Olof Palmes mördare

Av , , 7 kommentarer 8

Inför 30-årsdagen av mordet på vår statsminister fylls massmedia av hågkomster. Kvällspressen frossar i spekulationer om vem mördaren är. Ett par hundra lär ha erkänt mordet och sedan har vi alla tusentals personer som ”träder fram” och berättar om sina iakttagelser. Mycket har karaktären av ”Elvis Presley lever fortfarande”.  Privatspanare har det varit gott om och alla anser sig ha bevis för DEN STORA KONSPIRATIONEN. Enligt tankefiguren  att en stor man måste ha mördats av en stor mäktig.konspiration. Det stämde vid mordet på Gustav III då högadeln slogs för sina galna och skadliga privilegier och Stockholm hade en professionell polismästare. Sammansvärjningen avslöjades ganska kvickt och mördaren Anckarström plågades ihjäl.

Stockholm hade tyvärr inte en professionell polismästare 1986, åtminstone inte duktig på brottsutredningar. Hans Holmér tog teatralt över brottsutredningen, viftade med pistoler i TV och var helt fången i teorin om den stora konspirationen med mäktiga stater bakom. Han missade därigenom att det fanns en dömd bombman Tingström som hatade Olof Palme och regeringen och att denne Tingström hade en lejd torped Christer Pettersson som utförde diverse brottsliga handlingar mot betalning. Pettersson var tidigare dömd för mycket grova våldshandlingar. Tingström satt inne men Pettersson lufsade omkring på jakt efter narkotika, alkohol och pengar. Så även denna natt i närheten av mordplatsen. Utredningen hade uppgifter om detta men gjorde inget utan letade mördare i Turkiet, Moskva och Washington. En stor man kan inte bli mördad av en liten kriminell man på samhällets botten. Tyvärr så har vår polisprofessor Leif GW Persson hamnat i denna återvändsgränd. Sannolikhetsläran säger att även osannolika händelser kan inträffa men Leif GW kör på i sin tunnel. Palmes statssekreterare Ulf Dahlsten har i en debattartikel i DN avslöjat hur Christer Pettersson något år före mordet uppsökt regeringskansliet och efterfrågat Olof Palmes vanor. Bara en sådan grej borde ha fått tre röda lampor i utredningscentralen att blinka våldsamt. Men nej. Holmér förberedde väl nästa TV-framträdande.

Den friande domen i hovrätten säger enligt juridiskt språkbruk att mördaren absolut inte är Christer Pettersson och skall sökas på annat håll. Jurister får inte kvälja dom och enligt det synsättet är det bara en person som INTE har mördat Olof Palme nämligen Christer Pettersson. Alla vi övriga svenskar som var vuxna 1986 är därmed mer misstänkta än Pettersson som dömts vara oskyldig! Jag är inte dömd som varande oskyldig och är enligt folket i elfenbenstornen då mer misstänkt än Christer Pettersson! Om vi håller oss till sunt bondförnuft så friades Pettersson i hovrätten för att det inte stod utom allt rimligt tvivel att han var skyldig. Hovrätten kunde mycket väl ha kommit fram till att sannolikheten för att Pettersson är skyldig var 95 %. Men det fattades det där lilla som skulle behövts. Tingsrättens lekmannajury fann dock Pettersson skyldig utom allt rimligt tvivel. Den springande punkten för hovrätten var Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson som sattes i tvivel p g a brister vid vittneskonfrontationen. Återigen denne Holmer! Både Lisbeth Palme och andra har beskrivit mördarens flykt med en lunkande lufsande gångart som var typiskt för Christer Pettersson. Om vi håller oss till sannolikheter, hur stor andel män med Petterssons kroppslängd lufsar fram på det viset?

Nu är det som det är. Konspirationsteoretikernas julafton och människor som vill synas kommer plötsligt på att de såg mördaren, walkie talkies, mystiska figurer på Arlanda etc etc. Och naturligtvis mystiska poliser. Och signalementen varierar kopiöst. Men rubriker blir det och lösnummer säljs som aldrig förr.

