Bankunionen och Sverige

Av , , 4 kommentarer 1

Sverige är inte med i eurosamarbetet och har därför ingen talan när eurosamarbetet  snart beslutar om en bankunion som ska hålla tummen i ögat på bankerna inom eurozonen i stället för ländernas egna bankinspektioner. Länder som inte är med i zonen får ansluta sig till bankunionen om man vill. Det ska snart hållas ett möte om ett förslag och till det mötet är alla länder i EU inbjudna och alla har vetorätt. Om förslaget då faller blir det möten senare mellan euroländer och länderna utanför har då ingen vetorätt vad jag förstår. Och det är väl högst rimligt.

Nu basunerar Anders Borg och andra ut att "vi stoppar bankunionen" tack vare vetorätten och då förutsätts förstås att alla applåderar. Senare fattas ändå ett försenat beslut om bankunion av euroländerna. Frågan är om det blir en bättre bankunion pga det svenska motståndet. Det får framtiden utvisa.

Sverige är alltså som katten som möter en stor och övermäktig motståndare. Det gäller att göra sig så stoooor som möjligt. Jättestoooor! Och väsnas och fräsa ska man!

Lagändring mot telefonterrorn?

Av , , 4 kommentarer 7

STV:s granskning av företagen som lurar gamlingar att teckna avtal med oseriösa teleoperatörer börjar få resultat även på riksdagsnivå. Jag har skrivit till riksdagsmän som hanterar lagfrågor och fått välvilliga svar att man ska "titta på frågan". Vår egen konsumentminister säger i dag till STV att hon "noga följer frågan". Det är handlingskraft så man hukar sig i stormen. Nu får jag uppleva att den första som tar tag i frågan är en socialdemokratisk riksdagskvinna. Det är inte bra att lämna frispel till sina politiska motståndare.

Mitt förslag går i huvudsak ut på att ett "telefonavtal" inte är giltigt förrän efter skriftlig bekräftelse i pappers- eller mailform efter en lämplig betänketid. Detaljerna måste naturligtvis utredas. Lagändring bör även täcka in lurendrejerierna mot företag, kommuner, landsting, stat som t ex handlar om "beställda" reklamplatser i reklamkataloger.

I Tyskland har man lagstiftning som sätter stopp för telefonskojare av den sort som härjat och fortfarande härjar i Sverige. Det gäller bara att få tummen ur röven!

På patriarkatet bara!

Av , , Bli först att kommentera 5

Unga kvinnor i nätverket Femen i Ukraina provocerar patriarkatet genom att demonstrera med blottade bröst. Otroligt vad sådant tycks kunna reta mansgrisarna i konservativa och förstockade samhällen.

Jag undrar vad liknande metoder skulle innebära i länder som Iran, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Indien, Saudiarabien, Vatikanstaten, för att ta några exempel.

Dödsstraff?

Under alla omständigheter ett friskhetstecken i vår odemokratiska och ojämlika värld. Heja Femen!

Ministerstyre!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Göran Hägglund (föga förvånande) men också Jan Björklund av alla överprövar Skolverkets förtydligande av den lag som garanterar att den svenska skolan är icke konfessionell. Båda verkar ha ett desperat behov av att göra populistiska utspel efter de senaste opinionsmätningarna. För Göran Hägglunds del visserligen ett kroniskt tillstånd.

Lagen är glasklar för alla som kan läsa och begripa vad man läser. Skolverket har gjort sitt jobb därför att Skolverkets tjänstemän begriper vad de läser. Om politikerna i främst kommunerna med SKL som verkställare också gjorde sitt jobb skulle inte skolan idag tillhöra låglönebranscherna och utgöra en verksamhet med allt sämre resultat. Här kan Jan Björklund med fog hävda att han har bakbundna händer. Han får stå med ansvaret och skammen men saknar medel, arbetsgivaransvaret, för att kunna göra något.

Är det frustration över detta och dåliga opinionssiffror som får Jan Björklund att medelst ett solklart ministerstyre över sin myndighet Skolverket  säga att psalmer och bön på terminsavslutningar är OK när de enligt lag inte är OK och Skolverket utfärdat riktlinjer helt enligt sitt mandat. Göran Hägglund är förlåten för man kan inte vänta annat från det hållet. Kanske duon kan casha in ett antal röster från Sverigedemokraterna genom utspelet och ministerstyret. Det är nog lika sant som amen i kyrkan.

Terminsavslutning i kyrkan?

