Grabbgänget i kommunala bolag

Av , , 3 kommentarer 1

Enligt STV är det en kompakt mansdominans i kommunala bolag. Är det av den anledningen man kan finna generösare arvoderingar i kommunala bolagsstyrelser? Ja, jag vet, de har ju så mycket större ansvaaaaar!  Även i Storuman är mansdominansen total även om vi inte är "sämst i klassen". Två kvinnor har lyckats ta sig in i Storumans fem olika kommunala bolag.

Med tanke på verksamheten i de olika kommunala bolagen kanske den lockar politiker som är intresserade av flygplan och motoriserade maskiner. Med andra ord de traditionella grabbintressena, det som surrar och lever om. Eftersom de kommunala bolagen även betjänar den halva av mänskligheten som är kvinnor är det verkligen dags att städa upp i grabbarnas paradis, de kommunala bolagens styrelser.

3 kommentarer

Landstingets motstånd mot privata initiativ.

Av , , 2 kommentarer 1

Medicinkonsulten i Lycksele hotas av nedläggning p g a besvärliga krav från Landstinget. Det passar bra in i bilden av ett landsting som ska vara ett av de mest privatiseringsfientliga i landet. Jag har inga klara belägg för det men det tycks ofta vara så att privata läkarmottagningar ofta har mycket nöjda kunder, förlåt "patienter". De utvärderingar jag sett pekar för det mesta på det. Jag har bekanta som tidigare anlitade en privat läkarmottagning i Lycksele och deras berättelser om det fina bemötandet och mottagandet var fantastiskt att höra. De kunde ju jämföra med hur förhållandet var tidigare när de var hänvisade till landstinget. Jag brukar ibland ironisera över att det är skillnad mellan att bli behandlad som "kund och att bli behandlad som "kostnadsbärare".

Det är märkligt att när offentliga verksamheter inom äldreomsorg och skola privatiseras så kan de privata ägarna lyfta stora vinster men ändå bedriva en verksamhet som är minst  lika bra som den tidigare kommunalt bedrivna. Om detta kan man läsa i senaste numret av tidningen "Dagens samhälle". Vad detta beror på försöker många hitta svar på.

En kanske intressant infallsvinkel i sammanhanget är de kommunalt drivna hotellrörelser som fanns i snart sagt varje glesbygdskommun för 20-40 år sedan. Jag var själv inblandad i en sådan kommunalägd hotellstiftelse som revisor för många herrans år sedan. Hotellet gick med förlust varteviga år som en naturlag och på samma sätt var det i Storuman, Vilhelmina, ja överallt. När sedan privata ägare tog över alla dessa kommunalpampdrivna hotellrörelser började samtliga visa vinst. Också som en naturlag. Företagare leker med egna pengar och politiker leker med andras pengar. Jag tror att det är en del av förklaringen.

2 kommentarer

CIA i farten igen?

Av , , 2 kommentarer 2

 

Läser i en dagstidning en något taggad artikel att CIA fått USA:s regerings uppdrag att påverka opinionen i Tyskland och Frankrike till att bli mer positiv till insatserna i Afghanistan. Inget nytt under solen säger jag. Den som inbillar sig att den information vi får via media är objektiv är i sanning blåögd. Det finns alltid en avsändare som har vissa syften. Informationen är dessutom utvald av någon redaktör någonstans och även urvalet är subjektivt. Den bild av USA som våra egna media gett oss de senaste årtiondena är enligt många USA-kännare ganska snedvriden. Jag undrar själv i vilken grad detta beror på vänsterdominansen inom journalistkåren i Sverige, vilket är ett väldokumenterat faktum.  Varje land försöker påverka opinionen i andra länder i vissa syften. Helt legitimt, anser jag, om det inte är fråga om omstörtande verksamhet i demokratier. När vi svenskar drar ut i härnadståg i opinionskriget försöker vi t ex pådyvla andra länder i Europa vår osed att stoppa tobaksprodukter under överläppen. (Är det fråga om ett halvt hekto snus har jag även sett att underläppen måste användas för att avrinningen inte ska bli för stor ner mot hakan-halsen). Vi har under nästan 70 år försökt inbilla vår omvärld att Sverige är ett neutralt land. Neutraliteten har blivit ett så fint värdeladdat ord i Sverige att det blivit en besvärjelse. I en avskyvärd våldtäktshistoria på en skola försvarar skolledningen sin brist på agerande med att man hålla sig ”neutral” mellan förövare och brottsoffer. ”Neutraliteten har tjänat oss väl” som det stod i massor av läroböcker i samhällskunskap under ett halvt sekel. Vi ska nog inte bara se upp med CIA för vi har skadlig desinformation på betydligt närmare håll.
Tidningar, radio, TV, massreklam och nu även Internet översköljer oss med information med öppna och dolda syften som det krävs mycket goda referensramar för att värdera och hantera. I synnerhet på Internet finns så mycket skräp och överdrifter att man kan hitta stöd för vilka galenskaper som helst. ”Har du sett att? Har du hört att”? Utbildning har blivit allt viktigare i informationssamhället för att vi ska kunna dra rätt slutsatser av all information vi kan ta fram med några knapptryckningar. Vem är avsändaren? Vem betalar avsändaren? Är avsändaren aktiv i något politiskt parti? Vilka nätverk är avsändaren inblandad i? Vad kan avsändaren eller bakomstående finansiärer ha för syften med informationen? Osv osv. Skolan har nog sällan varit så viktig som nu. Och i Bjästa visste inte skolledningen hur man hittade mobbning på nätet!

