Dimridåer på fullmäktige

Av , , 62 kommentarer 6

Tisdagens fullmäktige bekräftade vad de flesta redan visste. Försöket att ta över Rikstrafikens uppgifter och utgifter genom att bedriva flygtrafik på eget bevåg har orsakat ett jättehål i kommunens ekonomi. Kommunstyrelsens förlust på 17,5 milj under 2009 beror till största delen på den kommunalt bedrivna Rikstrafiken. Kommunalrådet Gunilla Lundgren kunde nu tala om att det förhåller sig så att flygförluster påverkar räkenskaperna precis på samma sätt som andra förluster.

Men sedan råkade kommunalrådet slira på sanningen. En fullmäktigeledamot frågade hur kommunen skulle hantera det stora underskottet med tanke på balanskravet, att återställa en förlust inom 3 år. På detta svarade kommunalrådet att det inte alls var något problem, ekonomin skulle vara återställd redan i slutet av 2011. Den kalkyl som detta bygger på är att alla kommunens verksamheter ska spara in 100 % av sina kommande löne- och kostnads ökningar 2010 – 2012. Det innebär personalminskningar på sannolikt uppåt 60 personer fram t o m år 2012 om vi antar att löne- och kostnadsökningarna blir 2 % per år. För omsorgsnämndens del ungefär hälften av dessa bördor. Ekonomin återställer sig inte av sig själv. Varenda bortsnillad miljon ska sparas in på skola, fritid, kultur, omsorg, näringslivspolitik mm mm under de kommande åren. De politiker som orsakat eländet är ganska tysta. Gunilla Lundgren var den enda som försökte förklara effekterna av det fatala beslutet i oktober 2008 att flyga på eget bevåg. Ingen av de skyldiga har ännu tagit bladet från munnen och beklagat sina ställningstaganden.

Om övriga i fullmäktige följt följande ledamöters exempel i oktober 2008 hade vi i Storuman kunnat blicka framåt med en stark kommunal ekonomi.

Ulf Vidman m

Erland Dahlberg fp

Håkan Rombe fp

Bengt-Göran Burman v

Helena Israelsson v

Henry Cruz v

Dan Frohm c

Hugg in dessa personers namn i sten! (Eller kom ihåg namnen och kryssrösta i september!) De förutsåg vad som skulle hända. Men det är inte alltid bekvämt att för det mesta ha rätt, det ska gudarna veta.

Bombade flickskolor

Av , , 1 kommentar 2

Muslimska extremister, vissa titulerade Talibaner, har bombat flera flickskolor i Pakistan. Man har kastat syra i ansiktet på flickor som dristar sig till att gå i skolan och attackerar skolflickor på gatorna Det är nästan så att stenåldern börjar kännas modern. Ska man sätta detta i sammanhang med de flickor och kvinnor som i fria och demokratiska västländer går klädda i burka (tältliknande överdrag) på allmän plats och i skolan?

Det är nästan så att jag vill göra det. Båda företeelserna är exempel på strukturellt förtryck av kvinnor fast viss skillnad finns i hänsynslösheten. Men att stifta lagar som förhindrar detta förtryck i fria västländer är inte så lätt. Det enda raka vore kanske att förbjuda alla typer av symboler religiösa symboler i vissa sammahang.

Svaret på fråga 1 i kommunalkunskap är förstås alternativ A. Jag tror jag avslutar min kommunalkunskapsskola för våren närmar sig och dygnet har inte nog antal timmar. Komvux eller folkhögskolankan kanske ordna något för de behövande? Jag kan bara konstatera att ännu har ingen (=0 st!!) av dem som trumfat igenom besluten om 22 miljoner till egen Rikstrafik erkänt att det var ett dumt beslut. Alltså tycker dessa kommunala "förtroendemän" att det var ett klokt beslut trots att skola, fritiden, kulturen och omsorgen av våra gamla och handikappade kan drabbas av mycket svåra konsekvenser.

Lektion 1 i kommunkunskap

Av , , 9 kommentarer 4

Eftersom en viss person ideligen likt en papegoja spammar  på min blogg  för beslut som t ex omsorgsnämnden tvingats ta försöker jag, trots att jag inser det omöjliga, att  "förklar för den som int begrip".  Frågan gäller i princip om kommunen ska styras med 41 st  budgetar, en favoritbudget för varje ledamot, eller om kommunen ska styras med en budget

Fråga 1 i kommunskolan. Vilka är ytterst ansvariga för att omsorgsnämnden eller utbildningsnämnden tvingas flytta eller lägga ned ett boende eller en skola eller att minska personalen trots lika eller ökande behov?

Alternativ A. Kommunstyrelse och fullmäktige som prioriterar och tilldelar så lite pengar att nämnden tvingas vidta besparingarna.

Alternativ B. Nämnden som tvingas vidta åtgärderna på grund av att nämnden inte tilldelats pengar så det räcker.

Alternativ C. En i nämnden befintlig politiker som envisas med att informera allmänheten om hur politikerna handskas med ekonomin.

