Fullmäktige i dag

Av , , 10 kommentarer 4

Fullmäktige i dag dominerades av diskussioner om köp av Folkets Hus i Tärnaby, hyra badhus i Hemavan och frågan om kommundelsråd i Tärnabyområdet. Jag är definitivt ingen vän av kommunalt drivna verksamheter som vanligtvis brukar skötas bättre och effektivare av privata aktörer. Dock får man här skilja mellan att äga en anläggning och att sköta driften av verksamheter i anläggningen. Vad kommer först, hönan eller ägget? Jag anser att man i de här två fallen bör köpa anläggningarna och sedan lägga ut på privata aktörer och föreningar så mycket som möjligt. I dessa frågor gick jag på den linje som många ledamöter från västra delarna av kommunen företrädde.

Frågan om kommundelsråd – nämnd har utretts av arvodeskommitten och kommitten förordar kommundelsråd på försök under 2 år med en anställd projektledare och utvärdering  efter den tvååriga perioden. Alla partier i arvodeskommitten med undantag av vänsterpartiet företrätt av Bengt-Göran Burman har ställt sig bakom kommittens förslag som också blev kommunstyrelsen förslag. Inför dagens fullmäktige signalerar överraskande centerpartiet att man förordar kommundelsnämnd för turism- och plan- och byggfrågor. Det blev återremiss och ny utredningsvända. Det torde vara unikt i Sverige att man funderar på kommundelsråd i en kommundel med 1600 invånare.

Jag personligen tycker att det blir orimligt dyrt med den byråkrati som följer av att ha dubbla nämnder i kommunen för vissa frågor. Likvärdighetsprinciper blir ett annat problemområde. Även jag tycker att kommunen borde uppgradera turismen i den politiska hanteringen och det genom att inrätta ett särskilt turismutskott under kommunstyrelsen. Turismfrågorna bör samordnas i hela kommunen och inte fragmentiseras genom dubbla tyglar.

Långsamhet i handläggningen av bygglov är ett annat problem som valsat omkring i medierna. Orimligt långa väntetider och missnöjda företagare i byggbranschen är följden av sparbeting på byggnadskontoret. Denna kontraproduktiva svältkur har sin grund i att 22 miljoner satsats på flygbiljetter för dem som flyger till och från Gunnarn i stället för att satsas de kommunala åliggandena. De som hävdar annat försöker bluffa allmänheten. Kommunen har misskötts de senaste 2 åren det är den trista sanningen.

Min ovetenskapliga valanalys styrks av att personrösterna i valet tydligt visar på att många väljare vill ha en förändring av den politiska inriktningen. Räddas vad räddas kan av välfärdens kärna, skola och omsorg när jättesummor spelats bort i ren hasard. Dessutom att ge vettiga ramar till skötande av kommunens myndighetsutövning, bygglov mm och vettiga ramar till fritidsverksamhet med inriktning på ungdom.

Ännu en ovetenskaplig valanalys

Av , , 4 kommentarer 9

Ännu är ej kryssrösterna färdigräknade i Storuman. De största valkretsarna Vallnäs och Luspen återstår. Men redan nu kan man nog dra den ovetenskapliga slutsatsen att väljarna gett smisk på stjärten till de kandidater som stått i frontlinjen för 22 miljoner till kommunalt bedriven Rikstrafik under 1½ år. Följdriktigt har de kandidater som hårt kritiserat detta slöseri med välfärdens pengar fått många kryssröster. Exempelvis Lars Levinsson (m) och Bengt-Göran Burman (v) är redan inkryssade i fullmäktige och detta redan innan de två största valkretsarna är räknade.

Kanske dags till lite eftertanke! En bra början kan vara att som kommunstyrelseledamot sätta sig in i kommunens i särklass största verksamheter omsorg och skola (vilket egentligen är en skyldighet!!). Vilka förändringar i efterfrågan på tjänster kommer de närmaste åren att innebära och vilka krav kommer detta att ställa på förändring av verksamhet och budgetramar, inräknat löneökningar och inflation?