Amanda i Bjästa är värd ett pris.

Av , , 1 kommentar 4

Alla människor vid sunda vätskor upprörs över häxjakten på brottsoffret i Bjästa. Sådana här saker behöver nog vissa förutsättningar för att kunna hända. T ex vuxna ansvariga personer som saknar etisk och moralisk styråra eller saknar civilkurage. Dessutom måste brister finnas i allt för många människors värdegrund. Att det finns personer som är benägna att begå brott är inget nytt men i detta fall är det som händer efter brottet som är det mest märkliga. Om jag inte missminner mig var häxjakten på 1600-talet som intensivast i socknarna i Ångermanland och i häxbålsbränningarna var kyrkan synnerligen aktiv och involverad. På den tiden avslöjades kvinnor bl a genom att någon sett eller hört att någon åkte på sin kvast till Blåkulla under kvällar och nätter.  En del socknar i Ångermanland drabbades till och med av avsevärd folkminskning på grund av de talrika häxbålen.

Det torde vara en aning långsökt att tro att det finns någon kvarvarande häxjaktskultur från 1600-talet i Bjästaområdet. Däremot tycks mindre orter ofta vara drabbade av häxjakter på misshagliga personer så på den fronten intet nytt. Det är kanske därför som mindre orter blir mindre?

Skolkamraten till brottsoffret, Amanda, som var den enda som ställde upp för för sanning, rättvisa och moral borde få ett fint nationellt pris. Fanns inte sådana människor skulle jorden snart bli en barbarisk plats att leva på. Först och främst borde hon utses till hedersmedborgare i Örnsköldsviks kommun på livstid. Örnsköldsvik och Bjästa har en rejäl uppförsbacke i opinionen och måste börja någonstans. Och brottsoffret måste slippa komma tillbaka till sin gamla unkna skola. Fullständigt solklart!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Kommunens usla ekonomi

Av , , 1 kommentar 5

Jag har tidigare visat räkneexempel på kommunens usla ekonomi. Nu har jag kommit över lite färskare siffror från budgetberedningsarbetet. Som synes har flygäventyret slagit ett jättehål i kommunens ekonomi. De ledamöter i kommunstyrelse och fullmäktige som anser att det är klokt att leka Rikstrafik på kommunal nivå kommer att ha åtskilligt att förklara för kommunens väljare framöver. Alla svångremmar och besparingar som skett år 2009 har medfört goda siffror för omsorgsnämnd och fritid-kultur-skola. Förhoppningsvis har besparingarna inte medfört oacceptabelt låg kvalitet på verksamheten. Den temporära sänkningen av avskrivningarna 2009 med 3,2 milj ser ut som en frisering av siffrorna för att inte tappa ansiktet alltför långt nedanför naveln. Vad vet jag?  Observera att de oförändrade budgetramarna för 2011 – 2013 inte innebär oförändrad verksamhet. Om vi antar en kostnads/löneökning på 2 % per år framöver får vi följande budgetramar för omsorgsnämnden i reala kronor:

År 2010 = 115,6 milj

År 2011 = 113,3 milj

År 2012 = 111,1 milj

År 2013 = 108,8 milj

En minskning från 118 – 108,8 milj torde motsvara nästan 30 anställda. Eller 1, 5 gånger Sibyllagårdens budget. Nu tror jag inte detta kommer att ske i ovanstående omfattning eftersom staten i så fall långt innan har tillsatt en förmyndare för Storumans kommun. De ansvariga för slakten på kommunens ekonomi kommer säkerligen att försöka mörka effekterna av jätteförlusterna tills efter valet i höst. Jag kommer att se till att det blir en svår uppgift för de berörda. De ska inte komma undan så lätt.

