Gängkriget i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu hoppar jag över till ett annat krig, gängkriget som eskalerar år efter år efter…. Jag citerar ur en intervju med Åklagaren Lise Tamm som har skarpa förslag om vad som borde göras. Jag citerar:

-Sätt in förebyggande insatser tidigt – redan på BVC och svensktalande förskola för alla från två år.

-Erbjud fler unga feriejobb, idrottsaktiviteter, musikskapande med mera.

-Grovt kriminella ungdomar som tvångsomhändertagits ska inte ges vård i hemmet (LVU) i hemmet, utan sättas i särskilda ungdomsfängelser med kompetent personal.

-Inför brottet ”deltagande i brottslig sammanslutning” för att tidigt fånga upp gängkriminella med ett straffminimum om två år så att polisen kan använda sig av hemliga tvångsmedel.

-Tillåt hemliga tvångsmedel på barn under 15 år som brottsmisstänkta ringer till.

-Reformera brottsbalken och rättegångsbalken.

-Specialiserade enheter hos polisen och Åklagarmyndigheten.

Hon säger också i intervjun att man måste våga prata om att skaffa färre barn. Vad händer om du bor trångt och skaffar 10 barn?
Min kommentar till det är att det är olyckligt på flera sätt. Mamman ifråga ”hamnar vid spisen” och lär sig därmed inte språket och hamnar utanför arbetsmarknaden. Pappan hittar inte på annat än mera, mera barn! Kanske barnbidraget ses som en ”inkomst”. Barnen får ingen egen lugn vrå och hamnar ofta i gäng utanför hemmet. Sveriges lägenhetsbestånd är byggt för familjer med max 3 barn och är inte förberett för denna anstormning.

Jag brukar säga att när vägen svänger måste man använda ratten. Nu har Sverige kört rakt fram alldeles för länge trots skarp kurva och det börjar likna inbördeskrig i många förortsområden. Jag har också börjat fundera på om Sverige kanske borde legalisera hasch i likhet med flera andra länder och därmed rycka undan en stor del av marknaden som göder gangstrarna.

Minska straffrabatterna väsentligt talas det om i regeringen och där finns mycket att vinna. Nu tillämpas principen ”vänd andra kinden till” var denna princip nu kommer ifrån. Jag har mina aningar! Enligt Leif GW skulle den grova brottsligheten sjunka enormt om de 200 mest brottsaktiva gangstrarna ”syddes in för gott”. Den matematiken känns inte särskilt svår att förstå sig på.

En svensk tiger!

Av , , 2 kommentarer 6

Sverige (och Finland) upplever nu en mycket farlig tid för vårt oberoende som en fri demokratisk nation som själv bestämmer sitt öde. Den tid det omfattar är tiden från beslutet att söka medlemskap i NATO tills dess medlemskapet är ett faktum när alla medlemsländer ratificerat Sveriges ansökan och den ömsesidiga försvarsgarantin är ett faktum.

Förra gången Sverige var i fara var under andra världskriget 1939-45.Slagordet var då ”EN SVENSK TIGER”. Yttrandefriheten inskränktes av samlingsregeringen och pressen manades att vara återhållsam. Detta gällde i synnerhet nov 1939 – 1943. Därefter släpptes på tyglarna allteftersom det gick sämre för Nazityskland. Sveriges försvarskraft ökade också väsentligt ända fram till krigsslutet i maj 1945. Sociala medier var inte uppfunna 1939-45 och yttrandefriheten för vanliga människor var inget större bekymmer. Frispråkigheten hos chefredaktören på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Torgny Segerstedt, var väl det enda större bekymret för samlingsregeringen. Förra gången 1939 välkomnade det Svenska Kommunistpartiet och dess ordförande Hilding Hagberg det Sovjetiska överfallet på Finland 30 nov 1939 vilket fick till följd att många av kommunistpartiets medlemmar internerades i lägret Storsien fram till våren 1940. Den i regeringen som hade tillsynen av interneringslägren var Tage Erlander! Observera att det inte var fråga om ”koncentrationsläger” utan barackläger med god komfort och bra mat och inga taggtrådsstaket runt omkring och inga vakttorn med beväpnade vakter. Jag har själv faktiskt sett detta läger i början på 1960-talet. Interneringsläger av liknande art fanns i alla demokratiska länder under världskriget. I USA hamnade t ex många människor av japanskt ursprung i sådana läger efter Japans anfall mot Pearl Harbour. De flesta kände sig som riktiga amerikaner och skulle hellre ha hjälpt USA i kriget mot den dåvarande fasciststaten Japan men att sålla vetet från kornen kändes väl som en övermäktig uppgift för USA.

