Senfärdigheten med Covidvaccin osakar död och sjukdom

Av , , 19 kommentarer 5

I DN-debatt i dagens DN-dabatt slår ett antal svenska professorer fast att den svenska senfärdigheten och njuggheten med höstens covidvaccin är förkastlig och skadlig. Det kan ju inte vara så att den kvinnliga profilerade antivaxxare, klimatförnekare och konspirationsteoretiker som nu finns i regeringsunderlaget (SD) har påverkat den svenska senfärdigheten och njuggheten i en internationell jämförelse. Försvaret gällande den den svenska senfärdigheten är att Regionerna kunde spara pengar med att invänta säsongsinfluensavaccineringen. Hur värderar man förlust av liv och svåra biverkningar av sjukdomen Covid när man försenar vaccineringen och ger rådet till stora åldersgrupper att avstå från höstens vaccinering? Sverige har här skämt ut sig i jämförelse med många andra länder!

Ge bort stulet land?

Av , , 13 kommentarer 15

Svenska Freds, Putin och Trump är inne på samma spår att Ukraina ska ge bort stora stulna landområden för att göra Putin G L A A D! Det är mycket intressant att Svenska Freds, Trump och Putin är inne på samma linje, hur det nu kan komma sig. Vad de två ”snillena” Svenska Freds och Trump helt missar är att Putin har en grandios PLAN att återupprätta det Sovjetiska imperiet från tiden före 1989 inklusive det förslavade Östeuropa och då är erövringen av Tjetjenien, Krim och Donbassregionen bara början. Putin har under lång tid förberett det ryska folket på detta genom historieförfalskning, propaganda och att kopiera Hitlertysklands metoder rakt av. Det ryska folket påstås vara ett särskilt märkvärdigt folk med historiska rättigheter som omkringliggande folk skall underkasta sig. Endera genom att låta sig uppslukas eller att övergå till att bli ryska lydstater som Östeuropa efter andra världskriget eller bli ängsliga neutrala som Sverige i Baltfrågan efter ww2.

”Putinjugend” (en kopia på Hitlerjugend) är en organisation som arbetar på att förvandla det uppväxande släktet i Ryssland till robotliknande varelser vars högsta ideal är att kriga och dö för sitt fosterland. Ärkeprelaten Kirill som stapplar omkring och ryker utlovar evigt liv till alla som dör ”hjältedöden” för fosterlandet vilket förkroppsligas av Putin själv. Stalintidens miljontals mordoffer får inte omtalas i skrift eller i skolundervisningen och bokbålen brinner eller i bästa fall river man ur några sidor ur böckerna som under Stalintidens tvära kast i den aktuella ”politiska linjen”. Putlerjugend omfattar idag långt över en miljon medlemmar som hjärntvättas från årskurs ett i den ryska skolan. I lägre åldrar har man leksaksvapen och i högre åldrar övar eleverna skytte med automatvapen.

Detta och historieförfalskningen håller man inte på med för att norpa några delar av Ukraina det närmaste året eller åren utan vi kommer att få leva med ett imperialistiskt Ryssland i årtionden om inte en ny revolution rensar bort tyrannerna i Kreml. Det ryska folket har alltid plågats under tyranner med undantag för en kort period i början av 1900-talet och under 1990-talet. Under övrig tid har ryssarna ägts av tsarer och efter ca 2010 av Putin himself. Ryssarna är inte självständiga medborgare längre som i ”väst” utan tyrannens privata egendom vars högsta plikt är att dö för sitt land som förkroppsligas av tyrannen Putin. Vi bör lära av Polen som har drabbats mycket hårt av Ryssland genom historien. Polen satsar nu på att fördubbla sina försvarsutgifter till minst 4 % av BNP inom ett fåtal år. Det borde Sverige också göra! 4 brigader som nu planeras är en fis i världsrymden. Vi har haft upp till 37 brigader under kalla kriget = 140 000 man! Det är klart att en del av manskapet kan ersättas av missiler av olika slag, men ändå!

”Starka män”.

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag har under ett långt liv mött s k ”starka män” i politiken i Norrbotten och Västerbotten och nog medverkat till ett par s k ”starka mäns” ändalykt från toppositionen. I ett fall genom att vederbörande tappade många röster till mitt parti Folkpartiet i ett kommunalval och i ett annat fall genom det som numera kallas ”metoo-skandaler”. Om ”metoo” hade börjat ett par årtionden tidigare hade vederbörande kommunalråd (han som brukade snusa nyanställda kvinnor ”där bak” före godkännande) garanterat sparkats och valsat runt i press, radio och TV.

Men nu ska jag berätta om Norrbottens ”starke man” Erik Hammarsten. Jag hade plötsligt hamnat Norrbottens Läns Landstings Tekniska nämnd där jag var ersättare eftersom den ordinarie folkpartisten blivit riksdagsman. Detta hände i senare delen av 1970-talet. Jag läste som vanligt igenom handlingarna i förväg och hittade ett intressant ärende nämligen ett förslag om att installera luftkonditionering på en hjärt-lung-vårdavdelning på ett lasarett i Malmfälten. Tekniska nämndens arbetsutskott hade föreslagit avslag. Sammanträdet ägde rum en solig och varm dag i det nybyggda landstingshuset i Luleå och lokalerna var/är luftkonditionerade. Ordförande i tekniska nämnden var Norrbottens ”starke man” Erik Hammarsten. När vi kom till ”mitt” ärende begärde jag ordet och yttrade ungefär följande: ”Här sitter vi friska beslutsfattare i Landstingets luftkonditionerade lokaler och ska fatta beslut om en begäran att en vårdavdelning för svårt hjärt- och lungsjuka på ett lasarett ska förses med luftkonditionering. Jag tycker att det är oanständigt av nämnden att säga nej till förslaget och yrkar bifall”. Nu brast det för Hammarsten och han började med en lång utskällning av mig för att jag vågade gå emot utskottets beslut. Sedan han hade lugnat ned sig blev det omröstning som jag naturligtvis förlorade. Efter ytterligare några ärenden blev det paus och min närmaste bordsgranne kom fram till mig och försökte trösta mig med att ”han är alltid så där när han är på dåligt humör så jag skulle inte ta det så hårt”. Jag svarade att jag tvärtom blev stimulerad av ohyfsade typer som Erik Hammarsten. Han log. Bordsgrannen var överläkare och ledamot för Moderaterna. Jag fick lite senare information om Erik Hammarstens alkoholmissbruk så hans dåliga humör kunde handla om att han helt enkelt var ”bakfull”.

Jag träffade något år senare en person som arbetade på Bodens Lasarett som berättade att det hände var och varannan helg att Hammarsten kom i ambulans från Luleå för avgiftning och ”hela lasarettet gick upp i stabsläge” eftersom högsta hönset i Landstinget var på ingång i ambulans. Missbruket ledde nog till hans för tidiga död.