  Budg Boksl Avvik Budg Budg Budg Budg
  2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Kommunstyrelsen -75,6 -76,4 -0,8 -73 -73 -73 -73,2
               
Storumans flygplats 0 -14,4 -14,4 -7 0 0 0
               
Nytt industrihus hyrestrapp 0 -2,2 -2,2 0 0 0 0
Fritid-kultur-utbildning -114 -112 2,3 -111 -111 -111 -111
Omsorgsnämnd -119 -116 3 -118 -118 -118 -118
Miljö-bygg -3,6 -3,4 0,2 -3 -3 -3 -3
Summa verksamhetskostn -313 -325 -11,9 -312 -305 -305 -305
Pensioner -11,5 -10,3 1,2 -12 -12 -12 -12
Avskrivningar planenliga -22 -18,8 3,2 -22 -22 -22 -22
Verksamhetens nettokostn -346 -354 -7,45 -346 -339 -339 -339
Skatteintäkter o statsbidrag 342 339 -3,2 340 336 338 343
Kommunal fastighetsavgift 10,5 10,4 -0,1 10,4 11 11 11
Finans intäkt/kostn netto -3,6 -3,1 0,5 -2,3 -2,1 -1,9 -1,9
Summa intäkter 348,9 346 -2,8 348 345 347 352
Årets resultat 2,75 -7,55 -10,3 2,1 6,6 8,4 13,1
Minskad avskrivning   3,2          
Res god hushålln = mål 7 7   7 7 7 7
Avvikelse god hushållning -4,25 -14,6   -4,9 0,4 1,4 6,1
Obs! Minskad avskrivning 2009 3,2 milj = hokuspokus?              
Behov åtgärda enl arb mtrl       -4 -6 -5 -1
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Lila kuvert till sexköpare.

Av , , 1 kommentar 4

Justitieministern Beatrice Ask har råkat i blåsväder för att hon i något sammanhang ska ha tyckt att misstänkta sexköpare ska få ett brev i lila kuvert hemskickat till sig så att familjen blir underrättade vad pappan/maken håller på med. Jag har önskat mig många nya förslag från justitieministern men kanske inte just detta. Hade hon menat dömda sexköpare hade det kanske varit en annan sak. Men i det stora hela är det kanske inte så kul med en make som kommer hemdrällande från bordell och riskerar smitta sin familj med allvarliga och till och med dödliga sjukdomar. Sådana män verkar lida av någon form av relationsinvaliditet.

Nej då hade det varit bättre om justitieminister Ask kommit med förslag om att överfallsvåldtäktsmän får välja mellan ett liv i frihet med inslag av tvångsmedicinering/kastrering eller ett återstående liv bakom lås och bom. Ett annat lagförslag jag väntat på är att pedofiler ska övervakas elektroniskt och i de fall de begått våldsbrott mot barn även de få välja mellan ett liv i frihet med inslag av tvångsmedicinering/kastrering eller ett återstående liv bakom lås och bom.

Med andra ord bör mer fokus ligga på brottsoffren, befintliga och kommande. Under vänstervågens 1960- 70-tal spreds uppfattningen att det var"samhället" som skapade brottslingarna och att brottslingarna var "offer". En hel del av det flummet finns kvar än i denna dag i vår rättsskipning.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Heja Obama och USA!

Av , , 1 kommentar 1

Nu är Obama historisk igen! USA behöver denna sjukvårdssreform och vi i Sverige behöver också en sjukvårdsreform. USA har en betydligt större andel av BNP som går till sjukvård än Sverige men med en snedfördelning som nu kommer att förbättras. Förhoppningsvis blir det framöver mindre vanligt att säga, "men du menar väl inte att vi ska ha det som i USA?" när någon framhåller mera privatisering av sjukvård som någonting önskvärt.  Vi i Sverige behöver luckra upp regelsystemet för sjukvård så att vi får mer av kundstyrning. Jag tror inte att vi får bort de oacceptabla köerna till specialistvård med nuvarande regler och strukturer. Ger man sig på bristerna inom ett område kommer andra områden att poppa upp som bristområden eftersom vi hela tiden rör oss med central styrning och en fast summa pengar. Köerna flyttar runt allt eftersom politikerna i landstingen "griper in" och slår kraftfulla slag i luften. Vi kunde börja reformeringen med att ta bort remisstvånget till specialistvård och använda de frigjorda resurserna till  just specialistvård.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Tackar för uppvaktningen!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag tackar alla som hört av sig  på min födelsedag. Det var jämna år, hur många törs jag inte offentliggöra i skrift. Jag ska köpa mig en bra trimmer för öronhåren så kanske jag hänger med till kommunens majoritetsålder, 80+.

