Kanibalism och minkar

Av , , Bli först att kommentera 1

Nej, det gäller inte politikerna i Storuman denna gång. Djurrättsfantasterna har ju kollat upp sveriges minkuppfödare och funnit att kannibalism förekomer, d v s minkar äter upp sina döda kamrater. Bland människor har kannibalism främst förekommit i kommunistiska stater som Sovjet och Kina.  Roald Amundsen, sydpolensegraren, skriver så här i sin bok Sydpolen om kannibalism bland hundar:

"Och så den iögonenfallande fördelen att hund kan födas med hund. Man kan minska hundbeståndet pö om pö, slakta de mindre lämpliga till föda för de utvalda. På det sättet skaffar man dem färsk mat. Och hade vi själva lust på ett stycke färskt kött, så kunde vi skära oss en delikat filé. Den smakade lika gott som det finaste oxkött. Hundarna har inte något emot detta. Får de bara sin andel, är de lika glada var den än är tagen på kamratens kropp. Det enda som var kvar efter en sådan utfordring var offrets tänder. Hade det varit en ansträngande dag försvann dessa också".

Jag undrar om djurrättsaktivisterna frågat aktuella minkar om de hade något emot att äta på döda kamrater. De kanske tvärtom var förtjusta? Personligen önskar jag att älgjaktslagen lyckas så bra i höstens jakt att de slipper äta upp sina älghundar! Även om hundkött smakar delikat.

Skolan tillbaka till staten

Av , , 1 kommentar 5

Kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Effekterna har blivit försämrad status på läraryrket, lönehiss rakt ned för lärare och skolledare, oacceptabla skillnader i kvalitet och valmöjligheter mellan kommunerna och försämrade kunskapsnivåer i jämförelse med andra länder. Folkpartiet är det enda parti som på riksplanet driver frågan om ett återförstatligande av skolan.

En annan effekt av ett återförstatligande blir att samverkan om gymnasieskola och komvux mellan kommunerna underlättas. Staten skickar idag liksom förr stora pengar till skolan i kommunerna. Pengarna är inbakade i "den stora statsbidragspåsen" som kommunerna är fria att använda i sina budgetar till vad som helst. Allt lägre löner för skolpersonal i jämförelse med övriga arbetsmarknaden kan ha medfört att kommunerna kunnat satsa pengar på annat.  Eller att staten kunnat hålla statsbidraget på en allt lägre nivå. Frågan bör ställas.

Klart är att kommunerna inte klarar av att höja statusen på läraryrket eller lösa övriga problem som likvärdighet över hela landet eller att ta igen vår position i jämförelser med andra länder. Chansen att detta skulle ske utan förstatligande är = 0.

Dubbelfel kommunalråden i Storuman!

Av , , 15 kommentarer 15

Kommunalråden i Storuman Gunilla Lundgren (s) och Erik-Abel Ejderud (kd) irriteras så till den milda grad av av V-K:s granskning att de skriver en debattartikel. Är ovanan att bli granskad en del av förklaringen? Det är tyvärr så att den tredje statsmakten i stort sett abdikerat från de små glesbygdskommunerna och mycken inkompetens hos kommunpolitikerna kommer då aldrig till allmänhetens kännedom.

Ett inslag i "försvaret" av den förda politiken får mig att  fundera över hur det är fatt. Här påstår de båda makthavarna, som verkar joina ihop sig för en ny period, att de 22 miljonerna till Storumans övertagande av Rikstrafiken i luften inte påverkar övriga verksamheter. Har dessa pengar ramlat ned från himlen eller är det skattebetalarna som levererat?  "Beviset" uppges vara att Omsorgsnämnden och Fritid-Skola-Kultur gått med ett litet överskott 2009. Men hallå där!

För det första så lades ramarna för 2009 under 2008, alltså långt innan Erik-Abel i oktober 2008 predikade om nödvändigheten av att obstruera mot Statens-Rikstrafikens beslut att inte upphandla flyg på Gunnarn. Vilket enligt Erik-Abel Ejderud inte skulle kosta skattebetalarna något ur den garanti på 4 milj som han ville ha. I slutändan blev det 22 miljoner som alla (nästan) vet.