Efter förra årets ansökan att tillsammans med Finland gå med i NATO lever vi i en mycket farlig tid med ett storkrig i Europa och en Hitlerkopia till diktator i Ryssland som inte respekterar ingångna internationella avtal. Vi har hittills haft en enorm tur genom att Ukraina gjort betydligt starkare motstånd mot stormakten Ryssland än någon kunnat ana. Läget kunde ha varit betydligt värre för Sverige-Finland! Ukrainas hjältemodiga motstånd har gett oss en välkommen respit som vi borde använda till något vettigare än det gyckelspel som vi sett den senaste tiden.
Bränna ett ex av Koranen tycker jag inte faller under begreppet yttrandefrihet. Håna en hel religion genom att bränna ett ex av deras ”bibel” koranen kan väl extremhögern göra på plats i t ex Turkiet eller Afghanistan och ta konsekvenserna! Göra som tidningen Flamman att ha en ”tävling” i att håna Turkiet och Erdogan kan väl också göras på plats i Turkiet så blir det väl någon sorts ”hjältegloria” över tilltaget. I stället gömmer man sig bakom vår yttrandefrihet och äventyrar Sveriges säkerhet i en mycket farlig tid. En svensk borde ha vett att vara en svensk ”TIGER” tills vi åtnjuter NATO:s säkerhetsgarantier. Nu handlar det om subversiv verksamhet helt enligt Putlers våtaste drömmar. SKÄMS!

Med andra ord. Skulle inte Sverige ha kunnat överväga en stramare tolkning av begreppet yttrandefrihet under den korta tiden, mindre än ett år, från NATO-ansökan till medlemskap. Jag poängterar att läget för Finland-Sverige är nu lika farligt som läget var 1939 fram till åtminstone slutet på 1942. Vår tur i oturen är att Ryssland hittills fått mycket smisk av Ukraina med avsevärda förluster som följd. Den turen har vi hittills knappast förtjänat. Bränna koranen är rent ut sagt självskadebeteende av ett fredsskadat land!

Monarki med självskadebeteende plus tillägg.

Av , , 2 kommentarer 9

Sverige håller på att göra sig till åtlöje i omvärlden genom attackerna på islam och Turkiet med yttrandefriheten som förevändning. När det gäller brännande av koranen är det ett angrepp på religionen islam och alla dess miljarder utövare och avsikten är förstås att reta Erdogan och det turkiska folket. På köpet blir vi paria i hela dem islamska världen. Ett rejält magplask för Sverige i världen. T o m EU-kommissionen tillrättavisar Sverige.

Sverige, Finland, Europa och världen är nu i det säkerhetsmässigt farligaste läge som vi varit i sedan 1939-45 och då borde man ha kunnat lita på att vår politiska ledning vidtagit mått och steg med hänsyn till detta. Tiden mellan ansökan till Nato och det slutliga inträdet är en mycket farlig tid och då borde tillfälliga lagar ha funnits på plats som förhindrar bränning av heliga böcker och desperata utspel från NATO-motståndare som inte kan acceptera en odiskutabel och glasklar förlust i Sveriges Riksdag. Detta gyckelspel från NATO-motståndare var helt förutsägbart.

