Kommunal mobiliserar

Av , , 2 kommentarer 7

Kommunal bryter sig ur LO:s samordning av löneförhandlingarna. Det är sannerligen på tiden! Under årtionden har lönegapet ökat inom LO mellan de typiskt manliga förbunden och de typiskt kvinnliga. Enligt de avtal som träffats under lång tid har t ex undersköterskor sett ut att få minst likvärdiga löneavtal men har ändå halkat efter lönemässigt. Hur har det kunnat hända?

Jag tror att det gått till på följande vis. De förbundsavtal som träffats ser rimliga ut och alla ser nöjda ut trots skrala lönepåslag. Varför är de typiskt manliga förbunden nöjda? Ja väldigt nöjda!

Jag har varit facklig förtroendevald i Lärarnas Riksförbund och senare även suttit på arbetsgivarsidan. För något tiotal år sedan hade lärarnas löner vandrat ner i källaren och rekryteringsproblem visade sig. Lärarhögskolorna hade svårt att fylla platserna och studenter med mycket skrala gymnasiebetyg antogs. Arbetsgivaren bestämde sig för ”krafttag” och lärarna skulle under en 5-årsperiod få totalt 10 % mer än andra grupper, alltså genomsnittligt 2 % per år. Jag förutsåg genast vad som skulle hända, att lärarna efter dessa 5 år skulle ha fortsatt att förlora jämfört de mansdominerade LO-förbunden. Jag fick rätt! Hur kunde detta ske? Jag frågade en LO-ombudsman hur deras löner kunde öka betydligt mer än de centrala avtalen år efter år. Han svarade att de centrala avtalen bara var spel för galleriet och att de verkliga avtalen förhandlades fram i ”det lokala varvet”. Det hade jag förstås anat länge men fick mina aningar bekräftade.

De kommunalt anställda har inget ”lokalt varv” som ger några pengar. Här räknas noggrant intill sista kronan och hundradels procenten. Det har resulterat i att utbildade undersköterskor med ansvarsfulla och fysiskt tunga arbetsuppgifter har en skamligt låg lön jämfört med arbetare i t ex processindustri. Eller mindre än hälften av vad en del stuveriarbetare tjänar enligt tidningsskriverier.

Vi har långt kvar till en jämställd arbetsmarknad och Kommunal bör inte tjänstgöra som LO:s gisslan längre. Upp till kamp…

Lågaffektivt bemötande

Av , , 1 kommentar 7

En lärare har råkat illa ut som fysiskt hindrade en elev att blockera en skolkorridor med en soffa. Eleven ifråga ska ha någon form av diagnos och ha för vana att leva rövare i skolan. Målet ska visst avgöras av HD! I övrigt är jag inte så insatt i fallet. Men den ännu ej vetenskapligt verifierade metoden lågaffektivt bemötande borde enligt elevombudsmannen ha tillämpats, d v s läraren ifråga borde ha låtit ”krigaren” fortsätta att blockera korridoren och använda avsevärd tid för att lågaffektivt tala eleven tillrätta. En korridor är bl a utrymningsväg vid särskilda händelser ska väl påpekas.Elevombudsmannen tycks dock vara en högaffektiv person som tar ett sådant ärende ända till Högsta Domstolen (HD!

Mot elevers rätt att leva rövare och störa måste vägas alla andra elevers rätt att få ägna sig åt studier i lugn och ro. Man måste fråga sig om inte elever med sådan problematik borde ha elevassistent eller få undervisning på särskild plats men assistenter kanske sparas bort när självsvälten i skolan ökar p g a besparingar.

