Politiska köttgrytor

Av , , 1 kommentar 0

Människan verkar ha en inbyggd förmåga att begå kollektivt självmord. Kan vara en av orsakerna till att Representanthuset i USA sa nej till finanspaketet. En annan orsak sägs vara att det är val till Representanthuset om några veckor och att folkets vrede över finanssektorn gör det farligt för de egna chanserna i valet att rösta ja till finanspaketet. Detta bevisas av att de flesta som pensionerar sig inför nästa period med stor majoritet röstade ja medan de som kandiderar för ny period röstade nej till paketet. Den egna positionen och inkomsten har alltså påverkat ställningstagandet mer än omsorgen om nationens väl och ve. Det tragiska är att de som drabbas värst av krisens följdverkningar är de som öser sin galla över finansvalparna, d v s folk i allmänhet, men finansvalparna själva har nog tillgångar så att de inte lider någon nöd i vart fall.

I USA har man personval i mycket högre utsträckning än i Sverige. Kandidaterna måste tassa försiktigt bland målgrupperna. Fjäska lite här och där. Kristna avgrundshögern måste få sitt, homofoberna måste få sitt, vapenlobbyn måste få sitt, abortmotståndarna måste få sitt etc etc. Denna typ av folkmakt har fördelar och nackdelar. Bland nackdelarna tycker jag kravet på andlig prostitution av de politiska kandidaterna kommer högt. Ateister måste bedyra att de ber varje dag och besöker kyrkor. Motståndare till vildavästernvapenlagstiftningen måste bedyra att rätten att bära vapen när och hur som helst måste bevaras etc etc. Är det folkmakten som kommer fram? Ja och nej! Ett är säkert och det är att små målgrupper får ett avgörande inflytande på politiken. 15 % vapenentusiaster får sin vilja fram medan resten, 85 %, får vänta i århundraden på med civilicerade vapenlagar etc. Listan kan göras lång.

Och sedan har vi det som står i första stycket. Många politiker verkar ha ett utpräglat köttgrytebeteende. Det är viktigare för politikern att personligen hamna vid köttgrytorna än att den politik man står för gagnar nationen eller kommunen. I USA verkar det som köttgrytebeteendet finns i hög grad. Om graden är hög eller låg i Sverige låter jag vara osagt.

En annan fråga är om politiska långliggare är bra för kommuner och landsting. Göran Johansson i Göteborg slutar till slut, men det tog lång tid. I medierna beskrivs i många fall dessa långliggare som ’Göteborgs starke man, Skellefteås starke man’ etc. Oftast är det män, ett slags kommunala patriarker. Jag vill påstå att efter sådär 10 år övergår långliggande kommunalråd och landstingsråd till att bli skadliga för befolkningen, sin kommun, sitt landsting och för politiken. Omgivningen skolas in till ja-sägare och när patriarken till slut finner för gott att sluta eller åldersrelaterat självdör måste man finna en ny patriark eftersom alla övriga politiker och tjänstemän vant sig vid ja-sägarrollen. Skadeverkningarna efter en patriark kan finnas kvar i tiotals år. Se bara vilken tid det tar för många öststater att finna tillbaka till ett demokratiskt fungerande samhälle efter kommunismens våldtäkt på människosläktet. Åke Ortmark har skrivit en bok ’Ja-sägarna’ som beskriver problemet med s k ’starka män’. För den som inte har eller orkar läsa boken räcker det med att tänka i 2 minuter på Mugabe.

Flygplatsen i Gunnarn

Av , , 5 kommentarer 0

Jag har ofta debatterat gödslingen av det Lappländska landskapet med flygplatser. Jag har hela tiden ansett att Gunnarnfältet är den naturliga platsen för ett gemensamt flygfält för södra Lappland. Vilhelmina och Lycksele kommuner har lyckats lura staten att satsa hundratals miljoner på egna flygfält trots närheten i tid till Gunnarn. I detta sammanhang är det tiden till flyg som är avgörande och det är häpnadsväckande att satsa enorma summor på egna flygfält när det är fråga om mindre än en timme till Gunnarn, för Lyckseles del 41 minuter med den nya 100 km/tim gränsen. En Lyckselebo torde tjäna ca 31 minuter på den flygplats man byggt intill lagårdar och gravstenar. Det är ytterst få av invånarna och företagarna i jordens större städer som har mindre än en timme till flyg. Men får man bara önska så…. Staten har fegat ur totalt när staten behåller trafiken på flygplatserna i Lycksele och Vilhelmina. Orsaken torde ligga i att de ansvariga för miljonrullningarna när flygplatserna i L och V byggdes fortfarande är verksamma och rädda om sitt eftermäle. De försvarets beslutsfattare som byggde ut flygfältet i Gunnarn på 1940-50-talet är knappast i livet idag och då kan man utan att skämmas besluta sig för att stänga Gunnarn.

