med någon som har full lön.

Vad kan man göra då? Sorsele försöker importera ryssar. Jag tror att alla inlandskommuner  måste stimulera arbetskraftsinvandring i stor skala. För att locka svenska ungdomar måste lönen vara attraktiv och heltidstjänster det vanliga. Personalen måste ha tid till huvuduppgiften vård och omsorg. Brukarens rätt till utevistelse måste det finnas personal till. Delade turer ska inte vara ett tvång utan en rättighet som den anställde har om den anställde VILL ha delade turer av någon anledning. Arbete varannan helg skall undvikas, det borde införas en rätt till arbete högst var tredje helg. I de fall den anställde VILL arbeta varannan helg eller kanske alla helger ska det inte läggas hinder i vägen. Lönen under obekväm tid, nätter och helger,  skall vara så hög att det gör skillnad och upplevs lockande. Arbetsgivaren skall bekosta arbetskläder som är snygga och som kan bäras med stolthet.

Med andra ord. Omsorgen av gamla kan mot bakgrund av ovanstående inte vara ett i årtionden återkommande sparbeting varje år samtidigt som vårdtyngden ökar i och med att vi lever längre och att medelåldern i våra äldreboenden ökar kontinuerligt. Jag såg en uppgift om att varannan 80-åring har minst 10 mediciner.

Jag har under flera år föreslagit att en rekryteringsplan för skola, vård och omsorg skall upprättas i kommunen och även gemensamt i den s k 10-kommungruppen men har hittills talat för döva öron. Det är tur för mig att jag, när jag rekryterar ny älghund, inte bär mig lika korkat åt. Jag har insett att för att få ett bra älghundsämne gäller det först och främst betala vad ett bra älghundsämne kostar och inte ha valpköpet som familjens sparobjekt. Man måste ha en målsättning och en plan för rekryteringen.

Karin Malmfjord redogjorde för rekryteringsproblemen och vårdyrkets bristande attraktivitet under gårdagens fullmäktige. I övrigt en generande tystnad. T o m jag var tyst för inget behövde tilläggas till det Karin sa och jag har tidigare berört frågan åtskilliga gånger.

Storstäderna suger åt sig

Av , , 5 kommentarer 2

Enligt TT ökar antalet jobb starkt i Stockholm-Uppsala och i Göteborg. Det är tjänstesektorn som drar. Skåne går dåligt och är troligen smittat av att det går dåligt i Danmark. Undantag finns. T ex Norrbotten där gruvnäringen expanderar. Vi får väl i Västerbottens glesbygd hoppas på de gruvprojekt som planeras.

Det ser alltså ut som det alltid sett ut sedan flyttvågen började i slutet på 1950-talet. Glesbygden blir glesare eftersom det där saknas näringsförutsättningar och unga välutbildade människor flyttar till regioner som behöver välutbildade människor, t ex Stockholm. Vårt eget Umeå expanderar också men kanibaliserar egentligen på Västerbottens glesbygd.

Ja, varför sörja över att vår ungdom hittar bra karriärmöjligheter och utveckling i storstäderna. Lycka till borde vi säga.  "Vi flytt int" passar nog inte alla i de nya generationerna.

S behöver en partitidning

Av , , 5 kommentarer 4

Socialdemokraterna i detta land torde ofta uppleva att partiet bytt partilinje eller hittat på ny partilinje utan att de vet om det förrän de tillrättavisas av dem som vet bättre. Nämligen vad partiordförande Juholt plötsligt och utan förvarning sagt i någon intervju kvällen innan.

Det kanske är dags att starta en partitidning (s) som får namnet "Sanning". Vad ordet sanning heter på ryska har jag en aning om men ska kanske inte ta upp här. Dock var det så i ett stort land att ingen vågade svara på någon fråga om partilinjen utan att ha läst dagens nummer av "Sanning". Vartenda ord. Det kunde plötsligt hända att partiordföranden ändrat partilinjen 180 grader och då var det rent livsfarligt att kl 1200 dagen efter hävda den partilinje som gällt   fram till sänggåendet dagen innan.