Av , , Bli först att kommentera 5

Sveriges riksdag har i demokratisk ordning beslutat att vår skola ska vara icke konfessionell. På grund av osäkerhet kring traditionella avslutningar i kyrkolokaler har Skolverket gett ut riktlinjer för hur skolan ska agera för att inte bryta mot lagen. Det är synnerligen välkommet för skolledningarna. Och då borde väl allt vara lugnt?

Så icke, nu har ett himla liv brutit ut och måltavlan för drevet är budbäraren – Skolverket. Främlingsfientliga krafter,  t ex Sverigedemokraterna,  vädrar morgonluft vilket är mer än väntat.

Det hela är mycket enkelt. Religionsundervisning OM religioner sker i skolan. Religionsutövning sker på fritiden och dessutom i Sverige på ett fredligt sätt. .. Skolverket har förtydligat vad som är det ena och vad som är det andra och det har de flesta förstått utan moderliga råd från Skolverket. Men nu är det som det är och en del skolledare behöver stödja sig mot  vägledning från högre ort.

Förbjud telefonförsäljning!

Av , , 3 kommentarer 8

Dagens telefonförsäljning handlar oftast om tvivelaktiga företag som är ute efter att lura konsumenter och företagare. Enligt vad som framkommit på senare tid är det  yrkeskriminella och maffialiknande nätverk som ligger bakom många av företagen i fråga. De kriminella har övergått från att råna banker och penningtransporter till lättvindigare sätt att sno dina och mina pengar.

I internetåldern finns inga orsaker alls att  tillåta detta tilltagande lurendrejeri.  Det finns olika vägar att nå målet.

1. Köpeavtal träffade per telefon bör vara ogiltiga för både  konsumentköp och handelsköp. Avtal träffade per telefon ska bli bindande först efter undertecknat avtal på papper eller via epost. Här får då kunden i lugn och ro nagelfara vad hen gett sig in på.

2. Telefonförsäljning till konsumenter bör totalförbjudas. Alla jag känner betecknar dessa samtal som ren terror. Ingen vill ha dem.

När vi är inne på lurendrejeri bör även HEMFÖRSÄLJNING till konsument totalförbjudas. Med dagens kostnader för bil, löner, arbetsgivaravgifter, hotell etc  måste priserna för vanliga kapitalvaror som dammsugare, brandsläckare, luftrenare ligga mångdubbelt över priserna i fackhandeln och i lågprisbutiker typ Jula och Biltema för att affärerna ska gå runt. Skojarna riktar sig sedan några årtionden medvetet in på äldre ensamstående personer. Genom näthandelns inträde på arenan klarar vi oss hjärtinnerligt bra utan hemförsäljarnas rövarpriser och hemsökelse av våra gamla kära..

Undantag bör kanske göras för barn som säljer jultidningar och godis för att finansiera skolresa.

Riksdagsmännen med sina hutlöst höga löner har här möjlighet att göra något nyttigt för medborgarna.

Religionsundervisning dygnet runt

Av , , 1 kommentar 9

En judisk ortodox familj har av kammarrätten fått dispens för sina barn att gå i den vanliga skolan. Deras föräldrar ges rätt att spärra in barnen för privat undervisning i hemmet. Kammarrätten har hittat en bestämmelse som kan göra detta möjligt för föräldrar. Det finns dock flera andra bestämmelser i svenska och europeiska lagar som borde ha fått kammarrätten på helt andra tankar. Domen får mig att tro att vi lever i en teokrati vilket de flesta tror tillhör historien. Men icke trots nya lagar som innebär motsatsen. Barnens oinskränkta rätt till frihet och utveckling eller att behålla sina kroppsdelar obeskurna får inte omöjliggöras av inskränkta och extrema föräldrar. Det trodde jag faktiskt var självklart.

En artikel som belyser problemet på ett utmärkt sätt finns finns att läsa. Se nedan.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/21/bristande-respekt-f-r-sekularism-r-ett-hot-mot-demokratin-0

Rovfisket på lax

Av , , 2 kommentarer 8

Intressant Uppdrag Granskning i kväll. Handlar om det galna i att vattenkraftsbolagen klarar sig undan sitt ansvar tack vare vattendomar som bygger på drygt 100-årig lagstiftning. Undantagsvis finns laxtrappor och inte alls anordningar så att smolten kan vandra tillbaka utan att bli rutten fiskfärs nedanför turbinerna.