För det andra så är nämnderna skyldiga att hålla sig inom sina ramar så om ett överskott uppkommer vid årets slut på någon procent är det en naturlig variation. Oavsett om ramen är hög eller låg kan mindre över/underskott uppkomma. Det är inte bevis för något annat än att nämnder och personal gnetat och sparat bra. Något bevis för att de svindlande flygaffärerna inte påverkar kommunens möjligheter är det definitivt inte

För att ta igen de bortblåsta 22 miljonerna (en knapp 20-del torde komma tillbaka i form av framtida kommunalskatt) måste kommunens verksamheter svälta sig igenom några år. Underskotten ska tas igen under en 3-årsperiod enligt lag. De maktsugna kommunalråden och deras tillskyndare försöker dölja att det är under de kommande åren, efter valet, som svältramarna kommer att svida. Omsorgen har trots år från år ökade behov oförändrad ram för 2010, 2011, 2012 och om jag minns rätt även 2013. Med 2-3 % löneökningar begriper även en åsna att dessa löneökningar måste sparas in genom minskning av personal. Snart måste besparingarna slå igenom även "på golvet" i verksamheterna. Men efter valet förstås. Och år 2010 har vareviga sammanträde i Omsorgsnämnden handlat om besparingar och möjliga neddragningar.

Sanningen är att man måste välja mellan olika behov. Satsar man pengar på ett ställe innebär det mindre pengar på ett annat ställe. Begriper inte ansvariga kommunalråd detta enkla faktum är det illa ställt. Om något under eller trolleri inträffat som kullkastar allt sunt ekonomiskt förnuft borde detta under/trolleri presenteras i vetenskapliga tidskrifter så att andra kommuner kan ta efter.

Men att påstå att 22 miljoner som gett en liten bråkdel tillbaka inte påverkar kommunens verksamhet och möjligheter på andra områden! Jag baxnar, hakan är i jämnhöjd med smalbenen!

 

WikiLeaks frontfigur jagas av polis.

Av , , 4 kommentarer 0

Veckans meganyhet. Julian Assange är på sannolika skäl begärd anhållen för våldtäkt i Stockholm och jagas internationellt enligt Expressen. Sannolika skäl brukar vara starka nog för fällande dom. Svenska piratpartiet har ju tagit denne man i sin famn så vi får se hur de nu agerar. Att ge sig själva rättigheter på nätet är ju själva finessen så det är väl inte så långt till att ge sig rättigheter i sängen när lagar betraktas som en invit till förhandling, inte något man ska lyda. Fortsättningen på detta lär bli intressant och det är inte första April så det måste vara på riktigt.

Eftersom WikiLeaks försöker skada demokratiska stater med vilka medel som helst men inte gör ett skvatt för att avslöja förtrycket i diktaturerna förhåller jag mig negativ till sådana organisationer och deras företrädare.

Psykiskt sjuk hund räddas?

Av , , Bli först att kommentera 3

En djurrättsorganisation kräver att en avlivningsdömd hund som bitit en man i ansiktet ska skickas till hundpsykolog för undersökning och att "dödsdomen" ska upphävas. Tänk om nu hunden ifråga ljuger för hundpsykologen om sitt sinnestillstånd. Enligt Disneys filmer på DVD talar djur minst 12 olika språk så hunden borde kunna göra sig förstådd på svenska även om den importerats från Spanien. Ack ja, vad har inte denne Disney ställt till med!

Planstyrd sjukvård

Av , , 5 kommentarer 2

Sjukvården i Sverige är planekonomiskt styrd. Det innebär att resurserna allokeras av politiker i Landstingen utifrån behov som dessa politiker anser att vi kunder- patienter ska ha. Det får allehanda konsekvenser som kan tillskrivas den planeonomiska modellen, t ex köer på vissa håll och resursöverskott på andra. Det tillhör "mission impossible" att få produktion och konsumtion att mötas till det av politiker bestämda priset. Att våra landsting ständigt misslyckas och ofta drabbas av statens pekpinnar är alltså ingen naturkatastrof eller bevis på korkade landstingspolitiker utan det är en naturlig följd av det planekonomiska systemet.