Jag ska äta upp mina skor om de hittar en annan skyldig än Christer Pettersson. Han fälldes i tingsrätten och var på vippen att fällas i hovrätten. Han är utpekad av Lisbeth Palme. Han var en lejd torped av Palmehataren Tingström. Och han hade kontakter i närheten av mordplatsen som hade tillgång till vapen och han var en tidigare dömd mördare som ansågs farlig för allmänheten.

Tack vare ”TV-filmstjärnan” Hans Holmér är mordet fortfarande ouppklarat. Rent jurdiskt sett, men bara juridiskt!

Livsfarlig humor i fd Sovjetunionen

Av , , 2 kommentarer 5

I en rysk by hade gubbarna försökt förklara för varandra vad den mångomtalade femårsplanen egentligen var. Men när de inte hittade någon tillfredsställande förklaring beslöt byn att skicka en av de mest kvicktänkta männen till Moskva för att få svar på frågan av självaste kamrat Michail Kalinin.

Kalinin gjorde sitt bästa men gubben fattade fortfarande inte. För att illustrera sin framställning med levande exempel ledde Kalinin bonden till ett fönster i Kreml och pekade på en ovanligt elegant klädd man som just råkade passera Röda Torget och sa:

-Ser ni mannen där borta? Bra! Än så länge ser man inte många sådana här hos oss, men när femårsplanen har genomförts, kommer det att gå hundratals, till och med tusentals  av dem här dagligen. Eller för att ta ett annat exempel… Ser ni den där fina bilen nere på Röda Torget? Bra, Än så länge ser man inte många sådana här hos oss, men när femårsplanen har genomförts kommer det att köra tiotals, ja till och med hundratals av dem här dagligen. Förstår ni nu?

Tack kamrat Michail Ivanovitj Kalinin, nu för står jag!

När mannen återvänt hem kallade kolchosens förtroendeman samman hela byn och i ett försök att efterlikna den store Kalinin utbrast mannen i följande förklaring:

Ser ni tiggaren där ute på byvägen? Bra. Än så länge ser man inte många sådana här hos oss, men när femårsplanen har genomförts kommer det att gå hundratals, ja till och med tusentals av dem här dagligen.  Vi tar ett annat exempel…. Ser ni likvagnen där borta? Bra. Än så länge ser ni inte mer än en, men när femårsplanen är genomförd kommer det att köra tiotals, till och med hundratals av dem här dagligen.

– Kalinin var president men hade ingen makt egentligen. Det var Stalin som hade all makt. Kalinin var en av de få i den kommunistiska ledningen från Lenins tid som slapp nackskott.

Vårdbiträdenas återkomst?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jan Björklund och bihanget Erik Ullenhag föreslog för någon vecka sedan att vårdbiträde i omsorg och sjukvård var ett väldigt lämpligt låglönejobb för outbildad personal, t ex invandrare med låg utbildning. Efter att ha fått på skallen i media återkommer nu Liberalerna med förtydligande av vad man menade (eller trodde sig mena). Man exemplifierar nu vad ett sådant ”vårdbiträdesjobb” skulle omfatta, t ex bädda sängar, städa och liknande. Det är bara det att Björklund m fl målar sig ännu längre in i sitt hörn och avslöjar att Stureplansliberalerna inte är särskilt insatta i vad dagens omsorg innebär.

Dagens äldreboenden har hyresgäster som är mycket gamla och multisjuka. Det outbildade ”vårdbiträdet” möter inte bara en säng som behöver omsorg (bäddning) utan förmodligen även sängens invånare, den multisjuka människan. De fåtal gånger per dag som den multisjuka åldringen möter personal är viktiga möten där personalen fångar upp tecken på hälsoproblem, medicineringsproblem etc. Det är då viktigt att personalen som tittar in har sjukvårdsutbildning på minst undersköterskenivå.

På äldreboendena finns också en stor andel åldringar med demenssjukdomar vilket kräver att personalen har utbildning i demensvård, endera ingående i undersköterskeexamen eller som extra kurser i yrket. Demenssjuka är mycket känsliga för antalet olika personal de möter under en dag och då innebär Björklunds och Ullenhags förslag raka motsatsen mot det önskvärda.