Rätt svar i nästa nummer i kommunskolan.

Behöver kommunen förmyndare?

Av , , 5 kommentarer 7

Grekland och Storumans kommun tycks ha en del gemensamt, t ex politiker som kör landets eller kommunens ekonomi i sank. Samma ansvarslösa beteende med inlevererade skattemedel.

Jag deltog i omsorgsnämndens sammanträde 21/4. I stort sett ger den ekonomiska redovisningen samma bedömning som tidigare. Ett antal konton kommer att spricka under detta år eftersom de är underbudgeterade tack vare för liten ram, tack vare miljonrullningen till sponsring av flygbiljetter. Eftersom det nya löneavtalet på X procent inte är inräknat bedömer jag och andra som begriper sig på det här att nämnden ligger back i prognosen med åtminstone 3,5 miljoner med ett antaget läneutfall på 2 %. Blir löneutfallet större blir det värre.

De av kommunstyrelsen och fullmäktige tilldelade nettoramarna är

2009  118 milj

2010  118 milj

2011  118 milj

2012  118 milj

Om löneutveckling och övrig inflation blir 2 % per år är det bara att ta fram kulramen och räkna hur många tjänster som måste bort för att klara break even.

År 2010 blir det minus minst 3,5 milj.

År 2011 blir det minus med ytterligare 3,5 milj. Ska vi bemanna ett synnerligen behövligt nytt demensboende med 8 brukare lär vi gå back  med 1 – 3 milj till.

År 2012 blir det minus med ytterligare 3,5 milj plus ytterligare kanske minus 2 milj för det nya demensboendet.

För de självutnämnda "positiva tänkarna" är det nu bara att med kulramens hjälp räkna hur många tjänster som måste bort. Tips: räkna med 3 tjänster per miljon.

Nämnden skulle alltså behöva en budget år 2012 på omkring 132 miljoner om vi räknar med att demensboendet på 8 platser blir klart under den aktuella tiden. Vi har tilldelats 118 miljoner! De flesta nyckeltal och indikatorer tyder på att vi redan slimmat verksamheten utöver det lämpligas gräns. Enligt Västerbottensnytt idag finns 12 st i kö för äldreboende och kommunen riskerar pga detta stora böter.

Omsorgsnämnden behöver alltså 14 miljoner extra fram till år 2012. Den styrande majoriteten i kommunen har slösat bort 22 miljoner på att leka Rikstrafik i Gunnarn. Namnen på dessa ska offentliggöras i denna blogg före valet. Annars är det bara att gå in på kommunens hemsida och läsa kommunstyrelse- och fullmäktigeprotokoll.  Man måste nog vara i besittning av ett speciellt intellekt om man påstår att Rikstrafikleken i Gunnarn inte påverkar situationen för de äldre och även de unga i kommunen, ja all övrig verksamhet!  Jag uppmanar nu de tomma tunnor som brukar skramla på kommentarspalterna att komma med en trovärdig lösning på kommunens självförvållade ekonomiska problem i stället för innehållslöst svammel. Eller komma med förslag på vilket boende av Sibyllagården och Vikbacka som ska läggas ned först och vilket boende som ska läggas ned som nummer två. Den summa på 12 milj som ska sparas in fram till 2012 är nämligen lika med den totala budgeten för både Sibyllagården och Vikbacka. På kommunalhuset angrips den som försöker påskina att det finns ett samband mellan 22 miljoner till att leka Rikstrafik och de 12 miljoner som fattas för att Omsorgsnämnden ska klara omsorgen för äldre, handikappade och övriga behov i omsorgens verksamhet. Sanningen går inte att förtrycka i Sverige, det ska jag se till!

 

Det där bröllopet

Av , , 1 kommentar 4

Härmed tillkännages att jag inte kommer att åka på det där bröllopet. Jag kommer att leta efter fornlämningar på annat håll den dagen så jag har inte tid. Men jag förväntar mig att Sveriges samtliga kommuner representerar på bröllopet med kommunfullmäktiges ordförande i spetsen, överlämnandes storslagna presenter från de kommunala undersåtarna. Med tanke på framtida statyer vore väl en ståtlig stridshingst ingen dum idé. Pengarna kan väl tas från kontot för bevarande av det historiska arvet.

Sorsele gör rätt

Av , , 3 kommentarer 7

Sorseles kommunledning gör en rekryteringsresa till norra Ryssland för att locka folk till kommunen som kan klara den annalkande arbetskraftsbristen. Bland inlandskommunerna ligger Åsele och Sorsele sämst till men problemet drabbar även Storuman, Vilhelmina, Dorotea och andra kommuner. Detta har AF:s experter förutspått i minst 10 år och nu börjar vi vara där. Arbetskraften kommer inte att räcka till för att klara samhällsservice och annan service t ex handel och transporter. Pensionsavgångarna överstiger den tillkommande arbetskraften.

