Finlands sak var vår

Av , , Bli först att kommentera 4

 I dag är det 70 år sedan den kommunistiska staten Sovjetunionen överföll Finland. Det skedde sedan Sovjetunionen och Hitlertyskland i augusti 1939 gjort en uppdelning av Nordeuropa. Sovjet skulle få fria händer i östra Polen, Baltikum och Finland. Tyskland fria händer väster därom. En kommunistisk sovjetisk marionett Kuusinen bildade en skuggregering som skulle tåga in i Helsingfors efter den tänkta snabba segern. Kuusinen och hans "regering" bidade sin tid i Sovjet och där förblev denna skurk i evärderliga tider. Det gick nämligen inte som Stalin tänkt sig.

Efter 200 000 ryssars och 22 000 finnars död och en ordentligt förödmjukad Röd Arme blev priset för Sovjet att ockupera hela Finland för högt och 13 mars 1940 ingicks en fred som ändå innebar kännbara landavträdelser för Finland. Sovjet var tvingad att reorganisera sin armé efter Stalins massiva mördande av generaler och överstar under 1930 -talet och dessutom var nederlaget mot Finland en väckarklocka. Omvärlden trodde att Röda Armén var en papperstiger, vilket visade sig vara en dumdristig bedömning senare. För nederlag för Stalin var det. Politiskt och militärt nådde inte Sovjet sina mål på långa vägar.

Tack Finland för att vi slapp Sovjetunionen som närmaste granne i öster 1939 – 1990. Som framgått av media de senaste 2 månaderna fanns det tillräckligt med KGB-agenter i Sverige ändå under den tiden. Antalet stupade i Röda Armén lär aldrig bli klarlagt, det är ju så i diktaturer. Seriösa bedömare har kommit fram till ett det måste ha varit över 200 000. Den säkerställda siffran är naturligtvis lägre.

Finland har ibland kritiserats för att de senare gick med i Andra Världskriget på Tysklands sida. Egentligen helt fel. Finland passade bara på tillfället att ta igen det land, Karelen, som Sovjetunionen genom sitt anfallskrig stulit från Finland. När Finland återtagit sitt land stannade den finska armén och undvek Tysklands lockelser att fortsätta in i Leningrad som belägrades av tyskarna på västra sidan. Mycket klokt att inte falla för frestelsen att "ge igen". Det betalade sig senare. Noterbart är att det svenska kommunistpartiet och dess tidning Norrskensflamman under hela detta ödesdrama för Finland från första stund stod på Stalins sida. Så var det med de "kamraterna".

Navelskådarna i Schweiz

Av , , 8 kommentarer 2

Har lite svårt för det lilla navelskådande landet i mitten av Europa. Trots sitt läge är Schweiz inte med i EU och nu tycker jag att de lika gärna kan hålla sig utanför. Ett sådant land platsar helt enkelt inte i det demokratiska, toleranta och frihetsälskande EU. I en folkomröstning!! om det ska vara tillåtet att bygga minareter har 57 % av de röstande tackat nej till minareter på Schweizisk mark. Kan över huvud taget sådana regler tvärs emot religionsfriheten i EU tillåtas i ett EU-land? Kan inte tro det. Då känns Turkiet som ett bättre alternativ för utvidgning av EU. Nä låt det lilla Alplandet joddla i  sin ensamhet. Jag stryker landet i min lista över anständiga nationer.

Inte ens FN har dugt för dessa knätofsar. År 2002 röstade en mycket knapp majoritet för att Schweiz skulle bli medlem i FN. Då hade landet vid otaliga folkomröstningar röstat nej.  Schweiz förste ambassadör i FN kände sig snart mobbad och utfryst av de övriga länderna. Hur kul är det att ha ett land i FN som ställer sig neutral till precis allting, folkmord, brott mot mänskligheten, ja allt man kan tänka sig. Ambassadören fick uppsöka sjukan för han kände sig så utanför och ensam. Han sitter väl nu förhoppningsvis på ordentligt säkerhetsavstånd från närmaste minaret. Annars får han väl nya besvär.