Den f d kommunistiska tidningen Flamman förnekar inte sin historia av Kremlvänskap och arrangerade nyligen en tävling i svartmålning av Turkiets president Erdogan. Målet med denna s k tävling är förstås att med alla medel försöka sabotera och förhindra Sveriges NATO-medlemskap. Samtidigt hjälper Flamman Erdogan att vinna presidentvalet i maj, men den lilla bieffekten för det turkiska folket bekymrar förstås inte Flamman. Flammans föregångare Norrskensflamman utmärkte sig 1939 genom att välkomna Stalins anfall på Finland 30 nov 1939, vilket även kamrat Hilding Hagberg gjorde. Han var partiledare för Kommunistpartiet som nu bytt namn till Vänsterpartiet. Andra förutom Finland som hamnade i fördärvet p g a pakten mellan Stalin och Hitler var Polen, Estland, Lettland och Litauen och de fick vara kamrater med Sovjetunionen ända till 1990-91. Den ”höjdaren” glömmer de inte och de måste nu ha skrämselhicka inför Sveriges narrspel och blamager.

Förlåt Finland! Sverige är ett fredsskadat land!

Tillägg under natten: Jag ser att delar av SD deltar i kampanjandet mot vårt NATO-inträde genom att SD:s mediekanal Riks genom Chang Frick betalade Paludans demonstrationstillstånd när han brände koranen. Enligt Paludan var det Chang Frick som låg bakom idén med koranbränningen!! SD och Jimmie Åkesson bör förklara sig i denna fråga! Finns inom SD samma Femtekolonnare som tycks finnas inom V genom kampanjen mot vårt NATO-inträde i t ex tidningen Flamman? Det finns inom delar av SD en historia av vänskap med Putins regim i Kreml som är skrämmande.

Putins problem växer

Av , , 3 kommentarer 8

G20-mötet i Brisbane Australien i nov 2014 blev ingen höjdare för skolgårdsslagskämpen Putler. Han anlände i stor stil med 4 st krigsfartyg som ankrade strax utanför Australiens territorialgräns vilket var uppseendeväckande uppkäftigt och som fick Australiens regering att ilskna till. Det var bara drygt 3 månader sedan en rysk missil träffat passagerarplanet MH17 över Ukraina och 298 passagerare, män, kvinnor och barn regnade ner över Ukrainas jord. Innan detta hände hade Putler annekterat Krimhalvön i februari 2014. Ryssland hade också startat ett hybridkrig mot Ukrainas östra provinser med anonyma ”gröna gubbar”. Kanadas premiärminister Steve Harper sade vid hälsningen att ”jag antar att jag måste skaka din hand, men jag har bara en sak att säga dig, du måste ut ur Ukraina. Obama sa också till Putin att ”aggressionen mot Ukraina är motbjudande och ett hot mot världen”. Vid den obligatoriska bildtagningen placerades Putin på ytterkanten vilket i och för sig motsvarar Rysslands ekonomiska styrka i världssamfundet. Giftmördaren fick det alltså hett om öronen. Han åkte också hem till Kreml innan G20-mötet var slut och tog krigsfartygen med sig. Kanske världens mest osmarta sätt för en regeringschef att resa med hänsyn till klimatet.

Hur ser då Rysslands ”storhet” ut om vi tittar på andel av BNP, vilket i stort sett motsvarar landets ekonomiska styrka. Siffrorna i biljoner USD år 2021.
USA 23
Kina 17,7
(EU 17)
Japan 5
Tyskland 4,3
Storbritannien 3,2
Indien 3,2
Frankrike 3,0
Italien 2,1
Canada 2,0
Ryssland 1,8
Brasilien 1,6
Australien 1,6 o s v
BNP kan mätas på olika sätt men i stort sett kan vi lita på relationerna mellan länderna. Ryssland har inte mycket att skryta med undantagandes antalet atombomber, vätebomber, bombplan och stridsvagnar. Samma gäller andelen av befolkningen som har utedass och lever i trångboddhet. Ryssland är ett mycket fattigt land när det gäller levnadsstandard för befolkningen. Den som kommer ihåg kommunismens fall 1989-90 och hur det såg ut i den del av Karelen som stulits från Finland under ww2 kunde dra sina slutsatser. I Öst-Karelen såg det ut som om tiden stått stilla i 45 år. Kacklande höns som sprang runt förfallna hus som inte sett målarfärg på 45 år. Denna typ av ”levnadsstandard” vill Putler nu lyckliggöra Ukraina, Georgien m fl med!