Kommunen har de senaste två åren styrts med svansen. Först har politiska snuttefiltar och politikermonument fått sitt sedan får kommunens obligatoriska kärnverksamheter slåss om resterna. Så står vi där med investeringsstopp, raserad kommunal likviditet och absurda besparingskrav de närmaste åren. Den allians som ska styra de närmaste åren får det inte lätt. Frågan är om kommunen ska fortsätta att slåss med Rikstrafiken på bekostnad av kommunens övriga verksamheter och mot folkflertalets vilja. 

När Rikstrafikens upphandlingsarbete av flygtrafik störs av kommunala obstruktioner, som Storuman sysslar med, får vi dessutom slanta upp till Rikstrafikens kompensationer till andra flygplatser och denna gång via statsskatten. Många i omvärlden undrar över vad Storumans politiker sysslar med.

Kryssrösterna i de hittills räknade valkretsarna ger vissa anvisningar till vad politikerna i Storuman BORDE syssla med.

Mona Sahlin utan chans

Av , , 4 kommentarer 3

När Mona Sahlin och Wetterstrand/Eriksson presenterade sin allians för något år sedan bävade jag inför valet 2010. Det skulle ha blivit en formidabel motståndare för den regerande borgerliga alliansen. Det dröjde emellertid inte länge förrän betonghäckarna i fackföreningsrörelsens mansdominerade förbund började mullra och kräva att Ohly (V) skulle tas med. Så blev det till slut och jag andades ut, det var spiken i kistan för Mona Sahlins möjligheter att vinna valet 2010.

I ett politiskt landskap som allt mer präglas av kamp om medelklassen är det mission impossible att vinna ett val där en person som kallat sig för kommunist, och inte ångrar det, ska ingå i regeringen. Mona Sahlin har mot den bakgrunden gjort en bra valrörelse eftersom resultatet kunde ha blivit än värre. Blir intressant att se resultatet av kriskommissionens arbete om något halvår. Finns inte det påtvingade äktenskapet med kommunisten Ohly med som ett av de avgörande skälen till valförlusten då kommer man att förlora även nästa val. Om inte Ohly och ett antal andra framträdande vänsterpartister mot förmodan dessförinnan har gjort total avbön för sitt kommunistiska förflutna. Men det lär sitta hårt inne. Zebran är ju ett randigt djur…..

Valresultatet i Storuman

Av , , 14 kommentarer 2

Oväntade resultat plus väntade i kommunalvalet. De stora förändringarna står c och kd för. Centerns frammarsch kan ha två huvudorsaker. En är det dubbla budskap som kan skönjas i de två valsedlarnas program. "Västra" valsedelns kandidater annonserade sitt program i Storumanbladet som var ett klart ställningstagande för kommunens huvudåtagande, skola, omsorg och övrig obligatorisk service och mot stora satsningar på äventyrliga projekt som hotar kommunens ekonomi (läs flyget). Man kunde tro att detta var hela centerns kommunala program trots att andra centerpartister fortfarande tycks drömma om flyg på bekostnad av huvuduppdraget. Blir intressant att se hur utfallet blir för de två valsedlarna och dessutom utfallet av personkryssen. En annan orsak kan vara "Mörtselleffekten". Tomas Mörtsell står nu på första plats på östra valsedeln. Han måste väl då också i kraft av centerns nya maktposition anses som kommunalrådskandidat och själv anse sig som sådan. Om det blir en borgerlig allians vill säga.

En annnan markant förändring är Kristdemokraternas tillbakagång. Jag tror att det har att göra med att KD setts som flygpartiet nummer ett och ibland haft lust att i budgetramdiskussioner stega fram och dra ned omsorgens budget med sådär 2 miljoner. Personkryssen blir även här intressant läsning när sammanräkningen är klar. Moderaterna går emot  rikstrenden och minskar med ett mandat. Även här kan tendensen att prioritera mångmiljonbelopp till flyg på bekostnad av övriga verksamheter ha inverkat.

Övriga resultat är inga större överraskningar. Folkpartiet tycks behålla 4 mandat trots en viss förkärlek hos vissa ledamöter att satsa pengarna i luften i stället för på marken i kommunens kärnverksamheter. Kommunlistan får 2 mandat vilket är en våldsam ökning från 0 om man jämför med förra valet. De fanns ju inte då. Jämfört med de 3 mandat man haft sedan vänsterpartiets sprängning är det en minskning med ett mandat.