Och när blev städning ett jobb som inte kräver utbildning och kompetens? Det är ju stenålder att idag tro att städning enbart är att sopa eller dra en dammsugare. I synnerhet på sjukhus och i äldreboenden.

Om det skulle visa sig att befintlig utbildad personal kunde använda sig av outbildade hjälpredor i arbetet, s k hantlangare, kan jag tänka mig något i den vägen. Men då måste staten tillföra kommunerna resurser som helt och hållet täcker lönen för hjälpredorna.

Nej, det blir inte bättre genom att Björklund och co invecklar sig i diskussioner om sjukvård och omsorg som övningsfält för lågutbildade och outbildade.  Varför inte föreslå att det är ett lämpligt jobb för outbildade att reparera bilar åt överklassen på Djursholm och Lidingö. Då drabbas ju enbart döda ting!

Östeuropa och EU

Av , , Bli först att kommentera 5

Östeuropa var förslavade av kommunismen och och ockuperade av Sovjetunionen 1945 – 1990. Det var slutna samhällen bakom den s k järnridån, ett begrepp som Winston Churchill myntade. Det kalla kriget som pågick under samma tid var en tävling mellan gott och ont, en tävling mellan öppna demokratier och slutna diktaturer, en tävling mellan marknadsekonomi och planekonomi. Kommunismen kunde inte tillgodose människornas behov av konsumtionsvaror och kapitalvaror, ej heller normala mänskliga behov av frihet i allmänhet och frihet från skräck och rädsla. Under hela kommunismens era var angiveri det normala i byar och städer vilket öppningen av STASI:s arkiv visade.

Satsningen i Sovjetunionen på att skapa kapacitet att utplåna hela västvärlden knäckte ekonomin under 1980-talet och det var en bankrutt stat som kollapsade 1991. Kommunismen som politiskt och ekonomiskt system visade sig nu passa bäst på historiens sophög. Många har ansett detta hela tiden!  Efter att ha förstört människornas sinnen under 45 år visade det sig svårt att få Östeuropas länder inklusive Ryssland att hux flux bli fungerande marknadsekonomier med äganderätt och demokrati. Det torde ta ytterligare årtionden innan t ex det tidigare Östtyskland kommer ifatt Västtyskland i funktion och levnadsstandard. Tyskland är på sitt sätt ett underverk med fungerande demokrati och frånvaro av kungar och kungahus. Tyskland är dessutom nu Europas klart mäktigaste stat både sett till antal invånare, 80 milj, och sett till BNP.

Tyvärr så är inte kommunismens skadeverkningar slut med ovan relaterade omständigheter.  Ungern, Tjeckien, Polen och andra f d öststater har blivit alltmer främlingsfientliga. Här finns en gammal historia av antisemitism och nu poppar rasismen upp i samband med flyktingkrisen. Mycket värre än i länder som Tyskland och Sverige. Dessutom förekommer längtan efter ”starka män” som monterar ned pressfrihet och ger sig på rättsstatens principer med åtskillnad mellan lagstiftande makt och dömande makt. Exempel på det är att regeringar ges rätt att tillsätta och avsätta mediachefer och att regeringar lägger sig i utnämning av domare och domstolarnas domslut.

Övertydligast i denna utveckling är Ryssland som går i riktning mot ren despoti. Det fanns en fläkt av hopp om demokrati i Ryssland på 1990-talet men nu nedmonteras demokratin på alla områden och statyer av Stalin får vara kvar och dessutom har rehabiliteringen av denna historiens värsta folkmördare och förbrytare tagit fart. Allt i intim samverkan med den ortodoxa kyrkan och dess prelater. Rysslands führer Putin hotar också demokratierna i världen med kärnvapen vilket hittills bara monarken och dårfinken i ärftliga monarkin Nordkorea Kim Jung Un sysslat med. Vilka såta bröder!! De utför också enorma kraftprestationer, rider på björnar, gör 8 mål under en ishockeymatch, simmar bland krokodiler etc etc.