Tyvärr så har jag inga undangömda pengar i Schweiziska banker. Annars hade jag tagit ut dem på studs och placerat dem i ett modernt och anständigt land.

Kvinnoförtryck i religioners namn

Av , , Bli först att kommentera 2

Inför visningen av kortfilmen "Submission"  producerad av Ayaan Hirsi Ali och Theo van Gogh (den senare bestialiskt ritualmördad) anlitade Nobelmuseet en imam som skulle ange vilka delar av filmen som skulle klippas bort för att inte misshaga muslimer. Nobelmuseets ambitioner med filmen är att slå ett slag för yttrandefriheten och mot islamofobin. Yttrandefriheten, hoppsan, har jag läst rätt? 

I Dagens Nyheter har  kolumnisten Lena Andersson skrivit en intressant artikel om Nobelmuseets kullerbytta. Hon skriver. "att ha universella individrättigheter som oavvislig kompass är enda sättet att inte vackla i sitt stöd till dem som förtrycks av gruppens normer". De orden borde huggas in i sten utanför varje skola. Lena Andersson citerar ur Kenan Maliks bok "Från fatwa till jihad" om en allt vanligare självcensur hos media. Det är inget försvar för dagens förtryck att kvinnor i Sverige lidit under religioners förtryck ända in på 1900-talet. Egentligen finns rätt mycket av kvinnors underordning fortfarande kvar. Se bara på vårdlöner contra industrilöner.

Saab legat i respirator

Av , , 2 kommentarer 3

Ibland blir kommentarer riktigt roliga. I Aftonbladet kan man läsa, "Saab har legat i respirator i 20 år, dags att dra ut sladden". För de anställda är det förstås inte roligt att läsa sådant och de håller sig nog för skratt. Ändå verkar allting gå mot ett slut som många befarat om nu inte Kina håller på att svämma över av dollarhögar som måste få en desperat placering i vad som helst. Kan instämma i sakinnehållet i lustigheten ovan. Saab har under en unikt lång högkonjunktur för bilindustrin inte kunnat redovisa annat än förluster. Hur ser framtidsutsikterna ut för ett sådant företag i en djup lågkonjunktur som varar i flera år? Jag vill då inte att mina skattepengar ska gå till ett företag som ingen seriös kapitalplacerare tror på. Går det inte att ordna ett bankkonto för alla som vill satsa pengar i detta företag? En slags frivillig skatt för dem som vill vara med om att bränna  pengar i stor skala. Lars Ohly kan ju börja med grundplåten.

Förnuftet segrade

Av , , 12 kommentarer 11

Efter en lång fullmäktigedag känns det skönt att få motionera fingrarna på tangentbordet. Kommunens ekonomi visade sig idag vara mer illa ute än jag någonsin befarat.  År 2009 års förlust lär bli omkring 13 miljoner. Denna förlust ska enligt balanskraven tas igen år 2010 – 2012. Det blir en ryggsäck på -4,3 miljoner per år. Kommunens inkomster framöver, skatter, statsbidrag och avgifter, ökar inte varför löneökningarna varje år måste sparas in. Med en årlig löneökning och kostnadsökning på 2 %  blir det – 7 miljoner ytterligare som ska sparas in per år. Eftersom t ex omsorgsnämndens kostnadsram för 2010 mera är en önskedröm än realiteter och andra delar i budgeten, t ex kostnader för att avveckla flyget inte finns budgeterade torde det bli ett underskott i 2010 års budget på säg -5 miljoner. Dessa miljoner ska enligt balanskravet tas igen åren 2011 – 2013 med snitt 1,7 miljoner per år. Nu är vi uppe i ett sparkrav för 2010 på  11,3 miljoner miljoner.  Dividera miljonerna med  0,33 så har du antalet heltidsanställda det är fråga om.

