Tsar Putin åtalsimmun

Av , , 1 kommentar 7

”Tsar” Putin har gett sig själv och hela sin familj med förgreningar åtalsimmunitet för all framtid. Mycket klokt av kleptokraten Putin som berikat sig själv och sin familj med enorma belopp av statliga medel. En av sönerna lär vara miljardär. Putin har gett sig själv och sin familj en typ av evig lagfart på allt det stulna. Han känner ju historien om tsar Nikolaj av ätten Romanov och hans familj som mördades av syfilis-Lenins lakejer 1918. Ett bestialiskt dåd av vodkaberusade kommunister i Jekaterinenburg som sköt vilt mot kejsarparet och deras 5 barn i ett långt utdraget massmord. Med tanke på Putins giftmord på oliktänkande utomlands med tortyrliknande medel, t ex Litvinenko som plågades ihjäl med Polonium, har han överträffat grymheten hos tsar Nikolaj II med råge. Tsar Nikolaj var väl mer dum, naiv och otidsenlig än en giftmördare. En effekt av monarki. Utse statschef genom aktivitet i sänghalmen hos vissa familjer kan ju bara resultera i bomskott i stor omfattning.

Det senaste tilltänkta mordoffret i giftmordsbranschen, oppositionsledaren Navalnyj, klarade osannolikt livhanken tack vare oskicklighet hos FSB:s mördare och snabb hjälp från Tyskland. Flera lab kunde konstatera att giftet Novitjok använts. President Trump övervägde nog inte alls hjälp, vilket skulle ha retat Trumps jääättekompis Putin som expresidenten Trump beundrar oerhört.

Ett annat inslag i Putins skräck för rättvisan är att göra sig till president på livstid. Att vara expresident med blod på sina händer i Ryssland är bokstavligt talat livsfarligt.

Återförstatliga skolan

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen har tillsatt en utredning som ska klara ut hur ett återförstatligande av skolan ska ske vilket var ett av villkoren som C och L drev igenom i regeringsförhandlingarna. Det gäller grundskolan åk 1-9 och gymnasiet. Påhittet år 1991 att 290 st kommuner var för sig skulle ansvara för en likvärdig skola i hela landet borde ha fallit på sin orimlighet. Lärarna som kommunalarbetare har inneburit ett konstant fall lönemässigt jämfört med andra yrken som kräver lång universitetsutbildning och detta ackompanjerat av en allt tyngre arbetsbörda. Trots stor lärarbrist fylls inte lärarutbildningarna i teoretiska ämnen med studenter och snart sagt ”vem som helst” kommer in. Löner och arbetsvillkor lockar inte längre våra begåvningar att välja ett av nationens viktigaste yrken.

I utredningsuppdraget ingår även centralt rättade centrala prov som ska vara normerande för respektive skola. Detta krav har sin grund i den betygsinflation som funnits hos främst vinstdrivande privata skolor. För min egen del anser jag att privata skolor drivna med skattemedel ska avvecklas. I andra länder där det överhuvudtaget finns privata skolor finansieras skolorna av stiftelser och liknande, inte av skattemedel. Vi lär vara unika på denna planet med vinstdrivande skolor som finansieras av skattemedel.

Joakim von Anka-ekonomer

Av , , Bli först att kommentera 9

Det finns somliga, även i vissa politiska partier, som utgår från att det finns en viss mängd pengar som det gäller att fördela ”rättvist”. Bara att köra in lastmaskiner i penninglagret och fördela ut. Åt var och en efter behov som det heter. Ingen tanke på dynamiska effekter. Jag ser även andra tankevurpor när det gäller t ex medlemskapet i EU och internationell handel. En vanlig uppfattning är att ”medlemsavgiften”, ca 40 miljarder till EU, är bortkastade pengar. Sverige har osedvanligt många framgångsrika stora företag för att vara ett litet land och dessa företag anser det vara oerhört viktigt att vi är med i EU. Sveriges ekonomiska utveckling har blomstrat på ett lysande sätt tack vare EU enligt forskning på området och vi har idag en BNP som är betydligt större än den annars skulle ha varit. Sverige är alltså ett förmögnare land tack vare EU.

”Snillet” Trump har försökt söndra EU för han anser att ett fattigt oenigt Europa är till fördel för USA. Den av väljarna nu utrensade Trump skulle aldrig ha förstått fördelarna för USA med ”Marshallhjälpen” efter världskriget. Han har också uppfattningen att ett land, t ex USA, måste exportera minst lika mycket till varje enskilt land på jorden som importen från varje enskilt land uppgår till. Därför har han bråkat med tullvapnet för att ”rätta till” vad han anser vara ”orättvisa”. Trump har även angripit WTO enligt samma Joakim von Anka-tänk. Komparativa fördelar i internationell handel är för svårt för en förvirrad Trump-hjärna. Eller bara okunnighet?