Av detta drar jag slutsatserna att demokrati är en investering som tar lång tid att få att fungera och att det efter en lång tid med diktatur tar årtionden innan man kan vänta sig en fullt ut fungerande demokrati med Västtyskland som ett lysande undantag. I länder som varit kommunistdiktaturer och omgärdade av järnridå är människorna helt ovana vid människor med annat utseende, annan kultur och annan religion. Antagligen tar det årtionden innan främlingsfientligheten antar ”normala” proportioner.

Kommunismen är onekligen en dyr erfarenhet för mänskligheten.

http://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/karin-olsson-den-rasistiska-jarnridan/

Mobbarnas försvarstal

Av , , Bli först att kommentera 13

Illaluktande utsöndring. Johan Esk i DN har känt sig manad att försvara hånet mot Charlotte Kalla som började med André Pops mobbning mot Kalla på Idrottsgalan och som sedan fortsatte med tränaren Mattias Perssons  yttrande om Kallas själstillstånd och så de mansgrisiga kommentarerna i våra största tidningar t ex Esk i DN och Tomas Pettersson i Expressen. August Strindberg skrev ju också ett försvarstal om svekfulla kvinnor som svikit. Samtliga lättkränkta män. Samtliga med  begagnande av klassiska härskartekniker och Esk avslutar med att påföra skuld och skam, en av de centrala delarna i manliga härskartekniker. Den mobbade bevisar ju själv genom sin mänskliga reaktion att mobbningen var rätt. ”Vad var det vi sa? Klassiskt och numera ibland kriminellt om det t ex sker på en skola eller en stor tidningsredaktion.

Johan Esk har presenterat en långrandig artikel till mansgrisiga sportjournalisters försvar. Esk säger att idrottsmän är SKYLDIGA att alltid stå till journalisters disposition för Esk anser sig tjäna HÖGRE IDEAL, nämligen journalisters rätt att alltid under dygnets alla timmar kunna skriva om vad idrottsmännen och idrottskvinnorna tycker och hur de mår och varför de inte är bäst i världen o s v.

Skidåkning och friidrott är individuella sporter. Allt mäts i sekunder och centimeter och det är ingen svårighet att själv se hur det går och varför. När någon misslyckats är det synnerligen hänsynslöst att någon minut efter tävlingen trycka upp en mikrofon i ansiktet på idrottaren som har kört slut på alla depåer och har 180 i puls och kräva svar på varför det gick dåligt. Vi tittare och läsare har ingen större behållning av de ofta enahanda och intetsägande frågor som ställs direkt efter tävling. Vänta någon timme så att den tävlande får sansa sig och inte minst så att journalisten kan få tid till vettiga och intelligenta frågor. När det gäller t ex fotboll och ishockey är det över 20 st i laget som på olika sätt ”rår för” att vi inte är bäst i världen. Alltid finns någon pratglad att intervjua.

Man kan ju också vända på frågan. Hör det till journalisters ”höga ideal” att håna och mobba idrottsutövare så att de avstår från tävlingar och därmed berövar det svenska folket tillfällen att se våra fåtaliga internationella stjärnor. Den rätten måste väl vara extremt självpåtagen! De manliga ”härskare” jag nämnt ovan bör genast bekostas en kurs i genusvetenskap och särskilt då härskarteknikens mekanismer och verkningar. På ren svenska en antimobbningskurs för män om mobbning mot kvinnor.

Idrottskvinnor har all rätt i världen att vägra svara på frågor från mobbande otrevliga mansgrisar som i detta fall avslöjat sina böjelser övertydligt. Har tidningarna inte råd att skicka socialt kompetenta och civiliserade journalister längre?

Mansgriseri mot Kalla

Av , , Bli först att kommentera 27

Jag trodde jag hörde fel när damtränaren Mattias Persson i förrgår inför hela världen förkunnade att ”Charlotte Kalla kanske inte mådde så bra i själen”. Men det gjorde jag inte. Därmed kan jag ju konstatera att Mattias Persson brutit mot alla grundläggande regler för en ledare och då bör han avgå. Offentligt förödmjuka en person som man är ledare för är bevis på total inkompetens. Mattias Persson förtydligar dessutom en dag senare fadäsen att han ”står för vartenda ord”.