Staten har nu i ett par omgångar gett tummen ned för Gunnarn och är man realist är det bara att gilla läget. Rikstrafiken kommer inte att upphandla flyg på Gunnarn mer. Jag var skeptisk inför den senaste utbyggnaden av lokalerna eftersom det redan då stod klart vartåt det lutade. Nu måste vi inse att det var pengar som kunde lagts på annat, t ex gatu- och VA-nätet i Storuman och Tärnaby. Jag har inte alla papper på bordet vad gäller flygplatsbolagets försök att upphandla trafik på kommunens bekostnad så jag uttalar mig bara principiellt. Varje krona kommunen satsar på att försöka upprätthålla trafiken på Gunnarnfältet är en bortkastad krona om man tror att staten ska ändra sig bara för att kommunala pengar sätts in. Loppet är kört och har så varit en längre tid. Ibland måste man acceptera faktum, svälja förtreten och satsa sin energi på något som har framtiden för sig i stället för att krampaktigt försöka bevara allt som det är och alltid har varit.

Argumentet att företagen i Storuman skulle lämna orten för att restiden till flyg blir någon halvtimme längre är inte seriöst. Merparten av Sveriges och Europas företag har betydligt längre restider till flyg och får ofta räkna med timmar i stället för minuter och det utan att klaga! Däremot tror jag att företagsklimatet är attraktivt med bra skola, vård och omsorg och en snabb och bra kommunal service på andra för företagen viktiga områden.

Äldreutredningen pekar på att problemen på demenssidan är akut och tilltagande och att kommunen snarast bör projektera utbyggnad med 10-15 platser. Beroende på hur man räknar kommer det att kosta kommunekonomin 6-10 miljoner per år. Ett anständigt omhändertagande av det växande antalet dementa är för mig betydligt viktigare är 31 minuters snabbare resa till närmaste flygplats. Vi står också inför en lågkonjunktur som kommer att slå hårt mot kommunens inkomster, kanske redan nästa år och med full kraft från 2010. Kommunen måste nu sansa sig och i första hand försöka klara av de primära uppgifterna. Det kommer att bli stentufft även utan kommunalt subventionerat flyg från Gunnarn. Kommunen måste tillsätta en framtidsutredning för att inte gå på fler minor än man redan gjort.

Brottsoffer = problem

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens nyheter skriver i sin ledare häromdagen att brottsoffren ges allt större utrymme i massmedia och i domstolar men att det sker på fel sätt. När man läser vidare i ledaren förstår man snart att brottsoffren i DN:s ögon stör den frid som rått. Man tar bl a till utgångspunkt fallet med den svenska kvinna som suttit i fängelse i 27 år i USA för delaktighet i ett dubbelmord. I Sverige hade hon sannolikt fått symboliska böter och övervakning i ett par år eftersom hon inte höll i pistolen. I USA har brottsoffren yttranderätt vid varje ansökan om förkortad strafftid och i vissa svenska medier verkar nu brottsoffren, döttrarna till en av de mördade, betraktas som de stora syndabockarna. Sannerligen en perspektivförskjutning bort från dådet som orsakat allt som sedan följer.

Den s k humana kriminalpolitiken i Sverige, som bl a innebär brottsrabatter genom att nya brott konsumeras av straffvärdet för tidigare brott, har upprätthållits genom osynliggörandet av brottsoffren. Försvararna av kriminalpolitiken med rötter i vänstervridningen på 1960-talet, innebärande att brott orsakas av det kapitalistiska systemet, blir naturligtvis störda när brottsoffren ges röster och blir sedda. Vi saknar helt brottsofferstatistik kopplade till gärningsmän. Brottsforskarna har förstås haft viktigare saker att ägna sig åt. Om vi t ex kunde konstatera att vissa brottslingar orsakar 500 brottsoffer per år i 20 år och ändå springer lösa på gator och torg kanske vi fick en DN-ledare som klagar på att statistiken framställs på fel sätt.

DN får nog finna sig i att brottsoffrens röster i media och domstolar har kommit för att stanna. När integriteten blir nästan lika med religion störs friden också av brottsoffren som kräver ökade möjligheter att spåra våldtäktsmän och pedofiler med DNA. Hagamannen kunde kraftigt inskränka rörelsefriheten för en större stads kvinnor i 10 år och orsaka rader av brottsoffer tack vare att DNA-register inte finns/inte får användas. Integritetsdebatten har två sidor och brottsoffren får genom att bli sedda och hörda ett för vissa ovälkommet inflytande på avvägningarna mellan integritet och brottsbekämpning.