Lågaffektivt bemötande har säkert sina fördelar i särskilda boenden och psykets vårdavdelningar men i skolan ska studiero för alla prioriteras! Jag vet för jag fick prova långt innan lågaffektivt bemötande var ett akademiskt begrepp. Jag finansierade mina högskolestudier 1966-70 genom att bl a arbeta som extra vak på lasarettet  kl 21-07. Därefter omklädning och färd till föreläsning! En gång vakade jag på en lugn medicinavdelning när larmet kom kl 0100, ”kom genast till psyket”!  Jag larvade dit och när korridordörren öppnades såg jag en jättelik ”gorilla” tåga fram och tillbaka i korridoren med  systrar och biträden släpande efter i klasar. Polisen hade bara dumpat killen på psyket och stuckit. Jag med 75 vältränade kilon skulle alltså rädda situationen men det var bara det att mannen ifråga hade ca 130 vältränade kilon! Uppgiften var att få in bjässen i ett vårdrum med säkra fönster. Där och då uppfann jag begreppet lågaffektivt bemötande, nöden är uppfinningars moder! Årtionden senare blev lågaffektivt bemötande ett akademiskt begrepp! Bjässen var inte ilsken utan deprimerad. Han visade sig vara en tysk f d olympisk silvermedaljör i diskuskastning. Jag pratade lugnt med honom på min knaggliga tyska och fick in honom i rummet. Det visade sig att han var pojkvän, nu f d, med en aktris som uppträdde på en av stadens lyxkrogar. Hon hade denna kväll gjort slut och han hade försökt begå självmord genom att hoppa ut genom ett fönster på 7:e våningen. Vakter och polis lyckades hindra honom. Mitt ”lågaffektiva bemötande” gjorde diskuskastaren lugn och vi skildes som vänner. Tyvärr blev jag alltför populär på psyket så många fina lugna vak slutade mitt i natten med kallelsen, ”Håkan kom genast till psyket”! Ibland blev det akuten vilket definitivt inte heller var en lugn plats under helgnätter.

Upphandlingskatastrofen sjukvårdsmaterial

Av , , 1 kommentar 7

En fullkomligt sanslös upphandling. Hur kan man ta ett anbud som är avsevärt under andras utan att göra bakgrundskontroller? Uthyrare av videokassetter är lite eljest än att leverera sjukvårdsmaterial.

En annan aspekt på detta är vår beredskap. Helt galet är att samhällsviktiga funktioner inte upprätthålls. Något för MSB att bita i på momangen. Vi har inte krig eller kris än och detta elementära fungerar ändå inte.

Många tycks nu vilja kasta bort barnet med badvattnet och kräva att försäljning av sjukvårdsmaterial och mediciner återigen ska skötas av samhällsägda företag. Det nu uppståndna problemet beror i första hand på brister i upphandlingen och i bakgrundskontroller av anbudsgivare. Lägsta anbud kan i slutändan vara det dyraste anbudet när allt ”extra” som inte tagits med i underlaget har betalts.

Det är en ren härdsmälta att denna sjukvårdskatastrof inträffar i fredstid. Nu måste MSB se över vilka lager av olika varor som måste finnas inom landet för att möta ”den inre fienden” i form av ansvarslösa företag och aningslösa inköpare och naturligtvis ”yttre  fiender” i form av katastrofer och ofred. Vi måste kunna bättre än Sovjetunionen och dess ändlösa köer!

Putin och FSB nickar och noterar. Vi får nog genast fördubbla försvarsbudgeten om vi ska känna någon form av säkerhet. Och det är inte bara fråga om sjukvårdsmaterial. Hela vår livsmedelsförråd lär finnas på långtradare på väg till grossister och butiker.

Kärnkraftskärlek

Av , , 5 kommentarer 2

Moderaterna men även KD,SD och L har fastnat i en obegriplig kärlek till den strålande kraften hos kärnkraftverk. De reaktorer som är ekonomiska att driva bör naturligtvis få vara kvar tills det inte håller längre ekonomiskt men att bygga nytt sägs ta 15 år och då torde produktionspriset per kilowatt vara synnerligen oattraktivt för konsumenterna. Redan idag är ny kärnkraft dubbelt så dyr som t ex ny vindkraft och skillnaderna torde öka.  Bäst att inse att ny kärnkraft hör till historien. Inga företag är beredda att bygga svindyr ny kärnkraft. Något som Fred Flintstone kan ägna sig åt i humor-TV! Eller Frimurande politiker i sina källare!