Den beslutade utbyggnaden av demensvården som skjutits fram till en oviss framtid av majoriteten i fullmäktige kommer när den är på plats om X antal år att ställa krav på mera pengar. Sparkravet för kommunen år 2011 blir med samma läge 13 miljoner kr. Läggs dessa nu nämnda sparkrav ut med osthyvelsprincipen kommer det att bli storslakt på verksamheterna i t ex äldreomsorgen. Skolan lär inte komma undan helsinnad heller trots att skolan har ännu ej uttömda möjligheter att strukturrationalisera. Demensutbyggnaden röstades bort av en liten majoritet på dagens sammanträde trots att det var en struntsumma jämfört med vad flyget skulle ha kostat och då ansågs det ju finnas pengar  Konsekvenser av detta beslut kommer inte att låta vänta på sig eftersom läget är akut.

 Det är för mig helt obegripligt hur 15 ledamöter i fullmäktige trots kännedom om det ekonomiska läget kunde tänka sig att satsa ytterligare 22 miljoner kronor på eget flyg för 2010 och något drygt  halvår in på 2011. Plussa på dessa miljoner i ovanstående siffror. Jag är inte bara häpen, jag är näst intill förstummad över bristen på ekonomiskt sinnelag och ansvarsfullhet. Kommunen har tyvärr under detta år varit en lekstuga i flygbranschen som kostat skattebetalarna 11 onödiga miljoner och det lär bli några miljoner till framöver.  Kommunfullmäktige är ansvarigt för att den ekonomiska härdsmälta som väntar blir sju resor värre än den behövt bli. Det började med beslutet i oktober 2008 och sedan har följetongen fortsatt. Finanskrisen och dess verkningar är en av orsakerna till eländet men finanskrisen har nonchalerats från hösten 2008 fram till dessa dagar. Läser folk inte tidningar?

Enligt tidigare löften ska jag framöver presentera röstsiffrorna med namn och partitillhörighet från dagens huvudfrågor i fullmäktige. Styrelsen för flygbolaget hoppade av vilket är beklagligt men kanske förståeligt. Styrelsen ska ingen skugga falla över, de har utifrån förutsättningarna jobbat hängivet, skickligt och bra. Det problem vi inte kunde komma runt är den kommunala ekonomin. Kommunlistan hoppade av styrande alliansen. De kunde inte förstå hur folk kunde vara otrogna när de själva inte ens orkade vara trogna…… Sitter nu alla still i båten lär väl inga större saker hända. Det brukar ju gå att regera med hoppande majoriteter. Framtiden är alltid osäker, man kan få en tallgren i huvet utanför Luspengymnasiet eller ännu värre på sin promenad.

Storumans kommun rättshaverist?

Av , , Bli först att kommentera 5

När en person riskerar sitt välbefinnande, sin ekonomi och sitt anseende för att få 100 % rätt i en fråga där vederbörande aldrig kan få 100 % rätt brukar vederbörande kallas för rättshaverist. I Storuman bedriver en samling politiker en kamp på liv och död mot den svenska staten för att visa att kommunen har rätt att med Storumans kommuns skattebetalares pengar ta över Rikstrafikens roll som upphandlare av flyg när denna Rikstrafik avslutat stödet till flyg från Gunnarn för att satsa på de 3 övriga flygplatser som betjänar 38 000 invånare i södra Lappland.Statens beslut gäller i förstone i 3 år.

Det har fått till följd att kommunens skattebetalare subventionerar flyget i Gunnarn med 11 + 8 + 8 miljoner kronor i 3 år. Om det nu räcker med det. Samtidigt får Sveriges skattebetalare, alltså även vi, betala 10 miljoner per år i skadestånd till flygbolaget som trafikerar Lycksele, Vilhelmina, Hemavan eftersom trafikunderlaget från Gunnarn avsågs utnyttja de 3 nämnda flygplatserna. Att Storuman skulle obstruera på detta sätt fanns nog inte i sinnevärlden hos den svenska staten.