Medborgarna matas med myter om Rysslands ”storhet” och ”rätt” att med religiösa förtecken dominera omgivande länder som befriade sig från Sovjetunionens tvångströjor kring 1990. Precis samma galna idé som Adolf Hitler hade om ”lebensraum” och den germanska rasens rätt att skapa ett antal ”lydriken” runt Tyskland.

Nu graderas stödet till Ukraina upp med ännu mer sofistikerade vapen vilket kan medföra att Ukraina tar tillbaka de territorier som Putler olagligen annekterat. Det är bara att titta på de ekonomiska styrkeförhållandena enligt tabellen ovan så förstår man vartåt det barkar för den lille giftmördaren Putin. Övervikten för ”väst” när det gäller produktionsförmåga är enorm precis som den var i slutet av ww2. Av någon anledning återfinns hög levnadsstandard för befolkningen i demokratiska länder. Demokratin kanske är anledningen!

Erdogandocka ”hängd” i Stockholm

Av , , 1 kommentar 12

Det är knappast en ”tiotusenkronorsfråga” vad som skulle hända efter beslutet i Sveriges Riksdag att Sverige ska söka medlemskap i NATO. F d ministern och Moskvaambassadören Sven Hirdman gick förstås upp i taket och dök upp i ett antal TV-diskussioner där han helt enligt förväntningarna framförde sitt stora ogillande. Han och Rysslands utrikesminister Lavrov är ju sedan gammalt goda vänner. Sedan har det varit återkommande upptåg och demonstrationer mot Erdogan och Turkiet i Stockholm med den solklara avsikten att sabotera det med stor majoritet fattade demokratiska beslutet att Sverige tillsammans med Finland ska gå med i NATO. En del tidningar och i synnerhet deras kulturredaktioner har genom tiderna varit stora anhängare av den s k Svenska Neutraliteten som inte varit någon neutralitet. Sverige har i årtionden ”vänstrat” med USA, GB, NATO mfl vilket Sovjetunionen- Ryssland vetat om och då har ju ”tryggheten” varit falsk och en illusion.

Man är ganska okunnig om historien och utvecklingen om man inte förstått att Sveriges och Finlands läge mellan NATO och diktaturen Ryssland nu är ett existentiellt problem för vårt land. Är man kunnig om historien och utvecklingen och ändå försöker sabotera vår NATO-ansökan har man egentligen valt sida och föredrar att Sverige blir en vasallstat till diktatorn i Kreml. Man är också ganska naiv om man tror att allt blir bra av att någon bjuder Putin på Novitjokk, Polonium eller det gamla kommunistiska bomärket, ett litet runt hål i bakhuvudet. Ryssland är en diktatur och har så alltid varit med ett par korta undantag, några år före Lenins statskupp 1917 och under 1990-talet. Ryssland är ett sedan århundraden mycket efterblivet land med mindre undantag av nutida storstadsområden som St Petersburg och Moskva. Stora författare, konstnärer och tonsättare förändrar inte bilden av bananrepublik. Utedass för 15 milj ryssar, gemensam toalett för hela trappuppgångar i hyreshus, trångboddhet m m är vad kommunismen lämnat efter sig. För att inte tala om en närmast epidemisk alkoholism.

Skulle det börja dingla dockor som föreställer hängda (mördade) svenska regeringsföreträdare i Ankara skulle nog en och annan svensk med rätta bli upprörd. De svenska vänsterextremister som hänger dockor är tyvärr i nuläget Erdogans bästa valarbetare. Det tycker jag är ett problem i sig!