Socialdemokraterna går mot strömmen i Storuman och ökar med ett mandat. Något överraskande men socdem har på senare tid  markerat att de inte vill satsa några mer komunala pengar på kommunal Rikstrafik i luften och i stället värna kärnverksamheterna vilket kan ha gett plusröster. Hos socdem blir kryssrösterna spännande läsning liksom hos alla partier.

Vilka bildar allians? S + v måste hitta någon att fria till, något parti på borgerliga kanten med utpräglade köttgrytegrävare. Kommunlistan anses nog av s vara för opålitliga som partner enligt Gunilla Lundgren. Den borgerliga alliansen kan inte få egen majoritet utan måste fria till Kommunlistan som lär säga JA. Det blir 22 mandat tillsammans och en vilde kan hoppa av och ändå finns majoritet. Som Lou Reed sjöng: "Juliet wanted Romeo and Romeo wanted Juliet. Det är kanske så det blir mellan de borgerliga och Kommunlistan, vars ursprung är vänsterpartiet men ingen tror att de någonsin varit annat än borgerliga.

Efter räkning av kryssröster och andra röster kan jag kanske nästa vecka kommentera ytterligare. En sprängfråga blir lusten att leka Rikstrafik. Om s och v bildar opposition och beslutar sig för att profilera sig på stopp för mera pengar till flyg och koncentration på kärnverksamheterna behövs det bara att 2 ledamöter i en borgerlig allians röstar med s + v för att flygprojektet ska haverera. För gott?

Afa-packet och SD

Av , , 5 kommentarer 2

SD har fått hjälp av afa-kommunisterna att komma in i riksdagen. De här gatstenskastarna har stört SD:s valmöten och därmed gjort SD till martyrer i valrörelsen. Ordföranden riktigt myser över hjälpen. Yttersta vänstern och yttersta högern har en lång historia av våldsamheter bakom sig. Samma visa i Tyskland 1920 – 1930-talen. SD med sin lust för etnisk rensning och afa med sina demokratifientliga aktioner ger kalla kårar.

Hoppet denna gång står till att regeringsalliansen får över 50 % och kan regera Sverige utan att behöva ta hänsyn till stamsamhällesfantasterna SD. Möjligheten finns enligt senaste opinionsmätningarna.

Inte en femöring till kommunalt flyg

Av , , 20 kommentarer 7

Nu får det vara slutlekt i sandlådan. Jag häpnar när jag läser i annonsbladet att några politiker pläderar för fortsatta toksatsningar på kommunalt bedrivet flyg i Gunnarn. Flyg är Rikstrafikens ansvar och underskotten på de flygplatser som Rikstrafiken stödjer betalas via statsskatten. Kommunalskatten skall vara till annat, t ex skola, omsorg, byggnadslovsingenjörer etc.

Kommunala verksamheter lider nu och framgent av de bortblåsta 22 miljonerna på bara 1½ år. Investeringsstopp, personalneddragningar etc följer i allt snabbare takt. Argumenten herrarna framför i sin annons handlar om gruvor, vindkraft etc. Kommunens företag och verksamheter har även utan Gunnarn en tillgång till flyg som alla företag i Södertälje och flertalet företag i Storstockholm avundas oss. Det är rent nys att företagsetableringar skett och sker tack vare flyg just i Gunnarn. Gott folk. Världshorisonten ligger inte vid kommungränsen. Den ligger längre bort.

Kryssa mig i kommunal- och landstingsvalet. Fullmäktige behöver politiker i tiden som fattar vilket ansvar man har.

Omsorgsnämnd och dålig ekonomi

Av , , 2 kommentarer 8

Det var omsorgsnämnd idag. Sedvanliga ärenden som räckte till full arbetsdag. LOV ska införas och vi får hoppas att LOV inte kringgärdas av så många hindrande bestämmelser som Fritt Vårdval drabbats av inom Landstinget. LOV innebär också att vi får många nyttiga nyckeltal och därmed styrinstrument.