Om vi fortsätter med denna vokabulär finns det ju verkligen skäl ifrågasätta om inte hela herrlandslaget ”mår dåligt i själen”, men det kommer vi inte att få höra eftersom exemplet Mattias Persson bara förekommer när män är ledare för kvinnor. Berit Ås, en norsk politiker, kartlade de manliga härskarteknikerna och  efterföljare är  t ex Elaine Eksvärd och Åsa Häggström som skrivit böcker i ämnet. De förklenande orden från Mattias Persson mot Charlotte Kalla är då exempel på dubbelfel. Ledarfel och genusfel.

En annan i samma bransch som Mattias Persson är TV-kommentatorn André Pops som skämde ut sig på Idrottsgalan genom att förlöjliga Charlotte Kalla och dessförinnan stått för insinuanta intervjufrågor i samband med tävlingar. Samma mansgrismekanism även här. Något liknande mot våra manliga skidstjärnor skulle aldrig förekomma. Pinka på idrottsstjärnor är förbehållet kvinnliga sådana.

I dessa två nämnda exempel är det tydligt att jämställdhet är på undantag.

I eftermiddag kommer så kommentarer i de största tidningarna på en nivå som väl bara underträffas av hovreportrar. Kristoffer Bergström i Aftonbladet och Tomas Pettersson i Expressen tycker tydligen att det är bra ledarskap att offentligt skymfa en idrottskvinna dagen före en viktig tävling. Johan Esk Dagens Nyheter tycker att det är ett ”oerhört uppfriskande bråk”! Samtliga som uttalar sig på detta sätt är män! Vilket tyvärr inte förvånar! Det dessa ”herrar” gör sig skyldiga till liknar offentlig lynchning av vår största längdskidåkerska genom tiderna.Den som inte tror mig kan ju läsa vad de skrivit i sina tidningar. Vämjeligt!  Är det oset från bengalerna på fotbollsarenorna i Stockholm som förstör omdömet?

För att få ett vettigt ledarskap i skidlandslaget är det bäst att Mattias Persson avgår. Manliga sportjournalister som inte begriper längdåkning på skidor får vi väl dras med i evigheter. Jämställdhet mellan könen är för dessa ingen hit!

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/kallas-ilska-i-svt-det-dar-far-sta-for-honom/

Nato nu!

Av , , 2 kommentarer 7

Enligt tre socialdemokrater på Aftonbladets debattsida är det dags att kasta gamla skygglappar på sophögen och anpassa sig till den nya verklighet som råder med slutsatsen att vi snarast bör gå med i Nato. George Soros spår den ryska ekonomins kollaps år 2017 och redan nu är Ryssland illa ute p g a låga oljepriser, ekonomiska sanktioner och en korrupt regim. Enbart under år 2015 backade BNP med 4 %.  Klassiska diktatorsfasoner är då att peka på inbillade yttre fiender och det har vi ju sett exempel på i minst 10 år och utfallen mot ”väst” tilltar och till ”väst” hör ju nu Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Norge, Sverige för att ta några näraliggande exempel. Grova hotelser riktas nu mot Baltstaterna och de skandinaviska länderna.

Putin sätter upp 3 nya divisioner strax öster om Baltstaterna och öster om Finland finns redan nya moderna starka ryska stridskrafter stationerade. Putins skrämselpropaganda om Natos expansion och fara för Ryssland är rent nys. Det är inte USA som ”invaderat” de nya Natoländerna utan länderna ifråga har själva bett om att få bli Natomedlemmar. Baltstaterna är alltså inte ockuperade av USA som en del extremvänster låter påskina! Baltstaterna och hela östeuropa har lidit under ryskkommunistisk ockupation i 45 år så de vet vad de talar om! Ingen människa vid sunda vätskor tror att det demokratiska Nato skulle ha för avsikt att erövra landområden från Ryssland. Detta trots att Ryssland fortfarande ockuperar land i Karelen som de stulit från Finland 1940 och 1944. Det står fortfarande Ryssland fritt att ansöka om Natomedlemskap men det är nog uteslutet för då måste Kreml börja uppföra sig civiliserat!