Putler – den smorde halvguden

Av , , 3 kommentarer 12

Det finns många historiker som betraktar den nu havererade kommunismen som en variant av religion och dess ”bibel” får väl då anses vara Das Kapital. Någon konkurrerande religion av traditionellt snitt har inte tillåtits. Den senaste halvguden i Ryssland heter Putin och han har nu smorts till sin gudasyssla av patriarken Kirill i Moskva. Jag är dock osäker på vilken olja patriarken Kirill använder. Personligen har jag goda erfarenheter av 5-56 utom vid insektsbekämpning. Varje kommunist har världen över titulerats ”kamrat”, även när vederbörande släpats ner i någon källare för det sedvanliga nackskottet för syndare och avfällingar. Flera s k Kirunasvenskar som emigrerade till ”arbetarparadiset” drabbades av det runda hålet i bakhuvudet, ett slags kommunistiskt bomärke. Detta uppdagades först tjogtals år senare.

KGB i Sovjetunionen, STASI i Östtyskland och motsvarande i alla kommuniststater hade stenkoll på varenda människa vilket innebar ”största möjliga tystnad” undantagandes åsikter om vädret och pelargoniorna i köksfönstret. Vid utrensningarna som kostade miljontals människor livet använde förhörsledarna metoden ”namnge tre personer som du har hört uttrycka sig negativt om någon samhällsföreteelse, så kanske du slipper åtal för förräderi”. Det är ju enkel matematik att räkna ut att snart är ju hela folket misstänkt, utom den f d bankrånaren kamrat Stalin förstås.

Här har vi grundorsaken till att det är så svårt att återskapa fungerande demokratier i de f d kommuniststaterna. Ingen i Ryssland eller Östeuropa vågar samtala om samhällsfrågor, t ex ”är det inte dags att åtgärda de 15 miljoner utedassen i Ryssland i stället för att tillverka missiler som kan utplåna mänskligheten flera gånger om”! Liknande rädsla för att diskutera samhälleliga frågor ser vi i alla f d kommunistiska stater i Europa, inte minst i Ungern. Knip käft så överlever du! Vi i det demokratiska väst vågar samtala om allt möjligt. Denna rättighet har Putler avskaffat i Ryssland och vill avskaffa i alla f d satellitstater till Sovjetunionen och i hela världen. Enligt experter i Kremlologi är frälsningen av hela världen till träldom fortfarande ett mål för Kreml efter kommunismens död.

Nu kommer ju förstås som ett brev på posten motreaktionen, men USA då! Krigsrätt, krigsrätt! Till detta vill jag bara lägga en anmärkning. Utan USA;s inträde i 2:a världskriget hade Europa fram till Atlanten varit kommunistiska lydriken under Stalin och Kreml. USA stampade rekordsnabbt på bara ett par år miljonarméer ur jorden och försåg dessutom bl a Sovjetunionen med enorma mängder krigsmateriel intill krigsslutet. Vid krigsslutet stod USA för 70 % av planetens sammanlagda produktion av krigsmateriel. Samtidigt hade USA kriget med den andra Axelmakten Japan att slutföra (Italien var redan avklarad) och där bidrog Sovjetunionen bara rudimentärt. Säkrandet av kommunismen i Nordkorea var väl i det sammanhanget den största ”bedriften”. I tävlingen antalet döda soldater vann Sovjetunionen överlägset, mycket beroende på det slösaktiga sättet att föra krig. I Finska vinterkriget dog tiofalt fler Sovjetiska soldater, inte minst ur Ukrainska elitdivisioner, än finska soldater. Sovjet använde under andra v-kriget taktiken anfall i echelonger vilket innebär att när den första echelongen (linjen) är massakrerad och förintad kommer nästa echelong farande o s v. Till slut har försvararna tagit slut och då har man ”segrat” till ett oerhört pris i döda soldater. Ordet retirera var inte uppfunnet för då sköts man bakifrån av de politiska kommissarierna. USA och ”väst” var övervakade av den egna tidningspressen och hemmaopinionen skulle aldrig ha accepterat Sovjets primitiva sätt att bedriva krig (eg = människoslakt!). I Sovjetunionen var människor enbart en förbrukningsartikel, både i krig och fred!