Vi har t ex en bra vård av alkoholister men har stora brister i vård av smärttillstånd. Den som sett smärtans följder vet att  sömnbristen tär på psyke och fysik och kan orsaka sjukdom, olyckor och död. Nu ska det visst tas krafttag i Västerbotten i smärtbehandlingen och resurser ska kanske tillföras. Men så här är det hela tiden som en följd av den planekonomiska modellen. Larm och brandkårsutryckning här eller där beroende på talförheten hos de drabbade eller deras läkare.

Det brukar hävdas (av oss själva) att vår sjukvårdsmodell är bäst i världen och att den framförallt är RÄTTVIS. Det är bara det att detta är lögn. Det är stora skillnader mellan landsting, d v s sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet beror på var du bor. Bor du i glesbygd är du definitivt illa ute vid vissa sjukdomstillstånd. Vi har alla läst om cancerpatienter som får sin första behandling månader efter den första diagnosen på cancer. Gå i 2-3 månader och våndas och veta att man har en dödlig sjukdom t ex bröstcancer som avancerar i kroppen kan inte vara något man önskar ens sina ovänner. Påstridiga och resursstarka ordnar sig bättre vård än resurssvaga och passiva. Så har det alltid varit. Rättvist?

Jag vill öka patientmakten genom att avskaffa remisstvånget och på sikt måste vi få någon form av patientstyrning (kundstyrning) av sjukvårdsproduktionen. Det innebär naturligtvis fler privata vårdgivare men det går att förverkliga med en i huvudsak skattefinansierad sjukvård. Så fort man andas om någon minsta förändring kommer som ett brev på posten, "jaså du vill att vi ska ha det som i USA". Nu förändras sjukvården i USA enligt en lag som kom till efter hårda politiska strider men framför allt det finns oändligt många varianter på hur sjukvården ska vara organiserad. Vi ska ha en svensk modell. Naturligtvis. Men varför denna skräck för förändringar? Varför är reparation av bilar utan köer och väntetider? Ska vi ha lägre krav när det gäller vård av vår egen kropp?

Svenskt ”FBI” och ungdomsdomstolar.

Av , , 2 kommentarer 1

Folkpartiet har kommit med flera bra förslag om brottsbekämpning. Efter det avskyvärda Engla-mordet var många ledande politiker överens om att det var för lite samordning mellan polisdistrikten i spaningsarbetet. Här lovades en central polismyndighet som skulle arbeta över hela Sverige i likhet med FBI i USA. Bl a skulle ett centralt register över grova brottslingar och deras beteendemönster införas. Inget  märkbart har hänt och därför måste Folkpartiets förslag hälsas med tillfredsställelse.

Ungdomsdomstolar är ett annat bra FP-förslag. Rätteprocesserna mot unga lagöverträdare måste snabbas upp så att vi får snabbare reaktion på ungdomars kriminella aktiviteter. Det är viktigt för att lyckas med korrigering av ett oönskat beteende.

Tidigare har FP föreslagit att brott av ungdomar under 15 år ska utredas även om det inte kommer till rättegång och straff. För brottsoffren är det också viktigt att få fastslaget vilken skada ungdomen i fråga har orsakat. Brottsoffren är i stort sett rättslösa när det gäller brott av ungdomar under 15 år. Vill brottsoffret ha skadestånd för liden skada tycks enda möjligheten vara att öppna en civilprocess mot brottslingens familj med risken ingenting få och kanske få betala rättegångskostnaderna dessutom.

Jag väntar fortfarande på lagförslag som bekämpar upprepad brottslighet av pedofiler och våldtäktsmän. Det går inte att behandla sådana brottslingar  på samma sätt som tjuvar, d v s låsa in en kortare tid och släppa ut vind för våg utan åtgärdande av grundproblemet.