Händelser som inte har koppling till DN-ledaren är behandlingen av brottsoffren i en by i södra Sverige. Två barnflickor 14 och 15 år, blev våldtagna av föräldrarna till de tillsedda barnen när de kom hem från en fest. Enligt en tidningsartikel har Missionsförsamlingen i byn haft förböner för förövarna men inte för brottsoffren. Byn är enligt tidningen delad i två delar, för och emot brottslingarna respektive brottsoffren. Brottsoffren är dessutom mobboffer. Låter som den totala galenskapens hemvist på jorden. En dominerande frikyrkoförsamling är tydligen ingen garant för motverkande av mobbning och häxjakt i en by i dagens Sverige. I aktuellt fall kanske rent av förutsättningen.

Allt fler dementa ger kommuner problem

Av , , Bli först att kommentera 0

Äldreutredningen i Storuman publiceras snart. Redan idag kan sägas att demensvården måste byggas ut kraftigt fram till 2030. En del av denna utbyggnad är nödvändig redan inom ett fåtal år. Vi talar här om kostnader i mångmiljonklassen för varje utbyggd enhet. Den verklighet vi har framför oss kräver stora omstruktureringar av kommunbudgeten och heliga kor måste slaktas. Har kommunen t ex råd med att sponsra flygresenärer från Gunnarn? Har kommunen råd med att sponsra företag som hyr lokaler i det nya industrihuset med 2 milj per år? Har kommunen råd med ett eget utvecklingsbolag (SUAB)? Har kommunen råd med att undvika samarbete med andra kommuner när dessa är möjliga och kan ge besparingar? Har kommunen råd med att vara bland Sveriges sämsta kommuner när det gäller att konkurrensutsätta verksamheter på marknaden?

Storumans kommun borde snarast tillsätta en tvärpolitiskt sammansatt framtidsutredning som får till uppgift att bl a se över kommande nödvändiga förändringar i kommunens kärnverksamheter. Risken är annars stor att kommunen drar på sig utgifter idag som på ett farligt sätt dränerar budgeten inför kommande vargatider.

En annan viktig uppgift för en framtidsutredning är personalförsörjning. Vi kan redan idag se begynnande svårigheter att rekrytera semestervikarier. Det bästa vore om man i 10-kommungruppen kunde gå samman och göra en rekryteringsplan. Eftersom den tillkommande arbetskraften på arbetsmarknaden snart inte räcker till i glesbygdskommunerna lär vi få rekrytera utomlands och arbetet med det blir knappast effektivt om varje liten kommun arbetar för sig själv.

Dålig framtidskunskap ger felbeslut idag.

Sarah Palin är ingen pralin

Av , , Bli först att kommentera 0

Kolumnisten i DN Göran Rosenberg har i dagens DN skrivit ett dråpligt aktstycke om vicepresidentkandidaten Sarah Palin. Enligt Rosenberg tycks hon ha en världsbild som påminner om SD:s i Sverige. Ett litet citat bara…

’Sarah Palin har snabbt kommit att förkroppsliga illusionen av ett Amerika så enkelt och okomplicerat att det i princip kan styras av en ’ishockeymamma’ från Wasilla, Alaska, och därmed i princip av vem som helst; ett Amerika där staten, government, inte löser några problem utan är självaste problemet; ett Amerika där världen bortom bergen och haven ses som ett hot och inte som en förutsättning.’

I Palins Alaska är vart tredje jobb finansierat genom federala bidrag. Oljeinkomsterna täcker åttiofyra procent av delstatens budget och i Alaska finns varken inkomstskatt eller varuskatt. Varje medborgare får en rejäl dusör dollar varje år utan att behöva röra ett finger. Från denna bidragsberoende stat kommer Sarah Palin som samtidigt framställer sin stat som frihetens utpost på jorden. Frihet att livnära sig på andras pengar utan att behöva arbeta är min tolkning av tillståndet i Alaska. Alkoholismen är utbredd liksom psykisk ohälsa. Att få pengar rakt av utan motprestation har aldrig varit hälsosamt oavsett om pengarna är från olja eller andra energislag.

Från Alaska till Polen. Där läggs ett lagförslag fram om obligatorisk kastrering av dömda pedofiler. Det skulle nog Palin gilla tror jag. I så fall har faktiskt Palin och jag något gemensamt. Vi borde genast utreda en sådan lag även i Sverige och utsträcka den till överfallsvåldtäktsmän. Gärna då med valfrihet för brottslingen. Han kan få välja mellan livstids inspärrning eller kastrering eller i lindrigare fall tvångsmedicinering. Lex Engla.