Ett citat av Alexander Solsjenitsyn kommer jag ihåg. Fritt ur minnet ungefär, ”kommunismen och demokratin kan inte existera sida vid sida på planeten utan en av dem är dömd att gå under”.
Jag rekommenderar Gudrun Perssons anförande på konferensen Folk och Försvar 2023! Gå in på youtube.com och sök på Gudrun Persson Folk och Försvar 2023.

Älgjakt i Norrbotten – med problem.

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag har en gammal kollega i Norrbotten som ringer ibland och ofta hamnar vi i samtal om jakt och i synnerhet älgjakt.

Hände det något intressant under höstens älgjakt, frågar jag.

Mest skit svarar han. Jaktledaren smög som vanligt omkring i skogen och sköt en älg på ståndskall mitt framför näsan på vår hundförare Kjell som fick en chock. Han hade inte en aning om jaktledarens smygande på ståndskallet.

Är sådant inte förbjudet, frågar jag.

Jo, det är det svarar Torsten. Jaktledaren har t o m skrivit in förbudet i vårt jakt-PM.

Det var det märkligaste jag hört på år och dag, säger jag.

Jag har gnuggat mina ögon i årtionden, säger Torsten, men detta händer ändå vart och vartannat år.

I det laget skulle jag inte våga jaga, svarar jag. Är det något annat intressant som händer när det gäller jakten?

Ja, det skulle väl då vara att jaktledaren har retat upp ägaren till marken där vårt slakthus står. Han har sagt att markägaren har lurat kommunen på miljoner, vilket är ett rent påhitt av byns rättshaverist, så nu är arrendet uppsagt och vi måste flytta slakthuset. Vi har haft slakthuset på denna mark i årtionden utan att behöva betala ett öre i arrende så att felaktigt anklaga markägaren för lurendrejeri är ett gigantiskt självmål av jaktledaren.

Det var väldigt dumt och osmart av jaktledaren, svarar jag, faktiskt rent ut sagt korkat.

Rätta orden, sa Torsten och fortsatte, och detta kommer att kosta oss jaktlagsmedlemmar skjortan.

Det verkar vara något fel i huvet på folk, vad det nu kan bero på, frågar jag.

Du vet, säger Torsten, de flesta är medlemmar i Korprörelsen i Norrbotten och de kan göra vilka synder som helst under dagtid och sedan till kvällen be den Högste om förlåtelse och sedan är det bara att ta nya tag dagen efter.

Det verkar vara perfekta regler för en syndare, svarar jag, kanske man skulle bli medlem i Korprörelsen.

Ja du kompis svarar Torsten, vi söker medlemskap tillsammans så är cirkeln sluten, men då ska du veta att jaktledaren är ordförande i den lokala Korpförsamlingen!

Lågaffektivt bemötande på Umeå Lasarett

Av , , Bli först att kommentera 9

Det var jag som uppfann begreppet ”lågaffektivt bemötande” 1968! Det hände en natt när jag jobbade som extravak på Umeå Lasarett. Jag hade fått ett bra vak med blodtryck och liknande varje timme så jag kunde läsa min kurslitteratur men som vanligt rusar avdelningssköterskan in vid 2-tiden på natten och ropar ”du måste genast till psyket”. Det var snarare regel än undantag att mina fina vak slutade på det sättet, endera psyket eller akuten. Jag packade ihop mitt pick och pack och rusade iväg genom trappor och kulvertar och anlände en aning andfådd till psyket högt uppe i huset där ett par poliser står vid dörren. När jag tittar in ser jag en jättelik ”gorilla” som går fram och tillbaka i korridoren med ett par vitklädda kvinnor släpande efter sig. När jag tittar mot korridordörren ser jag att poliserna sticker och där står jag, 75 kg ben och muskler. Jag har inget val och min ära står på spel så jag går fram till ”gorillan” och avdelningspersonalen och får reda på att jätten, som inte kan svenska men talar tyska, skall förpassas till ett visst rum med säkra fönster (ej öppningsbara). Men hur? Jag kan ju inte brottas med en vältränad jätte på 150 kg så jag uppfann direkt begreppet ”lågaffektivt bemötande”! Som tur var hade jag läst tyska på gymnasiet så jag hälsade på tyska och berättade att han skulle till ett visst rum i lokalerna. Han blev tydligt lättad över att få prata på sitt modersmål så vi gick ledigt samspråkande till det avsedda rummet. Personalen på psyket såg väldigt lättade ut. Ja, de var riktigt imponerade.