Nu rycker ett antal opinionsbildare ut och kopierar Putins syn på hur t ex Sverige ska förhålla sig i Natofrågan. Exempelvis Sven Hirdman, Jan Guillou, Pierre Schori, Hans Blix och kulturvänstern i största allmänhet som har en grundmurad förmåga att alltid satsa på fel häst t ex Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Honecker m fl.  Enligt vissa källor finns det bland dessa IM – informella medarbetare- till f d Sovjetunionens underrättelsetjänst. Sven Hirdman är medlem i ett institut för internationella studier i Moskva med Rysslands utrikesminister Lavrov som ordförande. Hirdman uppför sig mycket väl måste finansiären Putin tycka.Sven Hirdman har i ett par årtionden varit centralt placerad i den svenska statsmakten och kan det svenska försvaret och Sveriges samarbete med Nato och våra grannländer på sina fem fingrar.

Många som inte vill se Sverige som Natomedlem hävdar att risken för en rysk invasion av Sverige är minimal. Sett som ett isolerat anfall kan även jag hålla med om det men nu är det nog inte det scenario man kan vänta. Putin har klara ambitioner på att återupprätta Sovjetunionen och det är i samband med det som vi med säkerhet blir indragna. För att erövra Natomedlemmarna Estland, Lettland och Litauen är det näst intill 100 % säkert att Ryssland i samband med detta invaderar Gotland för att säkra sig mot Natos möjligheter att försvara Baltstaterna. Ett ryskt anfall mot Åland är också tänkbart. I ett större krig blir Öresundsregionen och Bornholm indragna oavsett om vi skriker ”neutralitet” hur högt som helst.Putin har inte många år på sig och Gotland är i princip oförsvarat de närmaste 5 åren! Åtminstone!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22246875.ab

Undersköterska = instegsjobb?

Av , , Bli först att kommentera 7

Jan Björklund och hans ständiga bihang Erik Ullenhag har i en debattartikel kommit med synpunkter på trösklarna för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Lägre lön för instegs-start-jobb ökar möjligheterna för invandrare-flyktingar att få en start på arbetsmarknaden i det nya landet menar man. Sedan kommer det ett extremt korkat exempel på ett lämpligt instegsjobb – UNDERSKÖTERSKA – och de kräver lägre begynnelselön för undersköterska! Björklund har ett förflutet som officer i Försvarsmakten och borde veta bättre. Ullenhag vet jag inte vad han har för erfarenheter från arbetsmarknaden annat än,vad jag minns, ha varit en partibroiler i Folkpartiet och dess ungdomsförbund i hela sitt vuxna liv. Under alla omständigheter har de noll koll på kompetenskraven på undersköterska. De flesta kommunerna kräver undersköterskeexamen eftersom t ex äldreomsorgsjobbet innehåller en hel del sjukvårdsarbete. Det krävs också tilläggsutbildning i t ex demensvård. Invandrare kommer sällan med en undersköterskeexamen på fickan.

Liberalernas radarpar jämställer alltså sjukvård på vårdcentraler och lasarett och vård av våra äldre med att langa burgare på Mc Donalds, diska på restaurang eller gå ut med hunden åt ordföranden i Swedbank! På vilken planet befinner de sig?

Det finns allvarliga rekryteringsproblem till kommunernas äldreomsorg vilket har att göra med låga löner och obekväma arbetstider, t ex delade turer och helgjobb. Alldeles för få söker undersköterskeutbildning på våra skolor. Björklund och Ullenhag lever i en annan värld än den verkliga.. Stureplanssyndromet??

I övrigt lär det väl finnas goda skäl enligt nationalekonomer m fl att se över instegslönerna eftersom höga trösklar motverkar möjligheterna att komma in på¨arbetsmarknaden men då får man hitta andra områden än sjukvård och omsorg. Om vi ska lösa bristen på kvalificerade lärare och kvalificerad vårdpersonal måste löneläget höjas. Värnlösa sjuka och äldre ska inte vara försökskaniner åt röstfiskande politiker!