Sverige har stort överskott på el och exporterar stora mängder. Det stora problemet är överföringskapacitet och där finns stor senfärdighet med utbyggnaden både inom landet och till och från grannländer och kontinenten. Blåser det inte någonstans i vårt avlånga land (mycket ovanligt) så blåser det på andra håll i Europa. Det finns nu även jätteprojekt med solenergi där energin överförs på mycket långa avstånd till områden med stort elbehov från områden med mycket sol.

Utvecklingen har sprungit ifrån kärnkraften och de partier jag nämnt ovan. Den är för dyr att producera och inget seriöst företag är beredd att satsa aktieägarnas pengar på sådant. Men vi konsumenter är kanske tänkta att betala överpriser med benäget bistånd från våra politiker? Vem skall betala? Falinken?

Kvinnodominans i skolan

Av , , 4 kommentarer 2

Enligt nya uppgifter går 38 % av männen vidare till högskolestudier och motsvarande andel för kvinnor är 62 %. Det är siffror vi måste ta på största allvar. När man tittar på program i SVT2 där olika personer uppträder som experter och forskare i olika ämnen frapperas man av den stora kvinnodominansen. Andelen kvinnor som går vidare till forskarutbildning är också större än för män.

Det är också numera en verklighet att tjejer får högre betyg på gymnasiet än killar.

Vad har orsakat detta? Jag tror att man måste gå tillbaka några årtionden för att försöka förstå.

1. Skolan har blivit i det närmaste enkönad, först grundskolan och nu ser vi samma utveckling i gymnasiet. Killarna får allt färre manliga förebilder att relatera till i skolan.

2. Huvudorsaken till den totala kvinnodominansen är att lärarna på högstadiet och gymnasiet under flera årtionden åkt rakt ned i källaren lönemässigt i relation till andra yrken, särskilt om man beaktar livslönen efter amortering på studielånen. I bruksorterna kunde killarna strunta i att anstränga sig i skolan och efter avslutad grundskola genast få jobb på bruket med högre lön än sina lärare. Killarna har sett detta och är så pass smarta att de satsar på det som ger bra inkomster. I motsats till detta har tjejernas enda chans varit att anstränga sig i skolan och studera vidare för att skaffa sig en anständig levnadsstandard. För knappt 60 år sedan var lönen för en läroverksadjunkt och en riksdagsman ungefär lika stor, nu har riksdagsledamöterna dubbelt så hög lön!

3. Den stora flyktingvågen det senaste åren från främst Afghanistan har innehållit en stor andel killar som haft svårt att kvalificera sig för högskolestudier av förklarliga skäl, men det är en liten del av förklaringen. Utvecklingen i skolsystemet har ju pågått i årtionden!

4. Attityderna i befolkningen har naturligtvis också betydelse. Så länge jag minns, åtminstone sedan 1960-talet, har det ansetts töntigt för killar att anstränga sig och vara duktig i skolan. Plugghäst har inte varit en speciellt uppskattande beteckning från skolkamraterna. Jag återkommer till detta med livslönen. Det är fortfarande så att många mansdominerade yrken, som kräver gymnasieexamen på yrkesprogram, ger högre lön och betydligt högre livslön än yrken som kräver högskoleexamen. Killarna är kanske väldigt smarta som väljer bort högskolestudier.

5. Pedagogiken anses inte vara anpassad för killarna i skolan. Kan nog vara så när man snart måste använda förstoringsglas för att hitta manliga lärare i skolan.

6. Lönenivelleringen har enligt min mening gått för långt och världens högsta marginalskatter är inte heller bra för en  arbetsmarknad som behöver attrahera skarpa hjärnor, även från utlandet.