Programmet handlar också om"husbehovsfiskare" vid älvmynningarna som fortfarande öser upp lax i motbjudande skala med fasta fångstredskap. Stora bukar måste de ha, de s k husbehovsfiskarna. Jättebukar!! I fjällen är det många som missbrukar sina nätfisketillstånd som Länsstyrelsen tillhandahåller. "Husbehovsfiske" med nät som pågår i stort sett året om. Stora bukar måste de ha… Jättestoooora!! Andra "husbehovsfiskare" har s k trollingbåtar med en skog av spön  som går fram likt slåttermaskiner och mycket lax och öring tar de upp. Sportigt fiske??? De kunde lika gärna släppa sjunkbomber och ta upp fisken med håv. Stoora bukar måste de ha. Jättestora!!!

Sverige har unika möjligheter att bli turistfiskeparadis, både på lax och röding-öring. De här konstiga turisterna som släpper tillbaka fiskarna de får genererar många arbetstillfällen. Rovfisket som pågår efter lax och fjällfisk genererar inga arbetstillfällen. Numera kan man köpa odlad lax-öring röding, som smakar ganska bra faktiskt, för en ganska billig penning. Det husbehovsfiske som bedrevs för 100 år sedan hade stor betydelse för att det skulle finnas mat på bordet i barnrika familjer. Nu finns inte det behovet sedan årtionden tillbaka.

En fisk som fångas många gånger genererar mycket pengar per kg, långt mer än om den äts upp som "husbehovsfisk". Den som tror att jordbruksministern och Sveriges riksdag ska ta fasta på detta enkla faktum tror nog förgäves. Tänk att det ska vara så svårt att anpassa sig till moderna tider, särskilt om de moderna tiderna pågått i minst ett halvt sekel.

Bunta o slå ihop småkommunerna

Av , , 4 kommentarer 6

Hopslagning av kommuner är ett ofta återkommande ämne och nu är det dags igen. Och om något år kommer frågan upp på nytt. Både jag och andra förståsigpåare, t ex CERUM, har tidigare redovisat skälen för att det inte håller att behålla nuvarande kommunstruktur i inlandet. En stor gruva öster om Tärnaby kommer i och för sig att innebära att mycket folk vistas i kommunen Storuman för arbete men något större lyft för den skattebetalande folkmängden kommer det knappast att bli. De flesta kommer att vara inpendlare.

Argumenten för sammanslagningar kvarstår, Ett antal kommunpolitiker har i dagens V-K luftat sina argument emot. Stora kulturskillnader mellan kommunerna säger en. Är vi stackare som bor i olika miniatyrkommunen boende i olika världsdelar?!! Jag baxnar. Stoltheten och identiteten säger en annan, som inte är SD:are. Konstigt nog.  Andra är bara emot allt vad förändring heter och det är dock en form av kultur som inte är ovanlig och som råkar vara ganska gemensam för inlandskommuner.

En mycket viktig orsak kan också vara att det är många som har kommunpolitikens olika syltburkar som levebröd. En sammanslagning skulle obönhörligen minska antalet syltburkar att gräva med sina fingrar i. En del uppdrag är så välbetalda att en återgång till förutvarande arbete skulle innebära en rejäl inkomstminskning.  Men en börda mindre för skattebetalarna. Större konkurrens om de politiska uppdragen skulle inte skada.

Politikerskandalen i Götene

Av , , 6 kommentarer 8

Uppdrag granskning avslöjade mångmiljonrullningen i Götene kommun. En utgiftpå 7 milj för en "Arn-park" blev i slutändan över 100 miljoner. Folk hade inte så stor lust att leka Arn som man tänkt sig. Efter diverse turer med Bert Karlsson och E-type inblandade står nu parken stängd och tom med 5 milj i årliga kostnader för Götenes skattebetalare. Som lite och ingenting hade vetat om inte hela skojet rullats upp i STV som festlig underhållning. Verkligheten är ofta värre än vad som visades i "Starke man".

Som Helmersson skrev på ledarplats i DN. När kommunpolitiker står med en karta och funderar på att ge den egna kommunen en framträdande plats på densamma bör alla hålla hårt i plånboken. Alla kommuner är ju som alla vet Sveriges och världens medelpunkt.. Det är ju bara att dra ut linjer i alla riktningar så ser ju alla att det är på det viset.

Historien påminner mig faktiskt om en kommun som satsade 25 miljoner på att flyga 1½ år från ett flygfält i skogen och som satsade 50 miljoner på en fjällpark som såldes för 5 miljoner och som skyfflar in mångmiljonbelopp för att sälja el med förlust till Stockholmare och Göteborgare. För sådana politiker borde det varnas.