Diktaturens kreatur i Kina

Av , , Bli först att kommentera 7

Solsjenitsyn sa att mänskligheten och kommunismen inte kan samexistera på vår planet, endera måste gå under. Kina är ett bra exempel på hur det kan gå. Hongkong som i avtal med GB och Kina fått rätt att ha eget parlament och egen rättsskipning håller nu tydligen på att slukas av kommunist-Kina, sakta men säkert. Livstids fängelse hotar den som bedriver omstörtande verksamhet och i Kina är det regimen som ÄR rättsväsendet. Oberoende rättsväsende-domstolar  är något som demokratiska länder i ”väst” håller sig med och tills nu även Hongkong. Men hur blir framtiden för Hongkong när den kommunistiska bläckfisken börjar krama ihjäl friheten?

Omstörtande verksamhet är i kommuniststater allt som avviker från ”den politiska linjen” som fastslås av det enda tillåtna politiska partiet. Kineserna har hållits på gott humör genom att regimen tillåtit kapitalism som gett Kina snabb ekonomisk tillväxt och förstås multimiljardärer. När Kinas näringsliv blir alltmer kunskapsbaserat kommer tillväxttakten att avta betydligt och då kan frihet från politiskt förtryck att bli viktigare för folket. Som ”i väst”!

Kommunismen är som ett sorts religiöst samfund med Das Kapital som bibel, Karl Marx som Gud och Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot m fl som apostlar som producerat några hyllmeter ren goja.

Vägdöd och fortkörare

Av , , Bli först att kommentera 5

Orsakerna till den svåra trafikolyckan med 4 ynglingars död utanför Sundsvall håller på att klarna. Strax innan olyckan på 70-väg har konstaterats att bilen framfördes i 150-160 km av en kvinna som skadades svårt i olyckan. Det händer nästan varje vår i samband med skolavslutningar att några unga åker i bilar med olämplig chaufför och dör eller invalidiseras för livet. Oftast är bilförarna unga killar med nytaget körkort men även unga kvinnor utmärker sig ibland negativt som i katastrofen utanför Sundsvall.

Två av min hembys fortkörare är kvinnor i mogen ålder. Skyltad hastighet plus minst 30 km/tim gäller genom 50-skyltade byar och på 90-väg är minst 120 km/tim det vanliga. Ibland mycket mer än så. På vägar genom skogar vet vi, men dock inte alla, att stora djur som älgar kan komma över vägen i hög fart.

Vem skulle sätta sig i ett trafikflygplan om man visste att planets piloter regelmässigt struntar i säkerhetsbestämmelserna? Skulle sådana piloter få behålla sina flygcertifikat?

Enligt Trafikverkets forskare skulle 100 svenska människoliv sparas per år om alla höll sig inom hastighetsgränserna vilket kan jämföras med 40-50 omkomna vid s k skjutningar i kriminella kretsar. Bygga trefältsvägar och motorvägar är ohyggligt dyrt jämfört med t ex begränsning av bilarnas fartresurser genom mycket billiga anordningar på fordonen. Tekniken har funnits länge men politisk vilja saknas. Jag tycker att man kunde börja med s k färdskrivare på alla bilar och att försäkringspremierna skulle baseras på laglydigheten och dessutom skulle det bli lättare att fastställa ansvarsfrågan när olyckor inträffar. Det finns ett stort spann mellan dagens bilar, som kan framföras i farter uppåt 200 km/tim av vilka puckon som helst, till framtidens självkörande bilar.

Det lär redan idag gå att avläsa bilars hastighet vid en olycka. Detta framsteg har skett helt utan politikernas medverkan. Man vinner inte några val på säkerhet på vägarna, ej heller på ett starkare militärt försvar.

 

Ny Leninstaty

Av , , Bli först att kommentera 5

En ny staty över Syfilis-Lenin har rests i den tyska staden Geisenkirchen i en tid när många statyer ifrågasätts. Det problematiska med en ny Leninstaty i dessa tider är att Syfilis-Lenin skulle ha ställts inför rätta i dagens Sverige för sexköp. I morgondagens Sverige kommer troligen fängelse att finnas i straffskalan. Tjusigt att denna av kvinnliga kommunister dyrkade despot idag kunde fått skaka galler för köp av gatuluder!. Nu fick emellertid Lenin ganska omedelbart sitt straff genom att gatufnasket hade syfilis som naturligtvis överfördes till ”kunden” utan pristillägg. Ren bonus!

Detta hände i början på 1900-talet i Paris där Lenin levde i en lägenhet tillsammans med sin hustru. Hustrun skötte hemservicen utom sex men denna del av tillvaron sköttes av en kvinna som var mer eller mindre sammanboende i lägenheten i Paris plus tillskott av gatuprostituerade. Det var fråga om ren arbetsfördelning. Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov som det heter i socialistisk propaganda. Pengarna till Lenins vistelse i Europa i olika länder kom bl a från Josef Stalins bankrånarverksamhet. Mycket pengar som även användes till köp av luder. Full service m a o.

Leninstatyer borde vara förstärkta och armerade i mittenregionen eftersom attentatsmän i St Petersburg hade placerat sin laddning just där. Man skulle ju kunna tänka sig att attentatsmännen var ute efter att en gång för alla bota Lenin från hans plågsamma sjukdom syfilis. Nåväl statyn är nu reparerad och uppställd på nytt.

Huruvida statyer över gamla despoter, rasister mm ska tillåtas stå kvar är en svår fråga utan några enkla svar. Vi kan ju börja med folkmördaren Hitler och sedan fortsätta med folkmördarna Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot och Nordkoreas kommunistkungar. Inga problem för mig, ned i något vattenfyllt gruvschakt med dem. Linné, jag tvekar faktiskt. Likaså svensk storföretagare i industri och slavhandel. Jag får fundera vidare!