Storuman riskerar kvaliteten i välfärdens kärna genom att kasta 11+8+8 = 27 milj kronor i ett svart hål till ytterst begränsad nytta. En halv lunchrast till närmaste flyg. Kommunen riskerar alltså sitt välbefinnande. Kommunen kör även sin ekonomi i botten och riskerar alltså även sin ekonomi. Anseendet tycks inte heller ha några toppnoteringar i omvärlden p g a detta rallarslagsmål mot staten. Anseendet hos kommunens egna medborgare är i botten med undantag för dem som har sina fingrar i syltburken i Gunnarnflygtrafiken. Alla tre kriterier jag nämnde i början verkar vara uppfyllda. Jag överlåter till läsarna av denna blogg att ta ställning till om kommunen visar ett typiskt rätthaveristbeteende i denna fråga.

Kommunal o-ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunfullmäktige beslutade i februari följande ramar vilket innebar att en besparing på 2 milj drabbade enbart kommunsturelsen.

Kommunstyrelsen                                              71,6 milj

Fritids-kultur och utbildningsnämnden         111,3 milj

Omsorgsnämnden                                            119,0 milj

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden            3,0 milj

Nu föreslår kommunstyrelsen att 2 miljoner återförs till kommunstyrelsens budget som blir 73,2 milj och att fritids-kultur-utbildningsnämnden minskas med 0,9 milj och och omsorgsnämnden minskas med 1 milj. Kommunstyrelsen anser alltså att fullmäktige hade FEL. Fullmäktige förväntas alltså nu rösta RÄTT. För att nu hålla mig till det jag har full insyn i, omsorgsnämnden, innebär detta med 2 % löneökning och ett väntat underskott för 2009 på 0,7 milj och befarade ökningar på socialbidrag och institutionsplaceringar att i storleksordningen 3 miljoner måste sparas in förutom de redan beslutade besparingarna på ledningsorganisation mm. Miljonen för vård i Umeå som det blir tvist om kan endast mildra allvarliga verkningar inom omsorgen OM kommunen skulle vinna, vilket inte är säkert på något vis. Det kan bli fråga om närmare 10 tjänster i omsorgen som ska bort och då blir det folk i den dagliga vården och omsorgen.

Den av fullmäktige beslutade utbyggnaden av demensvården med 8 platser har kommunstyrelsen förpassat till en framtid när en del av dagens förtroendevalda inte längre finns kvar som förtroendevalda, d v s tidigast 2011 kan en utbyggnad börja. Ianspråktagandet av lokalerna kan då dröja till 2012! Så löser man ett akut problem. Kommunfullmäktige hade FEL och förväntas nu rösta RÄTT. Statens extra pengar till välfärdens kärna då, 4,6 miljoner, vart tog de vägen? Svar: Inte en femöring går till välfärdens kärna utan till att täcka jätteförlusten på 11 + 8 + 8 miljoner som tokbeslutet  att bedriva eget flyg i trots mot staten i oktober 2008 orsakar kommunen. Detta ödesdigra beslut lägger en våt filt över precis allting annat i kommunen, inklusive utvecklingsinsatser. Detta bortsvindlande av skattebetalarnas pengar kommer att gå till den kommunala historien.