Det visade sig att det var en tysk som hade olympisk silvermedalj i diskuskastning! Vi blev vänner den natten! Han lättade sitt hjärta och han hade kommit till Umeå i sällskap med sin fästmö som var sångerska i ett band som spelade på danstillställningarna på hotellet och hon hade gjort slut den kvällen och han skickades ut ur hotellrummet och han såg ingen annan utväg än att hoppa ut genom ett fönster på hög höjd och begå självmord. Det var av den anledningen polisen hade tagit hand om honom och fraktat honom till psyket.

Jag klarade av situationen genom att vara mänsklig och kommunikativ och inte börja med att kommendera och slita och dra i muskelberget. Jag tror dock inte att lågaffektivt bemötande alltid är bra i alla situationer i livet, t ex i skolan. Jag uppfann emellertid begreppet en natt år 1968!

Född till träldom-Ryssland

Av , , 2 kommentarer 11

Det kan vara svårt att förstå varför Ryssland alltid drabbas av despoter av värsta sort. Under tsarväldena var människorna-medborgarna ägda av staten som hundarna i en kennel och det fortsatte under kommunismen då huvudena på medborgarna-kamraterna rullade i en fasansfull omfattning. En person som är mycket kunnig på området är professorn Kristian Gerner vars senaste bok, Sovjetunionens skendöd, är en guldgruva för den som vill förstå. Finns i pocket för 70 kr så även en fattig har råd. En av Gerners källor är ett verk på totalt 1852 sidor, Istorija Rossii. XX vek, Rysslands historia under 1900-talet som gavs ut år 2009 av ett kollektiv på 43 ryska historiker.

Historikerna hävdar att försöket att skapa ett medborgarsamhälle ägde rum under svåra umbäranden och att årtionden av totalitär kommunistregim varit förödande. Kommunistregimen hade undertryckt varje yttring av självständigt tänkande och varje försök till organisering. Ryssarna har alltid ansett att statsmakten var helig och att den ryska statens mission inte bara var att frälsa Ryssland utan också att frälsa hela världen. Det handlade både om den ortodoxa kyrkans lära och att leda den världskommunistiska rörelsen. Tron på ”ledaren” führern övergick i kult. Dessa föreställningar är kopplat till en ideologisk uppdelning av mänskligheten i de rättrogna och avfällingarna.
Det var under sovjettiden, speciellt 1918-1953 fullständigt livsfarligt att ha någon uppfattning om statens beteende, t ex att det fanns två kaster i Sovjetunionen varav den ena, kommunistiska tjänstemän av olika grader, nomenklaturan, hade rätt att handla i specialbutiker med stort överflöd av varor och allmogen som var hänvisad till butiker som vanligen hade tomma hyllor av nödvändighetsvaror.

Ryssland försökte skapa någon form av demokrati under Gorbatjov och Jeltsin men återföll snabbt till ren despoti som nu är fullt utvecklad under Putin. Ryssarna vet att det är farligt att yttra sig om regimen och förhållandena i Ryssland och därför håller man käften och överlåter all makt över Ryssland och dessutom världen till en grym diktator i Kreml. För så har det alltid varit. Det är förstås kittlande att i tid och otid utnämnas till herrefolk helt i Adolf Hitlers anda. Det torde vara utifrån denna föreställning som ryska turister beter sig vedervärdigt på hotell och turistanläggningar i väst. Böcker OM Ryssland är på modet nu och det är bara att välja och man måste läsa för att förstå sig på denna invasiva art av människa och stat vars mål är hela världens frälsning.

Frälsarna har under lång tid köpt hus med tillhörande mark i västländer som Finland och Sverige men även i många andra länder. Ofta nära militära anläggningar som t ex Musköbasen i Sverige.