Kanske en rejäl dos nationalekonomi skulle ingå i svensk gymnasieutbildning?

Hangarfartyget Gotland och neutraliteten

Av , , 1 kommentar 9

Med anledning av riksdagsdebatten idag om den s k Natooptionen och försvarets 5-årsplan kan det vara idé att fråga sig om Gotland tillhör Sverige. Gotland var före år 1361 förbundet med Sverige men varken svensk flotta eller armé fanns grupperad på ön när Valdemar Atterdag anföll Visby och Gotland 1361. Efter ett fruktansvärt blodbad med 3300 döda dåligt utrustade gotländska bönder intogs Gotland. Visby skonades eftersom staden var juvelen i handeln i Östersjön. Brandskattningen av Visby ägde inte rum enligt dagens historiker. Sverige gjorde ingen ansträngning att återta ön men fick Gotland åter i samband med freden i Brömsebro år 1645. Sverige var alltså väldigt neutralt i över 300 år angående Gotland.

En ny ockupation ägde rum år 1808 när Ryssland anföll den svenska landsdelen Finland men vid freden 1809 återfick Sverige Gotland. Sverige förstärkte efter 1939 försvaret av Gotland med pansar, kustartilleri, marin och flyg. Den s k neutraliteten backades upp med ett starkt försvar och ön kom att betecknas som ”hangarfartyget Gotland” i samband med det kalla kriget.

När kommunismen packade ihop resväskorna i Sovjetunionen och östra Europa och drog hädan efter 1990 trodde många, särskilt svenska politiker, att den eviga freden hade kommit utan att uppenbarligen ha några kunskaper om rysk historia. Precis som på 1920-talet kastade sig politikerna över försvaret. Inför nazisternas ockupationer 1937 och framåt fanns väl bara några patroner per gevär i den svenska armén, om jag hårddrar det. Nu är vi där igen och har ingenting lärt. Regeringar av olika färger slaktade från mitten 1990-talet det svenska försvaret och utrustning ned till minsta spade reades ut. Vi har under ett par årtionden backat upp vår s k neutralitet med att satsa ca 1 procent på försvaret, nästan lägst i Europa. Det är väl först nu som vi börjar sega oss upp ur träsket med målet 1,5 % om 5 år! Under de senaste 20 åren har Putin satsat minst 5 % av BNP på den ryska krigsmakten som är dimensionerad för erövringar, inte försvar. Eftersom inga krigiska makter i Rysslands närhet finns som vill ha en enda kvadratkilometer av Ryssland är satsningen på Rysslands krigsmakt av aggressiv art. NATO är helt inriktat på försvar av medlemsstaterna.

För ett par år sedan grupperade Sverige utan förvarning ett pansarkompani på Gotland efter vissa underrättelser. Före detta kompani hade Putin kunnat sända ett antal ”turister” som omklädda kunnat inta Gotland på något dygn! Östersjöns hangarfartyg Gotland var helt oförsvarat!! Ön är nyckeln för Putin att behärska Östersjön och dess kuststater. När läget är det rätta skiter Kreml fullständigt i småttigheter som deklarerad neutralitet. Särskilt när denna neutralitet är en illusion.
Det är bra att tron på denna trollformel neutraliteten nu luckras upp med optionen att vid fara genast kunna söka medlemskap i NATO. Denna option har Finland tydligen haft i 15 år utan att jag hört talas om den.
Det är nästan tragikomiskt att bevittna krumbukterna och saltomortalerna inför detta nya begrepp, option för medlemsansökan i NATO.

Nu är vi där igen.