I Sverige är det dock inte farligt att inte veta eller till och med  ifrågasätta vad partiordförande Juholt plötsligt hittat på men penibla situationer kan uppstå när man upptäcker att den partilinje man hävdar inte gäller sedan något dygn tillbaka. Ett partiorgan som hänger i hasorna på Juholt och som tillkännager Juholts alla nya påhitt skulle underlätta för S tror jag. Läser man "Sanning" till morgonfikat kan man se den nya dagen an utan att behöva våndas över vad partilinjen i olika frågor är för tillfället.

Redan i skolan lär man sig ju att det är bra att alltid vara i besittning av facit.

Den kommunistiska ryggsäcken

Av , , 2 kommentarer 6

Vänsterpartiets fyra partiledarkandidater åker runt i Sverige och presenterar sig. De ställdes inför frågan vilket land av USA eller Cuba som var mest demokratiskt. En av dem som inte kunde ha en åsikt i den frågan var Jonas Sjöstedt. Ett häpnadsväckande och upplysande inte-svar. En av världens i århundraden mest stabila demokratier USA versus enpartidiktaturen och förtryckarstaten Cuba som i likhet med Nordkorea utser statschef genom nepotism. Eller snarare en form av ärftligt enväldigt kungadöme av Karl Marx nåde.

Vänsterpartiet borde göra upp med sitt kommunistiska förflutna. På riktigt!

Barnamördaren i Rydaholm

Av , , 1 kommentar 9

En notorisk rattfyllerist och knarkare tar för femtielfte gången sin bil och kör i mycket hög hastighet genom Rydaholm, delvis uppe på trottoaren. Han kör ihjäl en liten flicka vilket är en naturlig följd av den ådagalagda likgiltigheten för andras liv och hälsa. Han dömdes av hovrätten till fängelse i 2 år och 6 månader. Nu överklagas domen till Högsta Domstolen. Eventuell, kanske  ökar HD på straffet med någon månad. Teoretiskt skulle barnamördaren kunna få 6 år bakom galler men i svensk rättsskipning krävs då nog att rattfylleristen mosar ihjäl ett helt dagis med barn, personal och allt. Om ens det räcker.  Maxstraffet är ett spel för galleriet m a o.

En annan egenhet i svensk rättsskipning är att tidigare brott. även av samma slag, inte påverkar påföljden. Att rattfylleristen och barnamördaren straffats för rattfylla flera gånger tidigare påverkar inte straffet ett dyft för massakrerandet av ett litet barn. Svensk rättsskipning saknar alltså minne vilket är en allvarlig åkomma på det personliga planet. Åkomman är allvarlig även på det offentliga planet. Efter ca 2½ år är den här potentiella dråparen ute på gatorna och kör bil på fyllan igen. En klockren och enkel förutsägelse. Så är det bara och vi accepterar det. Eller?

Det måste vara någon relikt från bilismens barndom när överklassen körde bil med keps med knopp på huvudet och rutiga golfbyxor att det är så stora straffrabatter på att ha ihjäl en annan människa med bil. På 1940-60-talet poängterades ofta i tidningarna med vilken bil någon körts ihjäl. Särskilt om det var en dyr sportbil av typen Ferrari eller Porsche. Som om dödens dignitet och onödighet hade med bilens pris och toppfart att göra.

Oavsett om någon has ihjäl p g a vårdslöshet med gevär, kniv, yxa eller bil borde straffen vara likvärdiga. Bilen är mångdubbelt farligare för allmänheten än Sveriges alla gevär, yxor och knivar sammantagna.

Förbjud omskärelse!

Av , , 7 kommentarer 5

Kan inte begripa varför vi ska tillåta stympande åtgärder på försvarslösa barn på grundval av hedenhösa föreställningar, religiösa eller andra. Efter mycket beslutsvånda är omskärelse av flickor förbjuden, men mycket tjafsande var det. Nu kräver läkare återigen för femtielfte gången att stympande omskärelse av nyfödda gossebarn ska förbjudas.