Jag kan lova alla förtvivlade att jag ska fortsätta att skriva precis vad jag tycker utan att begära tillstånd av någon kritiker. Hade jag bott i Sovjet – Östeuropa 1945 – 1990 hade jag nog fått sätta några klädnypor för truten.

Bli först att kommentera

Bort med kamphundarna!

Av , , 2 kommentarer 2

Danmark gör rätt som gör något åt problemen med stora aggressiva hundar. Att sticka huvet i sanden och inget göra är fel. Danmark förbjuder ett antal aggressiva hundraser, s k kamphundar, och lagstiftar dessutom om koppel och munkorg. Bra!  Vi som inte har hundar för att imponera på andra och inge fruktan hos vår nästa får ta omaket. Det hör inte till de mänskliga rättigheterna att gå omkring med djur som är farliga för människor och andra djur eller skrämmer folk på allmän plats.

Författaren Gustaf Schröder, som levde på 1800-talet, hade en tid en "tam" björn. Han blev snart ovän med traktens föräldrar som inte vågade skicka barnen till skolan eftersom den här björnen snabbt lärde sig att "råna" barnen på deras medhavda matsäckar. När björnen slog ramen i en kokhet köttgryta på spisen och därefter ursinnig och brännskadad ödelade Schröders eget kök, skrämde slag på hushållerskan och hoppade ut genom fönstret slutade också livet för den här lurviga besten.  Hade inte Gustaf själv tagit livet av  husdjuret hade nog någon annan gjort det.

Ofta sägs att det inte är kamphunden det är fel på utan ägaren. Det stämmer säkert i de fall hundarna ägs av kriminella element och knarkare-alkoholister. Men vill vi få bort en del av de problem som s k kamphundar orsakar finns nog ingen annan väg  än att göra som Danmark. Jag kan inte förstå att det ska innebära några umbäranden att vi får 537 hundraser att välja mellan i stället för 550 när vi ska skaffa oss hund. Krav på koppel och munkorg på allmän plats innebär också ett tryggare liv för alla, både tvåbenta och fyrbenta varelser. Jakthundar som används vid jakt i våra skogar bör naturligtvis inte omfattas av krav på koppel och munkorg eftersom mig veterligen inga problem med överfallna människor ägt rum i samband med jakt med jakthundar. Dessa hundar har annat att tänka på när de släpps lösa.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Akademisk examen bortkastad?

Av , , 1 kommentar 4

Svenskt Näringsliv har under senaste veckan indignerat konstaterat att 7 – 12 månader efter högskoleexamen har 43 % inte fått ett kvalificerat jobb inom sitt kompetensområde. SN kallar det slöseri och katastrof. I materialet finns dock skillnader. Inom humaniora är andelen som fått kvalificerat jobb inom kompetensområdet låg och inom vissa grenar med stort inslag av yrkesutbildning är andelen hög. Det senare låter ju precis som det skall vara.

Nog luktar det lite missriktad utilitarism om Svenskt Näringslivs "larmrapport". Vad är lösningen? Avskaffa det fria valet och tvinga in studenter på utbildningar som staten bestämmer? Ska vi ha planekonomisk centralstyrning av universiteten? I alla tider har andelen som fått jobb inom sitt specialområde svängt fram och tillbaka. Nu sägs det att ekonomer har en svag arbetsmarknad men situationen kan vara en helt annan om 5-6 år. Prognoserna har ofta kort livslängd. Behovet av vård- och omsorgspersonal ökar tack vare åldrande befolkning men landsting och kommuner skär ned på personalen. Vem förutsåg det för 2 år sedan?

En hög andel av arbetskraften som har universitetsexamen på  hög vetenskaplig nivå har alltid varit en fördel för välståndsutvecklingen. Fria universitet och högskolor likaså. Vill man titta på hur det gått för alla dem som avlagt examina på högskolor – universitet vore det betydligt mera adekvat att titta på vad som hänt efter 5 -10 år än 7 – 12 månader. Jag tror också att i de flesta fall där man inte fått kvalificerade jobb inom sitt specialområde har individen ofta stor nytta av sina universitetsstudier och är därmed till stor nytta även för samhället och det på alla möjliga sätt som inte alltid är så lätt att mäta.

Det viktiga är ATT folk studerar och det har kvinnorna upptäckt. Men inte männen.