Neutraliteten på tapeten

Av , , 2 kommentarer 5

NEUTRALITETEN HAR TJÄNAT OSS VÄL! Detta ”stridsrop” eller snarare besvärjelse har jag hört så länge jag minns, men ingen har lyckats övertyga mig sedan jag började bli politiskt medveten i 12-årsåldern 1952. Den heta gröten NATO står på bordet igen och många tassar runt och känner sig illa berörda. Sveriges Riksdag beslutar nu enligt media att Sverige, precis som Finland redan gjort, tecknar ett optionsavtal med NATO om att snabbt bli Natomedlem om krigsfara hotar.
Sverige har aldrig varit neutralt sedan 1945! Ren lögn! Jag har upplevt många årtionden av förnekelse när det gäller vårt förhållande till NATO som är en försvarsförening för demokratiska stater i Europa och Nordamerika. Varje medlem i NATO, t ex Danmark och Norge, har beslutat att i demokratisk ordning och frivilligt söka medlemskap. Det har lärts ut i våra skolor sedan 1945 att Sverige är neutralt och att denna form av självstympning tjänat oss väl och är höjden av moral. Våra moralbegrepp blev ju ganska rymliga under andra världskriget när Nazityskland använde 40 % av vår järnvägskapacitet för ockupationen av Norge! I verkligheten har samarbetet med NATO och USA varit mycket intimt hela tiden på underrättelsesidan och vid utveckling av vapensystem. Sverige har via agenter i Baltstaterna (före befrielsen 1990) bedrivit spioneri mot Sovjetunionens krigsförberedelser. Ref Wilhelm Agrell. Under signalspaning helt lagenligt på internationellt vatten sköt Sovjetunionen på 1950-talet ned en DC 3:a varvid samtliga i besättningen omkom. Detta illdåd har Kreml förnekat ända tills kommunismen och Sovjetunionen brakade ihop i rök och damm kring 1990. Sovjetunionen har självklart bedrivit spionage mot alla demokratiska stater runt Östersjön och i övriga världen. Demokrati har ju alltid varit ett hot mot kommunistiska diktaturer.
Ryssland under den nye ”tsaren” Putin har på senare år attackerat omkringliggande stater och erövrat landområden i t ex Georgien och Ukraina. Vilka länder som kastade av sig oket i samband med kommunismens sammanbrott står på tur att ockuperas? Baltstaterna? I det hemliga tillägget till överenskommelsen Stalin-Hitler 1939 fick Sovjetunionen fria händer i östra Polen, Litauen, Lettland Estland och Finland. Stalin satte omedelbart igång och snart var alla länder och områden införlivade i det kommunistiska paradiset utom Finland som tog upp kampen militärt och lyckades behålla sin frihet till ett högt pris. Sovjetunionen fick också betala ett högt pris i form av mångdubbelt större förluster i stupade soldater och förlorad materiel. År 1990 hade Finland mycket bättre levnadsstandard än folket i Sovjetunionen vilket alla kunde se vid besök i ryska Karelen. Där hade tiden stått still i 46 år!
Frihet är värd att försvara och Sverige bör bidra efter förmåga. Kravet från NATO är 2 % av BNP till vårt eget försvar. Vi har under lång tid legat på runt 1 % vilket är oansvarigt och skandalöst. Nu segar vi sakta upp oss till 1,5 %. Minst 10 år tar det! Vill vi att gotlänningarna ska känna sig som riktiga svenskar och bli försvarade mot militära angrepp får vi snabba på. Putin tövar inte. Extra semestervecka och billig bensin får vänta!

Statens ansvar-Lantmäteriet bl a.

Av , , 4 kommentarer 6

Staten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner t ex försvar, trafik, lantmäteri, rättsskipning mm. Skolan är väl outsourcad?
Vad jag erfarit är väntetiderna för lantmäteriförrättning mycket långa, upp till 2 år enligt hemsidan. Det ställer till det vill jag lova. I samband med generationsväxlingar blir det ofta fråga om lantmäteriförrättningar vid uppdelning av fast egendom. Jag vill ge ett gott råd, gör generationsväxlingen i mycket god tid. Väntetiderna hos Lantmäteriet medför att äldre personer riskerar att dö innan förrättningen blir av. Mycket kan hända med hälsan på 2 år om man är gammal!
För min del tog det nästan ett år och det var efter en del tillmötesgående från Lantmäteriets personal. Jag är ju som en del vet talför.

Jag kan också tänka mig att det är ett problem för företag att i rimlig tid få lantmäteriförrättningar avklarade med de väntetider som finns vilket hämmar näringslivets funktion. Väntetider är slöseri med tid och pengar! Mina erfarenheter från 1970-80-talet är helt andra. Då var det inte fråga om att vänta i år utan månader, ett fåtal månader. Det var bara att boka tid på närmaste lantmäterikontor och så var processen igång. Nu är enligt mina erfarenheter det mesta centraliserat till Stockholm eller Gävle och Lantmäterikontoren är förbjudna för klienter (förr kunder) att besöka. Inga besökstider – ytterdörrarna låsta. Fort Knox?

Lantmäteriet är alltså ett ansvarsområde för våra rikspolitiker. Lantmäteriet finansieras med anslag från staten och inkomster från förrättningar. De oacceptabla väntetiderna är alltså riksdagens och riksdagsledamöternas ansvar. Undermålig finansiering innebär för få lantmätare. Politik handlar om mer än att sänka bensinskatter och utlova bidrag i parti och minut. Se först till att viktiga samhällsfunktioner fungerar! Sedan tar vi det andra.