Bärplockarekonomi

Av , , 4 kommentarer 3

Hur vore det med en realityserie i TV om bärplockares liv och leverne? Jag har funderat på om jag skulle plocka bär i st f att lägga tid på min blogg. Jag  tar blåbärsplockning som exempel och antar 6 kr per kg hos inköpare. Jag kalkylerar: Bilkörning per dag ca 5 mil, kostnad 5 x 30 = 150 kr. Redan här måste jag plocka 25 kg per dag d v s ca 40 liter. Om jag vill ha en timpenning på 120 kr och arbetar 8 timmar per dag måste jag plocka ihop ytterligare 127 kg d v s ca 180 liter. Det blir totalt ett behov att plocka 220 liter. Alltså ca 22 st 10 l plasthinkar. Om min fru vill vara med och tjäna storkovan får hon åka gratis med mig men måste då plocka 180 l per dag = ca 18 st 10 l plasthinkar fulla med blåbär. Det blir då totalt 40 st 10 l plasthinkar per dag. Eftersom det tar tid att gå från bilen till och från blåbärsställena måste dessa 40 st plasthinkar plockas fulla på ca 6 timmars effektiv plocktid.  Vi måste alltså då plocka ca 7 fulla hinkar per timme. Och hur ser den bil ut som härbergerar 40 hinkar fulla med blåbär?

 Nä jag tror jag ägnar mig åt bloggskrivande i stället! Enligt uppgifter jag fått plockar många utländska bärplockare bär 80-90 timmar per vecka. Det blir för mycket för en svensk pensionär.

Ska vi vara allvarliga så är det inte en sund bransch om man måste arbeta 80 timmar per vecka för att livnära sig. Sylt i affären är för mig en delikatess och om priset för sylt till ett mål plättar är 3 kr eller 5 kr spelar ingen roll för mig. Något måste göras men vad? Är garanterad månadslön 16000 kr rätt väg? Är det rätt väg om man för denna månadslön måste göra arbetsveckor på 80 timmar?

Leende helikopterrånare

Av , , Bli först att kommentera 1

Stämningen lär vara uppåt på rättegången mot helikopterrånarna. Inte att undra på när allt gick som smort och fortsätter att gå som smort. Att några av rånarna åkt fast ingick säkert i kalkylen. När rånarna kommer ut efter några fåtal år har de gjort sig "förtjänta" av de mångmiljonbelopp per skalle som de har undangömda. En vanlig knegare är inte i närheten av sådana "årsinkomster". Undra på att de ler så att mungiporna nästan möts bak i nacken under rättegången.

Om vi hade lagar som stadgade att rånare fick sitta inne tills rånbytet lämnats tillbaka till de rättmätiga ägarna skulle vi nog slippa se hånflinande rånare på rättegångarna. Vad jag förstår får de inte ens en extra månad i fängelse på grund av att rånbytet gömts i någon skog.

Björklund och slöjan

Av , , 3 kommentarer 9

Folkpartiledaren Jan Björklund har fått på tafsen av en del liberala skribenter efter sitt lilla "utspel" om att elever kan förbjudas ha heltäckande slöja på sig i skolan. Frågan är knepig eftersom den berör flera områden. T ex religionsfrihet och friheten att klä sig som man vill (nästan i alla fall). En del som kallar sig liberaler tycks vara inne på att allt som påbjuds i olika religioner ska accepteras utan att blanda in ovidkommande saker som strukturellt kvinnoförtryck och praktiska småsaker som att kunna se en elevs ansikte. (Ska man då också acceptera att lärares ansikten är heltäckta?)  Det finns ju män som har heltäckta ansikten också men då är det sällan fråga om religion utan fråga om något aparta "bankbesök".

Jag tycker att vissa principer alltid måste ha företräde och det är principerna om  frihet, jämlikhet och demokrati. Dessa principer är okränkbara! Eftersom kvinnor som påbjuds fruktansvärt opraktiska heltäckande slöjor och som måste fråga sina män om lov att få gå ut på stan och köpa en tidning förtrycks på ett helt oacceptabelt sätt enligt FN-stadgan får eventuella religioner och urgamla kulturmönster stå tillbaka i skola och arbetsliv. Religionsutövning hör till fritiden. 

Jag tycker inte att de som kritiserar Björklund riktigt klarar av att cykla och tugga tuggummi samtidigt.