Gökungar i kommunala bon

Av , , Bli först att kommentera 0

Lycksele är ett intressanrt exempel på att styra en kommun med svansen. Det kommunala industrihusbolaget går med stora förluster år efter år genom att dumpa hyrorna på marknaden för kommersiella fastigheter. Som om det vore en naturlag sätts hyrorna så lågt att det skall bli underskott. Dessa miljoner som redan är intecknade påverkar naturligtvis budgeten för skola och omsorg. Om tågordningen vore den omvända, d v s först en anständig standard på skola och omsorg och sedan eventuellt överblivna pengar till att subventionera möbelhandlare, glasmästare, rörkrökare etc. Kunde nog lova att det inte skulle bli en femöring över till sådana högst olämpliga och onödiga subventioner.

I min egen kommun Storuman har man tydligen inspirerats av storebror Lycksele och bygger ett industrihus där hyrorna subventioneras med 2 milj kr första året och sedan med en viss nedtrappning. Som om det handlade om en naturlag som ovillkorligen måste följas. Sådana subventioner medför oundvikligen snedvridning av konkurrensen på marknaden och utarmning av kommunens kärnverksamheter. När brände man senast av 2 milj kronor per år på att uppgradera kvaliteten på äldreomsorgen och att subventionerna till näringslivet fick rätta och packa sig efter detta faktum???

En lärdom vi lärt oss är att samhälleliga subventioner snedvrider konkurrensen och dessutom alltid hamnar i fel fickor. Exempelvis de statliga lånen till bostadshus med räntebidrag för att möjliggöra för vanliga familjer att skaffa sig eget hem innebar i praktiken att bidragen hamnade i aktieägarnas fickor i alla bolag från råvara till färdiga produkter i byggsektorn. Lönerna i dessa branscher blev också allt mer uppblåsta. När vi gjorde oss av med eländet kring år 1990 föll byggkostnaderna för en villa kraftigt. Det rörde sig om hundratusentals kronor på en villa inom ett fåtal år. Ett annat exempel är skogsvårdsbidragen som avskaffades på 1980-talet. De bidragen hamnade i fickorna på skogsbolagens ägare genom att bolagen betalade motsvarande mindre för skogen de köpte av privata skogsägare. En annan och kanske skadligare effekt var att skogsindustribolagen kunde segla vidare utan att göra de strukturrationaliseringar som annars hade blivit nödvändiga. En del av de skadeverkningarna torde bestå ännu denna dag.

Staten har, mycket tack vare EU, avskaffat en massa av dessa skadliga subventioner. Frågan är om inte ett ökat intresset borde riktas mot kommunerna. Näringsverksamhet i egen regi, subventioner till näringslivet etc.

Turbosprinters från Jamaica

Av , , Bli först att kommentera 0

Har svårt att ställa upp i hyllningskörerna för sprinterundren i Jamaica. Katolska kyrkans regler för mirakler måste väl vara uppfyllda med råge. Aningslösa sportjournalister stämmer in i hyllningarna för ett pyttelitet örike på 2 milj inv som ’producerar ’ ett antal sprinters som skåpar ut allt vad den övriga världens 6 miljarder inv kan ställa på benen. Att vinna 100 m över övriga världseliten med 0,3 sekunder är evigheter i sammanhanget. USA har blivit avsevärt tamare efter dopingavslöjandena där. Jag är förvånad över att inga klockor ringer i huvet på sportjournalisterna. Vi börjar vår älgjakt på måndag och jag borde nog uppsöka apoteket för att få tag i den typ av turbopiller som apoteken på Jamaica tydligen har.

Biostor

Av , , Bli först att kommentera 0

Missade invigningen på Biostor men kungen skötte det så pass OK att ingen skada är skedd. Mycket heder till Skellefteåkraft som investerat. En annan stor elaktör i länet, Vattenfall, har tydligen inget intresse för framtidsinvesteringar i nya energikällor i länet. Men höja nätavgiften måste man eftersom koncernens vinst bara var 11 miljarder under första halvåret. Egentligen kan man vänta sig precis vad som helst från ett monopolföretag som levererar sina vinster till staten och bokstavligen fungerar som statens sedelpress. Staten som sägs ska värna sina medborgare värnar nog monopolföretaget i första hand. Monopolföretaget som styrs av en av staten tillsatt styrelse. Det har varit torrt och elpriset har ökat. Nu regnar det som sjutton, alltså måste elpriset öka. Logiskt eller? Men så har det varit sedan avregleringen.

Såg uppdrag granskning om gangsterfasonerna i byn Vojakkala i Haparanda kommun. Höll på att få hjärnblödning. En fundering är att denna följetong i årtienden knappast hade fått fortgå i t ex Texas USA. Knappast ens en månad! Allt är nog inte bäst i Sverige. En av statens huvuduppgifter att garantera medborgarnas säkerhet måste ha avskaffats någon gång under historiens gång. Det årtalet borde finnas i skolbarnens historieböcker som varande lika viktigt som årtalet för Gustav II Adolfs död vid Lützen