Glädjande att det nya industrihuset tydligen är helt uthyrt vid starten. Ett av de största problemen med företagande i glesbygd är svårigheten att få lån till byggnad av lokaler. Orsaken är enkel, en industrilokal i glesbygd som kostat  kanske 10 miljoner att bygga är, om företaget går i konkurs,  värd kanske högst 1 miljon. Pantvärdet vid lån är alltså mycket lågt. Kommunerna kan här underlätta för företagarna genom att bygga industrilokaler och hyra ut. Företagarna kan då koncentrera sig på maskinutrustning, marknadsföring och produktion. Den nu aktuella industrilokalen innehåller dessutom en rejäl sponsring av de företag som är hyresgäster. Jag upptäckte av en slump i kommunens budget en kostnadspost på 2 miljoner till industrihuset vilket förvånade mig. Det svar jag fick var att det beror på att industrihuset är tänkt att gå med en planerad förlust i 10 år med årlig nedtrappning av den kommunala sponsringen, år 1 =2 milj, år 2 =1,8 milj o s v. När jag ville ha omprövning av detta blev svaret att hyreskontrakten redan var undertecknade. På så sätt fick kommunen en utgift på 2 milj år 2010, 1, 8 milj år 2011 osv. Som ett vådaskott. Ingen ville kännas vid den här utgiften. Någon politisk diskussion av det rimliga i denna utgift har jag ej hört och jag är inte helt döv. Observera att denna utgift bygger på att lokalerna är helt uthyrda. Jag tycker att det är OK att kommunen tar risken att lokalerna ibland kan stå tomma en tid men i övrigt ifrågasätter jag sponsringen genom nedsatt hyra. Den företagare som bygger själv får inga allmosor från kommunen. All erfarenhet visar att samhällsstöd till företag bidrar till att snedvrida konkurrensen och oftast är skadligt på lång sikt. Lokaliseringspolitik är en statlig uppgift, inte en kommunal.

Styrningen av kommunens ekonomi kan verkligen ifrågasättas.

Bortmotad från akuten

Av , , 6 kommentarer 4

Trodde jag skulle få hjärnblödning i går morse. I TV-soffan diskuterade man fallet med den man i 50-årsåldern som dog i svinflunsan bara timmar efter att han blivit bortmotad från akuten i ett tillstånd där han sittande i familjens bil knappt kunde säga sitt namn. Hans fru hade sökt vård totalt 5 gånger varav den sista gången skedde genom påringning på klockan vid akutintaget. Där fick de vänta i 10 minuter innan man öppnade och då var maken redan halvdöd. Fruktansvärt uprörande men tyvärr sådant som händer alltför ofta d v s mottagande sköterskor som ibland uppträder som landstingets målvakter. Och som vanligt ligger ansvaret högre upp än hos den mottagande sköterskan. Är det inte läkarens uppgift att ställa diagnoser? Jag har sagt det förr. Med ett samhälleligt vårdmonopol riskerar vi att få fokus på vårdgivarens budget i stället för fokus på patienten/kunden.

Min adrenalinnivå höjdes ännu mer av "den automatiska telefonsvararen" från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Trots försök från den anhörige till den döde mannen och programledaren var automatsvaret, " måste utredas först, kan inte uttala mig om det specifika fallet".  Till slut lät han som en gammal grammofonskiva som hakat upp sig.

Han kunde väl åtminstone ha gett försvararna av det samhälleliga planstyrda vårdmonopolet något att glädja sig åt. Men icke. Han kunde väl ändå ha kläckt ur sig rent allmänt att det inte är acceptabelt att nästan medvetslösa patienter avvisas från sjukvården. Han kunde ha kläckt ur sig att sådana här händelser inte är unika utan ett strukturellt problem som SKL måste ta itu med. I det aktuella fallet funderar jag om inte åtal borde väckas mot personal som avvisat. Om ett antal avvisande budgetmålvakter straffades för brott tror jag att vi skulle ha ett betydligt säkrare läge för hjälpsökande patienter. Om vi nu ska ha kvar den planekonomiska modellen för nästan all sjukvård.

Rötägg festar i kulturhuvudstaden

Av , , 1 kommentar 4

Kriminella mc-gäng har enligt "Galapetter" haft fest i Umeå men den alerta polisen gjorde tillslag och arresterade 5 st som misstänktes för diverse brott. Beatrice Ask borde skynda på den lagstiftning som möjliggör för dessa kriminella rötägg att med pengar från brottslighet finansiera fästningsliknande  lokaler och föra ett penningslukande leverne i övrigt. Det är utmanande att rötäggen dessutom får socialbidrag som vi alla andra betalar via kommunalskatten. Pengar som helt uppenbart härrör från brottslighet måste kunna beslagtas.