Den ekonomiska prognosen pekar f n på ett underskott på 2,1 milj vid årets slut. Kostymen är alltså för stor i förhållande till årets budget. Nästa år får nämnden ingen utökad ram och skall därmed spara in även nästa års löneökningar 2,7 milj. Det blir totalt 4,8 milj i så fall som ska sparas in FÖRUTSATT att det nya demensboendet finansieras fullt ut genom ökad ram. Det är mycket pengar. Det motsvarar ca 15 st helårsanställda. År 2012 är omsorgsnämndens budgetram fortfarande densamma som 2009 och ytterligare 2,7 milj ska sparas in. Det handlar om pengar i en storleksordning  som Sibyllas eller Vikbackas hela årsbudget.

Herr och fru "Bagdad Bob" har ju basunerat ut att kommunens ekonomi är god och inga negativa verkningar finns för kommunens huvudverksamheter – välfärdens kärna. Kommunens kassalikviditet var mindre än 1 i april trots investeringsstopp och svångremmar. Alla med minst sunt bondförstånd begriper att 22 milj rakt upp i luften på 1½ år i en liten kommun får svåra återverkningar under ett antal år.

I tidningarna kan vi idag läsa att 200 bygglovsärenden ligger obeslutade. Företagare hotar ge upp och lämna kommunen. Orsak: Bristande resurser i tekniska nämnden – pengarna har satsats på egen rikstrafik i Gunnarn. Jag tror inte att det är tekniska nämndens inkompetens som är orsaken till bygglovshaveriet utan den politiska ledningens inkompetens som subventionerar 5 minuters tidsvinst för flygresenärer med 22 milj under 1½ år i stället för att ägna sig åt verkligheten. De måste leva i drömmarnas värld. Tekniska nämnden har tilldelats för liten ekonomisk ram. Punkt – slut!

De som svarar att det är en bra satsning politikerna gjort i Gunnarn har nog inte satt sig in i det elände som drabbar kommunens alla andra verksamheter – de som kallas kommunens kärnverksamheter. Och till sist är det alla vi skattebetalare och brukare av kommunens tjänster som drabbas. Och dessa påverkningar kommer i huvudsak efter valet! Kryssa gärna mig i valet!  Jag lovar att hålla koll på och motarbeta eventuella framtida toksatsningar.

Politikers huvuduppgifter

Av , , 2 kommentarer 5

De valda ombuden för folket, i fullmäktige, landsting och riksdag, har som främsta uppgifter att besluta om VAD som ska utföras och vad det får kosta samt att skaffa fram pengarna. HUR tjänsterna ska utföras beslutas av tjänstemän och andra anställda som erhållit delegation på beslutanderätten och i de flesta fall har omfattande utbildning och arbetslivserfarenhet från arbetsområdet i fråga. Till de uppgifter som kommunchefer och förvaltningschefer har hör att forma organisationen och anställa personal.

Icke förty drabbas den professionella organisationen ofta av ett mindre antal besserwissrar bland politikerna som trots egna synnerligen bristfälliga meriter och ett antal misstänkt korta anställningar tar sig friheten att lägga sig i organisationsfrågor på hög nivå och HUR arbetsuppgifter ska utföras. Det får till följd att mannen och kvinnan "på golvet" snart vet varken ut eller in om vem som är deras chef och förvirrade förvaltningschefer som  börjar fundera över vad man hamnat på för ställe. En anställd inom räddningstjänsten tillfrågades för ett antal år sedan om vem som var hans högste chef och svarade med namnet på dåvarande kommunalrådet. Så blir det om en politiker tror sig veta allt och begripa allt bättre än alla andra och dessutom lägger sig i allt som kommer i dennes väg, inklusive  lönesättning av kontorister.

Politiker har en svår uppgift uppställa mål för verksamheten och att prioritera mellan olika behov. Börjar politikern lägga sig i HUR uppgifterna ska utföras och springer runt i förvaltningen på de olika arbetsplatserna utan att avtala om detta med kommunchef och förvaltningschef blir resultatet  till slut en enda röra, en utbränd politiker och  kommunala chefer som säger upp sig och flyttar till andra kommuner.

Sociala medier ingen effekt?