Genast dyker protesterna upp från rabbiner och andra som talar om "kulturell identitet". Icke omskurna pojkar och män skulle drabbas av "identitetskris". Jag tror att identitetskrisen uteslutande är ett problem för knivmännen. Och hur vet man att de män man möter på stan är omskurna eller inte? Det kan väl bara vara ett "problem" för nudister på nudistbad. Jag handlade mjölk och bröd idag i min dagligvarubutik och kunde inte upptäcka vare sig det ena eller det andra. Min uppfostran avhöll mig från noggrannare studier. Ingen behövde alltså lida i butiken vad jag förstår. Vem-vilka lider och varför? Skulle vi gå efter bokstaven i 2000-4000-åriga böcker är det mycket häftiga saker som skulle äga rum långt utanför dagens civiliserade beteenden.

Det är förbjudet i dag att med kniven ge sig på hundars svansar, s k kupering. Ge nyfödda pojkar ett motsvarande skydd som gäller för hundar. Bort med kniven från skapelsens underverk!

Riter som utövas med kniv på andras kroppar får det att gå kalla kårar utefter min rygg. Detta handlar inte om religionsfrihet utan om religionstvång. Befria oss från sådant ociviliserat tvång.

Resurser till äldreomsorg minskar.

Av , , 4 kommentarer 4

I Sverige har resurserna till äldre vård minskat med 6 % år 2000 – 2009. Samtidigt har antalet äldre ökat med 9 %. Per åldring över 80 år har var sjunde krona försvunnit från äldreomsorgen under angiven period. Dessa fakta har tagits fram av professor Marta Szebehely vid Stockholms Universitet. Verksamheter inom omsorgen som fått mera resurser under år 2000 – 2009 är barnomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Vill vi leta syndabockar för dålig kvalitet inom äldreomsorgen ska vi nog inte bara nagelfara privata vårdgivare som i ett antal fall misskött sig. Den som har ett minne kan ju tänka på demensboendet i kommunal regi i Piteå som saknade personal nattetid. Piteå kommun fightas som bara den för att inte uppfylla socialstyrelsens krav på ökad bemanning. Vi måste också slå fast att kommunpolitikerna har det fulla ansvaret för att säkra kvaliteten inom omsorgen oavsett om den sker i egen eller privat regi. De som nu försöker vinna politiska poäng på de hemskheter som uppdagats på några platser kan få äta upp en hel del senare när det t ex uppdagas att det aktuella vårdbolaget anlitas av ett stort antal socialdemokratiskt styrda kommuner. Eller att stora brister kan finnas i kommunalt bedriven omsorg. Hyvlar man bort resurserna år efter år i kommunbudgeten  får det konsekvenser.

Äldreomsorgen förändras med åren och kanske t o m utvecklas på sina håll. I glesbygdskommuner har vi en tydlig utveckling mot en upp och nervänd befolkningspyramid. Den kategori som ökar mest är + 80 år. Ännu mer utpräglad är ökningen av + 90 år. Samtidigt föds allt färre barn. I t ex Storumans kommun fyller det årliga tillskottet av barn knappt 2 skolklasser.  Det finns en hel del pengar att spara genom anpassning av skolstrukturen till verkligheten. Den gamla tumregel kommunen har för nedläggning av en skola är 20 elever. Det antalet var kanske OK för 30 år sedan men skolan har de senaste årtiondena utvecklats så att jag anser antalet vara för lågt. När man drar in skolor i andra kommuner handlar det ofta om skolor med 30 – 40 elever.

Vad jag menar är att kommunens politiker måste anpassa budgetramarna till den faktiska utvecklingen och inte hålla på med den destruktiva hyvlingen av alla konton år efter år. Att vissa verksamheter under 15 års tid nästan alltid haft stora överskott och vissa verksamheter nästan alltid haft stora underskott beror, vill jag påstå, på att osthyveln varit metoden i stället för kontinuerlig budgetanpassning till det faktiska behovet. Hur är kostnadsutvecklingen i Storuman t ex under år 2000 – 2009 per brukare inom skola och omsorg, de i särklass största verksamheterna? Det skulle vara intressant att veta. Och varför vet vi inte detta självklara?

Den typ av undersökning prof Szebehely gjort skulle vara intressant att se uppdelad på kommuntyper.

 

Regionfrågan och Svarte Petter

Av , , 8 kommentarer 2

Norrbotten har bestämt sig. Jämtland-Västernorrland har bestämt sig.  Norrlands 1 miljon invånare (1/9-del av Sverige) delas upp på 3 st dvärgregioner. En fungerande region bör ha minst 1 milj invånare enligt många förståsigpåare. Regionsjukhuset NUS i Umeå kommer även i fortsättningen att serva Västernorrland och Jämtland?? Eller byggs ett nytt regionsjukhus upp i Östersund? Alla nuvarande norrlandslän sitter egentligen med var sin Svarte Petter.