FN:s säkerhetsråd på hjärnan

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverige tassar numera försiktigt i människorättsfrågor för att få stöd för sin ansökan om att få vara med i säkerhetsrådet en period. Den (ö-) kände Kubakramaren Pierre Schori har besökt bl a Kubas diktator Castro för att vinna stöd för kandidaturen. Sverige är förpliktat att ställa upp på EU:s utrikespolitik och kan inte köra några solonummer så det är rent slöseri med tid och pengar att vara med i säkerhetsrådet. Kanske är det lockande att kunna placera några diktaturkramande svenskar på välavlönade och prestigefyllda poster i FN. Vi är inte den moraliska stormakt som Sveriges S-regeringar försökt inbilla oss i över 60 år. Att lägga sig platt för Sovjetunionens intressen i Östersjöområdet under 1970 -80-talen är väl inget att vara stolt över efter kommunismens totalkollaps runt 1990! Ja inte att vara stolt över överhuvudtaget! En länk från Aftonbladet är väl värd att läsa.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article21623027.ab

Vapenlobbyn i USA

Av , , Bli först att kommentera 2

TV-programmet i går kväll i SVT om masskjutningar och vapenlobbyn var en hemsk upplevelse om hur en minoritet kan sabotera  för en majoritet. Vapenlobbyn i USA är detsamma som NRA (National Rifle Association) och politiker som vill bli valda måste hålla sig väl med denna lilla minoritet som dock är välförsedd med pengar för att driva kampanjer mot de politiker som inte rättar in sig i ledet. Det är främst republikanerna som driver vapenfriheterna in absurdum. Donald Trump, Sarah Palin, Tea Party är exempel på sinnesbeskaffenheten. De anhöriga till de över 20 barn i lågstadiet som sköts ihjäl av en dåre utrustad med automatvapen med stora magasin hade inget gehör hos de förstockade män som röstade nej till bl a bättre bakgrundsundersökningar av dem som vill köpa vapen. NRA verkar för övrigt domineras av lättkränkta lågutbildade män som fått vapen på hjärnan. I ett annat program intervjuades en sådan man som hade vapen överallt,  i köksbänkar, på toaletten, under sängen, i bilens handskfack och på sig i axelhölster. Samtliga laddade och skjutklara.  Ska man närma sig detta hem är det nog säkrast att göra det i dagsljus och gå långsamt med händerna ovanför huvudet och dessutom vara vit, kanske t o m blek!!

Slutresultatet av Obamas bemödanden är absolut ingenting. Inga bättre bakgrundskontroller, inga restriktioner mot rena automatvapen, stora magasin etc. Det är alltså bara att vänta på nästa masskjutning i USA som med de dåraktiga vapenlagarna kan ske med stor effektivitet och med många dödsoffer. I vårt land måste man ha skäl för att få vapenlicens, t ex jakt, tävlingsskjutning och liknande. I bakgrundskontrollen sorteras drogberoende, kriminella och psykiskt instabila ut. Vi har dessutom restriktioner på vilka vapen som får köpas. Jag har inte studerat våra bestämmelser i detalj men ingen jägare eller tävlingsskytt har några problem att skaffa sig lämpliga vapen. Vad jag förstår finns tillåtelse att köpa vissa typer av automatvapen och att det då finns magasinsbegränsningar. Jag har personligen jagat i hela mitt vuxna liv och klarat mig utmärkt med gamla sortens repeterstudsare. EU har kommit med förslag på att begränsa vapentyper anpassade för krig och dessutom bakgrundskontroller. EU vill göra Europa säkrare och att samma regler ska gälla i medlemsländerna. Men naturligtvis finns det en vapenlobby även i Sverige och t ex moderata politiker fiskar röster genom att vara emot alla inskränkningar i våra nuvarande rättigheter. Jag ser inget hot i EU-förslaget mot jägare som jagar alla slags djur och fåglar med vapen som använts i ett århundrade. Sverige ska naturligtvis ha synpunkter på EU-förslaget eftersom vi är ett land med mycket jägare och bra vapenlagstiftning men automatvapen och stora magasin behövs inte för att avliva skogens djur. Varje jägares målsättning bör vara ett noggrant avfyrat enda skott. Jakt är inte krig!