Av , , 1 kommentar 4

Enligt någon undersökning har sociala medier liten betydelse för hur folk röstar i valet. Det kan så vara att inte så många läser bloggar, facebook etc men jag tror att spridningseffekten är ganska stor. Någon säger t ex "vet du vad Håkan skrev igår på sin V-K-blogg"? och så är diskussionen igång. En annan sak är att många politiker som bloggar har egen hemsida eller egen blogg kopplad till den och det är kanske effekten av sådant bloggande man mätt. Jag tror att blogg kopplad till en dagstidning får mycket större genomslag. Min erfarenhet är att min blogg i V-K läses av väldigt många, även många som är intresserade av att få information om hur psalmerna går i kommunpolitiken. Det är lätt att klicka till bloggarna om man nu är inne på en dagstidnings hemsida för att läsa nyheter.

Jag måste tyvärr konstatera att väldigt få politiker i Storuman vågar ta diskussionen med allmänheten via sociala medier. Lennart Holmlund Umeå och Maria Kristoffersson Vilhelmina är två politiker som vågar och törs. Kan det vara så att ett och annat politiskt beslut som fattats i Storumans kommun mår bäst av att så få väljare som möjligt har kunskap om dem? Köttgrytegrävarna som fattat de dåliga besluten kan då segla vidare tack vare nomineringsprocesserna i de egna partierna och fatta nya tvivelaktiga beslut i framtiden. Frånvaron av massmedial granskning av hur kommunpolitikerna sköter sig i små glesbygdskommuner riskerar att ge oss politiker som missköter kommunen. Vilket har skett! Och dessa politiker är knäpp tysta i cyberrymden!

Kryssning är enda möjligheten att ändra på partiernas interna nomineringsprocedurer. Kryssning blir allt viktigare för att markera vilka kandidater man har förtroende för.

Kryssa mig i valet! Jag står på folkpartiets röstsedlar till fullmäktige och landsting.

Centern i Storuman

Av , , 2 kommentarer 4

I "Bladet" kan man läsa att kandidaterna till fullmäktige på en av centerns två listor med Stig-Harry Johansson som toppnamn tycker så här:

"Återupprätta förtroendet för kommunpolitiken och politikerna! Ansvarstagande för kommunens ekonomi och grundläggande uppgifter – Ingen kommunal drift av högriskprojekt. Satsning på omsorg & skola".

Detta låter ju bra och är något jag kan skriva under på. De flesta förstår nog vad man syftar på,  Erik-Abel Ejderuds (kd) och andras storsatsning på att ta över statens och Rikstrafikens roll när det gäller flygtrafik som orsakat ett jättestort hål i kommunens ekonomi.  Jag ställer den befogade frågan hur kandidaterna på centerns andra lista ser på den storsatsning på flyg som blev magplask och fiasko för 22 milj.  Avbön? Väljarna borde få veta om kandidaterna har förmågan att lära av misstag eller om det är kroniskt.  Toppnamnen på den listan tillhör dem som sjungit lovsånger och propagerat för detta flyg ända från början och även när det stod klart att notan skulle sluta på 22 milj för 1½ års flygäventyr.

Även andra toppkandidater i de olika partierna borde avkrävas svar på hur de ser på flygäventyret för 22 milj som havererade  och blev det fiasko som jag och några till förutsett hela tiden. Dags att sluta krypa efter väggarna. Ut med språket!

De politiker som ska klara skutan Storuman de närmaste 4 åren tillhör dem som har det tvivelaktiga nöjet att lappa ihop kommunens ekonomi igen och återskapa förtroende för Storuman i omvärlden. Jag har sagt det förr. Ett kryss på mig i fullmäktige- och landstingsval innebär en röst för ansvarsfull ekonomi, utveckling, seriös satsning på skola och omsorg. När det gäller sjukvården behövs nya friska ögon och förnyelse. Landstinget i Västerbotten har kört i gamla hjulspår alldeles för länge. Landstinget måste underlätta för alternativa utförare av vård i stället för att medvetet försöka göra det svårt-omöjligt för alternativa utförare att klara den digra kravlistan på att erbjuda en hel hög med specialitéer.