Finlands nationaldag 6 dec

Av , , 2 kommentarer 8

Den bör vi fira! Finland utropade sig självständigt 1917 när Lenin hade nog bekymmer på hemmaplan. Finland var ett ryskt storfurstendöme från 1809 när Sverige inklusive landsdelen Finland förlorade kriget mot Ryssland. Tidpunkten för självständigheten var optimal. Både före 1917 och efter hade det nog varit omöjligt. Finland kunde alltså ha varit en sovjetisk delrepublik från 1917. Inbördeskriget mellan röda och vita som bröt ut efter självständigheten kunde också ha medfört ett sovjetiskt återtagande av Finland eftersom Sovjetunionen hade trupp och vapen i landet.
Finland, som anfölls av Sovjetunionen i nov 1939, fick offra mycket i krigen mot Sovjetunionen för att behålla självständigheten och efter krigen betala ett enormt krigsskadestånd fram till 1952 som höll nere levnadsstandarden för lång tid framåt. Jag kunde se det med egna ögon när jag 1965 deltog i idrottstävlingar mellan de nordiska krigsskolorna i Helsingfors. Löneläget var lågt och förlusterna av människoliv 1939-1944 var mycket stort. I Helsingfors var krigsinvalider ett vanligt inslag i gatubilden 1965.
Finland hade fått upp ångan tack vare krigsskadestånden i form av industriprodukter och repade sig förvånande snabbt och BNP per invånare övertrumfade snart Sovjetunionens med råge. Jag nöjer mig med denna historieutvikning för denna gång.
Vi från Krigsskolan Karlberg kände i våra hjärtan i Helsinki 1965 devisen ”Finlands sak är vår” och vår försvarsvilja stärktes trots att den redan var hög!
Finland är och förblir vårt broderfolk!

Duplantis bragdguldet. Utan häst!

Av , , Bli först att kommentera 4

Armand Duplantis tilldelades bragdguldet i idrott efter två världsrekord i stavhopp vilket väl var veckans lågoddsare. Det fanns ingen rimlig motkandidat. D har dubbelt medborgarskap eftersom hans mamma är svenska och pappan amerikan och han kan välja vilket land han vill representera. Bragdguldet utses av en jury med goda kunskaper i idrott.
Några tycker att Duplantis även bör få Jerringpriset men här inställer sig genast ett problem. Svenska folket får rösta via telefon (SMS) vem som bör få Jerringpriset. Det röstandet har på senare år urartat totalt genom organiserat röstande inom hästbranschen och medfört att de enda som har någon chans är folk inom hästsport.

Sens moral. Duplantis enda chans att få Jerringpriset är att hoppa 6,18 meter högt med en häst!

Friskolor och Emil i Lönneberga

Av , , Bli först att kommentera 12

I ”ringprogrammet” i radions Program 1 i morse hörde jag ett mycket intressant inlägg i friskoledebatten av en äldre herre. Han jämförde dagens utförsäljning av barnens skolutbildning till friskolekoncerner med forna tiders utauktionering av kommunhjon till lägstbjudande. Kommunhjon bestod ofta av barn och ungdom som blivit föräldralösa p g a föräldrarnas frånfälle i epidemier och olyckor. Dessa barn blev ofta utnyttjade som billig arbetskraft i slavliknande förhållanden. I Astrid Lindgrens bok om om Emil i Lönneberga berörs sådana livsöden om jag minns rätt.

Man kan inte jämföra dagens svenska barnmarknad med kommunernas inköp av snöröjning och gatuunderhåll, matvaror till skolluncher, el till kommunens fastigheter, skoldatorer mm. Man måste kunna se skillnaden mellan inköp av döda ting och barnens rätt till skola.
Auktionerar kommunerna ut barnens rätt till utbildning till lägstbjudande, eller skolpengen, har vi förvandlat barnens rättigheter till en auktion på barnmarknaden.

Hur kan då skolkoncernerna med bas i skatteparadis tjäna pengar? Företrädesvis sker det genom att anställa billig arbetskraft. Andelen behöriga lärare är lägre i friskolor och i övrigt finns det pengar att tjäna på billig arbetskraft. Andelen elever med studiesvårigheter är lägre i friskolor. Dessa elever får ofta den kommunala skolan ta hand om. I marknadsföringen används även den betygsinflation som råder i många friskolor. Betygsinflationen är ett hån mot elever i kommunala skolor.
Skolan är delvis även myndighetsutövning som barnen utsätts för. Det sätts betyg, närvaro kontrolleras och problematiskt uppförande åtgärdas med olika beslut.

Jag tycker att förmiddagens inringare till radions P 1 gjorde en klockren jämförelse med forna tiders utauktionering av barn till lägstbjudande med dagens utauktionering av barnens skolundervisning till skolkoncerner som hittat en penninggruva.

Något har spruckit i vårt samhälle när äldre på äldreboenden behandlas som en skock omyndigförklarade människor som utsätts för gruppbedömning när de insjuknar i en pandemi. När våra barns rätt till skola säljs ut till vinstmaximerande krämare med baser i skatteparadis.