Nuvarande länsindelning är sedan 1600-talet och den som skapade ordning på torpet var Axel Oxenstierna. Nu sker indelningen "underifrån" genom leken "chans på dig?" Jag tycker att regeringen skulle ha lagt sig mer kraftfullt i regionsindelningen. Det är bedrövligt hur det skett. Ledarskap? Pyttsan! Väck upp gubben Oxenstierna för böveln!

Jag hoppas verkligen att t ex Örnsköldsvik och gärna andra kommuner söder om Västerbotten väljer norra regionen AC + BD i stället för navelskådarna i Jämtland och Sundsvall. En halv miljon inv är på tok för litet underlag för en väl fungerande region som med tyngd kan hävda sig mot omvärlden.

Fartspärr för unga män

Av , , 4 kommentarer 2

I Norge orsakas var femte dödsolycka av en man 18-24 år.  Samma andel torde även gälla i Sverige. I Norge föreslår en folketingsledamot att unga män får restriktioner för att få köra bil, alkolås, fartspärr och förbud att ha passagerare. Bara i Västerbotten har en hel drös ungdomar dödats eller gjorts till invalider de senaste 20 åren genom att vara passagerare i bilar som körs av unga, vettlösa manliga fartdårar. Alla som ser på TV och/eller läser tidningar kan dra sig till minnes sådana händelser. Det händer ju varje år!

Det enklaste torde vara att kräva fartspärrar. Det är ganska enkel teknik som redan finns på långtradare. Förhoppningsvis kunde fartspärrarna bli obligatoriskt på alla bilar i framtiden. Det skulle spara över 100 liv per år i Sverige. Över 1000 liv per tioårsperiod o s v.  Vari ligger poängen med att sälja bilar som kan göra drygt 200 km/tim när högsta tillåtna fart är 120 km/tim på motorväg. Med GPS-teknik borde det vara möjligt att differentiera fartspärren beroende på fartgränsen på den väg man kör för tillfället. Vi har ju rigida säkerhetsregler för sliprondeller, trafikflygplan, cirkelsågar, jaktvapen mm mm. Varför ska bil- och mc-trafik vara undantagna?

Alkolås skulle också spara många liv vilket torde vara värda de pengar sådana kostar. Förbud mot att ha passagerare kostar ingenting men kan säkert orsaka praktiska problem i glesbygd.

Vattenfalls ”miljardförlust”

Av , , 17 kommentarer 5

Efter sjabblet med kärnkraftverk som står stilla när elbehovet är som störst behöver kanske Vattenfall lite medömkan från oss elkonsumenter. Nu påstår sålunda Vattenfall att en reaktor som stått stilla ett halvår p g a kvarglömd dammsugare kostar kärnkraftverket (som ägs av Vattenfall) 1,8 miljarder kronor.

Men hur är det nu med det?? Det bortfall av flera reaktorer p g a underhållsarbeten mm under den tid när förbrukningen är som störst medför höga elpriser eftersom de styrs av tillgång och efterfrågan på elbörsen. Om elpriset ökar p g a elbrist med t ex 20 % kan gissningsvis Vattenfalls intäkter öka med 10 miljarder. Eftersom mycket el produceras i övriga elproduceraande anläggningar som vattenkraft, oljekraft, kolkraft och vindkraft ger det Vattenfall enorma intäktsökningar.  10 – 1,8 = + 8,2 miljarder. Med andra ord, den som glömde dammsugaren i reaktorinslutningen  borde nog ges en bonus som är flerdubbelt högre än Nordeadirektörens och ges en rejäl pension i hundramiljonklassen.

Jag tycker inte att det massmedia nu förmedlar till oss konsumenter om Vattenfalls knägång p g a 1,8 förlorade miljarder ger oss hela sanningen. Är det skickligt utförd desinformation? Någon oberoende expert på elmarknaden borde ge sin syn på den påstådda "förlusten" satt i sitt sammanhang.