Jag har länge kämpat för att lapplandskommunerna ska göra gemensam sak när det gäller rekrytering från utlandet eftersom samarbete om rekrytering, utbildning mm innebär kostnadsfördelar och effektivitetsfördelar om man samarbetar. Nu drar Sorsele iväg i ensamt majestät och lika bra är väl det om övriga kommuner föredrar att blunda för det som kommer. Sorsele har kommande behov av arbetskraft i bl a omsorgsverksamheten. Eftersom Storuman försatt sig själv i det ekonomiska läget att allvarliga personalminskningar måste ske i skola och omsorg de närmaste 3-4 åren kanske vi kan hjälpa Sorsele med friställd arbetskraft. Med tanke på nedskärningarna som kommer i Storumans kommun kanske vi också blir tvungna exportera ett antal av våra äldre till Sorsele om vi ska klara acceptabel kvalité på vård och omsorg. Men som Ekman i Jönssonligan sa: "Jag har en plan!" De politiker som skjutit kommunens ekonomi i sank med sitt fanatiska miljonrullande till "egen Rikstrafik i Gunnarn" kanske har en plan. Fram med den "planen" innan valet om jag får be!

Aftontidningar=intellektuell öken.

Av , , 2 kommentarer 10

Läser i den ena att Jonas och Daniel pratade förtroligt i flera timmar på Teatergrillen i Stockholm. Inte tjänade Teatergrillen särskilt mycket på det bordet. Daniel och Jonas tillfälligt lediga från jobbet? Eller var det själva jobbet? Ibland lutade de sig mot varandra och talade viskande!!!! säger tidningen andlöst i stegrad upphetsning. Jag har två frågor:

1. Vilka skor hade de på sig?

2. Vilka är Jonas och Daniel?

Kommunerna i balans?

Av , , 10 kommentarer 5

Enligt Kommunförbundet och regeringen har kommunerna en stark ekonomi och har klarat krisen bra genom att hushålla klokt med pengarna. Det finns tyvärr undantag och jag råkar bo i ett undantag. I detta undantag bor dessutom 6100 andra själar som inget annat ont gjort förutom att välja en kommunledning som raserat ekonomin genom att leka Rikstrafik på flygets område.

Som jag tidigare visat på denna blogg har 23 miljoner till onödigt flyg orsakat ett stort hål i kommunens ekonomi som kommer att stå oss dyrt de kommande 3-4 åren. Personalminskningar måste genomföras i kommunens kärnverksamheter i en omfattning som jag inte begriper hur de ska gå till utan allvarliga skadeverkningar. Till den som tycker att allt är frid och fröjd vill jag säga att eländet knappt har börjat än. Men det kommer. Var så säker!

Med andra ord. När media basunerar ut hur bra kommunerna klarat krisen och hur bra kommunernas ekonomi är så finns det beklagliga undantag och ett sådant är Storuman. De goda nyheterna gäller inte oss. Och det är Storumans politiska ledning som är huvudorsaken till denna självstympning..

Terrorister av olika sorter

Av , , 1 kommentar 1

Terroristerna som hotar allas säkerhet tycks till största delen bestå av grupperingar som har en blind tro som de med våld och död ska pådyvla oss alla andra. Sprängdådet mot forskningslabbet i Malmö är med största sannolikhet utfört av djurrättsaktivister. Här uppe kring Umeå sprängs lastbilar och utförs mordbränder och sabotage av samma sorts människor. Aparta människor som funnit gemenskap i fullkomligt galna läror.

Det mest hotfulla är ändå kanske de islamistiska grupperingar, t ex al Qaida, som spränger och dödar runt om i världen. Självmordsbombare är svåra att avslöja innan de spränger sig själva och andra i atomer i bussar, tunnelbanor och folksamlingar. President Obama varnar nu för terroristernas försök att skaffa sig atombomber. När man har som högsta mål i livet att avliva så många andra människor som möjligt är atombomben förstås perfekt. Och detta tänker de göra i sin guds namn. I USA har man avslöjat och beslagtagit vapen hos kristna extremister som förbereder krig mot det övriga samhället. Man behöver nog inte anstränga sig för att hitta flera läror och grupper som vill ta livet av oss.

När vi diskuterar integritetsfrågorna hör ovan beskrivna bakgrund till det som måste vägas in. Annars riskerar vi att köra rakt fram när vägen kröker.

Brottsoffrens dag

Av , , 2 kommentarer 1

Enligt ett program i TV är det brottsoffrens dag idag. Det får mig att fundera över en artikel i V-K där en kriminell tonårings 19-årige storebrors "CV" beskrivs. En lång lista över våldsbrott, varav flera grova våldsbrott. Enligt vår vänsterflummiga rättspraxis opererar den här ynglingen i straffrabatternas paradis. I USA hade den här 19-åringen förmodligen redan för att par år sedan dömts till ett tvåsiffrigt fängelsestraff (i antal år). Hur många brottsoffer ska samhället tåla innan det sätts stopp för sådana här gangstrar? Ska vi vänta på första dödsoffret innan någon händer? Och vad händer då? 19 år och mord, det blir väl 2½ år pga låg ålder och så ut igen för att smocka ned nästa, är väl en bra gissning.